Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Vantshwa, Xana Mi Tilulamisela Swa Nkarhi Lowu Taka?

Vantshwa, Xana Mi Tilulamisela Swa Nkarhi Lowu Taka?

 Vantshwa, Xana Mi Tilulamisela Swa Nkarhi Lowu Taka?

“Ndzi yi tiva kahle miehleketo leyi ndzi yi ehleketaka malunghana na n’wina, . . . miehleketo ya ku rhula, ku nga ri ya khombo, ku mi nyika vumundzuku ni ntshembo.”—YEREMIYA 29:11.

1, 2. Hi tihi tindlela to hambana leti malembe ya vuntshwa ma nga langutiwaka ha tona?

VANHU vo tala lava kuleke va anakanya leswaku nkarhi wa vuntshwa i nkarhi wo hlawuleka swinene evuton’wini. Va tsundzuka matimba ni ku gingiriteka loku a va ri na kona loko va ha tsakama. Va kumbuka nkarhi lowu a va nga ri na vutihlamuleri byo tala, lowu a va tiphina hi vutomi naswona va ri ni vumundzuku lebyinene emahlweni ka vona.

2 Kumbexana n’wina vantshwa a mi swi vonisi sweswo. Kumbexana swa mi tikela ku langutana ni ku cinca ka mintlhaveko ni xivumbeko xa miri hi nkarhi wa vuntshwa. Exikolweni mi nga ha va mi langutana ni nkucetelo lowukulu wa tintangha. Mi nga ha boheka ku humesa malwelo ya n’wina hinkwawo leswaku mi papalata ku tirhisa swidzidzirisi, swakunwa swa xihoko ni ku tikhoma hi ndlela yo biha. Vo tala va n’wina nakambe va langutana ni mhaka ya vukala-tlhelo kumbe mintlhontlho yin’wana leyi fambisanaka ni ripfumelo ra vona. Ina, nkarhi wa vuntshwa wu nga va nkarhi wo nonon’hwa. Hambiswiritano, wolowo i nkarhi lowu taka ni malunghelo yo tala. Xivutiso hi leswaku, Xana mi ta ma tirhisa njhani malunghelo wolawo?

Tsakela Nkarhi Wa Vuntshwa Bya Wena

3. Hi xihi xitsundzuxo ni xilemukiso lexi Solomoni a xi nyikeke vantshwa?

3 Vanhu lava kuleke va vula leswaku nkarhi wa vuntshwa wu hatla wu hundza, naswona va tiyisile. Endzhaku ka malembenyana vuntshwa byi ta va byi ku helerile. Kutani tsakela vuntshwa bya wena byi nga si dzudzeka! Xexo i xitsundzuxo xa Hosi Solomoni loyi a tsaleke a ku: “Jaha, tsaka evuntshweni bya wena, naswona mbilu ya wena a yi ku endlele leswinene emasikwini ya vujaha bya wena, famba etindleleni ta mbilu ya wena ni hi ku landza swilo leswi voniwaka hi mahlo ya wena.” Hambiswiritano, Solomoni u lemukise vantshwa a ku: “Susa mbitsi embilwini ya wena, naswona u bakanya khombo enyameni ya wena.” Nakambe u te: “Vuntshwa ni nkarhi lowu u hanyeke kahle ha wona evuton’wini i vuhava.”—Eklesiasta 11:9, 10.

4, 5. Ha yini ku ri vutlhari leswaku vantshwa va tilulamisela swa nkarhi lowu taka? Kombisa.

