Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Ku Andza Loku Phyuphyisaka eZihlaleni Xo Saseka

Ku Andza Loku Phyuphyisaka eZihlaleni Xo Saseka

 Ku Andza Loku Phyuphyisaka eXihlaleni Xo Saseka

VANHU lava endzeleke tiko ra Taiwan va tsakisiwa ngopfu hi swimila swa rihlaza leswi funengeteke xihlala lexi. Muvala wa rihlaza wa swimila leswitsongo swa rhayisi wa cinca wu va wa nsuku loko se ku fike nkarhi wa ntshovelo. Nhova leyi tlhumeke yi funengete tindhawu leti nga etlhelo ka tintshava. Swa phyuphyisa hakunene ku vona swimila swa rihlaza emasin’wini ni le tintshaveni ku tlula ku vona madoroba lama nga lo tala hi vanhu. Entiyisweni, sweswo hileswi susumeteleke munhu wo sungula la humaka etikweni ra le Vupela-dyambu la voneke xihlala xexo, ku xi thya vito leri nge, Ilha Formosa, kumbe “Xihlala xo Saseka.”

Ina, Taiwan i xihlala xo saseka kambe i xitsongo—xi lehe tikhilomitara ta 390 ntsena naswona xi aname kwalomu ka 160 wa tikhilomitara. Xiphemu lexikulu xa xihlala lexi xi ni tintshava to leha. Yü Shan (Ntshava ya Morrison) yi lehe ku tlula Ntshava ya Fuji leyi nga le Japani kumbe Ntshava ya Cook leyi nga le New Zealand. Ku ni timbala to khuma leti rhendzeleke tintshava leti nga exikarhi ka tiko ni leti nga ekusuhi ni le lwandle, laha ku nga ni vaaki vo tala va le Taiwan lava sweswi va tlulaka 22 wa timiliyoni.

Ku Andza Kun’wana Loku Hambaneke

Hambiswiritano, ku ni ku andza kun’wana loku hambaneke loku hambetaka ku vonaka eTaiwan—ku andza hi tlhelo ra moya. Ku andza koloko ku kombisiwa hi ku hiseka loku vanhu lavakulu ni lavatsongo va vaka na kona loko se va tiva Yehovha, Xikwembu xa ntiyiso. Swa tsakisa hakunene ku vona nhlayo ya lava tirhaka hi ku hiseka leswaku va pfuna van’wana ku dyondza hi Yehovha ni hi xikongomelo xa yena yi tlakuka.

Ku andza ka vahuweleri ku koxa leswaku ku ndlandlamuxiwa miako. Hi December 1990, ku xaviwe ndhawu leswaku ku ta akiwa rhavi lerikulu ra Timbhoni ta Yehovha. Muako wa khale lowu a wu ri eTaipei, se a wu ri wutsongo ku khathalela mintirho ya vahuweleri va Mfumo va 1 777 va le Taiwan lava a va ri kona hi nkarhi wolowo. Endzhaku ka malembe yo hlayanyana vatirhi va ku tirhandzela lava humaka ematikweni man’wana ni va kwalaho lava nga ni  malembe yo hambana-hambana va ri karhi va tirha hi ku gingiriteka, miako leyintshwa yo saseka ya le Hsinwu yi hetiwile hi August 1994. Hi nkarhi wolowo a ku ri ni vahuweleri va 2 515 lava a va chumayela mahungu lamanene lama humaka eRitweni ra Xikwembu, ku nga Bibele. Sweswi, endzhaku ka malembe yo tlulanyana khume, nhlayo leyi se yi andze hi mpimo lowu phindhiweke minkarhi yo tlula yimbirhi, hikuva se ku ni vahuweleri lava tlulaka 5 500 naswona n’hweti na n’hweti vanhu lava nga endlaka kotara ya nhlayo yoleyo va hlanganyela entirhweni wa nkarhi hinkwawo wo chumayela. Lava faneleke va xiyiwa swinene i majaha ni vanhwana lava fanaka ni “mathonsi ya mberha” lama phyuphyisaka ya nimixo.—Pisalema 110:3.

