Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Mulanguteri Wo Tshembeka Ni Huvo Ya Yena Leyi Fumaka

Mulanguteri Wo Tshembeka Ni Huvo Ya Yena Leyi Fumaka

 Mulanguteri Wo Tshembeka Ni Huvo Ya Yena Leyi Fumaka

“Kahle-kahle i mani mulanguteri wo tshembeka, lowo tlhariha, loyi n’wini wakwe a nga ta n’wi veka ehenhla ka ntlawa wakwe wa valanguteri leswaku a hambeta a wu nyika mpimo wa wona wa mphakelo wa swakudya hi nkarhi lowu faneleke?”—LUKA 12:42.

1, 2. Hi xihi xivutiso xa nkoka lexi Yesu a xi vutiseke loko a ri karhi a vulavula hi xikombiso xa masiku ya makumu?

LOKO Yesu a ri karhi a vulavula hi xikombiso xa masiku ya makumu, u vutise a ku: “Kahle-kahle i mani hlonga ro tshembeka ni ro tlhariha, leri n’wini wa rona a ri vekeke ehenhla ka va yindlu yakwe, ku va nyika swakudya swa vona hi nkarhi lowu faneleke?” Yesu u ye emahlweni a vula leswaku hlonga leri ri ta hakeriwa hikwalaho ko tshembeka ka rona hi ku vekiwa ku va mulanguteri wa swilo hinkwaswo swa N’wini wa rona.—Mat. 24:45-47.

2 Yesu a a vutise xivutiso lexi fanaka eka tin’hweti  ti nga ri tingani leti hundzeke. (Hlaya Luka 12:42-44.) U vitane hlonga a ku i “mulanguteri” ivi “va yindlu” a ku i “ntlawa wakwe wa valanguteri.” Mulanguteri i mulawuri wa yindlu kumbe murhangeri loyi a vekiweke leswaku a langutela malandza. Hambiswiritano, mulanguteri na yena i nandza. I mani hlonga leri kumbe mulanguteri naswona u swi phamela njhani “swakudya hi nkarhi lowu faneleke”? I swa nkoka leswaku hinkwerhu ka hina hi tiva ndlela leyi tirhisiwaka leswaku ku phameriwa swakudya swa moya.

3. (a) Xana vahlamuseri va Vujagana va ringete njhani ku hlamusela leswi Yesu a swi vuleke malunghana ni “hlonga”? (b) I mani “mulanguteri” kumbe “hlonga,” naswona i vamani “valanguteri” kumbe “va yindlu”?

3 Hakanyingi vahlamuseri va Vujagana va teka marito ya Yesu, ma ri lama vulavulaka hi vanhu lava nga ni swikhundlha exikarhi ka vanhu lava tivulaka Vakreste. Kambe Yesu loyi ku nga yena “n’wini” exifanisweni, a nga vulanga leswaku ku ta va ni mahlonga yo tala eka mimpambukwa yo hambana-hambana ya Vujagana. Ematshan’weni ya sweswo, u swi veke erivaleni leswaku ku ta va ni “mulanguteri” un’we kumbe “hlonga,” leri a nga ta ri veka leswaku ri langutela swilo hinkwaswo swa yena. Hilaha magazini lowu minkarhi yo tala wu hlamuseleke hakona, mulanguteri u fanele a yimela “ntlhambinyana” wa vadyondzisiwa lava totiweke tanihi ntlawa. Eka mongo wa Evhangeli ya Luka, Yesu a a ha ku vulavula hi wona ntlawa lowu. (Luka 12:32) “Ntlawa wa valanguteri” kumbe “va yindlu” wu yimela ntlawa lowu fanaka kambe wu kombisa ntirho lowu xirho xin’wana ni xin’wana xa ntlawa xi wu endlaka. Ku tlakuka xivutiso lexi tsakisaka lexi nge, Xana xirho xin’wana ni xin’wana xa ntlawa lowu wa hlonga xi hoxa xandla eku phameleni ka swakudya swa moya hi nkarhi lowu faneleke? Loko hi kambisisa hi vukheta leswi Matsalwa ma swi vulaka hi ta kuma nhlamulo leyi nga le rivaleni.

Malandza Ya Yehovha Ya Le Nkarhini Wa Khale

4. Yehovha u ri vitane njhani tiko ra Israyele wa khale naswona i yini leswi nga swa nkoka leswi hi faneleke ku swi xiya malunghana ni tiko rero?