4 Xana wa swi twisisa leswi Solomoni a a vula swona? Ku kombisa mhaka leyi, anakanya hi muntshwa loyi a kumeke nyiko ya risima, yo tanihi ndzhaka ya mali. Xana u ta endla yini ha yona? A nga yi mbumburhela hinkwayo hi xinkarhana—ku fana ni n’wana wa vusopfa loyi Yesu a vulavuleke ha yena eka xifaniso xakwe. (Luka 15:11-23) Kambe ku ta endleka yini loko mali ya kona yi hele hinkwayo? Kunene u ta tisola hileswi a nga yi tirhisangiki hi vutlhari! Hi hala tlhelo, a hi nge u tirhisa mali ya kona leswaku a tilulamisela swa mundzuku, kumbexana a tihlayisela xiphemu lexikulu xa yona hi vutlhari. Endzhaku, loko a sungula ku kuma mpindzulo wa mali leyi a tihlayiseleke yona, xana u anakanya leswaku u ta tisola hileswi a nga tirhisangiki mali yakwe hinkwayo leswaku a tiphina hi vuntshwa bya yena? Doo!

5 Teka malembe ya vuntshwa bya wena ma ri nyiko leyi humaka eka Xikwembu, naswona swi tano hakunene. Xana u ta ma tirhisa njhani? U nga tlanga hi matimba ya wena hinkwawo u titlonya hi vutomi hi tindlela hinkwato, u nga anakanyi nchumu hi vumundzuku. Kambe loko u endla tano, “vuntshwa ni nkarhi lowu u hanyeke kahle ha wona evuton’wini” swi ta va “vuhava” hakunene. A swi ta antswa swinene loko a wu  tirhisa vuntshwa bya wena leswaku u tilulamisela swa nkarhi lowu taka!

6. (a) Hi yihi ndzayo ya Solomoni leyi nyikaka vantshwa vukongomisi? (b) I yini lexi Yehovha a lavaka ku xi nyika vantshwa, naswona i yini leswi muntshwa a nga swi endlaka leswaku a vuyeriwa?

6 Solomoni u vule nsinya wa nawu lowu nga ku pfunaka leswaku u tirhisa nkarhi wa vuntshwa bya wena hi vutlhari. U te: “Sweswi tsundzuka Mutumbuluxi wa wena Lonkulu emasikwini ya vujaha bya wena.” (Eklesiasta 12:1) Sweswo u nga swi fikelela—loko u yingisa Yehovha, u endla ku rhandza ka yena. Yehovha u byele Vaisrayele va khale leswi a a lava ku va endlela swona: “Ndzi yi tiva kahle miehleketo leyi ndzi yi ehleketaka malunghana na n’wina, . . . miehleketo ya ku rhula, ku nga ri ya khombo, ku mi nyika vumundzuku ni ntshembo.” (Yeremiya 29:11) Na wena Yehovha u lava ku ku nyika “vumundzuku ni ntshembo.” Loko u n’wi tsundzuka eka swiendlo swa wena, emiehleketweni ya wena ni le ka swiboho swa wena, u ta va ni vumundzuku ni ntshembo lowunene.—Nhlavutelo 7:16, 17; 21:3, 4.

“Tshinelani Eka Xikwembu”

7, 8. Muntshwa a nga endla yini leswaku a tshinela eka Xikwembu?

7 Yakobo u hi khutaze leswaku hi tsundzuka Yehovha hi marito lama nge: “Tshinelani eka Xikwembu, kutani xi ta tshinela eka n’wina.” (Yakobo 4:8) Yehovha i Muvumbi, i Hosi ya le tilweni leyi ku faneleke ku gandzeriwa yona ntsena ku tlhela ku dzunisiwa yona ntsena. (Nhlavutelo 4:11) Kambe loko hi tshinela eka yena, na yena u ta tshinela eka hina. Xana nkhathalelo wo tano wa rirhandzu a wu ku khumbi embilwini?—Matewu 22:37.