Ku Andza Lokukulu Hi Tlhelo Ra Moya Eka Vantshwa

Vahuweleri vo tala va mahungu lamanene lava hisekaka va ha ri vana. Van’wana va ha nghena xikolo. Hi xikombiso, edorobeni rin’wana leri nga en’walungwini wa Taiwan, mpatswa lowu tekaneke a wo sungula ku rhambiwa leswaku wu va kona eXikolweni Xa Vutirheli Bya Le Tilweni, laha Timbhoni ta Yehovha ti dyondzaka kona ndlela yo dyondzisa ntiyiso wa le Bibeleni. Mpatswa lowu wu hlamarile loko wu vona xifanyetana lexi vuriwaka Weijun, xi hlaya Bibele eplatifomo hi ndlela leyinene ku tlula ni vanhu vo tala lavakulu. Kutani eka nhlangano wun’wana lowu va teke eka wona, va tsakisiwe ngopfu hi ku vona ni vana lava nga si nghenaka xikolo va nyikela tinhlamulo leti twalaka. Mpatswa lowu wu hlamusele ndlela leyi vana lava a va ri eHolweni ya Mfumo a va tikhome kahle ha yona.

Ha yini vantshwa lava va namarhele dyondzo ya Bibele etikweni leri ku teleke vukhongeri bya Vubudha ni Vutao? Hileswi vatswari va vona lava nga Vakreste va tirhiseke misinya ya milawu ya Bibele kutani va tiyisa vutomi bya ndyangu lebyi tsakisaka lebyi dzikeke ngopfu eka vuxaka na Yehovha. Leswi vatswari va Weijun va endlaka matshalatshala ya leswaku dyondzo ya Bibele ya ndyangu ni vutirheli bya nsimu swi tsakisa, buti ni sesi wa mufana loyi se i Timbhoni leti khuvuriweke. Sweswinyana loko Weijun a kombele ku hlanganyela entirhweni wo chumayela, mana wakwe u vule leswaku mufana loyi se a a fambise timagazini to tala eka n’hweti yoleyo ku tlula leti fambisiweke hi ndyangu hinkwawo. Handle ko kanakana wa swi tsakela ku vulavula hi ntiyiso, ku hlamula eminhlanganweni ni ku vulavula ni van’wana hi leswi a swi dyondzeke.

Loko Vantshwa Volavo Va Kula

Vantshwa lava va endla njhani loko va ri karhi va kula? Vo tala va hambeta va swi kombisa leswaku va n’wi rhandza hi xiviri Yehovha swin’we ni ntirho wo chumayela. Hi xikombiso, Huiping i xichudeni. Siku rin’wana mudyondzisi wa yena u vule leswaku swirho swa vukhongeri byin’wana a swi pfumeli ku pomperiwa ngati, kambe a a nga byi tivi leswaku hi byihi vukhongeri bya kona. Endzhaku ka loko tlilasi yi humile, muntshwa loyi wa Mukreste u hlamusele mudyondzisi wa yena leswaku vanhu va kona i Timbhoni ta Yehovha ni leswaku ha yini ti teka xiboho xexo.

Muleteri un’wana u hlalerise swichudeni swakwe vhidiyo leyi vulavulaka hi mavabyi lama tluletiwaka hi vuxaka bya rimbewu. Vhidiyo leyi yi boxe 1 Vakorinto 6:9, kambe muleteri u vule leswaku Bibele a yi byi soli vusodoma. Huiping u tlhele a hlamusela muleteri wa yena langutelo ra Xikwembu malunghana ni mhaka leyi.

