Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Mintirho Ya Wena Yi Tele Swinene, Wena Yehovha!”

Mintirho Ya Wena Yi Tele Swinene, Wena Yehovha!”

 Ku Vangama Ka Ntumbuluko Wa Yehovha

Mintirho Ya Wena Yi Tele Swinene, Wena Yehovha!”

U NGA khathariseki leswaku hi tshama ematiko-xikaya kumbe edorobeni, ehenhla ka tintshava kumbe ekusuhi ni lwandle, hi rhendzeriwe hi ntumbuluko wo saseka swinene. Swa fanela leswi 2004 Calendar of Jehovah’s Witnesses yi kombisaka swifaniso swo saseka swa ntirho lowu endliweke hi Yehovha Xikwembu.

Vanhu lava nga ni moya wo tlangela va tshama va ri karhi va anakanyisisa hi mintirho ya Xikwembu. Hi xikombiso, ehleketa hi Solomoni, loyi vutlhari byakwe “a byi ri byikulu ku tlula vutlhari bya vanhu [hinkwavo] va le Vuxeni.” Bibele yi ri: “A a vulavula hi mirhi, ku suka eka mukedari lowu nga eLebanoni ku ya eka murhi wa hisopa lowu milaka ekhumbini; a a vulavula hi swiharhi ni hi swivumbiwa leswi hahaka ni hi swilo leswi famba-fambaka ni hi tinhlampfi.” (1 Tihosi 4:30, 33) Tata wa Solomoni, ku nga Hosi Davhida, hakanyingi a a anakanyisisa hi swilo leswi Xikwembu xi swi endleke hi vutlhari. U susumeteleke ku vula leswi hi Muendli wakwe: “Mintirho ya wena yi tele swinene, Wena Yehovha! Hinkwayo ka yona u yi endle hi vutlhari. Misava yi tele rifuwo ra wena.”—Pisalema 104:24. *

Na hina hi fanele hi xiyisisa ntumbuluko ni ku anakanyisisa ha wona. Hi xikombiso, hi nga ha ‘tlakusela mahlo ehenhla’ kutani hi vutisa hi ku: “I mani loyi a tumbuluxeke swilo leswi?” Ina, i Yehovha Xikwembu, loyi a nga ni ‘matimba lamakulu, yo tala,’ loyi a nga ni “ntamu lowukulu” hakunene!—Esaya 40:26.

Xana ku anakanyisisa hi mintirho leyi Yehovha a yi tumbuluxeke swi fanele swi hi pfuna njhani? Swi nga hi pfuna hi tindlela tinharhu. Swi nga hi (1) tsundzuxa leswaku hi tlangela vutomi bya hina, (2) swi hi susumetela ku ya pfuna van’wana leswaku va dyondza eka ntumbuluko swi tlhela (3) swi hi pfuna leswaku hi tiva Muvumbi wa hina, hi n’wi tlangela swinene.

Vutomi bya hina vanhu, lebyi tlakukeke ngopfu eka bya “swiharhi leswi nga anakanyiki,” byi endla leswaku hi swi kota ku xiya swihlamariso swa ntumbuluko hi tlhela hi swi tlangela. (2 Petro 2:12) Matihlo ya hina ma swi kota ku vona ndhawu leyo saseka. Tindleve ta hina ta swi kota ku yingisela tinsimu leto nandziha ta swinyenyana. Leswi hi swi kotaka ku vona nkarhi ni ndhawu, hi kota ku tsundzuka swilo leswinene leswi tshameke swi hi humelela. Hambileswi vutomi bya hina bya sweswi byi nga hetisekangiki, kambe ku hanya swa nandziha swinene!

Vatswari va nga tsaka loko va vona vana va vona va tsakela ntumbuluko. Vana va swi tsakela ngopfu ku kuma swikhamba swa swilo swa le lwandle, ku va ni swifuwo swa vona ni ku khandziya emurhini! Vatswari va fanele va pfuna vana va vona leswaku va vona vuxaka exikarhi ka ntumbuluko ni Mutumbuluxi. Xichavo lexi vana va vaka na xona hi ntumbuluko wa Yehovha va nga tshama va ri na xona vutomi bya vona hinkwabyo.—Pisalema 111:2, 10.