8 Hi tshinela eka Yehovha hi tindlela to tala. Hi xikombiso, muapostola Pawulo u ri: “Phikelelani exikhongelweni, mi tshama mi hiteka eka xona hi ku nkhensa.” (Vakolosa 4:2) Hi marito man’wana, titolovete ku khongela. U nga enerisiwi hi ku vula ntsena u ku “amen” loko tata wa wena kumbe Mukreste-kuloni evandlheni a heta ku khongela. Xana u tshama u chulula mbilu ya wena eka Yehovha, u n’wi byela leswi u swi ehleketaka, leswi swi ku chavisaka ni swiphiqo leswi u langutaneke na swona? Xana u tshama u n’wi byela timhaka leti a ti ta ku khomisa tingana loko u ti byela un’wana? Ku khongela hi ku tshembeka swi huma embilwini swi tisa ku rhula ka mianakanyo. (Vafilipiya 4:6, 7) Swi hi pfuna ku tshinela eka Yehovha hi tlhela hi swi twa leswaku na yena u tshinela eka hina.

9. Muntshwa a nga swi kombisa njhani leswaku u yingisa Yehovha?

9 Ndlela yin’wana ya ku tshinela eka Yehovha hi yi vona eka marito lama huhuteriweke lama nge: “Yingisa xitsundzuxo u tlhela u amukela ndzayo, leswaku u ta tlhariha eka vumundzuku bya wena.” (Swivuriso 19:20) Ina, loko u yingisa Yehovha u tlhela u endla leswi a swi vulaka, u ta va u tilulamisela swa nkarhi lowu taka. U nga swi kombisa njhani leswaku wa n’wi yingisa Yehovha? A swi kanakanisi leswaku u ya nkarhi na nkarhi eminhlanganweni ya Vukreste laha u fikaka u yingisela tinkulumo. Nakambe u “xixima tata wa wena ni mana wa wena” hi ku va kona edyondzweni ya ndyangu ya Bibele. (Vaefesa 6:1, 2; Vaheveru 10:24, 25) Sweswo i swinene. Kambe ku tlhandlekela kwalaho, xana u ‘xava nkarhi’ wo lunghiselela minhlangano, wo hlaya Bibele nkarhi na nkarhi ni wa ku endla ndzavisiso? Xana u ringeta ku tirhisa leswi u swi hlayeke, leswaku u famba tanihi ‘munhu wo tlhariha’? (Vaefesa 5:15-17; Pisalema 1:1-3) Loko u endla tano, u ta va u tshinela eka Yehovha.

10, 11. Hi yihi mikateko leyikulu leyi vantshwa va yi kumaka loko va yingisa Yehovha?

10 Eka xingheniso xa buku ya Swivuriso, mutsari la huhuteriweke u hlamusela xikongomelo xa buku yoleyo ya Bibele. U vula leswaku xikongomelo xa kona hi “leswaku munhu a tiva vutlhari ni ndzayo, a twisisa marito ya vutlhari, a amukela ndzayo leyi nyikaka ku twisisa, ku tshembeka, vuavanyisi ni vunene, a nyika vutlhari eka lava nga riki na ntokoto, a nyika jaha vutivi ni vuswikoti byo ehleketa.” (Swivuriso 1:1-4) Hikwalaho, loko u hlaya u tlhela u tirhisa marito ya Swivuriso—kun’we ni Bibele hinkwayo—u ta hlakulela ku tshembeka ni vunene, naswona Yehovha u ta tsaka loko a ku vona u tshinela eka yena. (Pisalema 15:1-5) Loko u hlakulela vuswikoti byo avanyisa, vutlhari, vutivi ni vuswikoti byo ehleketa, ni swiboho swa wena swi ta va leswinene.

11 Xana a swi fanelanga ku langutela muntshwa leswaku a kombisa vutlhari hi ndlela leyi? Swi fanerile,  hikuva vantshwa vo tala lava nga Vakreste va endla tano. Hikwalaho, van’wana va va xixima naswona a va ‘byi languteli ehansi vuntshwa bya vona.’ (1 Timotiya 4:12) Vatswari va vona va tinyungubyisa ha vona hikwalaho ka sweswo, naswona Yehovha u vula leswaku va tsakisa mbilu yakwe. (Swivuriso 27:11) Hambiloko va ha ri vatsongo, va nga tiyiseka leswaku marito lawa, lama huhuteriweke, ma tirha eka vona: “Languta la pfumalaka xisandzu naswona u vona la lulameke, hikuva vumundzuku bya munhu yoloye byi ta va ni ku rhula.”—Pisalema 37:37.

