Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Hisekela Vugandzeri Bya Ntiyiso

Hisekela Vugandzeri Bya Ntiyiso

 Hisekela Vugandzeri Bya Ntiyiso

“Ntshovelo i wukulu, kambe vatirhi a hi vangani.”—MAT. 9:37.

1. U nga ku hlamusela njhani ku gingiriteka?

A HI nge u ni rungula leri faneleke ri kambisisiwa hi munhu wo karhi dyambu ri nga si pela. Xana u endla yini? U tsala u ku, “RI FANELE RI KAMBISISIWA HI XIHATLA!” U le ndleleni yo ya hlangana ni munhu wa nkoka, kambe u biwe hi nkarhi. Xana u endla yini? U famba HI KU HATLISA! Ina, loko u ri ni ntirho lowu faneleke wu endliwa naswona u saleriwe hi nkarhi wutsongo, wa tshikileleka u tlhela u karhateka. Miri wa wena wu sungula ku humesa homoni leyi vuriwaka adrenaline, kutani u tirha hi matimba naswona u hatlisa hilaha u nga kotaka hakona. Sweswo swi vuriwa ku gingiriteka!

2. Hi wihi ntirho wa xihatla swinene wa Vakreste va ntiyiso namuntlha?

2 Ntirho wa xihatla swinene wa Vakreste va ntiyiso namuntlha i ku chumayela mahungu lamanene ya Mfumo ni ku endla vanhu va matiko hinkwawo va va vadyondzisiwa. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Loko mudyondzisiwa Marka a tshaha marito lama vuriweke hi Yesu u tsale leswaku ntirho lowu wu fanele wu endliwa “ku sungula,” hi leswaku, makumu ma nga si fika. (Mar. 13:10) Entiyisweni, sweswo swi fanerile. Yesu u te: “Ntshovelo i wukulu, kambe vatirhi a hi vangani.” Ntshovelo wu fanele wu hlengeletiwa nguva ya wona yi nga si hela.—Mat. 9:37.

3. Vo tala va angule njhani entirhweni wo chumayela lowu faneleke wu endliwa hi xihatla?

3 Leswi ntirho wo chumayela wu nga wa nkoka swinene eka hina, hi fanele hi nyikela hi nkarhi wa hina wo tala, matimba ya hina ni nyingiso wa hina eka wona. Hikwalaho, vamakwerhu vo tala va endla tano. Van’wana va olovise vutomi bya vona leswaku va ta kota ku nghenela ntirho wa nkarhi hinkwawo va va maphayona kumbe varhumiwa kumbe va tirha eka rin’wana ra makaya ya Bethele emisaveni hinkwayo. Va khomeke ngopfu. Va nga ha va va titsone swo tala naswona va langutana ni mintlhontlho yo tala. Kambe Yehovha wa va katekisa swinene. Hi tsaka na vona. (Hlaya Luka 18:28-30.) Van’wana loko va nga swi koti ku nghenela ntirho wa nkarhi hinkwawo, va tirhisa nkarhi wo tala hilaha va nga kotaka hakona entirhweni lowu wo ponisa vutomi, lowu katsaka ku pfuna vana va hina leswaku va pona.—Det. 6:6, 7.

4. Ha yini van’wana va nga ha tshikaka ku gingiriteka?

4 Hilaha hi swi voneke hakona, ku gingiriteka hi ntolovelo ku fambisana ni nkarhi lowu vekiweke. Hi hanya enkarhini wa makumu naswona ku ni vumbhoni byo tala bya le Matsalweni ni bya matimu lebyi kombisaka sweswo. (Mat. 24:3, 33; 2 Tim. 3:1-5) Hambiswiritano, a ku na munhu la tivaka nkarhi lowu makumu ma nga ta fika ha wona. Loko Yesu a nyikela vuxokoxoko bya “xikombiso” lexi funghaka “makumu ya mafambiselo ya swilo,” u vule hi ku kongoma a ku: “Malunghana ni siku ra kona ni nkarhi wa kona a ku na munhu la swi tivaka, hambi ku ri tintsumi ta le matilweni hambi ku ri N’wana, kambe swi tiviwa hi Tatana ntsena.” (Mat. 24:36) Hikwalaho, van’wana swi nga ha va tikela ku tshama va ri karhi va gingiriteka lembe ni lembe, ngopfu-ngopfu loko se va ri ni nkarhi wo leha va ri karhi va gingiriteka. (Swiv. 13:12) Xana minkarhi yin’wana u titwa hi ndlela yoleyo? I yini lexi nga hi pfunaka leswaku hi gingiriteka kumbe hi tshama hi ri karhi hi gingiriteka entirhweni lowu Yehovha Xikwembu na Yesu Kreste va lavaka leswaku hi wu endla namuntlha?

