Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Ku Khathalela Vadyuhari I Vutihlamuleri Bya Vakreste

Ku Khathalela Vadyuhari I Vutihlamuleri Bya Vakreste

 Ku Khathalela Vadyuhari I Vutihlamuleri Bya Vakreste

“Hambiloko munhu a ri emalembeni ya vudyuhari, ndza ha ri Mina; ni loko a ri ni misisi ya mpunga, ndzi ta hambeta ndzi n’wi rhwala.”—ESAYA 46:4.

1, 2. Nkhathalelo wa Tata wa hina wa le tilweni wu hambana njhani ni wa vatswari lava nga vanhu va nyama?

VATSWARI lava nga ni rirhandzu va khathalela vana va vona ku sukela loko va ha ri tincece, va kala va ya va vana va kondlo-a-ndzi-dyi. Hambiloko vana se va kurile naswona va ri ni mindyangu ya vona vini, vatatana ni vamana wa vona va hambeta va khathala hi vona va tlhela va va pfuna hi ndlela ya rirhandzu.

2 Hambileswi vanhu va nga ta ka va nga swi koti ku endlela vana va vona swilo hinkwaswo, minkarhi hinkwayo Tata wa hina wa le tilweni wa swi kota ku nyika malandza ya yena lama tshembekaka nkhathalelo ni nseketelo wa rirhandzu. Loko Yehovha a vulavula ni vanhu vakwe va le minkarhini ya khale, lava a a tihlawulele vona, u te: “Hambiloko munhu a ri emalembeni ya vudyuhari, ndza ha ri Mina; ni loko a ri ni misisi ya mpunga, ndzi ta hambeta ndzi n’wi rhwala.” (Esaya 46:4) Marito lawa ma chavelela hakunene eka Vakreste lava dyuhaleke! Yehovha a nga va fularheli lava tshamaka va tshembekile eka yena. Ku ri na sweswo, u tshembisa leswaku u ta va tiyisa, a va pfuna ni ku va kongomisa evuton’wini bya vona hinkwabyo, hambiloko se va dyuharile.—Pisalema 48:14.

3. I yini leswi nga ta kambisisiwa exihlokweni lexi?

3 Hi nga yi tekelela njhani ndlela ya rirhandzu leyi Yehovha a khathalelaka vadyuhari ha yona? (Vaefesa 5:1, 2) A hi kambisiseni tindlela leti vana, valanguteri va le mavandlheni ni Mukreste ha un’we, va nga va pfunaka ha yona vadyuhari lava nga emavandlheni ya hina emisaveni hinkwayo.

Vutihlamuleri Bya Hina Tanihi Vana

4. I vutihlamuleri byihi lebyi vana lava nga Vakreste va nga na byona eka vatswari va vona?

4 “Xixima tata wa wena ni mana wa wena.” (Vaefesa 6:2; Eksoda 20:12) Hi marito lawa yo olova ma tlhela ma va ya nkoka, lama tshahiweke eMatsalweni ya Xiheveru, muapostola Pawulo u tsundzuxe vana hi vutihlamuleri lebyi va nga  na byona eka vatswari va vona. Kambe xana marito lawa ma fambisana njhani ni ku khathalela vadyuhari? Xikombiso lexi khutazaka xa le minkarhini ya le mahlweni ka Vukreste, xi ta hi pfuna ku hlamula xivutiso lexi.

5. (a) I yini lexi kombisaka leswaku Yosefa a a nga byi rivalanga vutihlamuleri lebyi a nga na byona endyangwini wa ka vona? (b) Swi vula yini ku xixima vatswari va hina, naswona Yosefa u veke xikombiso xihi emhakeni leyi?

