Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 LESWI BIBELE YI SWI VULAKA

Vusweti

Vusweti

Hambileswi vanhu va endlaka matshalatshala ya ku herisa vusweti, ka ha ri ni timiliyoni ta vanhu emisaveni lava hanyaka evuswetini.

Xana swa koteka leswaku swisiwana swi tsaka?

LESWI VANHU VA SWI VULAKA

Vanhu vo tala va tshemba leswaku rifuwo hi rona ri endlaka leswaku munhu a tsaka evuton’wini a tlhela a eneriseka. Leswi vanhu lava nga swisiwana va nga dyondzekangiki, va nga kumiki vutshunguri bya xiyimo xa le henhla ni swin’wana, ku vuriwaka leswaku a va na ntsako ni ku eneriseka evuton’wini.

LESWI BIBELE YI SWI VULAKA

Bibele yi dyondzisa leswaku lexi endlaka leswaku munhu a va ni ntsako wa xiviri evuton’wini, a hi mali leyi a nga na yona kambe i ku va ni vuxaka lebyinene ni Muvumbi. Bibele yi ri: “Va tsaka lava khathalaka hi xilaveko xa vona xa moya.” (Matewu 5:3) Lava khathalaka hi vuxaka bya vona ni Xikwembu, va lava nkongomiso wa xona eka hinkwaswo naswona va nga dyondza ntiyiso wa le Bibeleni lowu va chavelelaka ni ku va nyika ku rhula ka mianakanyo, ku nga khathariseki xiyimo xa vona xa timali. Leswi hi swona swi tisaka ntsako wa xiviri.

Lava twisisaka ni ku landzela switsundzuxo swa le Bibeleni, va swi kota ku langutana ni vusweti. Hi xikombiso, Bibele yi pfuna vanhu leswaku va papalata mikhuva leyi nga ni khombo yo fana ni ku dzaha fole ni ku nwa byala ku tlula mpimo. Mikhuva yo tano yi heta mali naswona eku heteleleni yi nga endla leswaku munhu a vabya, a lava vutshunguri lebyi durhaka.—Swivuriso 20:1; 2 Vakorinto 7:1.

Bibele ya hi lemukisa loko swi ta emhakeni ya makwanga ni rifuwo. (Marka 4:19; Vaefesa 5:3) Swilemukiso sweswo swi nga pfuna munhu leswaku a papalata ku tirhisa mali hi ndlela leyi nga riki yinene loko swi ta emhakeni ya ku gembula kumbe “ku rhandza mali,” ku nga leswi Bibele yi vulaka leswaku i “rimitsu ra mixaka hinkwayo ya swilo swo biha.” (1 Timotiya 6:10) Matsalwa ma hi lemukisa ma ku: “Hambiloko munhu a ri ni swo tala, vutomi byakwe a byi humi eka swilo leswi a nga na swona.” (Luka 12:15) Swi le rivaleni leswaku mali a yi nge byi xavi vutomi. Kambe ku hanya hi milawu ya Bibele, swi endla leswaku munhu a hanya vutomi lebyi nga ni xikongomelo ni ku va ni ntsako wa xiviri.

Hambileswi vanhu lava nga evuswetini swi va tikelaka ku kuma swakudya, swiambalo ni ndhawu yo tshama, va nga va ni ntsako loko va eneriseka, va khathala ngopfu hi ku tsakisa Muvumbi ni ku hanya hi ku pfumelelana ni ku rhandza ka yena. Va xiya ntiyiso wa le Bibeleni lowu tshembisaka leswaku “nkateko wa Yehovha—hi wona lowu fuwisaka, naswona a nga engeteli ku vaviseka eka wona.”—Swivuriso 10:22.

TSALWANKULU: “Va tsaka lava khathalaka hi xilaveko xa vona xa moya.” Matewu 5:3.

 Xana vusweti byi ta hela?

LESWI BIBELE YI SWI VULAKA

Vanhu va tsandzekile ku herisa vusweti kambe hi nkarhi lowu faneleke, Xikwembu xi ta herisa leswi vangaka vusweti, ku nga makwanga lawa vanhu ni mimfumo yi nga na wona. (Eklesiasta 8:9) Muvumbi u ta herisa mimfumo ya vanhu lava anakanyelaka vona ntsena. Mfumo wakwe a wu nge vi na xihlawuhlawu, wu ta pfuna vanhu hinkwavo emisaveni. Bibele yi kombisa kahle leswaku Hosi ya Mfumo wa Xikwembu yi ta pfuna lava nga evuswetini. “Yi ta kutsula xisiwana lexi kombelaka ku pfuniwa . . . Yi ta va ni nsovo eka loyi a pfumalaka ni loyi a nga xisiwana, Yi ta ponisa moya-xiviri wa swisiwana.”—Pisalema 72:12-14.

Misava yi ta hundzuka paradeyisi, vusweti a byi nge he vi kona naswona vanhu hinkwavo va ta va ni tindlu ni swakudya. Eka buku ya le Bibeleni ya Esaya, Yehovha u tshembisa leswaku vanhu va yena “va ta aka tindlu va tshama eka tona; kunene va ta rima masimu ya vhinya va dya mihandzu ya wona. . . . Ntirho wa mavoko ya vona, vahlawuriwa va mina va ta wu tirhisa hi xitalo.” (Esaya 65:21, 22) Vanhu a va nge he hanyi hi rikoko ra xilondza, va ta tsakela “nkhuvo wa swakudya swo nona” ni swin’wana leswi Yehovha a nga ta va nyika swona.—Esaya 25:6.

HA YINI MHAKA LEYI YI RI YA NKOKA?

Loko lava nga evuswetini va anakanyisisa hi xitshembiso xa Xikwembu xa ku herisa vusweti emisaveni, va tiyiseka leswaku Xikwembu xa khathala hi vona ni leswaku ku xaniseka ka vona ku le kusuhi ni ku hela. Ku langutela eka xitshembiso xo tano swi ta nyika munhu matimba yo tiyisela swiyimo swo tika sweswi.

TSALWANKULU: Yi ta kutsula xisiwana lexi kombelaka ku pfuniwa . . . Yi ta va ni nsovo eka loyi a pfumalaka ni loyi a nga xisiwana, yi ta ponisa moya-xiviri wa swisiwana.”Pisalema 72:12, 13.