Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Mahungu Lamanene Eka Vanhu Va Matiko Hinkwawo

Mahungu Lamanene Eka Vanhu Va Matiko Hinkwawo

 Mahungu Lamanene Eka Vanhu Va Matiko Hinkwawo

“Mi ta va timbhoni ta mina . . . ku ya fika endhawini ya le kule swinene ya misava.”—MINTIRHO 1:8.

1. I yini leswi hi dzikisaka mianakanyo eka swona tanihi vadyondzisi va Bibele, naswona ha yini?

VADYONDZISI lava nga ni vutshila a va xiyi leswi va swi byelaka swichudeni swa vona ntsena kambe va xiya ni ndlela leyi va dyondzisaka ha yona. Na hina, leswi hi nga vadyondzisi va ntiyiso wa Bibele, hi endla leswi fanaka. Hi dzikisa mianakanyo eka rungula leri hi ri chumayelaka swin’we ni le ka tindlela leti hi ti tirhisaka. Rungula ra hina, ku nga mahungu lamanene ya Mfumo wa Xikwembu, a ri cinci, kambe tindlela to chumayela ha tona ha ti cinca-cinca. Ha yini? Leswaku hi fikelela vanhu vo tala hilaha hi nga kotaka hakona.

2. Loko hi cinca-cinca tindlela to chumayela, hi va hi tekelela vamani?

2 Loko hi cinca-cinca tindlela ta hina to chumayela, hi va hi tekelela malandza ya Xikwembu ya khale. Hi xikombiso, xiya muapostola Pawulo. U te: “Eka Vayuda ndzi tiendle Muyuda . . . Eka lava va nga riki na nawu ndzi tiendle la nga riki na nawu . . . Eka lava tsaneke ndzi ve loyi a tsaneke, leswaku ndzi ta koka lava tsaneke. Ndzi ve swilo hinkwaswo eka vanhu va mixaka hinkwayo, leswaku ndzi ponisa van’wana hi tindlela hinkwato.” (1 Vakorinto 9:19-23) Pawulo u ve ni vuyelo lebyinene hi ku cinca-cinca tindlela to chumayela. Na hina hi nga humelela loko hi anakanyela van’wana kutani hi cinca ndlela yo chumayela, hi titwananisa ni vanhu lava hi va chumayelaka.

Ku Ya Fika “eMakumu Ka Misava”

3. (a) Hi wihi ntlhontlho lowu hi langutaneke na wona entirhweni wa hina wo chumayela? (b) Xana marito ya Esaya 45:22 ma hetiseka njhani namuntlha?

3 Nchumu lowukulu lowu lava va chumayelaka mahungu lamanene va langutaneke na wona i vukulu bya nsimu—‘misava hinkwayo leyi akiweke.’ (Matewu 24:14) Eka lembe-xidzana leri hundzeke,  malandza ya Yehovha yo tala, ma tikarhatile leswaku ma ya fikelela masimu lamantshwa leswaku ma hangalasa mahungu lamanene. Xana vuyelo byi ve byihi? Ku ve ni ku andza loku hlamarisaka emisaveni hinkwayo. Loko ku sungula lembe-xidzana ra vu-20, ntirho wo chumayela a wu endliwa ematikweni ma nga ri mangani ntsena, kambe sweswi, Timbhoni ta Yehovha ti tirha ematikweni ya 235! Ina, mahungu lamanene ya Mfumo ma twarisiwa “emakumu ka misava.”—Esaya 45:22.

4, 5. (a) I vamani lava hoxeke xandla swinene eku hangalasiweni ka mahungu lamanene? (b) Xana marhavi man’wana ma ri yini malunghana ni vamakwerhu vo huma ematikweni mambe lava va tirhaka ensin’wini leyi nga ehansi ka wona?