5 Yosefa u hete malembe yo tlula 20 a nga si vonana ni tata wakwe la dyuhaleke, ku nga mupatriyaka Yakobe. Hambiswiritano, swi le rivaleni leswaku Yosefa a a ha n’wi rhandza tata wakwe Yakobe. Kahle-kahle, loko Yosefa a ta tivula leswaku hi yena mani eka vamakwavo, u vutisile: “Xana tatana wa ha hanya?” (Genesa 43:7, 27; 45:3) Etikweni ra Kanana a ku ri ni ndlala leyikulu hi nkarhi wolowo. Hikwalaho, Yosefa u rhumele rito eka tata wakwe, a ku: “Tana eka mina. U nga hlweli. U ta tshama etikweni ra Goxeni, naswona u ta hambeta u va ekusuhi na mina . . . Ndzi ta ku nyika swakudya kwalaho.” (Genesa 45:9-11; 47:12) Ina, ku xixima vatswari lava dyuhaleke swi katsa ku va sirhelela ni ku va pfuna hi swilo leswi vonakaka loko va nga swi koti ku swi kuma. (1 Samuwele 22:1-4; Yohane 19:25-27) Yosefa u byi amukele hi mandla mambirhi vutihlamuleri lebyi.

6. Yosefa u ri kombise njhani rirhandzu ra xiviri eka tata wakwe, naswona hi nga xi tekelela njhani xikombiso xakwe?

6 Yosefa a a hundzuke un’wana wa vavanuna lava fuweke swinene ni lava nga ni matimba swinene va le Egipta hikwalaho ko pfuniwa hi Yehovha. (Genesa 41:40) Kambe a nga titekanga a ri wa nkoka swinene kumbe a khomeke swinene lerova a nga koti ku xixima tata wa yena la dyuhaleke wa malembe ya 130. Loko a twa leswaku Yakobe (kumbe Israyele) u le kusuhi, “Yosefa a lunghisa kalichi ya yena a tlhandluka a ya hlangana na Israyele tata wakwe eGoxeni. Loko a humelela eka yena xikan’we-kan’we a wela enhan’wini ya yena, a rilela enhan’wini yakwe hi ku phindha-phindha.” (Genesa 46:28, 29) Ndlela ya xichavo leyi a nga n’wi hoyozela ha yona a a yi nga ri ya ku tiendlisa. Yosefa a a rhandza tata wakwe la dyuhaleke hi mbilu hinkwayo naswona a nga chavanga ku ri kombisa rirhandzu rolero. Loko hi ri ni vatswari lava dyuhaleke, xana na hina hi va kombisa rirhandzu lerikulu hi ndlela leyi fanaka ni leyi?

7. Ha yini Yakobe a lave ku lahliwa eKanana?

7 Yakobe u tshame a ri munhu la tinyiketeleke eka Yehovha a kondza a ya fa. (Vaheveru 11:21) Leswi a a ri ni ripfumelo eka switshembiso swa Xikwembu, Yakobe u kombele leswaku masalela yakwe ma ya lahliwa eKanana. Yosefa u xixime tata wakwe hi ku endla leswi a komberiweke swona, hambileswi a swi katsa timali to tala ni matshalatshala lamakulu.—Genesa 47:29-31; 50:7-14.

8. (a) Hi wihi nchumu lowukulu lowu hi susumetelaka ku khathalela vatswari lava dyuhaleke? (b) I yini leswi mutirheli un’wana wa nkarhi hinkwawo a swi endleke leswaku a khathalela vatswari vakwe lava a va dyuharile? (Vona bokisi eka tluka 17.)

8 I yini lexi susumeteleke Yosefa ku khathalela tata wakwe? Hambileswi a susumetiweke hi rirhandzu swin’we ni ku titwa a kolota munhu loyi a n’wi nyikeke vutomi a tlhela a n’wi khathalela, a swi kanakanisi leswaku Yosefa a a navela swinene ku tsakisa Yehovha. Na hina hi fanele hi titwa hi ndlela yoleyo. Pawulo u tsarile: “Loko noni yo karhi yi ri ni vana kumbe vatukulu, vona a va rhange va dyondza ku hanya hi ku tinyiketela loku nga ni vukwembu endyangwini wa vona naswona va hakela ndziho lowu faneleke eka vatswari va vona ni vakokwa wa vona, hikuva leswi swa  amukeleka emahlweni ka Xikwembu.” (1 Timotiya 5:4) Hakunene, ku rhandza Yehovha ni ku n’wi xixima swi ta hi susumetela ku khathalela vatswari lava dyuhaleke, ku nga khathariseki leswaku hi fanele hi langutana ni swiphiqo swa njhani. *