4 Yehovha u vulavule hi vanhu vakwe, ku nga tiko ra Israyele wa khale tanihi nandza. “‘N’wina mi timbhoni ta mina,’ ku vula Yehovha, ‘nandza wa mina loyi ndzi n’wi hlawuleke.’” (Esa. 43:10) Swirho hinkwaswo swa tiko a swi katsiwile eka ntlawa wolowo wun’we wa nandza. Hambiswiritano, i swa nkoka ku xiya leswaku a ku ri vaprista ntsena ni Valevhi lava nga riki vaprista lava a va ri ni vutihlamuleri byo dyondzisa tiko.—2 Tikr. 35:3; Mal. 2:7.

5. Hi ku ya hi Yesu, i ku cinca ka muxaka muni lokukulu loku a ku ta humelela?

5 Xana tiko ra Israyele a ri ri nandza loyi Yesu a vulavuleke ha yena? Doo! Sweswo ha swi tiva hikwalaho ka leswi Yesu a swi byeleke Vayuda va le nkarhini wa yena a ku: “Mfumo wa Xikwembu wu ta tekiwa eka n’wina wu nyikiwa tiko leri humesaka mihandzu ya wona.” (Mat. 21:43) Swi le rivaleni leswaku a ku ta va ni ku cinca ko karhi. Yehovha a a ta tirhisa tiko lerintshwa. Nilokoswiritano, loko swi ta mhakeni ya swileriso leswi Xikwembu xi lavaka leswaku vanhu va swi endla, ntirho wa hlonga ra le xifanisweni xa Yesu wu landzela ndlela leyi fanaka ni leyi “nandza” wa Xikwembu wa le Israyele wa khale a a yi landzela.

Hlonga Ro Tshembeka Ri Humelela

6. Hi rihi tiko lerintshwa leri veke kona hi Pentekosta ya 33 C.E., naswona i vamani lava veke swirho swa rona?

6 Tiko lerintshwa, ku nga “Israyele wa Xikwembu” ri vumbiwa hi Vaisrayele va moya. (Gal. 6:16; Rhom. 2:28, 29; 9:6) Ri ve kona loko ku chuluriwa moya wa Xikwembu hi Pentekosta ya 33 C.E. Endzhaku ka sweswo, Vakreste hinkwavo lava totiweke hi moya va ve swirho swa tiko rolero, leri sweswi ri nga ntlawa wa hlonga lowu vekiweke hi N’wini, ku nga Yesu Kreste. Xirho ha xin’we xa tiko rolero a xi lerisiwe ku chumayela mahungu lamanene ni ku endla vadyondzisiwa. (Mat. 28:19, 20) Kambe xana xirho xin’wana ni xin’wana xa ntlawa wolowo a xi ta katseka eku phameleni ka swakudya swa moya hi nkarhi lowu faneleke? A hi voneni ndlela leyi Matsalwa ma xi hlamulaka ha yona xivutiso lexi.

7. Xana a ku ri wihi ntirho lowukulu wa vaapostola eku sunguleni, naswona ntirho wolowo wu engeteriwe njhani?

7 Loko Yesu a hlawula vaapostola vakwe va 12, ntirho wa vona lowukulu a wu katsa ku rhumiwa  va ya chumayela mahungu lamanene eka van’wana. (Hlaya Marka 3:13-15.) Xiavelo lexi a xi pfumelelana ni nhlamuselo ya xisekelo ya rito ra Xigriki leri nge apostolos, leri humaka eka riendli leri vulaka “ku rhumela.” Hambiswiritano, loko nkarhi wu ri karhi wu famba naswona vandlha ra Vukreste ri ri ekusuhi ni ku simekiwa, ntirho wa muapostola a ku ri ku va ‘mulanguteri.’—Mint. 1:20-26.

8, 9. (a) I yini leswi vaapostola lava 12 a va karhateka ngopfu ha swona? (b) I vamani van’wana lava nyikiweke vutihlamuleri lebyi engetelekeke, hilaha swi tiyisekisiweke hakona hi huvo leyi fumaka?

8 I yini leswi vaapostola lava 12 a va karhateka ngopfu ha swona? Nhlamulo yi nga voniwa eka swiendlakalo leswi landzeleke siku ra Pentekosta. Loko ku sungula ku kanetana malunghana ni ku phamela tinoni swakudya, vaapostola va 12 va hlengelete vadyondzisiwa kutani va ku: “A swi hi tsakisi leswaku hi tshika rito ra Xikwembu hi ya phakela swakudya ematafuleni.” (Hlaya Mintirho 6:1-6.) Kutani vaapostola va veke vamakwerhu van’wana lava fanelekaka leswaku va endla ‘ntirho lowu wu faneleke’ leswaku vaapostola va ta kota ku tinyiketela “[e]vutirhelini bya rito.” Yehovha u katekise lunghiselelo leri hikuva “rito ra Xikwembu ri y[e] ri kula, ni nhlayo ya vadyondzisiwa yi y[e] yi andza ngopfu eYerusalema.” (Mint. 6:7) Hikwalaho ntirho lowukulu wo phamela swakudya swa moya wu sale emakatleni ya vaapostola.—Mint. 2:42.

