Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Swivutiso Swa Vahlayi

Swivutiso Swa Vahlayi

 Swivutiso Swa Vahlayi

Yesu u chumayele etikweni hinkwaro ra Israyele. Kutani muapostola Petro a nga vula njhani leswaku Vayuda ni vafumi va vona va “endle hi ku pfumala vutivi” loko va lerise leswaku Yesu a dlayiwa?—Mint. 3:17.

Loko muapostola Petro a vulavula ni ntlawa wa Vayuda malunghana ni leswi wu hoxeke xandla leswaku Mesiya a dlayiwa, u te: “Ndza swi tiva leswaku mi endle hi ku pfumala vutivi, hilaha vafumi va n’wina na vona va endleke hakona.” (Mint. 3:14-17) Swi nga ha endleka leswaku Vayuda van’wana a va nga swi tivi leswaku Yesu i Mesiya naswona a va nga ti twisisi tidyondzo takwe. Kasi van’wana va endle hi ku pfumala vutivi hileswi a va nga swi lavi ku tsakisa Xikwembu naswona a va venga Yesu ni ku n’wi vondzoka.

Xiya ndlela leyi vanhu lava a va nga swi lavi ku tsakisa Yehovha va va hambukiseke ha yona vanhu vo tala lava tweke tidyondzo ta Yesu. Hakanyingi Yesu a a dyondzisa hi ku tirhisa swifaniso, leswi a swi hlamusela vanhu hinkwavo lava a va lava ku tiva leswi engetelekeke. Kambe vanhu van’wana va suke va famba handle ko tikarhatela ku lava ku twisisa swifaniso sweswo. Siku rin’wana, hambi ku ri vadyondzisiwa van’wana va khunguvanyisiwe hi xiga-ririmi xin’wana lexi Yesu a xi tirhiseke. (Yoh. 6:52-66) Vanhu volavo a va swi xiyanga leswaku swifaniso swa Yesu a swi kombisa loko hakunene va tiyimiserile ku cinca ndlela leyi a va ehleketaka ha yona ni swiendlo swa vona. (Esa. 6:9, 10; 44:18; Mat. 13:10-15) Nakambe va honise vuprofeta lebyi vuleke leswaku Mesiya a a ta dyondzisa hi ku tirhisa swifaniso.—Ps. 78:2.

Van’wana va honise tidyondzo ta Yesu hikwalaho ka leswi a va n’wi venga. Loko a dyondzise esinagogeni leyi a yi ri emutini wa ka vona le Nazareta, vanhu va ‘hlamarile.’ Kambe ematshan’weni yo va va pfumela leswaku Yesu i Mesiya, va vutise swivutiso malunghana ni ndyangu lowu a a huma eka wona: “Xana munhu loyi u swi kume kwihi swilo leswi? . . . Loyi i muvatli, i n’wana wa Mariya naswona i makwavo wa Yakobo na Yosefa na Yudasi na Simoni, a swi tano ke? Naswona vamakwavo va xisati va na hina kwala, a hi swona ke?” (Mar. 6:1-3) Vanhu va le Nazareta a va ti tekelanga enhlokweni tidyondzo ta Yesu hileswi a a huma endyangwini wa xiyimo xa le hansi.

Xana vafundhisi va nkarhi wolowo va endle yini? Vo tala va vona a va n’wi tekelanga enhlokweni Yesu hikwalaho ka swivangelo leswi fanaka. (Yoh. 7:47-52) Na vona va honise tidyondzo takwe hikuva a va n’wi vondzoka hileswi vanhu a va n’wi yingisa. (Mar. 15:10) Nakambe vanhu vo tala lava dumeke va hlundzukile loko a va sola hikwalaho ka leswi a va ri ni vukanganyisi. (Mat. 23:13-36) A swi fanerile leswi Yesu a a va sola hileswi a va tiomisa nhloko va nga n’wi yingisi. U te: “Mi ni khombo n’wina lava tivaka Nawu, hikuva mi teke xilotlelo xa vutivi; n’wina a mi nghenanga [eMfun’weni], naswona lava nghenaka mi va siverile!”—Luka 11:37-52.

Yesu u chumayele mahungu lamanene etikweni ku ringana malembe manharhu ni hafu. U tlhele a letela vanhu van’wana vo tala leswaku na vona va chumayela. (Luka 9:1, 2; 10:1, 16, 17) Yesu ni vadyondzisiwa vakwe va wu endle kahle ntirho lowu lerova Vafarisi va vilerile va ku: “Maswivo! Misava ya n’wi landzela.” (Yoh. 12:19) Kutani a swi vuli swona leswaku Vayuda vo tala a va nga tivi nchumu nikatsongo. Kambe va tiomise tinhloko va nga pfumeli leswaku Yesu i Mesiya. A va fanele va dyondze swo tala hi Mesiya ni ku n’wi rhandza swinene, kambe a va swi endlanga sweswo. Van’wana va hoxe xandla eku dlayiweni ka yena. Hikokwalaho muapostola Petro u khutaze vo tala va vona a ku: “Hundzukani mi hundzuluka leswaku ku hlanguriwa swidyoho swa n’wina, leswaku tinguva ta ku phyuphyisiwa ti ta ta ti huma eka Yehovha hi xiviri ni leswaku a rhuma Kreste la hlawuleriweke n’wina, Yesu.” (Mint. 3:19, 20) Swa tsakisa leswaku Vayuda va magidi va sungule ku yingisa tidyondzo takwe, ku katsa ni “ntshungu lowukulu wa vaprista.” A va ha tlhelanga va endla hi ku pfumala vutivi. Ematshan’weni ya sweswo, va hundzukile kutani va amukeriwa hi Yehovha.—Mint. 2:41; 4:4; 5:14; 6:7.