Ndlela Leyi Vakulu Va Kombisaka Ha Yona Leswaku Va Khathala

9. Yehovha u veke vamani leswaku va langutela ntlhambi, ku katsa ni Vakreste lava dyuhaleke?

9 Loko a ri kusuhi ni ku fa endzhaku ko hanya nkarhi wo leha, Yakobe u vulavule hi Yehovha a ku i “Xikwembu xa ntiyiso lexi a xi ndzi risa nkarhi hinkwawo wa vukona bya mina ku ta fikela esikwini leri.” (Genesa 48:15) Namuntlha, Yehovha u risa malandza yakwe ya laha misaveni hi ku tirhisa valanguteri lava nga Vakreste, kumbe vakulu, lava kongomisiwaka hi N’wana wakwe, Yesu Kreste, “murisi lonkulu.” (1 Petro 5:2-4) Xana valanguteri va nga n’wi tekelela njhani Yehovha loko va ri karhi va khathalela swirho leswi dyuhaleke swa ntlhambi?

10. I yini leswi endliweke leswaku ku pfuniwa Vakreste lava dyuhaleke hi swilo leswi vonakaka? (Vona bokisi eka tluka 19.)

10 Endzhakunyana ka ku simekiwa ka vandlha ra Vukreste, vaapostola va hlawule “vavanuna va nkombo . . . lava teleke moya ni vutlhari” leswaku va kongomisa “mphakelo wa siku ni siku” wa swakudya exikarhi ka tinoni leti pfumalaka leti nga Vakreste. (Mintirho 6:1-6) Endzhakunyana, Pawulo u lerise mulanguteri Timotiya leswaku a tsala tinoni leti nga xikombiso lexinene enxaxamelweni wa lava a va fanele va pfuniwa hi swilo leswi vonakaka. (1 Timotiya 5:3, 9, 10) Hilaha ku fanaka, valanguteri va mavandlha namuntlha va swi tsakela ku hlela tindlela to pfuna Vakreste lava dyuhaleke loko ku ri ni xilaveko. Hambiswiritano, ku katseka swo tala eku khathaleleni ka vadyuhari lava tshembekaka.

11. Yesu u te yini malunghana ni noni leyi pfumalaka leyi nyikeleke hi mali yitsongo?

11 Loko vutirheli bya Yesu bya laha misaveni byi ri kusuhi ni ku hela, u tshame etempeleni kutani “a xiya ndlela leyi ntshungu a wu hoxa mali ha yona emabokisini ya xuma.” Hiloko a kokiwa nyingiso hi munhu un’wana. Xiviko xa kona xi ri: “Ku ta noni leyi nga xisiwana yi hoxa swimalana swimbirhi swa nsimbi swa ntikelo wa le hansi swinene.” Yesu u vitane vadyondzisiwa vakwe va ta eka yena kutani a ku eka vona: “Ndzi mi byela ndzi tiyisile leswaku noni leyi yi nga xisiwana yi hoxe swo tlula swa hinkwavo lava hoxaka mali emabokisini ya xuma; hikuva hinkwavo va hoxe leswi va swi pambuleke eka leswi swi va taleleke, kambe yona, hambileswi yi pfumalaka, yi hoxe hinkwaswo leswi a yi ri na swona, swo tihanyisa swa yona hinkwaswo.” (Marka 12:41-44) Mali leyi nyikeriweke hi xisiwana a yi ri yitsongo, kambe Yesu a a swi tiva leswaku Tata wakwe wa le tilweni  wa ku tlangela swinene ku nyikela koloko loku humaka embilwini. Hambileswi a yi kurile noni yoleyo, Yesu a nga swi honisanga leswi yi swi endleke.