9 Hi ku famba ka nkarhi van’wana va nyikiwe vutihlamuleri lebyikulu. Hi ku kongomisiwa hi moya Pawulo na Barnaba va rhumiwe hi vandlha ra le Antiyoka leswaku va ya tirha tanihi varhumiwa. Nakambe a va tiviwa tanihi vaapostola, hambileswi a va nga katsiwanga eka ntlawa wo sungula wa lava 12. (Mint. 13:1-3; 14:14; Gal. 1:19) Swiavelo swa vona swi tiyisekisiwe hi huvo leyi fumaka ya le Yerusalema. (Gal. 2:7-10) Endzhakunyana ka kwalaho, Pawulo u hoxe xandla eku phameleni ka swakudya swa moya. U tsale papila ra yena ro sungula leri huhuteriweke.

10. Eka lembe-xidzana ro sungula, xana Vakreste hinkwavo lava totiweke hi moya a va katseka eku phameleni ka swakudya swa moya? Hlamusela.

10 Hambiswiritano, xana Vakreste hinkwavo lava totiweke hi moya a va katseka eku languteleni ka ntirho wo chumayela ni ku phamela swakudya swa moya? Doo! Muapostola Pawulo u hi byela a ku: “A hi hinkwavo va nga vaapostola, a hi swona ke? A hi hinkwavo va nga vaprofeta, a hi swona ke? A hi hinkwavo va nga vadyondzisi, a hi swona ke? A hi hinkwavo va endlaka mintirho ya matimba, a hi swona ke?” (1 Kor. 12:29) Hambileswi Vakreste hinkwavo lava tswariweke hi moya a va endla ntirho wo chumayela, i vantsongo swinene, i vavanuna va nhungu ntsena, lava va tirhisiweke ku tsala tibuku ta 27 ta Matsalwa ya Vukreste ya Xigriki.

Hlonga Ro Tshembeka Ra Manguva Lawa

11. Xana hlonga ri vekiwe ku langutela ‘swilo’ swihi?

11 Marito ya Yesu lama tsariweke eka Matewu 24:45 ma swi kombisa kahle leswaku ntlawa wa hlonga ro tshembeka ni ro tlhariha wu ta tshama wu ri kona emisaveni hi nkarhi wa makumu. Nhlavutelo 12:17 yi vulavula hi vanhu volavo tanihi “lava saleke” va mbewu ya wansati. Tanihi ntlawa, masalela lawa ma vekiwe ku langutela swilo hinkwaswo leswi nga swa Kreste laha misaveni. ‘Swilo leswi’ mulanguteri wo tshembeka a vekiweke ku swi langutela i swilo swa N’wini swa le vuhosini swa laha misaveni, leswi katsaka lava nga ta fumiwa hi Mfumo laha misaveni ni swilo leswi tirhisiwaka entirhweni wo chumayela mahungu lamanene.

12, 13. Xana Mukreste u swi tivisa ku yini leswaku u vitaneriwe etilweni?

12 Xana Mukreste u swi tivisa ku yini loko a ri ni ntshembo wo ya hanya etilweni nileswaku wa katseka eka masalela ya Vaisrayele va moya? Nhlamulo yi kumeka eka marito ya muapostola Pawulo lawa a ma byeleke lava nga ni ntshembo wo fana ni wa yena wo ya etilweni, lama nge: “Hinkwavo lava kongomisiwaka hi moya wa Xikwembu, lava i vana va Xikwembu. Hikuva a mi amukelanga moya wa vuhlonga lowu vangaka nchavo nakambe, kambe mi amukele moya wa ku vekiwa tanihi vana, moya lowu hi huwelelaka ha wona hi ku: ‘Abba, Tatana!’ Moya hi woxe wu nyikela vumbhoni swin’we ni moya wa hina leswaku hi vana va Xikwembu. Kutani loko hi ri vana, nakambe hi vadyandzhaka: vadyandzhaka hakunene va Xikwembu, kambe vadyandzhaka-kulobye na Kreste, ntsena loko hi xaniseka swin’we  leswaku hi ta tlhela hi vangamisiwa swin’we.”—Rhom. 8:14-17.