Anakanya Hi Yesu Xikombiso Xa Hina

5. Yesu u swi kombise hi tindlela tihi leswaku wa gingiriteka evutirhelini?

5 Yesu Kreste hakunene i xikombiso lexinene eka hinkwavo lava gingiritekaka entirhweni  wa Xikwembu. Xivangelo xin’wana xo va a gingiriteka hi leswi a a ri ni ntirho wo tala lowu a a fanele a wu endla hi malembe manharhu ni hafu ntsena. Nilokoswiritano, Yesu u endle ntirho wo tala lowu fambisanaka ni vugandzeri bya ntiyiso ku tlula lowu endliweke hi munhu wihi na wihi. U twarise vito ra Tata wa yena ni xikongomelo xa yena, a chumayela mahungu lamanene ya Mfumo, a paluxa vukanganyisi ni tidyondzo ta mavunwa ta varhangeri va vukhongeri a tlhela a seketela vuhosi bya Yehovha kukondza a fa. U tinyiketele hi ku helela a famba-famba etikweni—a dyondzisa vanhu, a va pfuna a tlhela a va hanyisa. (Mat. 9:35) A nga kona munhu loyi a tshameke a endla ntirho wo tala ku fana ni lowu endliweke hi Yesu hi nkarhi wolowo wo koma. Yesu u tirhe hi matimba hilaha a nga kotaka hakona.—Yoh. 18:37.

6. Hi wihi nchumu lowu a wu ri wa nkoka evuton’wini bya Yesu?

6 I yini lexi susumeteleke Yesu ku tirha hi ku hiseka evutirhelini byakwe? Hi ku ya hi vuprofeta bya Daniyele, Yesu a a swi tiva leswaku u ni nkarhi wo tanihi kwihi wo endla ntirho wa yena hi ku ya hi xiyimiso xa Yehovha. (Dan. 9:27) Hikwalaho, hilaha swi vuriweke hakona, vutirheli byakwe bya laha misaveni a byi fanele byi hela “exiphen’wini xa vhiki,” kumbe endzhaku ka malembe manharhu ni hafu. Endzhakunyana ka loko Yesu a nghene eYerusalema hi ximun’wana xa 33 C.E. tanihi hosi leyi hluleke, u te: “Nkarhi wu fikile wa leswaku N’wana wa munhu a vangamisiwa.” (Yoh. 12:23) Hambileswi Yesu a a swi tiva leswaku u le kusuhi ni ku dlayiwa, a nga swi pfumelelanga sweswo leswaku swi va xivangelo lexikulu evuton’wini byakwe xa ku tirha hi matimba. Ku ri na sweswo, a a lava ku tirhisa nkarhi wihi na wihi leswaku a endla ku rhandza ka Tata wakwe a tlhela a kombisa vanhu-kulobye rirhandzu. Rirhandzu rolero ri n’wi susumetele ku hlengeleta vadyondzisiwa a tlhela a va letela, a va rhuma leswaku va ya chumayela. Sweswo u swi endlele leswaku va ta ya emahlweni ni ntirho lowu a wu sunguleke naswona a va ta endla mintirho leyikulu ku tlula leyi a yi endleke.—Hlaya Yohane 14:12.

7, 8. Vadyondzisiwa va angule njhani loko Yesu a basisa tempele, naswona ha yini Yesu a endle tano?

7 Xiendlakalo xin’wana evuton’wini bya Yesu xi nyikele vumbhoni lebyi khorwisaka bya leswaku a a hiseka. A a ha ku sungula vutirheli byakwe hi nkarhi wa Paseka ya 30 C.E. Yesu ni vadyondzisiwa vakwe va ye eYerusalema kutani va vona “lava xavisaka tihomu ni tinyimpfu ni matuva ni vacincisi va mali va ri eswitshan’weni swa vona” etempeleni. Yesu u angule njhani naswona sweswo swi va khumbe njhani vadyondzisiwa vakwe?—Hlaya Yohane 2:13-17.

