Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Switsundzuxo Eka Lava Va Teke Nhlengeletanweni

Switsundzuxo Eka Lava Va Teke Nhlengeletanweni

VARINDZI Varindzi va vekiwe leswaku va ku pfuna. Hi kombela leswaku u tirhisana na vona swinene, u yingisa nkongomiso wa vona malunghana ni ku paka timovha, ku lawula ntshungu, ku vekela van’wana ndhawu yo tshama ni timhaka tin’wana.

NKHUVULO Switulu leswi hlayiseriweke lava yaka eku khuvuriweni swi ta vekiwa emahlweni ka xiteji, handle ka loko ku ri ni nkongomiso wo karhi. Lava yaka eku khuvuriweni va fanele va tshama endhawini leyi va vekeriweke yona mbulavulo wa nkhuvulo wu nga si sungula hi Mugqivela nimixo. Un’wana ni un’wana u fanele a ta ni thawula ni swiambalo leswi xiximekaka leswi a nga ta khuvuriwa ha swona.

MINYIKELO Ku tirhisiwe mali yo tala leswaku ku lunghiseleriwa ndhawu, michini yo kurisa mpfumawulo, switirhisiwa swo komba tivhidiyo ni mintirho yin’wana yo tala leyi endlaka leswaku hi swi tsakela ku va enhlengeletanweni leyi, leyi hi pfunaka ku tshinela eka Yehovha. Minyikelo ya wena ya ku tirhandzela yi pfuna leswaku ku hakeleriwa swilo leswi naswona yi seketela ntirho wa misava hinkwayo. Leswaku swi ku olovela ku nyikela, ku ni mabokisi lama funghiweke etindhawini to hambanahambana laha nhlengeletanweni. Minyikelo hinkwayo ya tlangeriwa swinene. Huvo Leyi Fumaka ya mi khensa leswi mi seketelaka nhlengeletano leyi hi minyikelo.

XILAMULELAMHANGU Tsundzuka leswaku u ya kona, NTSENA loko u lava vutshunguri bya XIHATLA.

LESWI LAHLEKEKE Swilo hinkwaswo leswi thumbiweke swi fanele swi yisiwa eka Ndzawulo ya leswi Lahlekeke. Loko u lahlekeriwe hi xo karhi, yana eka ndzawulo leyi, u ya kamba swilo swa wena. Vana lava lahlekeleke vatswari va vona, va fanele va yisiwa eka ndzawulo leyi. Hambiswiritano, leswaku mi papalata ku tidyisa mbitsi, hi kombela leswaku mi hlayisa vana va n’wina.

VUTSHAMO Hi kombela u anakanyela van’wana. Tsundzuka, switulu swi nga hlayiseriwa ntsena swirho swa ndyangu wa wena ni lava u fambaka na vona hi movha, lava u tshamaka na vona ekaya kumbe lava u dyondzaka na vona Bibele. Hi kombela leswaku u nga veki swilo eswitulwini leswi u nga taka u nga swi tirhisi.

NTIRHO WA KU TIRHANDZELA Loko u tsakela ku pfuneta eka mintirho yo hambanahambana enhlengeletanweni leyi, hi kombela u tivisa Ndzawulo ya Vatirhi.

 NHLANGANO WO HLAWULEKA

XIKOLO XA VACHUMAYERI VA MFUMO Maphayona lama nga exikarhi ka malembe ya 23 na 65 lama tsakelaka ku ndlandlamuxa vutirheli bya wona ma komberiwa leswaku ma ya eka nhlangano wa lava lavaka ku ya eXikolweni Xa Vachumayeri Va Mfumo hi Sonto nindzhenga. Ndhawu ni nkarhi lowu nhlangano lowu wu nga ta khomiwa ha wona swi ta tivisiwa.

Yi kunguhatiwe hi Huvo leyi Fumaka ya Timbhoni ta Yehovha