Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

“Tshamani Mi Rindzile”—Nkarhi Wa Ku Avanyisa Wu Fikile!

“Tshamani Mi Rindzile”—Nkarhi Wa Ku Avanyisa Wu Fikile!

 “Tshamani Mi Rindzile”—Nkarhi Wa Ku Avanyisa Wu Fikile!

Rungula leri nga eka xihloko lexi ri sekeriwe eka broxara leyi nge Tshamani Mi Rindzile! leyi humesiweke emintsombanweni ya miganga leyi khomiweke emisaveni hinkwayo hi 2004/05.

“Tshamani mi rindzile, hikuva a mi ri tivi siku leri Hosi ya n’wina yi nga ta ta ha rona.”—MATEWU 24:42.

1, 2. Xana Yesu u ku fanise na yini ku ta ka yena?

XANA a wu ta endla yini loko a wo tiva leswaku ku ni khamba leri fambaka ri tshova tindlu ri yiva emugangeni wa ka n’wina? Leswaku u sirhelela varhandziwa va wena ni swilo swa wena swa nkoka, u ta tshama u xalamukile. Phela, khamba a ri rhumeli papila ri tivisa leswaku ri ta fika rini. Ku hambana ni sweswo, ri ta ri lo whii, hi nkarhi lowu nga languteriwangiki.

2 Eka minkarhi yo hlaya, Yesu u nyikele swikombiso hi mikhuva ya khamba. (Luka 10:30; Yohane 10:10) Malunghana ni swiendlakalo leswi a swi ta humelela enkarhini wa makumu ni le mahlweni ka ku ta kakwe a ta avanyisa, Yesu u nyikele xilemukiso lexi: “Hikokwalaho tshamani mi rindzile, hikuva a mi ri tivi siku leri Hosi ya n’wina yi nga ta ta ha rona. Kambe tivani nchumu wun’we, leswaku loko n’wini wa yindlu a a tiva nkarhi lowu khamba a ri ta ta ha wona, a a ta va a hitekile a nga pfumelanga leswaku yindlu ya yena yi ngheneriwa.” (Matewu 24:42, 43) Kutani Yesu u fanise ku ta ka yena ni ku ta ka khamba—u ta fika a nga rindzeriwanga.

3, 4. (a) Xana ku katseka yini eku yingiseni ka xitsundzuxo xa Yesu xa malunghana ni ku ta ka yena? (b) I swivutiso swihi leswi tlakukaka?

3 Xifaniso lexi a xi faneleka kahle, hikuva siku ra ku ta ka Yesu a ri nga ta tiviwa. Eku sunguleni, eka vuprofeta lebyi fanaka, Yesu u te: “Malunghana ni siku ra kona ni nkarhi wa kona a ku na munhu la swi tivaka, hambi ku ri tintsumi ta le matilweni hambi ku ri N’wana, kambe swi tiviwa hi Tatana ntsena.” (Matewu 24:36) Hikwalaho, Yesu u khutaze vayingiseri vakwe a ku: “Tshamani mi lunghekile.” (Matewu 24:44) Lava va yingisaka xitsundzuxo xa Yesu a va ta va va lunghekile, va tikhoma hi ndlela leyi faneleke, rini na rini loko a ta tanihi Muhetisisi wa Vuavanyisi bya Yehovha.

4 Swivutiso swin’wana swa nkoka swa tlakuka: Xana xitsundzuxo xa Yesu xi lemukisa vanhu va misava ntsena, kumbe, xana Vakreste va ntiyiso na vona va fanele ku ‘tshama va rindzile’? Ha yini ku ri mhaka ya xihatla leswaku hi ‘tshama hi rindzile,’ naswona sweswo swi katsa yini?

I Vamani Lava Lemukisiwaka?