8 Leswi Yesu a swi endleke a tlhela a swi vula hi nkarhi wolowo swi nambe swi tsundzuxa vadyondzisiwa marito ya vuprofeta ya pisalema yin’wana ya Davhida, lama nge: “Ku hisekela yindlu ya wena swinene ku ndzi dyile.” (Ps. 69:9) Ha yini? Hikuva leswi Yesu a swi endleke a swi ri ni khombo swinene. Phela, valawuri va tempele—vaprista, vatsari ni van’wana—hi vona a va fambisa bindzu ro biha leri a ri endliwa kwalaho. Hi ku  paluxa ni ku onha makungu ya vona, Yesu a a tiendla nala wa varhangeri va vukhongeri va le nkarhini wolowo. Hilaha vadyondzisiwa va swi voneke hakona, ‘ku hisekela yindlu ya Xikwembu,’ kumbe ku hisekela vugandzeri bya ntiyiso a ku ri erivaleni. Kambe, ku hiseka i yini? Xana ka hambana ni ku gingiriteka?

Ku Hambana Exikarhi Ka Ku Gingiriteka Ni Ku Hiseka

9. Ku hiseka ku nga hlamuseriwa njhani?

9 Xihlamusela-marito xin’wana xi vula leswaku “ku hiseka” i “ku va ni mapfundza ni ku navela ku kuma nchumu wo karhi hi mbilu hinkwayo.” Entiyisweni Yesu a a swi endla sweswo hinkwaswo evutirhelini byakwe. Hikwalaho, Bibele ya Today’s English Version yi hundzuluxela ndzimana leyi yi ku: “Ku tinyiketela ka mina endlwini ya wena Xikwembu ku pfurha ku fana ni ndzilo eka mina.” Lexi tsakisaka, eka tindzimi tin’wana ta le Vuxeni, xiga lexi vulaka “ku hiseka” xi vumbiwa hi marito mambirhi lawa hi ku kongoma ma vulaka “mbilu yo hisa,” onge hiloko mbilu yi ri eku tshweni. A swi hlamarisi leswi vadyondzisiwa va tsundzukeke marito ya Davhida loko va vona leswi Yesu a swi endleke etempeleni. Kambe, i yini leswi endleke leswaku mbilu ya Yesu yi pfurha hi ndlela yo fanekisela, kutani swi n’wi susumetela ku endla leswi a swi endleke?

10. Xiga ‘ku hiseka’ xi vula yini hilaha xi tirhisiweke hakona eBibeleni?

10 Xiga ‘ku hiseka’ eka pisalema ya Davhida xi huma eka rito ra Xiheveru leri hakanyingi ri hundzuluxeriwaka ri va “rilaveta” eka tindzimana tin’wana ta Bibele. Vuhundzuluxeri Bya Misava Leyintshwa minkarhi yin’wana byi ri hundzuluxela byi ku, “lexi lavaka ku tinyiketela loku hlawulekeke.” (Hlaya Eksoda 20:5; 34:14; Yoxuwa 24:19.) Xihlamusela-marito xin’wana xa Bibele xi vula leswi malunghana ni xiga lexi: “Hakanyingi xi tirhisiwa eka vuxaka bya vukati . . . Tanihi leswi rilaveta ra nuna kumbe nsati ku nga rona ri endlaka leswaku a va ni mfanelo leyi hlawulekeke, hikwalaho Xikwembu xi ni mfanelo yoleyo naswona xa yi lwela eka lava nga va xona.” Hikwalaho, hi ku ya hi Bibele ku hiseka a hi ku va ni mapfundza ya nchumu wo karhi, hilaha vanhu vo tala lava rhandzaka ntlangu wo karhi va endlaka hakona. Ndlela leyi Davhida a a hiseka ha yona a yi ri ya ku va ni rilaveta, hileswaku ku venga ku kwetlembetana kumbe ku tisa xisandzu, ku swi navela swinene ku sirhelela vito lerinene kumbe ku lulamisa swilo leswi onhiweke.

11. I yini leswi endleke leswaku Yesu a hiseka?

11 Vadyondzisiwa va Yesu a va nga hoxisanga loko va fanisa marito ya Davhida ni leswi va voneke Yesu a swi endla etempeleni. Yesu a a nga gingiriteki hileswi a ri ni nkarhi lowutsongo kambe hikwalaho ka leswi a a hiseka—kumbe ku va ni rilaveta—eka vito ra Tata wakwe ni vugandzeri bya ntiyiso. Loko a vona ndlela leyi vito ra Xikwembu a ri rhukaniwa ha yona ni ku sandziwa, u sungule ku hiseka kumbe ku va ni rilaveta, ivi a endla swo karhi leswaku a lulamisa xiyimo xexo. Loko Yesu a vona vanhu lava titsongahataka va tshikileriwa ni ku dyeleriwa hi vafundhisi, ku hiseka kakwe ku n’wi susumetele ku va ntshunxa swin’we ni ku boxa vuavanyisi lebyi a byi ta tisiwa ehenhla ka vafundhisi volavo.—Mat. 9:36; 23:2, 4, 27, 28, 33.