Endla Swiboho Swa Vutlhari

12. Hi xihi xin’wana xa swiboho swa nkoka leswi vantshwa va swi endlaka, naswona ha yini xiboho xo tano xi ri ni vuyelo bya nkarhi wo leha?

12 Nkarhi wa vuntshwa i wa ku endla swiboho, naswona swin’wana swa swona i swa vutomi hinkwabyo. Swiboho swin’wana leswi u swi endlaka sweswi swi ta ku khumba malembe yo tala lama taka. Swiboho swa vutlhari swi endla leswaku u va ni vutomi lebyi tsakisaka ni lebyi humelelaka. Swiboho leswi nga riki swa vutlhari swi nga onha vumundzuku bya wena hinkwabyo. Xiya ndlela leyi sweswo swi nga ntiyiso ha yona eka swiboho swimbirhi leswi u faneleke u swi endla. Xo sungula: Xana u rhandza ku dzumba na vamani? Ha yini sweswo swi ri swa nkoka? Xivuriso lexi huhuteriweke xi ri: “Loyi a fambaka ni vanhu vo tlhariha u ta tlhariha, kambe loyi a tirhisanaka ni lavo hunguka, a swi nge n’wi fambeli kahle.” (Swivuriso 13:20) Hi marito man’wana, eku heteleleni hi tikuma hi fana ni vanhu lava hi dzumbaka na vona—hi va lava tlhariheke kumbe swihunguki. Xana wena u lava ku va munhu wa muxaka muni?

13, 14. (a) Handle ko endla xinghana ni vanhu, xana vunakulobye byi katsa yini? (b) I xihoxo xihi lexi vantshwa va faneleke va xi papalata?

13 Loko u ehleketa hi vunakulobye, swi le rivaleni leswaku u anakanya hi vanhu. Sweswo hi swona, kambe ku katseka ni swin’wana. Loko u hlalela nongonoko wa thelevhixini, u yingisela vuyimbeleri, u hlaya buku, u ya ebayiskopeni kumbe u tirhisa rungula rin’wana eka Internet, u va u endla xinakulobye. Loko xinakulobye xexo xi khutaza moya wa madzolonga ni wa vudlakuta kumbe ku tirhisa swidzidzirisi hi ndlela yo biha, vudakwa kumbe nchumu wihi ni wihi lowu lwisanaka ni misinya ya milawu ya Bibele, u ta va u tihlanganisa ni “xihunguki” lexi hanyaka onge hi loko Yehovha a nga ri kona.—Pisalema 14:1.

14 Kumbexana u nga va u anakanya leswaku loko u ya eminhlanganweni ya Vukreste u tlhela u hiseka evandlheni, a wu nge vi ni xiphiqo loko u  languta filimi ya madzolonga kumbe u yingisela vuyimbeleri byo nandziha kambe lebyi marito ya byona ma siyaka swivutiso swo tala. Kumbexana u nga va u anakanya leswaku a ku nge vi na xiphiqo loko u langutanyana swilo leswi navetaka rimbewu eka Internet. Muapostola Pawulo u ku byela leswaku u ta va u endla xihoxo! U ri: “Vunakulobye byo biha byi onha mikhuva leyi pfunaka.” (1 Vakorinto 15:33) Lexi vavisaka, vantshwa vo tala va Vakreste lava a va ri swikombiso leswinene, va onhe mikhuva ya vona leyinene hi ku tolovelana ni swilo leswi nga riki swinene. Kutani tiyimisele ku papalata ku tolovelana ni swilo swo tano. Loko u endla tano, u ta va u landzela xitsundzuxo xa Pawulo lexi nge: “Tshikani ku titwananisa ni mafambiselo lawa ya swilo, kambe mi hundzuka hi ku hundzula mianakanyo ya n’wina, leswaku mi ta tiyiseka hi ku rhandza ka Xikwembu loku nga kunene ni loku amukelekaka ni loku hetisekeke.”—Varhoma 12:2.