5. Xana hi swi tivisa ku yini leswaku xilemukiso lexi nge “tshamani mi rindzile” xi tirha eka Vakreste va ntiyiso?

5 I ntiyiso leswaku ku ta ka Hosi ku ta fana ni ku ta ka khamba eka vanhu va misava, lava honisaka xilemukiso xa khombo leri taka. (2 Petro 3:3-7) Hambiswiritano, ku vuriwa yini hi Vakreste va ntiyiso? Muapostola Pawulo u tsalele vapfumeri-kulobye a ku: “N’wina mi swi tiva kahle swinene leswaku siku ra Yehovha ri ta kukotisa khamba nivusiku.” (1 Vatesalonika 5:2) A hi kanakani leswaku “siku ra Yehovha [ra] ta.” Kambe, xana sweswo swi vula leswaku hi nga khondla mavoko? Xiya leswaku Yesu u byele vadyondzisiwa va yena a ku: “N’wana wa munhu u ta ta hi nkarhi lowu mi nga wu ehleketiki.” (Matewu 24:44) Eku sunguleni loko a khutaza vadyondzisiwa va yena leswaku va hambeta va lava Mfumo, Yesu u tsundzuxile a ku: “Tshamani mi lunghekile, hikuva  N’wana wa munhu u ta hi nkarhi lowu mi nga ehleketiki leswaku wu nga va wona.” (Luka 12:31, 40) Swi lo dlaa, leswaku Yesu a a byela valandzeri va yena loko a ku: “Tshamani mi rindzile”!

6. Ha yini hi fanele ku ‘tshama hi rindzile’?

6 Ha yini hi fanele hi ‘tshama hi rindzile’ ni ku ‘tshama hi lunghekile’? Yesu u hlamuserile: “Vavanuna vambirhi va ta va va ri ensin’wini: un’wana u ta tekiwa kasi un’wanyana u ta siyiwa; vavasati vambirhi va ta va va sila eribyeni: un’wana u ta tekiwa kasi un’wanyana u ta siyiwa.” (Matewu 24:40, 41) Lava va kumekaka va lunghekile va “ta tekiwa,” kumbe ku ponisiwa loko misava leyi nga chaviki Xikwembu yi lovisiwa. Van’wana va ta “siyiwa,” kumbe ku lovisiwa hileswi a va hanya hi ndlela ya vutianakanyi. Volavo va nga katsa vanhu lava nga tshama va tiva ntiyiso kambe va khondla mavoko va nga rindzi.

7. Xana leswi hi nga ri tiviki siku leri makumu ma nga ta fika ha rona, hi kota ku endla yini?

7 Leswi hi nga ri tiviki hi ku kongoma siku ra makumu ya mafambiselo lawa ya khale swi hi nyika nkarhi wa ku kombisa leswaku hi tirhela Xikwembu hi nsusumeto lowunene. Ha yini swi ri tano? Swi nga endleka hi vona onge makumu ya ha ri ekule. Khombo ra kona Vakreste van’wana lava titweke hi ndlela yoleyo va sungule ku koka milenge entirhweni wa Yehovha. Kambe loko hi tinyiketela, hi vule leswaku hi tinyiketela ku tirhela Yehovha hilaha ku heleleke. Lava va tivaka Yehovha va swi tiva leswaku a nge tsakisiwi hi vanhu lava nga ta sungula ku hiseka loko va vona leswaku makumu ma tshinele. U vona leswi nga embilwini.—1 Samuwele 16:7.

8. Xana ndlela leyi hi rhandzaka Yehovha ha yona yi hi susumeta njhani leswaku hi tshama hi rindzile?

8 Leswi hi n’wi rhandzaka swinene Yehovha, swa hi tsakisa swinene ku endla ku rhandza ka yena. (Pisalema 40:8; Matewu 26:39) Naswona hi lava ku tirhela Yehovha hilaha ku nga heriki. Leswi hi nga rindza nkarhi lowu tlulaka lowu a hi wu languterile, sweswo a swi vuli swona leswaku ntshembo wolowo a wa ha ri wa nkoka. Ngopfu-ngopfu lexi endlaka leswaku hi tshama hi rindzile hi leswaku hi ri langutele hi mahlo-ngati siku ra Yehovha ra ku hetisisa xikongomelo xa yena. Tanihi leswi hi swi navelaka hi timbilu ta hina hinkwato ku tsakisa Xikwembu, hi susumeteleka ku tirhisa ndzayo ya Rito ra xona naswona hi rhangisa Mfumo wa xona evuton’wini bya hina. (Matewu 6:33; 1 Yohane 5:3) A hi kambisiseni ndlela leyi ku tshama hi rindzile swi faneleke swi swi khumba ha yona swiboho swa hina, ni ndlela leyi hi hanyaka ha yona siku na siku.