Loko xichudeni-kulobye lexi vuriwaka Shuxia xi lunghiselela xiviko malunghana ni madzolonga ya le ndyangwini, Huiping u xi nyike Xalamuka! ya November 8, 2001, leyi nga ni nhloko-mhaka leyi nge, “Mpfuno Eka Vavasati Lava Biwaka” kutani a hlamusela leswaku yi ni rungula ro tala leri sekeriweke eBibeleni malunghana ni mhaka yoleyo. Hi ku famba ka nkarhi, Shuxia u ve muhuweleri la nga khuvuriwangiki. Yena na Huiping sweswi va chumayela van’wana mahungu lamanene.

Vakreste vo tala exikolweni va kume leswaku swa tika ku tiviwa tanihi vanhu lava hanyaka hi ku ya hi misinya ya milawu ya Bibele. Ngopfu-ngopfu swi tika emadorobeni lamatsongo ya le makaya. Zhihao u langutane ni ntshikilelo wa tintangha hikwalaho ka ripfumelo ra yena ni ntirho wo chumayela. U ri: “Ndzi titwe ndzi hele matimba hileswi a ndzi chava ku hlangana ni swichudeni-kulorhi loko ndzi ri ensin’wini.  Minkarhi yin’wana a ndzi hlekiwa hi khume wa swichudeni!” Siku rin’wana mudyondzisi u avele Zhihao leswaku a nyikela nkulumo etlilasini malunghana ni vukhongeri bya yena. U ri: “Ndzi hlele leswaku ndzi sungula nkulumo ya mina hi Genesa ndzima 1 kutani ndzi vulavula hi swivutiso leswi nge: I mani loyi a tumbuluxeke misava ni swilo hinkwaswo leswi nga eka yona? Nileswaku munhu u ve kona njhani? Loko ndzi hlaya Matsalwa, van’wana va sungule ku ndzi hleka, va vula leswaku mhaka leyi a ndzi yi vula a yi nga twisiseki. Hambiswiritano, ndzi ye emahlweni ndzi hlamusela ku kondza ndzi heta nkulumo ya mina. Endzhaku ka sweswo, ndzi kote ku vulavula ni swichudeni swin’wana hi ri vambirhi malunghana ni ntirho wa hina ni tidyondzo ta hina. Sweswi loko va ndzi vona ensin’wini, a va ha ndzi hleki!”

Zhihao u ya emahlweni a ku: “Leswi vatswari va mina va nga Timbhoni, hi dyondza tsalwa ra siku mixo wun’wana ni wun’wana. Nakambe hi dyondza Bibele hi tlhela hi va kona eminhlanganweni nkarhi na nkarhi. Hikwalaho ka sweswo ndza swi kota ku langutana ni munhu un’wana ni un’wana loyi a nga lavaka ku ndzi hleka loko ndzi ringeta ku chumayela ntiyiso lowu phyuphyisaka wa le Bibeleni eka van’wana.”

Tingmei, i xichudeni lexi nga le kholichi. U tshame a rhambiwa ku ya eka pikiniki swin’we ni swichudeni-kulobye swin’we ni vafana va le ka xikolo xin’wana. U xiye khombo leri a ri ta va kona, kutani a endla xiboho xa leswaku a nga yi. U rhambiwe ko hlayanyana hambileswi a a vulavula ni swichudeni-kulobye hi tinhla leti pfunaka leti kumekaka eka buku leyi nge, Swivutiso Leswi Vantshwa Va Swi Vutisaka—Tinhlamulo Leti Tirhaka. * Vanhwanyana lava a nghenaka na vona xikolo va n’wi hlekurile va vula leswaku a a hanya xikhale. Hambiswiritano, vutlhari bya ku tirhisa misinya ya milawu ya Bibele byi hatle byi vonakala loko un’wana wa vanhwanyana lava a tika kutani a humesa khwiri. Tingmei u ri: “Ku endla leswi Yehovha a swi vulaka swi endle leswaku ndzi va ni ripfalo leri baseke. Hikwalaho, ndzi ni ntsako lowukulu naswona ndzi titwa ndzi enerisekile.”