12. Vakulu va nga swi kombisa njhani leswaku va swi tlangela leswi endliwaka hi Vakreste lava dyuhaleke?

12 Ku fana na Yesu, valanguteri lava nga Vakreste a va swi honisi leswi vadyuhari va swi endlaka leswaku va yisa vugandzeri bya ntiyiso emahlweni. Vakulu va fanele va bumabumela vadyuhari hikwalaho ka leswi va yaka ensin’wini, va hlanganyelaka eminhlanganweni, va nga ni nkucetelo lowunene evandlheni na hikwalaho ka ku tiyisela ka vona. Loko wo khutaza vanhu lava dyuhaleke swi huma embilwini swi nga va pfuna leswaku va “va ni xivangelo xo khana” entirhweni wa vona wo kwetsima, xisweswo va papalata ku pimanisa ntirho wa vona ni wa Vakreste van’wana kumbe leswi vona a va kota ku swi endla khale.—Vagalatiya 6:4.

13. Xana vakulu va nga byi tirhisa njhani vuswikoti ni ntokoto wa vadyuhari?

13 Vakulu va nga kombisa ku tlangela nseketelo wa nkoka lowu endliwaka hi Vakreste lava dyuhaleke hi ku tirhisa ntokoto wa vona ni vuswikoti bya vona. Minkarhi yin’wana vadyuhari lava nga xikombiso lexinene va nga ha tirhisiwa eminkombisweni kumbe eka mimbulavurisano. Nkulu un’wana u te: “Vayingiseri va tshamiseka kutani va yingisela loko ndzi vulavurisana ni makwerhu wa xinuna kumbe wa xisati la kuriseke vana entiyisweni.” Vakulu va le vandlheni rin’wana va vika leswaku makwerhu wa xisati la nga phayona, la nga ni malembe ya 71 hi vukhale, u swi kotile ku pfuna vahuweleri va Mfumo leswaku va tlhela va huma nsimu nkarhi na nkarhi. U tlhela a va khutaza ku endla “swilo swa nkoka,” swo tanihi ku hlaya Bibele ni ndzimana ya siku kutani va anakanyisisa hi leswi va swi hlayeke.

14. Huvo yin’wana ya vakulu yi swi kombise njhani leswaku ya n’wi tlangela mulanguteri-kulobye la dyuhaleke?

14 Vakulu na vona va wu tlangela ntirho lowu endliwaka hi valanguteri-kulobye lava dyuhaleke. José, loyi a nga ni malembe ya va-70 naswona se a nga ni malembe yo tala a ri nkulu, wa ha ku endliwa vuhandzuri lebyikulu. Leswi a a ta teka nkarhi wo leha leswaku a hlakarhela, u anakanye ku tshika lunghelo rakwe ra ku va mulanguteri la ungamelaka. José u ri: “Ndlela leyi vakulu lavan’wana va anguleke ha yona yi ndzi hlamarisile. Ematshan’weni yo amukela xiringanyeto xa  mina, va vutise leswaku ndzi nga lava ku pfuniwa hi yini leswaku ndzi ta ya emahlweni ni vutihlamuleri bya mina.” Hi ku pfuniwa hi nkulu loyi a ha ri ntsongo, José u swi kotile ku ya emahlweni a ri mulanguteri la ungamelaka la tsakeke, naswona sweswo swi ve nkateko evandlheni. Nkulu-kulobye u ri: “Vamakwerhu va wu tlangela swinene ntirho wa José wa ku va nkulu. Va n’wi rhandza va tlhela va n’wi xixima hikwalaho ka ntokoto wakwe ni leswi a nga xikombiso xa ripfumelo. U tiyisa vandlha ra ka hina.”

