Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Swivutiso Swa Vahlayi

Swivutiso Swa Vahlayi

 Swivutiso Swa Vahlayi

Hi fanele hi ti twisisa njhani tinhlayo ta xiviko xa ntirho xa lembe ni lembe?

Lembe ni lembe, hi swi langutela hi mahlo-ngati ku vona xiviko xa ntirho lexi kandziyisiwaka eka Buku Ya Lembe. Swa tsakisa swinene ku vona leswi vanhu va Yehovha va swi endleke tanihi ntlawa entirhweni wo chumayela ni wo dyondzisa hi Mfumo emisaveni hinkwayo. Kambe leswaku hi vuyeriwa swinene eka xiviko lexi, hi fanele hi swi twisisa kahle leswi tinhlayo ta kona ti hi byelaka swona. Xiya swikombiso swi nga ri swingani.

Lembe ra ntirho. Ri sungula hi n’hweti ya September ya lembe rin’wana ni rin’wana ri hela hi n’hweti ya August ya lembe leri landzelaka. Buku Ya Lembe yi ni xiviko xa lembe ra ntirho leri hundzeke. Xisweswo, Buku Ya Lembe Ya 2011 yi ni xiviko xa lembe ra ntirho ra 2010, leri sunguleke hi September 1, 2009 ri hela hi August 31, 2010.

Nhlohlorhi ya vahuweleri ni nhlayo-xikarhi ya vahuweleri. “Vahuweleri” va katsa Timbhoni ta Yehovha leti khuvuriweke swin’we ni vanhu lava va nga siki khuvuriwaka kambe va fanelekaka ku va vachumayeri va Mfumo. “Nhlohlorhi ya vahuweleri” i nhlayo leyikulu ya lava vikeke en’hwetini yihi ni yihi ya lembe ra ntirho naswona yi nga ha katsa ni swiviko leswi rhumeriweke nkarhi se wu hundzile, leswi nga katsiwangiki eka xiviko xa n’hweti leyi hundzeke. Hi ndlela yoleyo, vahuweleri van’wana va nga ha hlayiwa kambirhi. Hambiswiritano, nhlohlorhi ya vahuweleri a yi katsi vahuweleri lava yeke ensin’wini kambe va rivaleke ku hatla va yisa swiviko swa vona. Leswi swi kombisa leswaku i swa nkoka leswaku muhuweleri un’wana ni un’wana a yisa xiviko xakwe hi ku hatlisa n’hweti ni n’hweti. “Nhlayo-xikarhi ya vahuweleri” i ntsengo wa swiviko swa tin’hweti hinkwato leswi avanyisiweke hi 12.

Ntsengo wa tiawara. Hi ku ya hi Buku Ya Lembe Ya 2011, Timbhoni ta Yehovha ti tirhe tiawara to tlula 1,6 wa tibiliyoni entirhweni wa nsimu. Hambiswiritano, ntsengo lowu a wu katsi tiawara hinkwato leti hi ti hetaka evugandzerini bya hina hikuva a wu katsi nkarhi lowu hi wu hetaka eka mintirho yo tanihi maendzo ya vurisi, ku ya eminhlanganweni, ku va ni dyondzo ya Bibele ya munhu hi yexe ni ku anakanyisisa.

Mali leyi tirhisiweke. Eka lembe ra ntirho ra 2010, Timbhoni ta Yehovha ti tirhise mali yo tlula 1 biliyoni wa tirhandi leswaku ti khathalela maphayona yo hlawuleka, varhumiwa ni valanguteri va swifundzha ni va miganga eka swiavelo swa vona swa ntirho wa nsimu. Hambiswiritano, mali leyi a yi katsi leyi tirhisiweke ku kandziyisa minkandziyiso ya hina leyi sekeriweke eBibeleni; naswona a yi katsi mali leyi tirhisiweke ku khathalela vatirhi va ku tirhandzela va le Bethele lava tlulaka 20 000 emisaveni hinkwayo.

Lava va dyeke eXitsundzuxweni. Leyi i nhlayo ya vahuweleri lava khuvuriweke lava dyeke swifanekiselo eXitsundzuxweni emisaveni hinkwayo. Xana ntsengo lowu wu yimela nhlayo ya vatotiwa lava ha riki emisaveni? Doo! Van’wana hi xihoxo va nga ha anakanya leswaku va ni ntshembo wa ku ya hanya etilweni hikwalaho ka tidyondzo ta tikereke leti a va nghena eka tona eku sunguleni, ku vabya emiehleketweni kumbe ku tshikileleka emianakanyweni. Hikwalaho, a hi na yona ndlela yo tiva nhlayo leyi kongomeke ya vatotiwa lava ha riki laha misaveni; naswona a swi bohi leswaku hi yi tiva. Huvo leyi Fumaka a yi na wona mavito ya vanhu hinkwavo lava dyaka swifanekiselo hikuva a yi vulavurisani hi ndlela yo hlawuleka ni vatotiwa lava nga kona emisaveni hinkwayo. *

Leswi hi swi tivaka hileswaku ‘mahlonga man’wana ya Xikwembu xa hina’ lama totiweke laha misaveni ma ta va ma ha ri kona loko timheho leti lovisaka ta nhlomulo lowukulu ti tshikiwa. (Nhlav. 7:1-3) Kukondza nkarhi wolowo wu fika, vatotiwa va ta ya emahlweni va rhangela entirhweni lowukulu ematin’wini ya vanhu wa ku chumayela ni wo dyondzisa lowu hlamuseriwaka hi vuenti eka xiviko xa hina xa lembe ni lembe.

[Nhlamuselo ya le hansi]

^ par. 8 Hlaya xihloko lexi nge “Mulanguteri Wo Tshembeka Ni Huvo Ya Yena Leyi Fumaka” eka Xihondzo xo Rindza xa June 15, 2009, tluka 24.