Ku Hlula Swihinga Leswi Sivelaka Ku Andza

Ruiwen i munghana un’wana lonkulu wa Tingmei. Loko a ha ri ntsongo, Ruiwen u xiye leswaku ku ya eminhlanganweni ya Vukreste ni ku hlanganyela entirhweni wa nsimu a a swi karharisa. Hambiswiritano, loko a vona ku hambana exikarhi ka rirhandzu ra xiviri ra lava nga evandlheni ra ka vona ni xinakulobye xa swichudeni-kulobye lexi nga ni vukanganyisi, u khorwisekile leswaku a a fanele a endla mindzulamiso evuton’wini bya yena. Ruiwen u sungule ku chumayela swichudeni-kulobye naswona u hatle a  xiya leswi a a fanele ku swi endla. U sungule ku va phayona ra nkarhinyana, laha a a heta tiawara leti tlulaka 50 hi n’hweti ensin’wini. Kutani u sungule ku va phayona ra nkarhi hinkwawo, laha a hetaka tiawara leti tlulaka 70 hi n’hweti ensin’wini. Ruiwen u ri: “Ndzi n’wi tlangela ngopfu Yehovha. A nga ndzi tshikanga ni siku ni rin’we. Hambileswi ndzi endleke swilo leswi nga n’wi tsakisangiki kambe a a ha ndzi rhandza. Manana ni van’wana evandlheni na vona va ndzi kombise rirhandzu leri fanaka. Leswi ndzi fambisaka tidyondzo ta Bibele ta ntlhanu, ndza swi vona leswaku ndzi endla ntirho lowu vuyerisaka ngopfu.”

Eka xikolo xin’wana xa sekondari xa le makaya, vana vambirhi lava nga Timbhoni va averiwe ku ya yimela xikolo eka mphikizano wa mincino ya ndhavuko. Loko va kumisise hi ta muxaka wa mphikizano wa kona, vantshwa volavo lava nga Timbhoni va xiye leswaku ku hlanganyela eka wona a swi ta lwisana ni ripfalo ra vona ra Vukreste. Loko va ringete ku hlamusela langutelo ra vona ni ku kombela leswaku va nga wu ngheneli, xikombelo xa vona a xi yingisiwanga. Ku ri na sweswo, vadyondzisi va va byele leswaku va fanele va ya yimela xikolo hikuva va averiwe ku endla tano. Leswi vantshwa lava nga Timbhoni a va nga tiyimiselanga ku cinca mianakanyo ya vona, va nghene eka Web-site ya ndzawulo ya dyondzo kutani va rhumela papila leri a ri hlamusela xiphiqo xa vona. Hambileswi vantshwa lava va nga hlamuriwangiki hi ku kongoma, hi xihatla xikolo xi kume nkongomiso lowu a wu xi alela ku sindzisa munhu wihi na wihi ku hlanganyela eka mphikizano wolowo. Hakunene vantshwa lava va tsake ngopfu ku vona leswaku ndzetelo wa Bibele lowu va wu kumeke, a wu letelanga ripfalo ra vona ntsena kambe wu tlhele wu va nyika ni matimba ya ku lwela leswi nga swinene!

Hambi lava lamaleke hi ndlela yo karhi va swi tsakela ngopfu ku vulavula ni van’wana hi ntshembo wa vona wa le Bibeleni. Minyu u velekiwe a ome swirho. Leswi a nga swi kotiki ku tirhisa mavoko ya yena, u pfula Bibele hi ririmi ra yena kutani a kuma tsalwa leri a lavaka ku ri hlaya. Loko a nyikela tinkulumo eka Xikolo Xa Vutirheli Bya Le Tilweni eHolweni ya Mfumo, u etlela esofeni leri nga tlakukangiki ivi mupfuni wakwe a tshama exitulwini lexi nga le hansi a n’wi khomela xikurisa-marito. Hakunene swa tsakisa ku vona matshalatshala lawa Minyu a ma endlaka leswaku a lunghiselela tinkulumo leti!