Ku Khathalelana

15. Ha yini Vakreste hinkwavo va fanele va khathala hi vuhlayiseki bya vadyuhari lava nga exikarhi ka vona?

15 A hi vana lava nga ni vatswari lava dyuhaleke ni malandza yo karhi lama hlawuriweke ntsena lama faneleke ma khathalela vadyuhari. Loko a fanisa vandlha ra Vukreste ni miri wa munhu, Pawulo u tsarile: “Xikwembu xi hlanganise miri, xi endla leswaku xiphemu lexi pfumalaka ku xiximeka xi xiximiwa swinene ngopfu, leswaku ku nga vi na ku avana emirini, kambe swirho swa wona swi khathalelana hi ndlela leyi fanaka.” (1 Vakorinto 12:24, 25) Vuhundzuluxeri byin’wana byi hlayekisa xileswi: “Swirho hinkwaswo swa [miri swi] fanele swi khathala hi vuhlayiseki bya leswin’wana.” (Knox) Leswaku vandlha ra Vukreste ri tirha hi vun’we, xirho xin’wana ni xin’wana xi fanele xi khathala hi vuhlayiseki bya vapfumeri-kulobye, ku katsa ni vadyuhari.—Vagalatiya 6:2.

16. Hi nga swi kombisa njhani leswaku ha va rhandza vadyuhari loko hi ya eminhlanganweni ya Vukreste?

16 Minhlangano ya Vukreste yi hi nyika nkarhi lowunene wa ku kombisa leswaku ha va rhandza vanhu lava dyuhaleke. (Vafilipiya 2:4; Vaheveru 10:24, 25) Xana ha tinyika nkarhi wa ku vulavula ni vadyuhari hi minkarhi yoleyo? Hambileswi swi nga ha vaka swi fanerile ku vutisa hi vuhlayiseki bya vona, xana hi nga va “nyika nyiko yo karhi ya moya,” kumbexana hi ku va byela ntokoto lowu akaka kumbe mhaka leyi humaka eMatsalweni? Tanihi leswi vadyuhari van’wana swi va tikelaka ku famba, swi nga va swinene leswaku hi ya eka vona ematshan’weni yo langutela leswaku vona va ta eka hina. Loko va ri ni xiphiqo xa ku twa, swi nga ha lava leswaku hi vulavula hi ku nonoka, hi ndlela leyi twalaka kahle. Naswona leswaku ku ta va ni ku “khutazana” ka ntiyiso, hi fanele hi yingiserisisa leswi vuriwaka hi vadyuhari.—Varhoma 1:11, 12.

17. Xana hi nga swi kombisa njhani leswaku ha khathala hi Vakreste lava dyuhaleke lava bohekaka ku tshama emakaya?

17 Ku vuriwa yini loko vadyuhari van’wana va nga swi koti ku ta eminhlanganweni ya Vukreste? Yakobo 1:27 yi kombisa leswaku i vutihlamuleri bya hina “ku khathalela lava nga riki na vatswari ni tinoni enhlomulweni wa tona.” Nhlamuselo yin’wana ya riendli ra Xigriki leri hundzuluxeriwaka ri va “ku khathalela” i ku “endzela.” (Mintirho 15:36) Naswona vadyuhari va swi tlangela  swinene loko hi va endzela! Loko a pfaleriwe ekhotsweni le Rhoma kwalomu ka 65 C.E., Pawulo “wanuna la kuleke” u tikume a ri yexe. A a swi navela ku vona mutirhi-kulobye Timotiya kutani u tsarile: “Endla hinkwaswo leswi u nga swi kotaka leswaku u ta eka mina hi ku hatlisa.” (Filemoni 9; 2 Timotiya 1:3, 4; 4:9) Hambileswi va nga riki vabohiwa va xiviri, vadyuhari van’wana va boheka ku tshama ekaya hikwalaho ka swiphiqo swa rihanyo. Kahle-kahle va nga ha va va ku, ‘Ndzi kombela u ringeta hi matimba leswaku u ndzi endzela hi ku hatlisa.’ Xana ha va endzela?

