Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Timbewu Ta Ntiyiso Ti Fika eTindhawini Ta Le Kule

Timbewu Ta Ntiyiso Ti Fika eTindhawini Ta Le Kule

 Timbewu Ta Ntiyiso Ti Fika eTindhawini Ta Le Kule

RIPHABILIKI ra Tuva leri nga eRhaxiya ri le dzonga-mpfungwe wa Siberia naswona tiko ra Mongolia ri le dzongeni ni le vuxeni bya tiko rero. Vanhu vo tala eTuva va tshama emigangeni leyi swi tikaka ku yi fikelela leswaku ku chumayeriwa rungula ra Mfumo eka yona. Hambiswiritano, siku rin’wana ntlawa wun’wana wa vanhu wu suke etindhawini to hambana-hambana ta le Tuva wu ya edorobeni ra Kyzyl, leri nga ntsindza wa tiko rero, leswaku wu ya va ni seminara. Maria la nga phayona edorobeni ra le Kyzyl, u twe hi ta vapfhumba volavo hiloko a vona leswaku leswi a swi ta n’wi pfulela ndlela leyi nga tolovelekangiki yo chumayela vanhu van’wana mahungu lamanene.

Maria u hlamusela leswi humeleleke: “Xikolo lexi a ndzi dyondzisa eka xona xi hlele seminara leyi vulavulaka hi ndlela leyi xiphiqo xa ku nwa byala ku tlula mpimo, ku tirhisa maphilisi hi ndlela yo biha ni swidzidziharisi xi nga tlhantlhiwaka ha yona. Eka seminara yoleyo a ku ta ta vanhu va kwalomu ka 50 lava humaka etindhawini ta le kule swinene ta le Tuva. Eka ntlawa wolowo a ku ri ni vadyondzisi, vativi va mianakanyo, vanhu lava lwelaka timfanelo ta vana ni vanhu van’wana.” Seminara leyi a yi ta pfulela Maria ndlela yo kota ku chumayela vanhu volavo kambe a swi nga ta n’wi olovela ku endla tano. Wa hlamusela: “Ndzi ni tingana naswona swa ndzi tikela ku chumayela hi xitshuketa. Hambiswiritano, ndzi khongele eka Yehovha leswaku a ndzi nyika xivindzi naswona ndzi tirhisa nkarhi wolowo leswaku ndzi chumayela.” Xana ku humelele yini?

Maria u ye emahlweni a ku: “Ndzi kume magazini wa Xalamuka! lowu a wu vulavula hi ku chava lokukulu loku vanhu va vaka na kona hi swilo swo karhi. Ndzi tibyele ndzi ku, ‘Vativi va mianakanyo va nga ha tsakela ku hlaya magazini lowu,’ hiloko ndzi wu teka ndzi ya na wona exikolweni. Siku rero, un’wana wa vadyondzisi lava teke eka seminara yoleyo u te ehofisini ya mina hiloko ndzi n’wi nyika magazini wolowo. U wu tsakerile swinene. Entiyisweni, u vule leswaku na yena a a ri ni xiphiqo xolexo. Hi siku leri landzeleke, ndzi n’wi nyike buku leyi nge, Swivutiso Leswi Vantshwa Va Swi Vutisaka—Tinhlamulo Leti Tirhaka, Vholumo 1. Na yona u yi tsakerile. Sweswo swi ndzi endle ndzi ehleketa leswaku vadyondzisi lavan’wana na vona va nga yi tsakela buku leyi. Kutani ndzi fambe ni bokisi leri a ri ri ni tibuku leti nge Vantshwa Va Vutisa swin’we ni minkandziyiso yin’wana exikolweni.” Swi nga si ya kwihi bokisi rero a ri nga ha ri na nchumu. Maria u ri: “Van’wana va vadyondzisi-kulobye va mudyondzisi loyi ndzi n’wi nyikeke buku leyi nge Vantshwa Va Vutisa va te ehofisini ya mina hiloko va ndzi vutisa va ku, ‘U ti kuma kwihi tibuku leti?’” A va vutise munhu loyi a faneleke!

Seminara a yi ta hela hi Mugqivela. Maria a a nga tirhi hi siku rero, kutani u veketele minkandziyiso ya hina ematafuleni ma nga ri mangani ehofisini ya yena. Ebodweni u tsale a ku: “Eka Vadyondzisi! Mi nga ha titekela minkandziyiso leyi mi yi lavaka mi tlhela mi tekela ni vanghana va n’wina. Minkandziyiso leyinene leyi yi ta mi pfuna leswaku mi wu endla kahle ntirho wa n’wina naswona yi ta tiyisa mindyangu ya n’wina.” Vuyelo byi ve byihi? “Ndzi ye ehofisini ya mina siku rero kutani ndzi kuma leswaku minkandziyiso yo tala se a va yi tekile. Hi ku hatlisa ndzi landze tibuku ni timagazini tin’wana.” Loko seminara yi hela, Maria se a a fambise 380 wa timagazini, 173 wa tibuku na 34 wa tibroxara. Loko lava teke eka seminara leyi va tlhelela etindhawini ta le kule laha a va tshama kona ni laha a va tirha kona, va fambe ni minkandziyiso yoleyo. Maria u ri, “Ndzi tsake ngopfu hileswi timbewu ta ntiyiso se ti fikeke etindhawini ta le kule swinene ta le Tuva!”—Ekl. 11:6.

[Mepe lowu nga eka tluka 32]

(Leswaku u vona rungula leri hleriweke hi ku helela, vona nkandziyiso wa kona)

RHAXIYA

RIPHABILIKI RA TUVA