Loko Minyu a lave ku va muhuweleri wa Mfumo, vamakwerhu van’wana va xisati evandlheni va dyondze ndlela yo chumayela hi riqingho leswaku va n’wi pfuna. U jeketela tikunupu hi ririmi ra yena, ivi makwerhu wa xisati a n’wi pfuna ku tsala xiviko xa lava a va beleke riqingho. U wu rhandza ngopfu ntirho lowu lerova se i phayona ra nkarhinyana, u heta 50 ku ya ka 60 wa tiawara n’hweti ni n’hweti a vulavula ni van’wana hi Mfumo wa Xikwembu hi ku tirhisa riqingho. U kume van’wana lava amukeleke tibuku ta Bibele kutani va n’wi pfumelela ku tlhela a bula na vona hi riqingho enkarhini lowu taka. Sweswi u fambisa tidyondzo tinharhu ta Bibele ni vanhu lava a va kumeke hi ku tirhisa ndlela leyi.

Ina, ku fana ni mathonsi ya mberha, majaha—ni vanhwana—lava nga emavandlheni ya 78 ya Timbhoni ta Yehovha eTaiwan va tsakela ku byela vanhu va timiliyoni lava tshamaka exihlaleni lexi nga ni vanhu vo tala mahungu lamanene ya Mfumo lama nyikaka vutomi. Lexi ko va xiphemu lexitsongo ntsena xa ndlela leyi byi hetisekaka ha yona emisaveni hinkwayo vuprofeta bya Bibele lebyi nge: “Vanhu va wena va ta tinyikela hi ku tirhandzela esikwini ra vuthu ra wena ra nyimpi. Hi ku vangama ka vukwetsimi, ku sukela embelekweni ya vurhonga, u ni ntlawa wa majaha ku fana ni mathonsi ya mberha.” (Pisalema 110:3) Hakunene vantshwa lava i xihlovo xa xikhutazo eka vahuweleri lavakulu naswona ku tlula kwalaho, va n’wi tsakisa swinene Tata wa vona wa le tilweni, Yehovha Xikwembu!—Swivuriso 27:11.

[Nhlamuselo ya le hansi]

^ par. 16 Yi kandziyisiwe hi Timbhoni ta Yehovha.

[Bokisi/Xifaniso lexi nga eka tluka 10]

KU LAVEKA TIHOLO TA MFUMO LETI ENGETELEKEKE

Leswi vahuweleri va andzaka eTaiwan, swi nonon’hwa ngopfu ku va ni Tiholo ta Mfumo leti ringaneke. Ha yini? Hikuva a yi kona ndhawu leyi faneleke yo aka Tiholo ta Mfumo, handle ka tindhawu tin’wana ta le makaya. Hi hala tlhelo, ku xava ndhawu yo aka eka yona swi durha ngopfu, kasi ni milawu yo ava tindhawu a yi vevuki. Emadorobeni lamakulu, ndlela yin’we ntsena yo kuma ndhawu i ku xava tindhawu leti akeriweke ku va tihofisi, kutani ti cinciwa ti va Tiholo ta Mfumo. Hambiswiritano, tihofisi to tala ti ni tisilingi leti nga tlakukangiki, mavandlha ma boheka ku hakela n’wini wa muako wolowo mali yo tala yo khathalela tindhawu teto, a swi olovi ku nghena etindhawini teto, kumbe swivangelo swin’wana leswi endlaka leswaku tindhawu teto ti nga faneleki ku tirhisiwa tanihi Tiholo ta Mfumo.

Hambiswiritano, emalembeni ya sweswinyana, Timbhoni ta Yehovha ta le Taiwan ti swi kotile ku va ni Tiholo ta Mfumo to hlayanyana letintshwa. Timbhoni ti hambeta ti lava miako leyintshwa naswona ti tiyimisele ku tirhisa minyikelo ya tona ya ku tirhandzela leswaku ti kota ku hakela mali yoleyo yo tala ni ku va ni vutshila lebyi lavekaka bya ku aka.