4 I yini leswi endlaka leswaku Timbhoni ta Yehovha ti humelela hi ndlela leyi? Ku katseka swilo swo tala. Varhumiwa lava leteriweke eka Xikolo xa Bibele xa Giliyadi xa Watchtower ni mathwasana yo tlula 20 000 ya Xikolo xa Ndzetelo wa Vutirheli lexa ha ku simekiwaka, va hoxe xandla swinene. Van’wana lava hoxeke xandla i Timbhoni to tala leti rhurheleke ematikweni lama nga ni xilaveko xa vahuweleri va Mfumo, ti tirhisa mali ya tona. Vakreste volavo lava titsonaka swo tala—vavanuna ni vavasati, lavantshwa ni lavakulu, lava ngheneleke vukati ni lava nga si byi nghenelaka—va ni xandla swinene eku chumayeleni ka rungula ra Mfumo emisaveni hinkwayo. (Pisalema 110:3; Varhoma 10:18) Ntirho wa vona wa tlangeriwa swinene. Twana leswi marhavi man’wana ma swi tsaleke malunghana ni vamakwerhu vo huma ematikweni mambe, lava va teke ensin’wini leyi nga ehansi ka wona ku ta tirha laha ku nga ni xilaveko lexikulu.

5 “Timbhoni leti rhandzekaka ta rhangela entirhweni wo chumayela etindhawini leti nga riki na vahuweleri vo tala, ti hoxa xandla eku simekiweni ka mavandlha lamantshwa naswona ti pfuna vamakwerhu va tindhawu teto leswaku va kula emoyeni.” (Ecuador) “Loko madzana-dzana ya vamakwerhu vo huma ematikweni mambe, vo suka laha tikweni leri, mavandlha ma nga koka ku tika. Ha tsaka ku va na vona.” (Riphabliki ra Dominican) “Emavandlheni yo tala ya laha tikweni ra hina ku ni vamakwerhu vo tala va xisati, minkarhi yin’wana  va fika eka tiphesente ta 70. (Pisalema 68:11) Vo tala va ha ku nghena entiyisweni, kutani maphayona ya xisati lama nga si nghenelaka vukati, lama humaka eka matiko man’wana, ma pfuneta swinene eku leteleni ka vanhu vo tano lava ha ku sungulaka ku hlanganyela. Vamakwerhu lava va xisati vo huma ematikweni mambe, va hi pfuna swinene!” (Tiko rin’wana ra le Yuropa Vuxa) Xana u tshama u anakanya hi mhaka yo ya pfuneta eka tiko rin’wana? *Mintirho 16:9, 10.

“Vavanuna Va Khume Lava Humaka Eka Tindzimi Hinkwato”

6. Xana Zakariya 8:23 yi ri yini loko yi vulavula hi ntlhontlho lowu hi langutaneke na wona entirhweni wo chumayela?

6 Ntlhontlho wun’wana i tindzimi ta ntsandza-vahlayi leti nga kona emisaveni. Rito ra Xikwembu ri te: “Emasikwini wolawo vavanuna va khume lava humaka eka tindzimi hinkwato ta matiko va ta khoma, ina, entiyisweni va ta khoma nguvu ya wanuna la nga Muyuda, va ku: ‘Hi ta famba na n’wina, hikuva hi swi twile leswaku Xikwembu xi na n’wina.’” (Zakariya 8:23) Malunghana ni ku hetiseka ka vuprofeta lebyi enkarhini wa hina, vavanuna va khume va yimela ntshungu lowukulu, lowu ku vulavuriwaka ha wona eka Nhlavutelo 7:9. Kambe, xiya leswaku hi ku ya hi vuprofeta bya Zakariya, “vavanuna va khume” a va nge humi eka matiko hinkwawo ntsena kambe va ta huma ni le ka “tindzimi hinkwato.” Xana se hi ku vonile ku hetiseka ka vuxokoxoko lebyi bya nkoka bya vuprofeta? Ina, hi ku vonile.

7. Hi swihi swiviko leswi kombisaka leswaku vanhu vo huma eka “tindzimi hinkwato” va fikeleriwa hi mahungu lamanene?

7 Xiya swiviko leswi landzelaka. Eka malembe ya 50 lama hundzeke, tibuku ta hina a ti kandziyisiwa hi tindzimi ta 90. Namuntlha, nhlayo yoleyo se yi tlula 400. “Hlonga ro tshembeka ni ro tlhariha” ri endla hinkwaswo leswi ri nga swi kotaka leswaku ri kandziyisa tibuku ni hi tindzimi leti vulavuriwaka hi vanhu va nga ri vangani. (Matewu 24:45) Hi xikombiso, tibuku ta Bibele ta kumeka sweswi hi ririmi ra le Greenland (ri vulavuriwa hi vanhu va 47 000), Xipalau (xi vulavuriwa hi vanhu va 15 000), ni Xiyap (xi vulavuriwa hi vanhu lava nga ehansi ka 7 000).