15. Hi xihi xiboho xa vumbirhi lexi vantshwa va bohekaka ku xi endla, naswona hi yihi mintshikilelo leyi minkarhi yin’wana va langutanaka na yona emhakeni leyi?

15 Xiboho xa vumbirhi lexi u langutaneke na xona hi lexi landzelaka. Wu ta fika nkarhi lowu u nga ta boheka ku hlawula leswi u lavaka ku endla swona loko u heta xikolo. Loko u tshama etikweni leri mintirho yi pfumalekaka, u nga tsutsumela ku amukela ntirho wihi ni wihi lowu hakelaka. Loko u tshama etikweni leri va dyaka va xurha, ku nga va ku ri ni mintirho yo tala, laha yin’wana ya yona yi ringaka. Hi ku ku navelela leswinene, vadyondzisi kumbe vatswari va wena va nga ku khutaza leswaku u dyondzela ntirho lowu holelaka swinene, kumbe lowu nga ta endla leswaku u hanya emafurheni. Kambe ku dyondzela ntirho wo tano swi nga ku siya ni nkarhi wutsongo swinene wa ku tirhela Yehovha.

16, 17. Hlamusela ndlela leyi tindzimana to hambana-hambana ti nga pfunaka muntshwa ha yona leswaku a va ni vonelo leri hlutekeke hi ntirho.

16 U nga rivali ku kambisisa Bibele loko u nga si endla xiboho. Bibele yi hi khutaza ku tirha leswaku hi kota ku hanya, leswi kombisaka leswaku hi ni vutihlamuleri bya ku tiwundla. (2 Vatesalonika 3:10-12) Hambiswiritano, ku ni swin’wana leswi katsekaka. Hi ku khutaza leswaku u hlaya matsalwa lama landzelaka kutani u ehleketa hi ndlela leyi ma nga pfunaka muntshwa ha yona leswaku a tirhisa mianakanyo leyi hlutekeke loko a hlawula ntirho: Swivuriso 30:8, 9; Eklesiasta 7:11, 12; Matewu 6:33; 1 Vakorinto 7:31; 1 Timotiya 6:9, 10. Endzhaku ko hlaya tindzimana leti, xana u vona langutelo ra Yehovha hi mhaka leyi?

17 Ntirho wa ku tihanyisa a wu fanelanga wu va wa nkoka swinene lerova wu rhangisiwa emahlweni ka ntirho wa Yehovha. Loko u ta swi kota ku kuma ntirho lowu holelaka mali leyi eneleke endzhaku ko pasa tidyondzo ta xikolo xa le henhla ntsena, sweswo swi ta va swi lulamile. Loko u lava dyondzo leyi engetelekeke endzhaku ko pasa tidyondzo ta xikolo xa le henhla, vulavurisana ni vatswari va wena. Kambe u nga tshuki u rivala “swilo swa nkoka swinene”—ku nga swilo swa moya. (Vafilipiya 1:9, 10) U nga endli xihoxo lexi endliweke hi Baruku matsalana wa Yeremiya. U rivale lunghelo rakwe kutani a sungula ‘ku tilavela swilo leswikulu.’ (Yeremiya 45:5) U rivale nkarhinyana leswaku a ku na ‘xilo lexikulu’ emisaveni leyi lexi a xi ta n’wi tshineta ekusuhi na Yehovha kumbe xi n’wi ponisa loko ku lovisiwa Yerusalema. Ku nga vuriwa mhaka leyi fanaka eka hina namuntlha.