18. Hi byihi vuyelo lebyi nga ha vaka kona loko hi endzela vadyuhari?

18 U nga byi tekeli ehansi vuyelo lebyinene bya ku endzela makwerhu wa moya la dyuhaleke, wa xinuna kumbe wa xisati. Loko Mukreste la vuriwaka Onesiforo a ri eRhoma, u lave Pawulo hi mapfundza kutani a n’wi kuma, naswona endzhaku ka sweswo ‘nkarhi ni nkarhi a a n’wi phyuphyisa.’ (2 Timotiya 1:16, 17) Makwerhu un’wana wa xisati la dyuhaleke, u ri: “Ndzi rhandza ku heta nkarhi ni vantshwa. Lexi ndzi xi tsakelaka swinene hileswaku va ndzi khoma tanihi xirho xa ndyangu wa ka vona. Sweswo swi ndzi khutaza swinene.” Mukreste un’wana la dyuhaleke u ri: “Ndzi swi tlangela swinene loko munhu un’wana a ndzi rhumela khadi, a ndzi bela riqingho a vulavula na mina katsongo, kumbe a ndzi endzela swa xinkarhana. Swa phyuphyisa.”

Yehovha Wa Va Hakela Lava Khathalelaka Van’wana

19. Hi yihi mikateko leyi kumiwaka hi lava khathalelaka vadyuhari?

19 Ku khathalela vadyuhari swi endla leswaku munhu a kuma mikateko yo tala. I lunghelo ku burisana ni vadyuhari ni ku kota ku tswonga vutivi ni ntokoto wa vona. Vanhu lava va khathalelaka vadyuhari va kuma ntsako lowukulu wa ku nyika, swin’we ni ku titwa va hetisise nchumu wo karhi naswona va va ni ku rhula ka le ndzeni, hikwalaho ka leswi va vaka va hetisise vutihlamuleri bya vona bya Matsalwa. (Mintirho 20:35) Ku tlula kwalaho, lava va khathalelaka vadyuhari a va fanelanga va anakanya leswaku vona a va nge khathaleriwi loko se va dyuharile. Rito ra Xikwembu ra hi tiyisekisa: “Moya-xiviri lowu hananaka wu ta nonisiwa, ni loyi a cheletaka van’wana mahala na yena u ta cheletiwa mahala.”—Swivuriso 11:25.

20, 21. Yehovha u va languta njhani vanhu lava khathalelaka vadyuhari, naswona hi fanele hi tiyimisela ku endla yini?

20 Yehovha u hakela vana lava n’wi chavaka, valanguteri ni Vakreste van’wana, lava khathalelaka vapfumeri-kulobye lava dyuhaleke handle ka vutianakanyi. Moya wo tano wu fambisana ni xivuriso lexi: “Loyi a kombisaka xisiwana tintswalo u lomba Yehovha, naswona ndlela leyi a xi khomaka ha yona U ta yi tlherisela eka yena.” (Swivuriso 19:17) Loko rirhandzu ri hi susumetela ku kombisa tintswalo eka swisiwana, Xikwembu xi teka ku nyika koloko ku ri ku xi lomba, loku xi nga ta ku hakela hi mikateko. Xi tlhela xi hi hakela hi leswi hi va khathalelaka hi rirhandzu vagandzeri-kulorhi lava dyuhaleke, lava vo tala va vona va nga ‘swisiwana hi langutelo ra misava kambe va fuweke eripfumelweni.’—Yakobo 2:5.

21 Hakelo leyi humaka eka Xikwembu i yikulu hakunene! Yi katsa vutomi lebyi nga heriki. Eka malandza yo tala ya Yehovha, hakelo ya kona ku ta va vutomi lebyi nga heriki emisaveni leyi nga paradeyisi, laha vuyelo bya xidyoho lexi hi xi kumeke tanihi ndzhaka byi nga ta va byi herisiwile naswona vadyuhari lavo tshembeka va ta tsakela ku tlhela va nyikiwa matimba ya vuntshwa bya vona. (Nhlavutelo 21:3-5) Onge hi nga hambeta hi hetisisa vutihlamuleri bya hina bya Vukreste byo khathalela vadyuhari, loko ha ha rindzele nkarhi wolowo wo tsakisa.

[Nhlamuselo ya le hansi]

^ par. 8 Leswaku u kuma swiringanyeto leswi pfunaka malunghana ni ku khathalela vatswari lava dyuhaleke, vona Xalamuka! ya February 8, 1994, matluka 3-10.