“Nyangwa Leyikulu” Yo Endla Leswi Engetelekeke

8, 9. Hi xihi xiendlakalo lexi hi pfuleleke “nyangwa leyikulu,” naswona magidi-gidi ya Timbhoni ma angurise ku yini?

8 Masiku lawa, a swa ha lavi leswaku munhu a ya etikweni rin’wana leswaku a ta kota ku chumayela vanhu va tindzimi hinkwato. Manguva lawa, ku rhurhela ka timiliyoni ta vanhu ematikweni lama yimeke kahle hi tlhelo ra timali ni ku fika ka vahlapfa, swi endla leswaku ku va ni vanhu vo huma ematikweni mambe lava vulavulaka tindzimi to tala. Hi xikombiso, le Paris, eFurwa, ku vulavuriwa tindzimi ta kwalomu ka 100. Le Toronto, eCanada, ku ni tindzimi ta 125; naswona le London, eNghilandhi, ku ni tindzimi timbe to tlula 300! Vukona bya vanhu lava vo huma eka matiko man’wana, byi pfula “nyangwa leyikulu” ensin’wini ya mavandlha yo tala leswaku ma yisa mahungu lamanene eka vanhu va matiko hinkwawo.—1 Vakorinto 16:9.

 9 Magidi-gidi ya Timbhoni ma langutana ni ntlhontlho lowu hi ku dyondza ririmi rin’wana. Vo tala va vona va dyondza va swi twile, kambe ku tikarhata ka vona ku landzeriwa hi ntsako lowu va wu kumaka wo pfuna vanhu vo huma ematikweni mambe leswaku va twa ntiyiso lowu humaka eRitweni ra Xikwembu. Eka lembe rin’wana, vanhu va kwalomu ka 40 wa tiphesente, lava khuvuriweke eka mintsombano ya miganga etikweni rin’wana ra le Yuropa Vupela-dyambu, a va ri vanhu vo huma eka matiko mambe.

10. Xana u xi tirhise njhani xibukwana lexi nge Good News for People of All Nations? (Vona bokisi leri nge “Leswi Kumekaka Eka Xibukwana Lexi Nge Good News for People of All Nations,” eka tluka 26.)

10 Ina, vunyingi bya hina a hi nge swi koti ku dyondza ririmi rimbe. Hambiswiritano, hi nga swi kota ku hoxa xandla eku pfuneni ka vanhu vambe hi ku xi tirhisa kahle xibukwana lexi nge Good News for People of All Nations, * lexi nga ni rungula ra Bibele leri tsakisaka, hi tindzimi to tala. (Yohane 4:37) Xana wa xi tirhisa xibukwana lexi loko u chumayela?

Loko Vanhu Va Ala Rungula

11. Hi wihi ntlhontlho wun’wana lowu ku langutaniwaka na wona emasin’wini man’wana?

11 Leswi nkucetelo wa Sathana wu kulaka emisaveni, ku tala ku va ni ntlhontlho wun’wana—vo tala a va ri tsakeli rungula ra hina emasin’wini man’wana. Kambe, leswi a swi hi hlamarisi hikuva Yesu u vurile leswaku xiyimo xa muxaka lowu xi ta va kona. Loko a vulavula hi nkarhi lowu hi hanyaka eka wona, u te: “Rirhandzu ra vo tala ri ta hola hikwalaho ka ku engeteleka ka ku kala nawu.” (Matewu 24:12) Ina, vanhu vo tala a va ha pfumeli eka Xikwembu naswona a va ha yi xiximi Bibele. (2 Petro 3:3, 4) Leswi swi endla leswaku eka matiko man’wana, va va vatsongo vanhu lava vaka vadyondzisiwa va Kreste. Kambe leswi a swi vuli swona leswaku vamakwerhu lava nga Vakreste, lava hi ku tshembeka va hambetaka va chumayela emasin’wini yo tano, va tirhela mahala. (Vaheveru 6:10) Ha yini swi nga ri tano? Xiya tinhla leti landzelaka.