Xana Vutomi Bya Wena Byi Kongome Kwihi?

9. Ha yini ku ri ni xilaveko xa xihatla xa leswaku vanhu va misava va lemuka leswi minkarhi ya hina yi vulaka swona?

9 Vanhu vo tala namuntlha va swi xiya leswaku swiphiqo leswikulu ni swiendlakalo leswi tsemaka nhlana se swo va tshamelo maxelo, naswona swi nga endleka va nga tsaki hi vumundzuku bya vona. Kambe, xana va swi tiva leswaku swilo leswi endlekaka emisaveni swi vula yini? Xana va swi tiva leswaku hi hanya “[e]makumu ya mafambiselo ya swilo”? (Matewu 24:3) Xana va swi tiva leswaku ku kula ka moya wa vutianakanyi, wa madzolonga ni wa ku pfumala xichavo eka Xikwembu, swi kombisa leswaku minkarhi leyi i ‘masiku yo hetelela’? (2 Timotiya 3:1-5) Ku ni xilaveko xa xihatla xa leswaku va lemuka leswi swilo sweswo hinkwaswo swi vulaka swona ni ku kambisisa ndlela leyi vutomi bya vona byi kongomeke yona.

10. Xana hi fanele ku endla yini loko hi lava ku tiyiseka leswaku hi tshama hi rindzile?

10 Ku vuriwa yini hi hina? Siku ni siku hi fanele hi endla swiboho leswi khumbaka ntirho wa hina wo tihanyisa, rihanyo ra hina, mindyangu ya hina ni vugandzeri bya hina. Ha swi tiva leswi Bibele yi swi vulaka etimhakeni leti, naswona hi lwela ku hanya hi swona. Kutani hi endla kahle loko hi tivutisa hi ku: ‘Xana ndzi pfumelela ku vilela hi swa vutomi swi ndzi hambukisa endleleni? Xana ndzi pfumelela tifilosofi ta misava ni ndlela leyi vanhu va misava va anakanyaka ha yona swi lawula leswi ndzi swi hlawulaka?’ (Luka 21:34-36; Vakolosa 2:8) Hi fanele ku hambeta hi kombisa leswaku hi tshemba Yehovha hi timbilu ta hina hinkwato nileswaku a hi titsheganga hi ku twisisa ka hina vini. (Swivuriso 3:5) Loko hi endla tano, hi ta “khomelela swinene evuton’wini bya xiviri”—ku nga vutomi lebyi nga heriki emisaveni leyintshwa ya Xikwembu.—1 Timotiya 6:12, 19.

11-13. Xana hi nga dyondza yini eka swikombiso swa leswi endlekeke (a) emasikwini ya Nowa? (b) emasikwini ya Lota?

 11 Bibele yi tamele swikombiso swo tala swa xilemukiso leswi nga hi pfunaka ku tshama hi rindzile. Xiya leswi humeleleke esikwini ra Nowa. Xikwembu xi vone swi fanerile leswaku vanhu va lemukisiwa ka ha ri ni nkarhi. Kambe vanhu a va lemukanga nchumu, handle ka Nowa ni vandyangu wa yena. (2 Petro 2:5) Malunghana ni mhaka leyi, Yesu u te: “Hilaha masiku ya Nowa a ma ri hakona, ni masiku ya vukona bya N’wana wa munhu ma ta va tano. Hikuva kukota leswi a va ri xiswona emasikwini wolawo ya le mahlweni ka ndhambi, va dya, va nwa, vavanuna va teka ni vavasati va hlomisiwa, ku fikela siku leri Nowa a ngheneke ha rona engalaveni; nileswi va nga lemukangiki nchumu ku fikela loko ndhambi yi fika yi va kukula hinkwavo, swi ta va tano ni hi vukona bya N’wana wa munhu.” (Matewu 24:37-39) Hi nga dyondza yini emhakeni leyi? Loko mani na mani eka hina a pfumelela mianakanyo ya yena yi vilela hi swilo swa misava—hambi ku ri ku vilela hi mintirho leyi tolovelekeke ya siku ni siku—lerova a rivala hi mintirho ya swa moya leyi Xikwembu xi hi khutazaka leswaku hi rhangisa yona, u fanele a anakanyisisa hi mhaka yoleyo.—Varhoma 14:17.