Hisekela Vugandzeri Bya Ntiyiso

12, 13. Vafundhisi va Vujagana va endle yini namuntlha malunghana ni (a) vito ra Xikwembu? (b) Mfumo wa Xikwembu?

12 Namuntlha langutelo ra vanhu lava tivulaka vagandzeri va Xikwembu ni swiendlo swa vona swa fana ni swa vanhu va le nkarhini wa Yesu. Hi xikombiso, tsundzuka leswaku nchumu wo sungula lowu Yesu a dyondziseke valandzeri vakwe leswaku va wu khongelela a wu khumba vito ra Xikwembu, u te: “Vito ra wena a ri kwetsimisiwe.” (Mat. 6:9) Xana ha va vona vafundhisi, ngopfu-ngopfu va Vujagana va ri karhi va dyondzisa vanhu ku tiva Xikwembu hi vito ra xona ni ku ri kwetsimisa kumbe ku ri dzunisa? Ku hambana ni sweswo, va hembele Xikwembu hi tidyondzo ta vona ta mavunwa to tanihi Vunharhu-un’we, ku nga fi ka moya-xiviri ni ndzilo wa tihele, va endla leswaku Xikwembu xi vonaka tanihi lexi nga twisisekiki ni lexi nga ni tihanyi. Va tlhele va tisa xisandzu eka Xikwembu hi ku endla swilo swo biha ni hi vukanganyisi. (Hlaya Varhoma 2:21-24.) Ku engetela kwalaho, va endle hinkwaswo leswi va nga swi kotaka leswaku vito ra Xikwembu ri  nga tiviwi, hambi ku ri ku ri susa eTibibeleni ta vona. Xisweswo, va sivela vanhu ku tshinela eka Xikwembu ni ku va ni vuxaka lebyinene na xona.—Yak. 4:7, 8.

13 Yesu u tlhele a dyondzisa valandzeri vakwe ku khongelela Mfumo wa Xikwembu: “Mfumo wa wena a wu te. Ku rhandza ka wena a ku endleke emisaveni, hilaha ku endlekaka hakona etilweni.” (Mat. 6:10) Hambileswi vafundhisi va Vujagana va tshamelaka ku phindha xikhongelo xexo, va khutaze vanhu ku seketela tipolitiki ni minhlangano yin’wana ya vanhu. Ku engetela kwalaho, va va tekela ehansi vanhu lava endlaka matshalatshala yo chumayela ni ku nyikela vumbhoni hi Mfumo lowu. Hikwalaho, vanhu vo tala lava tivulaka Vakreste, a va ha vulavuli ha wona Mfumo wa Xikwembu naswona a va ha ri na ripfumelo eka wona.

14. Vafundhisi va Vujagana va ri vevukise njhani rungula leri kumekaka eRitweni ra Xikwembu?

14 Loko a khongela eka Xikwembu, Yesu u vule hi ku kongoma a ku: “Rito ra wena i ntiyiso.” (Yoh. 17:17) Naswona loko Yesu a ha ri laha misaveni, u kombise leswaku a a ta hlawula “hlonga ro tshembeka ni ro tlhariha” leswaku ri phamela vanhu va yena swakudya swa moya. (Mat. 24:45) Hambileswi vafundhisi va Vujagana va vulaka leswaku va dyondzisa vanhu Rito ra Xikwembu, xana va wu endle hi ku tshembeka ntirho lowu N’wini wa vona a va nyikeke wona? Doo! Va tala ku vula leswaku leswi nga eBibeleni i ntsheketo. Ematshan’weni yo wundla ntlhambi wa vona hi swakudya swa moya, xisweswo va wu chavelela ni ku wu voningela, vafundhisi va nyangalate tindleve ta vapfumeri hi tifilosofi ta vanhu. Ku engetela kwalaho, va vevukise milawu ya Xikwembu ya mahanyelo leswaku va pfumelela leswi vuriwaka mahanyelo lamantshwa.—2 Tim. 4:3, 4.