12. Hi swihi swikongomelo swimbirhi swa ntirho wa hina wo chumayela?

12 Evhangeli ya Matewu yi kandziyisa swikongomelo swimbirhi swa ntirho wa hina wo chumayela. Xo sungula, hi “endla vanhu va matiko hinkwawo va va vadyondzisiwa.” (Matewu 28:19) Xa vumbirhi, rungula ra Mfumo ri tirha tanihi “vumbhoni.” (Matewu 24:14) Tinhla leti hatimbirhi i ta nkoka, kambe leyi yo hetelela i ya nkoka swinene. Ha yini?

13, 14. (a) Hi xihi xiphemu lexi xiyekaka swinene eka xikombiso xa vukona bya Kreste? (b) I yini leswi hi faneleke hi swi tsundzuka, ngopfu-ngopfu loko hi chumayela laha vanhu va talaka ku ala rungula ra hina?

13 Matewu, mutsari wa Bibele, u vule leswaku vaapostola va vutise Yesu va ku: “Xi ta va xihi xikombiso xa vukona bya wena ni xa makumu ya mafambiselo ya swilo?” (Matewu 24:3) Loko a hlamula, Yesu u vule leswaku xikombiso lexi nga ta xiyeka ngopfu, ku ta va ntirho wo chumayela emisaveni hinkwayo. Xana a a vulavula hi ku endla vadyondzisiwa? Doo! U te: “Mahungu lamanene lawa ya mfumo ma ta chumayeriwa emisaveni hinkwayo leyi akiweke leswaku byi va vumbhoni ematikweni hinkwawo.” (Matewu 24:14) Xisweswo, Yesu u kombise leswaku ntirho wo chumayela hi Mfumo hi woxe, wu ta va xiphemu lexi xiyekaka eka xikombiso lexi.

14 Hikokwalaho, loko hi chumayela mahungu lamanene ya Mfumo, hi fanele hi tsundzuka leswaku hambiloko minkarhi yin’wana hi nga swi koti ku endla vadyondzisiwa, ha swi kota ku nyikela “vumbhoni.” Ku nga khathariseki leswaku vanhu va angula njhani, va swi vona leswi hi swi endlaka, xisweswo hi va hi hetisisa vuprofeta bya Yesu. (Esaya  52:7; Nhlavutelo 14:6, 7) Jordy, muntshwa wa le Yuropa Vupela-dyambu, la nga Mbhoni, u te: “Ku tiva leswaku Yehovha wa ndzi tirhisa leswaku ndzi va ni xiphemu eku hetisekeni ka Matewu 24:14, swi ndzi endla ndzi titwa ndzi tsakile.” (2 Vakorinto 2:15-17) A swi kanakanisi leswaku na wena u titwa hi ndlela leyi fanaka.

Loko Rungula Ra Hina Ri Kanetiwa

15. (a) Hi xihi xilemukiso lexi Yesu a xi byeleke valandzeri vakwe? (b) I yini lexi endlaka leswaku hi hambeta hi chumayela hambiloko hi kanetiwa?

15 Nkaneto wu endla leswaku swi tika ku chumayela mahungu lamanene ya Mfumo. Yesu u lemukise valandzeri vakwe a ku: “Mi ta vengiwa hi matiko hinkwawo hikwalaho ka vito ra mina.” (Matewu 24:9) Ku fana ni Vakreste va lembe-xidzana ro sungula, valandzeri va Yesu namuntlha va vengiwa, va kanetiwa ni ku xanisiwa. (Mintirho 5:17, 18, 40; 2 Timotiya 3:12; Nhlavutelo 12:12, 17) Ematikweni man’wana, va yirisiwa hi tihulumendhe. Hambiswiritano, Vakreste va ntiyiso ematikweni wolawo va ya emahlweni va chumayela mahungu lamanene ya Mfumo, va yingisa Xikwembu. (Amosi 3:8; Mintirho 5:29; 1 Petro 2:21) I yini lexi va endlaka leswaku va ya emahlweni, vona swin’we ni Timbhoni letin’wana emisaveni hinkwayo? Yehovha u va nyika matimba hi ku tirhisa moya wakwe wo kwetsima.—Zakariya 4:6; Vaefesa 3:16; 2 Timotiya 4:17.