Hi ta va hi hoxisa swinene loko hi tlangela ntumbuluko kambe hi tsandzeka ku tlangela Mutumbuluxi.  Vuprofeta bya Esaya byi hi pfuna ku ehleketisisa hi yinhla leyi loko byi ku: “Xana a wu si swi tiva kumbe ku swi twa? Yehovha, Mutumbuluxi wa vugima-musi bya misava, i Xikwembu hilaha ku nga riki na makumu. A nga karhali kumbe ku hela matimba. Ku twisisa ka yena a ku lavisiseki.”—Esaya 40:28.

Ina, mintirho ya Yehovha yi nyikela vumbhoni bya vutlhari byakwe lebyi nga pimanisiwiki na nchumu, matimba yakwe lama nga ringaniki na nchumu naswona yi kombisa leswaku wa hi rhandza swinene. Loko hi vona swilo swo saseka leswi hi rhendzeleke kutani hi lemuka timfanelo ta Loyi a swi endleke hinkwaswo, onge na hina hi nga vula marito lama vuriweke hi Davhida lama nge: “A nga kona la fanaka na wena . . . , Wena Yehovha, ni mintirho leyi fanaka ni ya wena a yi kona.”—Pisalema 86:8.

A hi tiyisekeni leswaku vanhu lava yingisaka va ta hambeta va tsakisiwa hi mintirho ya Yehovha ya ku tumbuluxa. Hi ta dyondza swo tala hi Yehovha, hilaha ku nga heriki. (Eklesiasta 3:11) Naswona loko hi ya emahlweni hi dyondza hi Muvumbi wa hina, hi ta ya hi n’wi rhandza ngopfu.

[Nhlamuselo ya le hansi]

^ par. 4 Vona 2004 Calendar of Jehovah’s Witnesses, November/December.

[Bokisi leri nga eka tluka 9]

Ku Dzunisiwa Ka Muvumbi

Van’wasayense vo tala lava tlangelaka va swi vona leswaku Xikwembu hi xona xi tumbuluxeke swilo. Hi leswi swikombiso swi nga ri swingani:

“Nchumu wa nkoka ni lowu ndzi tsakisaka eka sayense ya mina hi loko ndzi tshubula nchumu lowuntshwa kutani ndzi tibyela ndzi ku, ‘Ehe, hi yona ndlela leyi Xikwembu xi swi endleke ha yona.’ Pakani ya mina i ku twisisa xiphemu lexitsongo xa kungu ra Xikwembu.”—Henry Schaefer, profesa wa sayense ya mirhi.

“Malunghana nileswaku i yini xi vangeke Vuako, ni lexi endlaka leswaku byi ndlandlamuka, muhlayi u ta vona leswaku u huma njhani, kambe hina a hi nge swi twisisi handle ka Xona [Xikwembu].”—Edward Milne, mutivi wa ta vuako wa le Britain.

“Ha swi tiva leswaku ntumbuluko a swi koteki ku wu hlamusela kahle hikuva wu endliwe hi Xikwembu.”—Alexander Polyakov, mutivi wa tinhlayo wa le Russia.

“Loko hi ri karhi hi kambisisa swilo swa ntumbuluko hi tikuma hi ehleketa hi Muvumbi, hi kumisisa vonelo rakwe, hi hlamusela swilo hi ku ya hi ndlela ya Yena, ku nga ri ya hina.”—Louis Agassiz, mutivi wa ta vutomi wa le Amerika.

[Xifaniso lexi nga eka tluka 8, 9]

Ti-penguin, eNhlonhleni ya Antarctic

[Xifaniso lexi nga eka tluka 9]

Ntanga wa Swiharhi wa Grand Teton, eWyoming, le U.S.A.

[Xihlovo Xa Kona]

Jack Hoehn/Index Stock Photography