Tlangela Swilo Swa Moya

18, 19. (a) Vunyingi bya vaakelani va wena byi dlawa hi yini, naswona u fanele u titwisa ku yini ha vona? (b) Ha yini vanhu vo tala va nga ri na ndlala ya moya?

18 Xana u tshama u vona swifaniso swa vana va matiko lama weriweke hi ndlala eka swihaxa-mahungu? Loko swi ri tano, a swi kanakanisi leswaku mbilu ya wena yi khumbekile swinene. Xana mbilu ya wena yi khumbeka hi ndlela leyi fanaka hi vanhu va le ndhawini ya ka n’wina? Ha yini u fanele u khumbeka? Hikuva vo tala va vona va dlawa hi ndlala. Va dlawa hi ndlala leyi profetiweke hi Amosi loko a ku: “‘Masiku ma ta,’ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka, ‘kutani ndzi ta rhumela ndlala etikweni, ndlala, ku nga ri ya xinkwa, ni torha, ku nga ri ra mati, kambe ra ku twa marito ya Yehovha.’”—Amosi 8:11.

19 I ntiyiso leswaku vunyingi bya lava va dlawaka  hi ndlala leyi ya moya a va “[khathali] hi xilaveko xa vona xa moya.” (Matewu 5:3) Vo tala va ehleketa leswaku a va na yona ndlala ya moya. Van’wana va nga ha anakanya ni leswaku va dya va xurha. Kambe loko swi ri tano, xivangelo hileswaku va hanya hi “vutlhari [bya hava] bya misava,” lebyi katsaka ku hlongorisa rifuwo, ku mbambela-mbambela etimhakeni ta sayense, ku pfumela mavonelo ya vanhu ntsena etimhakeni ta mahanyelo ni swin’wana swo fana ni sweswo. Van’wana va ehleketa leswaku “vutlhari” bya manguva lawa byi tlula tidyondzo ta Bibele. Hambiswiritano, ‘misava a yi xi tivanga Xikwembu hi vutlhari bya yona.’ Vutlhari bya misava a byi nge ku pfuni leswaku u tshinela eka Xikwembu. Vutlhari byo tano i “vuphukuphuku [ntsena] eka Xikwembu.”—1 Vakorinto 1:20, 21; 3:19.

20. Ha yini swi nga fanelanga ku navela ku tekelela vanhu lava nga n’wi gandzeriki Yehovha?

20 Loko u languta swifaniso leswiya swa vana lava dlawaka hi ndlala, xana wa swi tsakela ku fana na vona? Doo! Kambe vantshwa van’wana lava humaka emindyangwini ya Vukreste va tikombe va navela ku fana ni vanhu lava hanyaka na vona lava dlawaka hi ndlala ya moya. Kumbexana vantshwa vo tano va ehleketa leswaku vantshwa va misava a va karhatiwi hi nchumu, xa vona i ku titlonya hi vutomi. Va rivala leswaku vantshwa volavo a va na vuxaka na Yehovha. (Vaefesa 4:17, 18) Nakambe va rivala hi vuyelo byo biha bya ndlala ya moya. Byin’wana bya kona i ku va vana lava nga si milaka ni meno va kuma makhwiri va nga tiyimiselanga kun’we ni maxangu ya le nyameni ni ya le mintlhavekweni lama tisiwaka hi vutomi bya vudlakuta, ku dzaha, ku dakwa ni ku tirhisa swidzidzirisi hi ndlela yo biha. Ndlala ya moya yi pfuxa moya wa ku xandzuka, ku heleriwa hi ntshembo ni ku hanya hi ku pfumala nkongomiso.