15. Xana u titwa njhani hi swilo hinkwaswo leswi vafundhisi va swi endleke evitweni ra Xikwembu?

15 Vanhu vo tala va timbilu letinene va heleriwe hi ntshembo kumbe a va ha ri na ripfumelo eka Xikwembu ni le Bibeleni, hikwalaho ka swilo hinkwaswo leswi endliweke—hi vito ra Xikwembu xa le Bibeleni. Va phasiwe hi Sathana ni hi mafambiselo ya yena ya swilo yo homboloka. Loko u twa u tlhela u vona swilo swo tano swi ri karhi swi endleka siku ni siku, u titwa njhani? Tanihi nandza wa Yehovha, loko u vona vito ra Xikwembu ri soriwa ri tlhela ri sandziwa, xana a wu susumeteleki ku susa xisolo ni xisandzu xolexo? Loko u vona vanhu vo tshembeka lava nga ni timbilu letinene va kanganyisiwa ni ku dyeleriwa, xana a wu susumeteleki ku chavelela mimoya-xiviri leyi tshikileriweke? Loko Yesu a vona vanhu va le nkarhini wa yena va “vavisiwile ni ku tsalangana ku fana ni tinyimpfu leti nga riki na murisi,” a nga va twelanga vusiwana ntsena. U “[sungule]  ku [va] dyondzisa swilo swo tala.” (Mat. 9:36; Mar. 6:34) Hi ni swivangelo leswi twalaka swo hisekela vugandzeri bya ntiyiso, hilaha Yesu a endleke hakona.

16, 17. (a) I yini lexi faneleke xi hi susumetela ku tirha hi matimba ensin’wini? (b) I yini leswi hi nga ta swi kambisisa exihlokweni lexi landzelaka?

16 Loko hi hisekela ntirho wa hina wa nsimu, marito ya muapostola Pawulo lama kumekaka eka 1 Timotiya 2:3, 4 ma sungula ku va ni nhlamuselo leyi enteke. (Yi hlaye.) Hi tirha hi matimba entirhweni wa nsimu ku nga ri hileswi hi swi tivaka leswaku hi hanya emasikwini yo hetelela kambe ni hileswi hi swi xiyaka leswaku i ku rhandza ka Xikwembu. Xi lava vanhu va tiva ntiyiso leswaku na vona va xi gandzela ni ku xi tirhela kutani va katekisiwa. Hi susumeteleka ku tirha hi matimba ensin’wini, ku nga ri hileswi nkarhi lowu nga sala se wu nga wutsongo, kambe hileswi hi lavaka ku xixima vito ra Xikwembu ni ku pfuna vanhu leswaku va tiva ku rhandza ka xona. Hi hisekela vugandzeri bya ntiyiso.—1 Tim. 4:16.

17 Tanihi vanhu va Yehovha, hi katekisiwe hi ku tiva ntiyiso malunghana ni xikongomelo xa Xikwembu hi vanhu ni hi misava. Hi ni tindlela to pfuna vanhu leswaku va kuma ntsako ni ntshembo lowu tiyeke hi vumundzuku. Hi nga va komba ndlela leyi va nga sirheleriwaka ha yona loko mafambiselo ya swilo ya Sathana ma lovisiwa. (2 Tes. 1:7-9) Ematshan’weni yo hela matimba hikwalaho ka leswi siku ra Yehovha ri vonakaka ri hlwela, hi fanele hi tsaka hi leswi ka ha riki na nkarhi wa leswaku hi hisekela vugandzeri bya ntiyiso. (Mik. 7:7; Hab. 2:3) Hi nga ku kombisa njhani ku hiseka koloko? Xivutiso lexi hi ta xi kambisisa exihlokweni lexi landzelaka.

Xana U Nga Hlamusela?

• I yini lexi susumeteleke Yesu ku tirha hi matimba evutirhelini byakwe hinkwabyo?

• Hi ku ya hi Bibele, ‘ku hiseka’ swi vula yini?

• I yini leswi hi swi vonaka namuntlha leswi faneleke swi hi susumetela ku hisekela vugandzeri bya ntiyiso?

[Swivutiso Swa Dyondzo]

[Xifaniso lexi nga eka tluka 8]

Yesu a a dzike swinene eku endleni ka ku rhandza ka Tata wakwe ni ku kombisa vanhu-kulobye rirhandzu

[Xifaniso lexi nga eka tluka 10]

Hi ni swivangelo leswi twalaka swo hisekela vugandzeri bya ntiyiso