Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 XIYENGE 2

Vanhu Va Lahlekeriwe Hi Paradeyisi

Vanhu Va Lahlekeriwe Hi Paradeyisi

Ntsumi leyi xandzukeke yi kucetele wanuna ni wansati vo sungula ku nga Adamu na Evha leswaku va ala ku lawuriwa hi Xikwembu. Hikwalaho, xidyoho ni rifu swi nghene emisaveni

LOKO Xikwembu xi nga si vumba vanhu, xi vumbe swivumbiwa swo tala swa moya leswi nga vonakiki, ku nga tintsumi. Entangeni wa Edeni ntsumi leyi xandzukeke leyi veke Sathana Diyavulosi, yi kanganyise Evha leswaku a dya mbhandzu wa murhi lowu Xikwembu xi va leriseke leswaku va nga wu dyi.

Sathana u tirhise nyoka a vula leswaku Xikwembu xi tsona wanuna ni wansati yoloye nchumu wo karhi lowu tsakisaka. Ntsumi yoleyo yi byele Evha leswaku yena ni nuna wa yena a va nge fi loko vo dya mbhandzu wa murhi lowu va lerisiweke leswaku va nga wu dyi. Hikwalaho Sathana u hehle Xikwembu hi ku vula leswaku xi hembele vana va xona. Sathana u endle swi vonaka onge ku nga yingisi Xikwembu a ku ri ndlela leyinene leyi a yi ta endla leswaku va kuma vutivi lebyi engetelekeke ni ntshunxeko. Kambe sweswo a ku ri mavunwa, entiyisweni a ku ri mavunwa yo sungula lama nga tshama ma vuriwa emisaveni. Mhaka leyi yi tlhontlhe vuhosi kumbe vulawuri bya Xikwembu lebyi tlakukeke—ku nga mfanelo ya xona yo fuma vanhu hi ndlela leyinene.

Evha u ma tshembile mavunwa ya Sathana. U sungule ku navela mbhandzu wolowo ivi a wu dya. Hi ku famba ka nkarhi u nyike nuna wa yena mbhandzu wolowo ivi na yena a wu dya. Hikwalaho ka sweswo, va ve vadyohi. Xiendlo xexo, lexi a xi tikomba xi nga nyawuli, a xi kombisa ku xandzuka. Hikwalaho ka leswi Adamu na Evha va endleke hi vomu kutani va nga yingisi Xikwembu, va ale ku fumiwa hi Muvumbi loyi a a va nyike swilo hinkwaswo ku katsa ni vutomi lebyi hetisekeke.

Mbewu “yi ta ku pfotlosa nhloko kutani wena u ta yi luma xirhendze.”—Genesa 3:15

Xikwembu xi vule leswaku xi ta va xupula vaxandzuki volavo hikwalaho ka swiendlo swa vona. Xi profete hi ku ta ka Mbewu leyi tshembisiweke kumbe Mukutsuri, la nga ta lovisa Sathana loyi a a yimeriwa hi nyoka. Xikwembu xi pfumelele leswaku ku hundza nkarhi wo leha Adamu na Evha va nga si fa leswaku xi ta komba musa eka vana va vona lava a va nga si velekiwa. Vana volavo a va ta va ni ntshembo hikuva Loyi Xikwembu a xi ta n’wi rhumela, a a ta herisa vuyelo byo biha lebyi nga sunguriwa hi vaxandzuki va le ntangeni wa le Edeni. Loko Bibele yi ri karhi yi tsariwa, a swi ta va erivaleni leswaku i mani Muponisi wa nkarhi lowu taka la nga hlawuriwa hi Xikwembu.

Xikwembu xi hlongole Adamu na Evha entangeni lowu nga Paradeyisi. A va fanele va kulula va n’watseka va ri karhi va rima misava leswaku va ta kuma swakudya ehandle ka nsimu ya le Edeni. Evha u tikile ivi a veleka Kayini, ku nga mativula ya Adamu na Evha. Mpatswa wolowo wu ve ni vana va vafana ni va vanhwanyana ku katsa na Avele na Seta, loyi a nga kokwa-xinguwe wa Nowa.

—Xi sekeriwe eka Genesa ndzima 3 ku ya eka ndzima 5; Nhlavutelo 12:9.