16. Xana Yesu u ku kombise njhani ku hlangana loku nga kona exikarhi ka ntirho wo chumayela ni moya wa Xikwembu?

16 Yesu u kombise ndlela leyi moya wo kwetsima wa Xikwembu wu hlanganaka ha yona ni ntirho wo chumayela loko a byela valandzeri vakwe a ku: “Mi ta amukela matimba loko moya lowo kwetsima wu fika ehenhla ka n’wina, naswona mi ta va timbhoni ta mina . . . ku ya fika endhawini ya le kule swinene ya misava.” (Mintirho 1:8; Nhlavutelo 22:17) Ndlela leyi swiendlakalo leswi swi tlhandlamanaka ha yona eka ndzimana leyi i ya nkoka. Xo sungula, vadyondzisiwa va amukela moya wo kwetsima, kutani va sungula ku endla ntirho wo nyikela vumbhoni emisaveni hinkwayo. I moya wa Xikwembu ntsena lowu nga va nyikaka matimba yo tiyisela loko va ri karhi va nyikela “vumbhoni ematikweni hinkwawo.” (Matewu 24:13, 14; Esaya 61:1, 2) Hikwalaho, swa twisiseka leswi Yesu a vuleke leswaku moya lowo kwetsima i “mupfuni.” (Yohane 15:26) U vule leswaku moya wa Xikwembu wu ta dyondzisa wu tlhela wu kongomisa vadyondzisiwa vakwe.—Yohane 14:16, 26; 16:13.

17. Loko hi langutane ni nkaneto wa tihanyi, xana moya lowo kwetsima wu hi pfuna njhani?

17 Xana moya wa Xikwembu wu hi pfuna njhani namuntlha loko hi langutane ni nkaneto entirhweni wa hina wo chumayela mahungu lamanene? Moya wa Xikwembu wa hi tiyisa naswona wu kanetana ni lava va hi xanisaka. Hi xikombiso, anakanya hi mhaka leyi humeleleke eka Hosi Sawulo.

 Ku Kanetiwa Hi Moya Wa Xikwembu

18. (a) Xana Sawulo u cince a va munhu wo biha hi ndlela yihi? (b) Xana Sawulo u xanise Davhida hi ndlela yihi?

18 Sawulo u ve ni masungulo lamanene loko a va hosi yo sungula ya Israyele, kambe hi ku famba ka nkarhi u tlule nawu wa Yehovha. (1 Samuwele 10:1, 24; 11:14, 15; 15:17-23) Leswi swi endle leswaku moya wa Xikwembu wu nga ha yi seketeli hosi leyi. Sawulo u sungule ku karihela Davhida swinene, tanihi leswi a totiweke leswaku a ta n’wi tlhandlama tanihi hosi naswona moya wa Xikwembu se a wu seketela yena. (1 Samuwele 16:1, 13, 14) Naswona Davhida a a vonaka a nga sirhelelekanga. Phela hi nkarhi wolowo a a ri ni haripa ntsena kasi Sawulo yena a a ri ni fumu. Hiloko siku rin’wana loko Davhida a ri karhi a titlangela haripa yakwe, “Sawulo a hoxa fumu, a ku: ‘Ndzi ta tlhava Davhida ndzi n’wi patsa ni khumbi,’ kambe Davhida a bvutama emahlweni kakwe, kambirhi.” (1 Samuwele 18:10, 11) Endzhaku ka sweswo Sawulo u yingise n’wana wakwe Yonathani, loyi a a ri munghana wa Davhida, kutani a hlambanya a ku: “Leswi Yehovha a hanyaka, [Davhida] a nge dlayiwi.” Kambe endzhaku Sawulo u tlhele “a lava ku tlhava Davhida hi fumu a n’wi patsa ni khumbi.” Hambiswiritano, Davhida u “[bvutamile] emahlweni ka Sawulo lerova yena a tlhava fumu ekhumbini.” Davhida a baleka, kambe Sawulo a n’wi hlongorisa. Hi nkarhi lowu wo tika, moya wa Xikwembu wu lwisane na Sawulo. Hi ndlela yihi?—1 Samuwele 19:6, 10.

