Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Ku Xalamuka Swi Tisa Vuyelo Lebyinene

Ku Xalamuka Swi Tisa Vuyelo Lebyinene

 Ku Xalamuka Swi Tisa Vuyelo Lebyinene

XANA u tshama u xalamukele ku chumayela ensin’wini ya vandlha ra ka n’wina loko ko tshuka ku pfuleka nkarhi wo endla tano? Vamakwerhu va le dorobeni ra Turku leri nga ehlalukweni leri nga ni matimu le Finland, va tshame va xalamukile naswona sweswo swi tise vuyelo lebyinene.

Vamakwerhu va le Turku va tshame va xiya leswaku ntlawa wa vavanuna vo huma eAsia va te edorobeni leswaku va ta hetisa ntirho wo endla xikepe lexikulu xo rhwala vanhu lexi a xi endliwa kwalaho endhawini yo endla swikepe. Endzhakunyana, makwerhu un’wana u swi kumile leswaku vatirhi volavo va vahlapfa a va tshama eka tihotela tihi. U tlhele a xiya leswaku vatirhi volavo va tekiwa hi tibazi etihotela leti va tshamaka eka tona edorobeni nimixo swinene, ti va yisa ehlalukweni. Hi ku hatlisa, u tivise vamakwerhu va le vandlheni ra le Turku leri tirhisaka Xinghezi.

Vakulu va le vandlheni rero va swi xiyile leswaku ku ta ka vahlapfa vo tarisa xileswi ku va pfulele nkarhi lowu a va nga wu langutelanga wo chumayela vahlapfa rungula ra Mfumo naswona va hatle va hlela tsima ro hlawuleka ro va chumayela. Hi Sonto hi vhiki rero, vahuweleri va khume va hlengeletane ekusuhi ni laha tibazi ti yimaka kona hi awara ya nkombo nimixo. Loko va ha ku fika, a a nga ri kona mutirhi ni un’we. Vamakwerhu va tivutisile va ku: ‘Xana hi lo hlwela ku fika? Xana se va fambile laha Turku?’ Kambe, swi nga si ya kwihi ku humelele mutirhi a ambale swiambalo swo tirha ha swona. Endzhaku ka sweswo, ku humelele mutirhi un’wana, ivi va landzela va tele. Makhati ma nga ri mangani vatirhi vo tala se a va hlengeletane ekusuhi ni laha tibazi ti yimaka kona. Vahuweleri va sungule ku chumayela vatirhi volavo va khome minkandziyiso ya Xinghezi. Nkateko wa kona, vatirhi va hete nkarhi lowu nga endlaka awara va ha nghena etibazini naswona sweswo swi nyike vamakwerhu nkarhi lowu eneleke wo vulavula ni vatirhi vo tala. Loko tibazi ti famba, vatirhi volavo va fambe ni swibukwana swa 126 ni timagazini ta 329!

Vuyelo lebyinene lebyi veke kona byi khutaze vamakwerhu leswaku va tlhela va phindha tsima rero hi vhiki leri landzelaka, loko va endzeriwe hi mulanguteri wa xifundzha. Hi hafu ku bile awara ya tsevu nimixo, hi siku leri a ku na mpfula, mulanguteri wa xifundzha u fambise nhlangano wa nsimu ivi vahuweleri va 24 va ya laha ku yimaka tibazi. Hi nkarhi wolowo, a va khome ni minkandziyiso ya Xitagalog hikuva va xiye leswaku vunyingi bya vahlapfa volavo a va huma ePhilippine. Hi mixo wolowo loko tibazi ti famba ti ya ehlalukweni, vatirhi va fambe ni tibuku ta 7, swibukwana swa 69 ni timagazini ta 479. Anakanya ndlela leyi vamakwerhu va xinuna ni va xisati lava hlanganyeleke eka tsima rolero a va tsake ha yona!

Loko vatirhi volavo va nga si tlhelela eka rikwavo, vamakwerhu va kote ku endzela vatirhi vo hlayanyana etihotela leti a va tshama eka tona va tlhela va va hlamusela rungula ra Mfumo hi vuenti. Vatirhi van’wana va vule leswaku va tshame va vulavula ni Timbhoni ematikweni man’wana lawa va yeke eka wona. Vatirhi volavo va phofule ku tlangela ka vona eka vamakwerhu hileswi va va chumayeleke hi nkarhi lowu a va ri eFinland.

Xana u tshama u xalamukele minkarhi leyi nga ha vaka kona u nga swi langutelanga yo chumayela ensin’wini ya vandlha ra ka n’wina? Xana u teka goza ro fikelela vanhu vo huma eka mindhavuko yo hambana-hambana? Loko swi ri tano, na wena u nga ha va ni mintokoto leyi fanaka ni leyi tsakeriweke hi vamakwerhu va le Turku.

[Mepe/Xifaniso lexi nga eka tluka 32]

(Leswaku u vona rungula leri hleriweke hi ku helela, vona nkandziyiso wa kona)

FINLAND

HELSINKI

Turku

[Xihlovo Xa Kona]

STX Europe