13 Hi ku kongoma, vanhu lava, va totiwe hi moya lowo kwetsima wa Xikwembu naswona va ‘vitaneriwe’ etilweni kumbe ku rhambiwa. (Hev. 3:1) Xirhambo xolexo xi huma eka Xikwembu. Lava rhambiwaka va angula handle ko kanakana naswona a va chavi ku amukela ku tswariwa tanihi vana va Xikwembu. (Hlaya 1 Yohane 2:20, 21.) Hikwalaho a va tihlawuleli ku va ni ntshembo wolowo, kambe Yehovha hi yena a va funghaka kumbe ku va tota hi moya lowo kwetsima.—2 Kor. 1:21, 22; 1 Pet. 1:3, 4.

Langutelo Lerinene

14. Xana vatotiwa va ni langutelo rihi malunghana ni ku vitaniwa ka vona?

14 Xana vatotiwa volavo va fanele va titeka njhani loko va ha rindzele hakelo ya vona yo ya etilweni? Va swi xiya leswaku hambileswi va amukeleke xirhambo xo tsakisa, ko va xirhambo ntsena. Va fanele ku tshama va tshembekile kukondza va fa leswaku va ta kota ku kuma hakelo yoleyo. Va titwa hi ndlela leyi Pawulo a titweke ha yona loko a ku: “Vamakwerhu, a ndzi titeki se ndzi swi khomile; kambe ku ni xilo xin’we malunghana na swona: Ku rivala swilo swa le ndzhaku ni ku nava ndzi ya emahlweni eka swilo swa le mahlweni, ndzi lwela ku fikelela pakani ya hakelo ya ku vitaneriwa ehenhla hi Xikwembu hi ku tirhisa Kreste Yesu.” (Filp. 3:13, 14) Masalela lama totiweke ma fanele ma tirha hi matimba leswaku ma ‘famba hi mukhuva lowu fanelaka ku vitaniwa loku ma vitaniweke hakona hi mianakanyo yo titsongahata hi ku helela,’ ma endla tano “hi ku chava ni ku rhurhumela.”—Efe. 4:1, 2; Filp. 2:12; 1 Tes. 2:12.

15. Xana Vakreste va fanele va va languta njhani lava dyaka swifanekiselo eXitsundzuxweni, naswona lava totiweke va titeka njhani?

15 Hi hala tlhelo, xana Vakreste van’wana va fanele va n’wi teka njhani munhu loyi a vulaka leswaku u totiwile kutani a sungula ku dya swifanekiselo eXitsundzuxweni? Munhu yoloye a nga fanelanga a avanyisiwa. Mhaka yi le xikarhi ka yena na Yehovha. (Rhom. 14:12) Hambiswiritano, Vakreste lava hakunene va totiweke a va lavi ku tekiwa va ri vo hlawuleka ku tlula van’wana. A va pfumeli leswaku leswi va totiweke va ni ku twisisa loku hlawulekeke, ku tlula loku swirho swin’wana leswi nga ni ntokoto swa “ntshungu lowukulu” swi nga na kona. (Nhlav. 7:9) A va pfumeli leswaku va ni moya lowu engetelekeke wo kwetsima ku tlula wa vanghana va vona lava nga “tinyimpfu tin’wana.” (Yoh. 10:16) A va lavi ku khomiwa hi ndlela yo hlawuleka; kumbe ku  anakanya leswaku ku dya ka vona swifanekiselo swi va endla va va vo hlawuleka eka vakulu lava vekiweke evandlheni.

16-18. (a) Xana vatotiwa hinkwavo va katseka eku phameleni ka tidyondzo letintshwa ta Bibele? Kombisa. (b) Ha yini xi nga ri kona xilaveko xo va Huvo leyi Fumaka yi vulavurisana ni hinkwavo lava tivulaka leswaku va totiwile?

16 Xana vatotiwa lava hinkwavo va hlangana hi nkarhi wo karhi leswaku va ta paluxa tidyondzo letintshwa ta Bibele? Doo! Hambileswi tanihi ntlawa, hlonga ri nga ni vutihlamuleri byo phamela swakudya swa moya eka va yindlu ya valandzeri va Kreste lava totiweke, a hi hinkwavo va ntlawa wa hlonga lava nga ni vutihlamuleri lebyi fanaka kumbe swiavelo swa ntirho lowu fanaka. (Hlaya 1 Vakorinto 12:14-18.) Hilaha swi boxiweke hakona eku sunguleni, hi lembe-xidzana ro sungula, hinkwavo a va katseka entirhweni wa nkoka wo chumayela. Kambe i vatsongo swinene lava tirhisiweke ku tsala tibuku ta Bibele ni ku langutela vandlha ra Vukreste.