19. Xana moya wa Xikwembu wu n’wi sirhelele njhani Davhida?

19 Davhida u balekele eka muprofeta Samuwele hiloko Sawulo a rhumela vavanuna leswaku va ya n’wi khoma. Kambe loko va fika laha Davhida a tumbeleke kona, “moya wa Xikwembu wu va ehenhla ka varhumiwa va Sawulo, kutani na vona va sungula ku tikhoma ku fana ni vaprofeta.” Va ngheniwe hi moya wa Xikwembu lerova va xi rivala hi ku helela lexi a va tele xona. Sawulo u tlhele a rhumela vavanuna kambirhi leswaku va ya khoma Davhida kambe ku humelela nchumu lowu fanaka. Eku heteleleni, Hosi Sawulo hi byakwe u ye eka Davhida, kambe na yena u tsandzekile ku hlula moya wa Xikwembu. Ku ri na sweswo,  moya wo kwetsima wu n’wi rivate “siku rero hinkwaro ni vusiku byebyo hinkwabyo”—leswaku Davhida a kuma nkarhi lowu eneleke wo baleka.—1 Samuwele 19:20-24.

20. Hi yihi dyondzo leyi hi yi kumaka eka mhaka ya Sawulo ya ku xanisa Davhida?

20 Mhaka leyi ya Sawulo na Davhida yi ni dyondzo leyi khutazaka swinene: Vanhu lava xanisaka malandza ya Xikwembu a va nge humeleli loko moya wa Xikwembu wu lwisana na vona. (Pisalema 46:11; 125:2) Yehovha a a lava leswaku Davhida a va hosi ya Israyele. A nga kona munhu loyi a a ta cinca mhaka leyi. Namuntlha, Yehovha u lava leswaku ‘mahungu lamanene ya mfumo ma chumayeriwa.’ A nga kona munhu la nga sivelaka leswaku sweswo swi endleka.—Mintirho 5:40, 42.

21. (a) Xana vakaneti van’wana namuntlha va endla yini? (b) I yini lexi hi tiyisekaka ha xona?

21 Varhangeri van’wana va vukhongeri ni va tipolitiki va tirhisa vunwa ni madzolonga leswaku va hi sivela. Kambe, hilaha Yehovha a sirheleleke Davhida hakona hi tlhelo ra moya, ni vanhu va Yena namuntlha U ta va sirhelela. (Malakiya 3:6) Hikwalaho, na hina hi vula hi ku tiyiseka ku fana na Davhida hi ku: “Ndzi veke ntshembo wa mina eka Xikwembu. A ndzi nge chavi nchumu. Xana munhu wa la misaveni a nga ndzi endla yini?” (Pisalema 56:11; 121:1-8; Varhoma 8:31) Onge hi nga ya emahlweni hi langutana ni mintlhontlho hinkwayo hi ku pfuniwa hi Yehovha, loko hi ri karhi hi hetisisa ntirho lowu Xikwembu xi hi nyikeke wona wo chumayela mahungu lamanene ya Mfumo eka vanhu va matiko hinkwawo.

[Tinhlamuselo ta le hansi]

^ par. 5 Vona bokisi leri nge “Ku Titwa U Enerisekile Swinene,” eka tluka 22.

^ par. 10 Xi kandziyisiwe hi Timbhoni ta Yehovha.

Wa Tsundzuka Xana?

• Ha yini hi cinca-cinca tindlela ta hina to chumayela?

• Xana “nyangwa leyikulu” yi pfulekele ku endla ntirho wihi lowu engetelekeke?

• Xana ntirho wa hina wo chumayela wu hetisisa yini hambi ku ri etindhawini leti vanhu va kona va nga tsakeliki?

• Ha yini a nga ri kona mukaneti la nga herisaka ntirho wo chumayela mahungu lamanene ya Mfumo?

[Swivutiso Swa Dyondzo]

[Bokisi leri nga eka tluka 22]

Ku Titwa U Enerisekile Swinene

“Va tsakile naswona va tiphina hi ku tirhela Yehovha hi vun’we.” Laha ku vulavuriwa hi ndyangu lowu rhurheke eSpaniya wu ya eBolivia. Jaha ra le ndyangwini lowu ri ye etikweni leri leswaku ri ya seketela ntlawa lowu nga woxe. Ntsako lowu a a ri ri na wona wu khumbe vatswari va rona swinene lerova ku nga ri khale ndyangu hinkwawo—ku katsa ni majaha ya mune lama nga ni 14 ku ya eka 25 wa malembe—se a wu tirha etikweni leri. Manharhu eka majaha lawa, se i maphayona, naswona leri ri va pfuleleke ndlela ra ha ku ya eXikolweni xa Ndzetelo wa Vutirheli.