21. Hi nga tisirhelela njhani leswaku hi nga dzahi moya wo biha wa vanhu lava nga gandzeriki Yehovha?

21 Hikwalaho, loko u ri exikolweni ni vanhu lava nga gandzeriki Yehovha, u nga chavisiwi hi malangutelo ya vona. (2 Vakorinto 4:18) Van’wana va vulavula ku biha hi swilo swa moya. Ku tlhandlekela kwalaho, swihaxa-mahungu swi hangalasa vunwa lebyi tumbeleke, swi ringanyeta leswaku ku tikhoma hi ndlela yo biha, ku dakwa kumbe ku tirhisa marito ya nhlambha i swilo leswi endliwaka hi vanhu lava hanyeke kahle. Lwana ni nhlohlotelo wolowo. Hambeta u tihlanganisa nkarhi na nkarhi ni vanhu lava nga “ni ripfumelo ni ripfalo lerinene.” Minkarhi hinkwayo u va ni “swo tala swo swi endla entirhweni wa Hosi.” (1 Timotiya 1:19; 1 Vakorinto 15:58) Tshama u khomekile eHolweni ya Mfumo ni le ntirhweni wa nsimu. Loko wa ha ri exikolweni, ringeta ku pfa u teka vuphayona bya nkarhinyana. Lota langutelo ra wena ra moya hi ndlela yoleyo, kutani u ta tshama u hlutekile emianakanyweni.—2 Timotiya 4:5.

22, 23. (a) Ha yini muntshwa la nga Mukreste a tala ku endla swiboho leswi van’wana va nga swi twisisiki? (b) Vantshwa va khutaziwa ku endla yini?

 22 Ku languta swilo hi tlhelo ra moya swi nga ku pfuna leswaku u endla swiboho leswi kumbexana van’wana va nga ta ka va nga swi twisisi. Hi xikombiso, muntshwa un’wana loyi a nga Mukreste a a ri xiyimbeleri lexi nga ni vutshila tlhelo a ri xichudeni lexi tlhariheke eka tidyondzo hinkwato exikolweni. Loko a heta xikolo, u hlanganyele ni tata wakwe entirhweni wa ku basisa mafasitere leswaku a va muvuri wa evhangeli kumbe phayona ra nkarhi hinkwawo, ku nga ntirho lowu a tihlawuleleke wona. Vadyondzisi va yena a va swi twisisanga swivangelo swa xiboho xakwe, kambe loko u ri kusuhi na Yehovha, ha tiyiseka leswaku wena wa swi twisisa swivangelo swa kona.

23 Loko u anakanya hi ndlela ya ku tirhisa matimba ya risima ya vuntshwa bya wena, ‘tivekele masungulo lamanene ya nkarhi lowu taka, leswaku u ta khomelela swinene evuton’wini bya xiviri.’ (1 Timotiya 6:19) Tiyimisele ku ‘tsundzuka Muvumbi wa wena Lonkulu’ evuntshweni bya wena—ni le vuton’wini bya wena hinkwabyo. Yoleyo hi yona ntsena ndlela yo tilulamisela vumundzuku lebyinene, ku nga vumundzuku lebyi nga ta ka byi nga vi na makumu.

U Ri Yini Hi Swivutiso Leswi Landzelaka?

• Hi yihi ndzayo leyi huhuteriweke leyi pfunaka vantshwa loko va kunguhata vumundzuku bya vona?

• Hi tihi tindlela tin’wana leti muntshwa a nga ‘tshinelaka eka Xikwembu’ ha tona?

• Hi swihi swiboho swin’wana leswi muntshwa a swi endlaka, leswi nga ta khumba vumundzuku bya yena?

[Swivutiso Swa Dyondzo]

[Swifaniso leswi nga eka tluka 15]

Xana u ta pfumela leswaku matimba hinkwawo ya vuntshwa bya wena ma helela eka swilo swa wena n’wini?

[Xifaniso lexi nga eka tluka 16, 17]

Vakreste vo tlhariha lava ha riki vantshwa va hlayisa vonelo lerinene ra moya