12 Nakambe, anakanya hi leswi endlekeke emasikwini ya Lota. Muti wa Sodoma lowu Lota ni ndyangu wa yena a va tshama eka wona a wu fuwile swinene kambe mahanyelo ya wona a ma bihile. Yehovha u rhume tintsumi ta yena leswaku ti ya lovisa muti wolowo. Tintsumi teto ti khutaze Lota ni ndyangu wakwe leswaku va baleka eSodoma naswona va nga languti endzhaku. Kunene va yingise tintsumi kutani va huma emutini wolowo. Kambe swi le rivaleni leswaku nsati wa Lota a a hambeta a anakanya hi kaya rakwe ra le Sodoma. Hikwalaho ko tshama hi tindleve, u langute endzhaku naswona hikwalaho ka sweswo u funye buwa. (Genesa 19:15-26) Loko a profeta, Yesu u lemukisile a ku: “Tsundzukani nsati wa Lota.” Xana ha xi yingisa xilemukiso xexo?—Luka 17:32.

13 Lava va yingiseke switsundzuxo swa Xikwembu va ponile. Swi ve tano eka Nowa ni ndyangu wa yena swin’we na Lota ni vana vakwe va xisati. (2 Petro 2:9) Loko hi xi tekela enhlokweni xilemukiso xa swikombiso leswi, na hina ha khutaziwa hi mahungu lama ponisaka, lama kumekaka eka swilemukiso leswi byeriwaka lava rhandzaka ku lulama. Sweswo swi hi endla hi va ni ntshembo wa leswaku Xikwembu xi ta hetisisa xitshembiso xa xona xa “matilo lamantshwa ni misava leyintshwa,” laha ku nga “ta va ni ku lulama eka swona.”—2 Petro 3:13.

‘Nkarhi Wa Ku Avanyisa Wu Fikile’!

14, 15. (a) Xana “nkarhi” wa ku avanyisa wu katsa yini? (b) Xana ‘ku chava Xikwembu ni ku xi vangamisa’ swi katsa yini?

14 Loko hi tshama hi rindzile, xana hi nga langutela yini? Buku ya Nhlavutelo yi swi xaxameta kahle leswi xikongomelo xa Xikwembu xi nga ta hetisekisa xiswona. Loko hi lava ku tikombisa hi ri lava lunghekeke hi fanele ku endla leswi yi swi vulaka. Vuprofeta byi swi andlala kahle swiendlakalo leswi nga ta humelela “esikwini ra Hosi,” leri sunguleke loko Kreste a vekiwa exiluvelweni etilweni hi 1914. (Nhlavutelo 1:10) Nhlavutelo yi hi byela hi ta ntsumi leyi byarhisiweke “mahungu lamanene lama nga heriki leswaku yi ma vula.” Yi ma twarisa hi rito leri tlakukeke yi ku: “Chavani Xikwembu mi xi vangamisa, hikuva nkarhi wa ku avanyisiwa hi xona wu fikile.” (Nhlavutelo 14:6, 7) “Nkarhi” wolowo wa ku avanyisa wu komile; wu katsa ku twarisiwa ni ku hetisisiwa ka ku avanyisa loku hlamuseriweke ebukwini leyi. Hi hanya enkarhini wolowo.