17 Hi xikombiso: Minkarhi yin’wana Matsalwa ma vulavula hi “vandlha” tanihi leri tekaka goza ro karhi loko swi ta emhakeni yo tamela timhaka ta vuavanyisi. (Mat. 18:17) Hambiswiritano, entiyisweni i vakulu ntsena lava tekaka goza leri, tanihi leswi va nga vayimeri va vandlha. Vakulu a va vulavurisani ni swirho hinkwaswo swa vandlha leswaku va twa mavonelo ya swona va nga si endla xiboho xo karhi. Kahle-kahle, va endla ntirho lowu va averiweke wona naswona va wu endla va ri karhi va yimela vandlha hinkwaro.

18 Hilaha ku fanaka, namuntlha vavanuna lava totiweke lava nga tatiki ni xandla va ni vutihlamuleri byo yimela ntlawa wa hlonga. Va vumba Huvo leyi Fumaka ya Timbhoni ta Yehovha. Vavanuna lava lava totiweke hi moya va langutela ntirho wa Mfumo ni ku lunghiselela nongonoko wo phamela swakudya swa moya. Kambe hilaha a swi ri hakona eka lembe-xidzana ro sungula, loko Huvo leyi Fumaka yi nga si endla swiboho swo karhi a yi rhangi hi ku vulavurisana ni swirho leswin’wana swa ntlawa wa hlonga. (Hlaya Mintirho 16:4, 5.) Hambiswiritano, Timbhoni hinkwato leti totiweke ta katseka swinene entirhweni lowu wa nkoka wo tshovela lowu ni sweswi wa ha endliwaka. Tanihi ntlawa, “hlonga ro tshembeka ni ro tlhariha” i huvo yin’we, kambe swirho swa yona swi ni swiavelo swo hambana-hambana.—1 Kor. 12:19-26.

19, 20. Hi rihi langutelo leri ntshungu lowukulu wu nga na rona malunghana ni “hlonga ro tshembeka ni ro tlhariha” swin’we ni Huvo ya rona leyi Fumaka?

19 Xana rungula leri nga laha henhla ri fanele ri wu khumba njhani ntshungu lowukulu lowu andzaka, lowu nga ni ntshembo wo hanya hilaha ku nga heriki laha misaveni? Leswi wu nga xiphemu xa swilo swa Hosi, wu tsakela ku ma amukela hi ku helela malunghiselelo lama endliwaka hi Huvo leyi Fumaka, leyi yimelaka “hlonga ro tshembeka ni ro tlhariha.” Swirho swa ntshungu lowukulu swi tlangela swakudya swa moya leswi phameriwaka hi ku kongomisiwa hi Huvo leyi Fumaka. Kambe hi nkarhi lowu fanaka, loko swi ri karhi swi xixima ntlawa wa hlonga, swirho swa ntshungu lowukulu swi papalata ku tlakusa un’wana ni un’wana loyi a tivulaka leswaku i wa hlonga rolero. A nga kona Mukreste loyi a totiweke hi ku kongoma hi moya wa Xikwembu loyi a nga ta lava ku tlakusiwa.—Mint. 10:25, 26; 14:14, 15.

20 Ku nga khathariseki leswaku hi “va yindlu” ya masalela lama totiweke, kumbe hi swirho swa ntshungu lowukulu, a hi tiyimiseleni ku tirhisana hi ku helela ni mulanguteri wo tshembeka swin’we ni Huvo ya yena leyi Fumaka. Onge ha un’we wa hina a nga ‘tshama a rindzile’ naswona a tshembeka kukondza makumu ma fika.—Mat. 24:13, 42.

Wa Tsundzuka Xana?

• I mani “hlonga ro tshembeka ni ro tlhariha,” naswona i vamani va yindlu?

• Xana munhu u swi tivisa ku yini leswaku u vitaneriwe etilweni?

• I vamani lava nga ni vutihlamuleri byo lunghiselela tidyondzo letintshwa ta Bibele?

• Xana munhu loyi a totiweke u fanele a titeka njhani?

[Swivutiso Swa Dyondzo]

[Xifaniso lexi nga eka tluka 23]

Namuntlha, Huvo leyi Fumaka yi yimela ntlawa wa hlonga ro tshembeka ni ro tlhariha. Ni le ka lembe-xidzana ro sungula a ku ri ni lunghiselelo leri fanaka