A Wu Ta Hlamurisa Ku Yini?

• Xana vana va nga xi komba njhani xichavo eka vatswari va vona lava dyuhaleke?

• Vakulu va swi kombisa njhani leswaku va swi tlangela swirho leswi dyuhaleke swa ntlhambi?

• Mukreste ha un’we a nga endla yini ku kombisa leswaku wa khathala hi vadyuhari?

• Hi yihi mikateko leyi kumiwaka hi lava khathalelaka Vakreste lava dyuhaleke?

[Swivutiso Swa Dyondzo]

[Bokisi leri nga eka tluka 17]

Loko Vatswari Vakwe Va Lava Mpfuno

Philip a a endla ntirho wa ku tirhandzela, a a tirha ku aka le Liberia hi 1999 loko a ta twa leswaku tata wakwe u vabya ngopfu. Leswi a a tiyiseka leswaku mana wakwe a a nga ta swi kota ku langutana ni xiyimo lexi a ri yexe, u anakanye ku tlhelela ekaya leswaku a ya hlela ta ku tshunguriwa ka tata wakwe.

Philip u ri: “A swi nga olovi ku endla xiboho xa ku tlhelela ekaya, kambe a ndzi swi xiya leswaku vutihlamuleri bya mina lebyikulu a ku ri ku khathalela vatswari va mina.” Emalembeni manharhu lama landzeleke, u rhurhisele vatswari vakwe endlwini leyinene ngopfu naswona hi ku pfuniwa hi Vakreste-kulobye va kwalaho, u lunghise yindlu yoleyo yi pfumelelana ni swilaveko swo hlawuleka swa tata wakwe.

Sweswi mana wa Philip wa swi kota ku khathalela tata wakwe hambileswi a nga ni swiphiqo leswikulu swa rihanyo. Philip wa ha ku amukela xirhambo xo ya tirha hi ku tirhandzela ehofisini ya rhavi ya Timbhoni ta Yehovha le Makedoniya.

[Bokisi leri nga eka tluka 19]

Va Khathalele Swilaveko Swa Yena

Loko Ada, wa le Australia, loyi a nga Mukreste wa malembe ya 85 hi vukhale, a boheke ku nga ha humi ekaya rakwe hikwalaho ka rihanyo ra yena leri a ri nga ha nyawuli, vakulu va vandlha va endle malunghiselelo yo n’wi pfuna. Va hlele ntlawa wa vapfumeri-kulobye lava a va ta n’wi pfuna. Vamakwerhu lava va xinuna ni va xisati va swi tsakerile ku n’wi pfuna hi mintirho yo tanihi ku basisa, ku hlantswa, ku sweka ni ku endla mintirho yin’wana.

Se u ni malembe ya kwalomu ka khume a ri karhi a pfuniwa. Ku ni Timbhoni ta Yehovha to tlula 30 leti se ti pfuneteke ku khathalela Ada. Ta ha hambeta ti n’wi endzela, ti n’wi hlayela tibuku leti sekeriweke eBibeleni, ti n’wi byela hi nhluvuko wa moya lowu endliwaka hi lava nga evandlheni ti tlhela ti khongela na yena nkarhi na nkarhi.

Nkulu la nga Mukreste wa kwalaho u te: “Lava va khathalelaka Ada va swi teka ku ri lunghelo ku n’wi pfuna. Vo tala va khutaziwe hi malembe yo tala lawa a ma heteke a ri karhi a tirha hi ku tshembeka, naswona va swi vona swi nga fanelanga ku honisa swilaveko swakwe.”

[Xifaniso lexi nga eka tluka 16]

Xana vatswari va hina lava dyuhaleke hi va kombisa hi mbilu hinkwayo leswaku ha va rhandza?

[Swifaniso leswi nga eka tluka 18]

Vanhu hinkwavo evandlheni va nga swi kombisa leswaku va va rhandza vapfumeri-kulobye lava dyuhaleke