 15 Sweswi, loko nkarhi lowu wa ku avanyisa wu nga si hela, ha khutaziwa: “Chavani Xikwembu mi xi vangamisa.” Xana sweswo swi katsa yini? Ku chava Xikwembu hi ndlela leyi faneleke ku fanele ku endla leswaku hi fularhela vubihi. (Swivuriso 8:13) Loko hi chava Xikwembu, hi ta xi yingisa hi xichavo lexikulu. A hi nge khomeki hi swilo swin’wana lerova hi nga wu kumi nkarhi wo hlaya Rito ra xona, ku nga Bibele minkarhi hinkwayo. A hi nge yi tekeli ehansi ndzayo ya xona, ya leswaku hi va kona eminhlanganweni ya Vukreste. (Vaheveru 10:24, 25) Hi ta tlangela lunghelo ro hlanganyela hi ku hiseka eku twariseni ka mahungu lamanene ya Mfumo wa Xikwembu lowu nga ehansi ka Mesiya. Hi ta tshemba Yehovha minkarhi hinkwayo naswona hi ta n’wi tshemba hi timbilu ta hina hinkwato. (Pisalema 62:8) Leswi hi swi xiyaka leswaku Yehovha i Mulawuri wa Vuako Hinkwabyo, hi tiveka ehansi ka yena leswaku a va Mulawuri wa vutomi bya hina. Xana wa xi chava Xikwembu hakunene ni ku xi dzunisa hi tindlela hinkwato?

16. Ha yini hi nga vulaka leswaku ku avanyisiwa ka Babilona Lonkulu loku boxiweke eka Nhlavutelo 14:8 se ku hetisekile?

16 Nhlavutelo ndzima 14, yi ya emahlweni yi hlamusela swiendlakalo swin’wana leswi nga ta humelela enkarhini wa ku avanyisa. Babilona Lonkulu, ku nga mfumo wa misava wa vukhongeri bya mavunwa, hi yena a rhangaka a boxiwa: “Ku landzela ntsumi yin’wanyana, ya vumbirhi, yi ku: ‘U wile! Babilona Lonkulu u wile!’” (Nhlavutelo 14:8) Ina, hi ku ya hi langutelo ra Xikwembu, Babilona Lonkulu ana se u wile. Hi 1919, malandza ya Yehovha lama totiweke ma ntshunxiwile evuhlongeni bya tidyondzo ni mikhuva ya Babilona, leswi fumeke vanhu ni tinxaka ku ringana malembe yo tala. (Nhlavutelo 17:1, 15) Ku sukela kwalaho ma kote ku tinyiketela eku kondleteleni ka vugandzeri bya ntiyiso. Ku sukela hi nkarhi wolowo, mahungu lamanene ya Mfumo wa Xikwembu ma chumayeriwe emisaveni hinkwayo.—Matewu 24:14.

17. Xana ku huma eka Babilona Lonkulu swi katsa yini?

17 Kambe ku avanyisiwa ka Babilona Lonkulu hi Xikwembu a ku heleli kwalaho. Nkarhi wa yena wa ku loviseriwa makumu wu tshinele. (Nhlavutelo 18:21) Swa twisiseka leswi Bibele yi khutazaka vanhu hinkwako yi ku: “Humani eka yena [Babilona Lonkulu], . . . loko mi nga lavi ku hlanganyela na yena eswidyohweni swa yena.” (Nhlavutelo 18:4, 5) Xana hi huma njhani eka Babilona Lonkulu? Sweswo a swi vuli ku tshika ku tihlanganisa ni vukhongeri bya mavunwa ntsena. Minkucetelo ya Babilona yi pfangane ni minkhuvo yo tala ni mikhuva leyi tolovelekeke, langutelo leri misava yi nga na rona hi rimbewu, moya wo hoyozela vuhungasi lebyi katsaka vungoma, ni swilo swin’wana swo tala. Leswaku hi tshama hi rindzile, i swa nkoka leswaku swiendlo swa hina ni leswi hi swi navelaka etimbilwini ta hina, swi swi veka erivaleni leswaku hi hume hilaha ku heleleke eka Babilona Lonkulu.

