Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 LESWI BIBELE YI SWI VULAKA

Ku Hela Ka Misava

Ku Hela Ka Misava

Yohane wo Sungula 2:17 yi ri: “Misava ya hundza ni ku navela ka yona.” I yini “misava” yoleyo? Xana yi ta hela rini naswona njhani?

I yini “misava” yoleyo leyi nga ta hundza?

LESWI BIBELE YI SWI VULAKA

Tanihi leswi misava leyi ku vulavuriwaka hi yona yi nga ni ku ‘navela’ loku nga tsakisiki Xikwembu, sweswo swi kombisa leswaku a hi misava ya xiviri. Misava leyi, i vanhu lava nga xiximiki Xikwembu lava tiendlaka valala va xona. (Yakobo 4:4) Vanhu lava, lava vumbaka misava yoleyo “va ta kuma nxupulo wa vuavanyisi bya ku loviseriwa makumu.” (2 Vatesalonika 1:7-9) Kambe, vanhu lava nga riki “xiphemu xa misava,” lava yingisaka Yesu Kreste va ni ntshembo wo kuma vutomi lebyi nga heriki. —Yohane 15:19.

1 Yohane 2:17 yi ri: “Loyi a endlaka ku rhandza ka Xikwembu u tshama hi masiku.” Entiyisweni vanhu lava, va ni ntshembo wo kuma vutomi lebyi nga heriki kwala misaveni, hilaha Pisalema 37:29 yi vulaka hakona loko yi ku: “Lavo lulama va ta dya ndzhaka ya misava, va ta tshama eka yona hi masiku.”

“Mi nga rhandzi misava kumbe swilo leswi nga emisaveni. Loko mani na mani a rhandza misava, rirhandzu ra Tatana a ri kona eka yena.”1 Yohane 2:15.

Xana misava yi ta herisiwa njhani?

LESWI BIBELE YI SWI VULAKA

Makumu ma ta fika hi tindlela timbirhi. Yo sungula, Xikwembu xi ta herisa vugandzeri bya mavunwa, ku nga “Babilona Lonkulu” lebyi fanisiwaka ni nghwavava. (Nhlavutelo 17:1-5; 18:8) Hambileswi nghwavava leyi yi vulaka leswaku yi tshembekile eka Xikwembu, yi endla vuxaka ni varhangeri va tipolitiki. Varhangeri lava va ta tlhela va yi fularhela. ‘Va ta venga nghwavava, va yi hlakata ni ku yi swerisa, va dya tinyama ta yona hinkwato [kumbe rifuwo] ni ku yi hisa hi ndzilo yi hela.’—Nhlavutelo 17:16.

Endzhaku, Xikwembu xi ta lovisa varhangeri va tipolitiki ku nga “[tihosi] ta misava hinkwayo leyi akiweke.” Ku katsa ni vanhu vo biha, va ta lovisiwa hi “nyimpi ya siku lerikulu ra Xikwembu xa Matimba Hinkwawo” leyi nakambe yi vuriwaka “Armagedoni.”—Nhlavutelo 16:14, 16.

“Lavani Yehovha, n’wina hinkwenu lavo rhula va misava . . . Lavani ku lulama, lavani ku rhula. Kumbexana mi nga tumbetiwa esikwini ra ku hlundzuka ka Yehovha.Sofaniya 2:3.

 Xana misava yi ta hela rini?

LESWI BIBELE YI SWI VULAKA

Makumu ma ta fika loko vanhu emisaveni hinkwayo va chumayeriwile hi Mfumo wa Xikwembu, ku nga mfumo lowu nga ta herisa mimfumo ya vanhu. (Daniyele 7:13, 14) Yesu Kreste u te: “Mahungu lamanene lawa ya mfumo ma ta chumayeriwa emisaveni hinkwayo leyi akiweke leswaku byi va vumbhoni ematikweni hinkwawo, kutani hi kona makumu ma nga ta fika.” (Matewu 24:14) Ntirho lowu wo chumayela, lowu kombisaka vululami ni musa wa Xikwembu, i xiphemu xa “xikombiso” lexikulu lexi funghaka minkarhi ya makumu. Swikombiso swin’wana swi katsa tinyimpi leti nga kona emisaveni hinkwayo, ku tsekatseka ka misava, ku kayivela ka swakudya ni mintungu.—Matewu 24:3; Luka 21:10, 11.

Bibele a yi hi byeli ntsena hi swiendlakalo leswi nga ta va kona emisaveni, yi tlhela yi hi byela hi ndlela leyi vanhu va nga ta va xiswona “emasikwini yo hetelela.” Ha hlaya: “Ku ta fika minkarhi ya mangava leyi swi nonon’hwaka ku langutana na yona. Hikuva vanhu va ta va lava tirhandzaka, varhandzi va mali, . . . lava nga yingisiki vatswari, . . . lava nga tikhomiki, lava nga ni tihanyi, lava nga rhandziki vunene, . . . lava rhandzaka mintsako ku ri ni ku rhandza Xikwembu.” *2 Timotiya 3:1-5.

Ku nga ri khale misava leyi yo biha yi ta “hundza.”—1 Yohane 2:17

Swilo leswi hinkwaswo swi fungha swiendlakalo leswi sunguleke hi nkarhi wa Nyimpi yo Sungula ya Misava leyi veke kona hi 1914. Ku sukela hi lembe rero, Mfumo wa Xikwembu wu le ku chumayeriweni emisaveni hinkwayo naswona Timbhoni ta Yehovha ti swi teka ku ri lunghelo ku tiviwa hi ntirho lowu. Magazini lowu tivekaka ngopfu hi lowu nge Xihondzo xo Rindza Xi Huwelela Mfumo Wa Yehovha.

“Tshamani mi rindzile, hikuva a mi ri tivi siku hambi ku ri nkarhi wa kona.”Matewu 25:13.

^ ndzim. 14 Leswaku u kuma rungula leri engetelekeke, hlaya ndzima 9 ya buku leyi nge Xana Bibele Yi Dyondzisa Yini Hakunene? leyi kandziyisiweke hi Timbhoni ta Yehovha. Ya kumeka eka www.jw.org/ts.