Angelica, wa malembe ya 30 hi vukhale, wo huma eCanada loyi a tirhaka eYuropa Vuxa u ri: “Mintlhontlho yi tele, kambe ndzi titwa ndzi enerisekile loko ndzi pfuna vanhu ensin’wini. Ndzi tsakisiwe swinene hi ndlela leyi Timbhoni ta ndhawu leyi ti hambaka ti ndzi nkhensa ha yona hikwalaho ka leswi ndzi teke ndzi ta ti pfuna.”

Vamakwavo vambirhi va xisati lava nga emalembeni ya va-20, vo huma eUnited States lava tirhaka eRiphabliki ra Dominican, va ri: “Ku ni mikhuva yo tala leyi munhu a faneleke a yi tiva. Kambe, hi tiyiserile exiavelweni xa hina lerova nkombo wa swichudeni swa hina swa Bibele se swi va kona eminhlanganweni ya vandlha.” Vamakwavo lava vambirhi, hi vona va hleleke leswaku ku va ni ntlawa wa vahuweleri va Mfumo edorobeni leri ku nga riki na vandlha eka rona.

Laura, makwerhu wa xisati la nga ehansinyana ka malembe ya 30, se u ni malembe yo tlula mune a ri karhi a tirha entsungeni wa malwandle. U ri: “Ndzi olovise vutomi bya mina hi vomu. Leswi swi endla vahuweleri va swi vona leswaku munhu u hanya vutomi byo olova hi ku swi rhandza ni hi ku hluteka emianakanyweni, ku nga ri hikwalaho ka vusweti. Lunghelo ro pfuna van’wana, ngopfu-ngopfu vantshwa, ri ndzi tisela ntsako lowu endlaka leswaku ndzi rivala hi swiphiqo leswi fambisanaka ni ku tirha etikweni rimbe. A ndzi nge wu tshiki ntirho lowu, ndzi ta tshama laha kukondza Yehovha a ku swi ringene.”

[Bokisi/Xifaniso lexi nga eka tluka 26]

Leswi Kumekaka Eka Xibukwana Lexi Nge Good News for People of All Nations

Xibukwana lexi nge Good News for People of All Nations xi tamele rungula ra tindzimi ta 92 leri tataka tluka rin’we-rin’we. Rungula ra kona ri vulavula ni munhu hi ku kongoma. Kutani loko n’wini wa muti a ri hlaya, swi twala onge hi wena u vulavulaka na yena.

Xifunengeto xa le ndzeni xi ni mepe wa misava. Tirhisa mepe wa kona tanihi xingheniso xa bulo ra wena ni n’wini wa muti. Kumbexana u nga n’wi komba tiko leri wena u tshamaka eka rona, kutani u n’wi kombela a ku komba emepeni leswaku yena u huma kwihi. Hi ndlela yoleyo u nga kota ku n’wi nghenisa emhakeni, u endla leswaku ku va ni moya wa xinghana ni wa ku tshembana.

Eka rito ro rhanga ra xibukwana lexi, ku xaxametiwe magoza yo hlayanyana lawa hi faneleke hi ma teka leswaku hi kota ku pfuna vanhu lava vulavulaka ririmi leri hi nga ri twisisiki. Hi ku khutaza leswaku u hlaya magoza ya kona hi vukheta, u ma tirhisa kahle.

Nxaxamelo wa leswi nga endzeni ka xibukwana lexi wu longoloxa tindzimi ni mimfungho ya tona. Sweswo swi pfuna ku tiva mimfungho ya tindzimi leyi kombisiweke eka swiphephana swa hina ni minkandziyiso yin’wana ya tindzimi to hambana-hambana.

[Xifaniso]

Xana wa xi tirhisa xibukwana lexi ensin’wini?

[Swifaniso leswi nga eka tluka 23]

Tibuku ta hina ta Bibele se ti kumeka hi tindzimi to tlula 400

GHANA

PHILIPPINES

LAPLAND (SWEDEN)

[Swifaniso leswi nga eka tluka 24, 25]

Xana u nga swi kota ku ya tirha laha ku nga ni xilaveko lexikulu xa vahuweleri va Mfumo?

ECUADOR

DOMINICAN REPUBLIC