18. Malunghana ni leswi hlamuseriweke eka Nhlavutelo 14:9, 10, xana Vakreste lava xalamukeke va fanele va papalata yini?

18 Eka Nhlavutelo 14:9, 10, ku hlamuseriwa nchumu wun’wana malunghana ni ‘nkarhi wa ku avanyisa.’ Ntsumi yin’wana yi ri: “Loko mani kumbe mani a gandzela xivandzana ni xifaniso xa xona, naswona a amukela mfungho emombyeni wa yena kumbe evokweni ra yena, u ta nwa ni vhinyo ya ku hlundzuka ka Xikwembu.” Ha yini? “Xivandzana ni xifaniso xa xona” swi fanekisela mimfumo ya vanhu lava nga riki  na mhaka ni vuhosi bya Yehovha. Vakreste lava xalamukeke va tshama va pfule mahlo leswaku langutelo kumbe swiendlo swa vona swi nga endli leswaku va va ni mfungho lowu kombisaka leswaku i mahlonga ya vanhu lava nga riki na mhaka ni vulawuri lebyi tlakukeke bya Xikwembu xa ntiyiso, ku nga Yehovha. Vakreste va swi tiva leswaku Mfumo wa Xikwembu ana se wu simekiwile etilweni, naswona wu ta herisa mimfumo hinkwayo ya vanhu, kutani wona wu va kona hilaha ku nga riki na makumu.—Daniyele 2:44.

U Nga Tshiki Ku Hiteka!

19, 20. (a) Leswi hi yaka eku heleni ka masiku ya makumu, i yini leswi hi tiyisekaka ha swona leswaku Sathana u ta ringeta ku swi endla? (b) I yini leswi hi faneleke hi tiyimisela ku swi endla?

19 Leswi hi yaka eku heleni ka masiku ya makumu, mintshikilelo ni miringo swi ta nyanya. Ntsendze loko ha ha hanya emafambiselweni lawa ya khale nileswi ku nga hetiseki ka hina vini ku hi cinisaka gija, hi dyisiwa mbitsi hi mavabyi, ku dyuhala, ku fa ka varhandziwa va hina, ku karhateka emoyeni, ku hela matimba loko vanhu va honisa matshalatshala ya hina yo va chumayela hi Rito ra Xikwembu, ni swilo swin’wana swo tala. Hi nga rivali leswaku Sathana u swi navela hi mbilu yakwe hinkwayo ku endla leswaku mintshikilelo ya hina yi hi heta matimba—hi tshika ku chumayela mahungu lamanene kumbe hi tshika ku hanya hi milawu ya Xikwembu. (Vaefesa 6:11-13) Lowu a hi wona nkarhi wo khudzehela ivi hi tshika ku hiteka!

20 Yesu a a swi tiva leswaku hi ta va ehansi ka ntshikilelo lowu hi susumetelaka ku panulula, kutani u tsundzuxile a ku: “Tshamani mi rindzile, hikuva a mi ri tivi siku leri Hosi ya n’wina yi nga ta ta ha rona.” (Matewu 24:42) Hikwalaho, hi nga tshuki hi rivala leswi nkarhi lowu hi hanyaka eka wona wu vulaka swona. A hi xalamukeleni swirimbana swa Sathana leswi nga hi hetaka matimba kumbe ku hi wisa. A hi tiyimiseleni ku chumayela mahungu lamanene ya Mfumo wa Xikwembu hi ku hiseka lokukulu. Hakunene, a hi hitekeni loko hi ri karhi hi yingisa xilemukiso xa Yesu lexi nge: “Tshamani mi rindzile.” Loko hi endla tano, hi ta yisa ku dzuneka eka Yehovha naswona hi ta va exikarhi ka lava va nga ta kuma mikateko yakwe leyi nga heriki.

A Wu Ta Hlamurisa Ku Yini?

• Hi swi tivisa ku yini leswaku xilemukiso xa Yesu xa ku ‘tshama hi rindzile’ xi tirha eka Vakreste va ntiyiso?

• Hi swihi swikombiso swa xilemukiso leswi nga eBibeleni leswi nga hi pfunaka ku ‘tshama hi rindzile’?

• Xana nkarhi wo avanyisa i yini, naswona hi khutaziwa ku endla yini wu nga si hela?

[Swivutiso Swa Dyondzo]

[Xifaniso lexi nga eka tluka 23]

Yesu u fanise ku ta ka yena ni ku ta ka khamba

[Xifaniso lexi nga eka tluka 24]

Ku lovisiwa ka Babilona Lonkulu ku tshinele

[Swifaniso leswi nga eka tluka 25]

A hi tiyimiseleni ku chumayela hi ku hiseka lokukulu