Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Vuhomboloki A Byi Tinyike Matimba Swinene

Vuhomboloki A Byi Tinyike Matimba Swinene

NDZI velekiwe hi 1965 endyangwini lowu a wu swerile eIreland N’walungu. Ndzi kulele eXifundzheni xa Derry hi nkarhi wa nyimpi ya xin’wana-manana leyi a yi ri kona exikarhi ka Makhatoliki ni Maprotestente, leyi tekeke malembe yo tlula 30. Makhatoliki lawa a ma nga talanga ngopfu a ma titwa ma tekeriwa ehansi hi Maprotestente lawa a ma tele, ma va hehla hi mikhuva leyi nga riki yinene leyi katsaka nhlawulo, ku rindza, mintirho ni ku kuma tiyindlu.

Vuhomboloki ni ku nga ringani hi swiyimo a swi tinyike matimba. Ndzi fumbuteriwe ko tala, ndzi huduriwa emovheni ndzi kombeteriwe hi xibamu kumbe ndzi konanisiwa ni ku sechiwa hi maphorisa kumbe masocha. A ndzi titwa ndzi nga khomiwi kahle, kutani ndzi tibyele leswaku, ‘Leswi ndzi ta swi amukela kumbe ndzi tilwela!’

Ndzi hlanganyele eku macheni loku veke kona laha a ku tsundzukiwa vanhu va 14 lava baleseriweke hi masocha ya le Britain eka Ku Dlayiwa ka Vanhu loku endlekeke hi Sonto yin’wana hi 1972, ndzi tlhela ndzi hlanganyela eka xitereka xo ala ku dya laha a ku fundzhiwa vabohiwa lava a va lwisana ni ku fumiwa hi tiko ra Britain ivi va titsona swakudya ku kondza va fa hi 1981. Ndzi hayeke mijeko leyi a yirisiwile ndzi tlhela ndzi tsala-tsala marito lama kombisaka leswaku ndzi lwisana ni tiko ra Britain kun’wana ni kun’wana laha a ndzi kota ku tsala kona. A swi tikomba onge minkarhi hinkwayo a ku ri ni ku khomiwa  hi ndlela ya tihanyi kumbe ku dlayiwa ka Mukhatoliki loku a hi fanele hi kombisa ku vilela malunghana na kona. Ku macha kun’wana ni kun’wana loku a ku va kona hakanyingi a ku hetelela ku ve hasahasa leyikulu.

Loko ndzi ri eyunivhesiti ndzi joyine swichudeni leswi a swi terekela timhaka ta mbango. Hi ku famba ka nkarhi ndzi rhurhele eLondon laha ndzi fikeke ndzi hlanganyela eku macheni loku a ku lwisana ni milawu ya mfumo leyi a yi tikomba yi dyelela swisiwana leswaku yi vuyerisa swifumi. Ndzi hlanganyele eka nhlangano lowu yimelaka vatirhi lowu lwisanaka ni ku hungutiwa ka miholo naswona hi 1990 ndzi hlanganyele eka ku macha loku a ku lwisana ni ku hakerisiwa ka vanhu leswaku va ta kota ku hlanganyela eka nhlawulo, loku vangeke ku onhiwa swinene ka Trafalgar Square hi vanhu lava terekeke.

Kambe eku heteleleni ndzi heleriwe hi ntshembo. Ematshan’weni yo fikelela tipakani ta hina, ku tereka hakanyingi a ku nyanyisa rivengo.

Vanhu a va nge swi koti ku tisa vululami ni ku endla leswaku vanhu va ringana hi swiyimo hambiloko va ri ni swikongomelo leswinene

Hi nkarhi wolowo, munghana wa mina u ndzi hlanganise ni Timbhoni ta Yehovha. Ti ndzi kombe eBibeleni leswaku Xikwembu xa khumbeka loko xi vona hi xaniseka nileswaku xi ta herisa swiphiqo hinkwaswo leswi vangiweke hi vanhu. (Esaya 65:17; Nhlavutelo 21:3, 4) Vanhu a va nge swi koti ku tisa vululami ni ku endla leswaku vanhu va ringana hi swiyimo hambiloko va ri ni swikongomelo leswinene. Hi lava nkongomiso wa Xikwembu ni matimba ya xona leswaku hi ta hlula matimba lama nga vonakiki lama vangaka swiphiqo swa vanhu.—Yeremiya 10:23; Vaefesa 6:12.

Sweswi ndza swi vona leswaku ku kombisa ka mina ku vilela malunghana ni vuhomboloki a swi fana ni ku ringeta ku lulamisa switulu swa xikepe lexi mbombomelaka. A ndzi tsake ngopfu loko ndzi dyondza leswaku ku ta fika nkarhi lowu ku nga ta va ku nga ha ri na vuhomboloki laha misaveni, laha vanhu hinkwavo va nga ta va va ringana hi swiyimo.

Bibele yi dyondzisa leswaku Yehovha Xikwembu “u rhandza vululami.” (Pisalema 37:28) Lexi i xivangelo lexi endlaka hi tiyiseka leswaku u ta tisa vululami hi ndlela leyi mimfumo ya vanhu yi nga taka yi nga swi koti. (Daniyele 2:44) Loko u lava ku dyondza leswi engetelekeke, tihlanganise ni Timbhoni ta Yehovha endhawini ya ka n’wina kumbe u nghena eka Web site ya hina ya www.jw.org/ts.