Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 NDZIMA 17

Ndlela Leyi Xikhongelo Xi Nga Xa Nkoka Ha Yona

Ndlela Leyi Xikhongelo Xi Nga Xa Nkoka Ha Yona

“Muendli wa tilo ni misava” u lava ku twa swikhongelo swa hina.—Pisalema 115:15

1, 2. Ha yini u ehleketa leswaku xikhongelo i nyiko yo hlawuleka naswona ha yini hi fanele hi tiva leswi Bibele yi swi dyondzisaka hi xona?

LOKO misava yi pimanisiwa ni vuako hinkwabyo, i yitsongo swinene. Loko Yehovha a languta misava, vanhu hinkwavo ematikweni hinkwawo va languteka ku fana ni thonsi ra mati ekhuwaneni. (Pisalema 115:15; Esaya 40:15) Hambileswi hi nga vatsongo hi xiyimo loko hi pimanisiwa ni vuako, Pisalema 145:18, 19 yi ri: “Yehovha u le kusuhi ni hinkwavo lava n’wi vitanaka, eka hinkwavo lava n’wi vitanaka hi ntiyiso. U ta enerisa ku navela ka lava va n’wi chavaka, naswona u ta ku twa ku rila ka vona va kombela ku pfuniwa, u ta va ponisa.” Mawaku lunghelo ro tsakisa leri hi nga na rona! Yehovha, Muvumbi wa matimba hinkwawo, u lava ku va ekusuhi na hina naswona u lava ku yingisa swikhongelo swa hina. Hakunene, xikhongelo i xa nkoka, i nyiko yo hlawuleka leyi Yehovha a yi nyikeke un’wana ni un’wana wa hina.

2 Kambe Yehovha u yingisa swikhongelo swa hina ntsena loko hi khongela hi ndlela leyi amukelekaka eka yena. Hi nga swi endla njhani sweswo? A hi voneni leswi Bibele yi swi vulaka hi xikhongelo.

HA YINI U FANELE U KHONGELA EKA YEHOVHA?

3. Ha yini u fanele u khongela eka Yehovha?

3 Yehovha u lava leswaku u vulavurisana na yena hi xikhongelo. Hi swi tivisa ku yini sweswo? Hi kombela u hlaya Vafilipiya 4:6, 7Anakanyisisa hi xirhambo xolexo xa musa. Mufumi wa vuako hinkwabyo wa ku rhandza naswona u lava  leswaku u n’wi byela ndlela leyi u titwaka ha yona ni swiphiqo swa wena.

4. Xana ku khongela nkarhi ni nkarhi swi nga byi tiyisa njhani vunghana bya wena na Yehovha?

4 Xikhongelo xi endla leswaku u va ni vunghana lebyi tiyeke na Yehovha. Loko vanghana va vulavurisana nkarhi ni nkarhi hi leswi va swi anakanyaka, leswi swi va vilerisaka ni matitwelo ya vona, vunghana bya vona byi ya byi tiya. Swa fana ni loko u khongela eka Yehovha. EBibeleni, u kombise mavonelo ni ndlela leyi a titwaka ha yona naswona u ku byela leswi a nga ta swi endla enkarhini lowu taka. U nga phofula ndlela leyi u titwaka ha yona hi ku khongela eka yena nkarhi ni nkarhi. Loko u endla tano, vunghana bya wena na Yehovha byi ta ya byi tiya.—Yakobo 4:8.

HI FANELE HI ENDLA YINI LESWAKU HI TWIWA HI XIKWEMBU?

5. Hi swi tivisa ku yini leswaku Yehovha a nga yingisi swikhongelo hinkwaswo?

5 Xana Yehovha u yingisa swikhongelo hinkwaswo? E-e, a nga swi yingisi hinkwaswo. Enkarhini wa muprofeta Esaya,  Yehovha u byele Vaisrayele a ku: “Hambiloko mi endla swikhongelo swo tala, a ndzi yingisi; mavoko ya n’wina ma tele ku halata ngati.” (Esaya 1:15) Loko hi nga ri na vuxiyaxiya, hi nga endla swilo leswi nga hi hambanisaka na Yehovha, leswi nga ta endla leswaku a nga swi yingisi swikhongelo swa hina.

6. Ha yini ripfumelo ri ri ra nkoka? U nga swi kombisa njhani leswaku u ni ripfumelo?

6 Loko hi lava Yehovha a yingisa swikhongelo swa hina, hi fanele hi kombisa ripfumelo eka yena. (Marka 11:24) Muapostola Pawulo u tsale a ku: “Handle ka ripfumelo a swi koteki ku xi tsakisa kahle, hikuva la tshinelelaka Xikwembu u fanele a kholwa leswaku xi kona ni leswaku hi xona muhakeri wa lava va xi lavaka hi mbilu hinkwayo.” (Vaheveru 11:6) Kambe a swi enelanga ku vula leswaku hi ni ripfumelo. Hi fanele hi kombisa ripfumelo ra hina hi ku va hi yingisa Yehovha siku ni siku.—Hlaya Yakobo 2:26.

7. (a) Ha yini hi fanele hi titsongahata loko hi khongela eka Yehovha?(b) Hi nga swi kombisa njhani leswaku hi khongela swi huma embilwini?

7 Hi fanele hi titsongahata loko hi khongela eka Yehovha. Ha yini? Loko hi ya vulavula ni hosi kumbe presidente, hi ntolovelo ha titsongahata. Xana a hi fanelanga hi komba xichavo lexi enteke ni ku titsongahata loko hi vulavula na Yehovha, Xikwembu xa Matimba Hinkwawo? (Genesa 17:1; Pisalema 138:6) Hi fanele hi khongela eka Yehovha swi huma embilwini, ku nga ri ku vula marito lama fanaka hi ku phindhaphindha.—Matewu 6:7, 8.

8. Loko hi khongela hi mhaka yo karhi, i yini leswi hi faneleke hi tlhela hi swi endla?

8 Loko hi khongela hi mhaka yo karhi, hi fanele hi tikarhatela ku endla leswi hi swi vulaka eka xikhongelo xa hina. Hi xikombiso, loko hi khongela eka Yehovha leswaku a hi nyika swilaveko swa hina swa siku ni siku, a hi nge vi lava lolohaka ivi hi langutela leswaku Yehovha a hi nyika swona. Hi fanele  hi tirha hi matimba naswona hi amukela ntirho wun’wana ni wun’wana lowu hi nga kotaka ku wu endla. (Matewu 6:11; 2 Vatesalonika 3:10) Loko hi khongela eka Yehovha leswaku a hi pfuna ku nga endli swilo swo biha, hi fanele hi papalata swiyimo leswi nga hi ringaka ku endla tano. (Vakolosa 3:5) Sweswi a hi kambisiseni swivutiso swin’wana leswi tolovelekeke hi xikhongelo.

SWIVUTISO LESWI TOLOVELEKEKE HI XIKHONGELO

9. Hi fanele hi khongela eka mani? Xana Yohane 14:6 yi hi dyondzisa yini hi xikhongelo?

9 Hi fanele hi khongela eka mani? Yesu u dyondzise valandzeri vakwe leswaku va khongela eka “Tata wa hina la nge matilweni.” (Matewu 6:9) U tlhele a ku: “Hi mina ndlela ni ntiyiso ni vutomi. A nga kona loyi a taka eka Tatana handle ko ta ha mina.” (Yohane 14:6) Hi fanele hi khongela eka Yehovha hi vito ra Yesu. Swi vula yini ku khongela hi vito ra Yesu? Leswaku Yehovha a amukela swikhongelo swa hina, hi fanele hi xixima xiavelo xo hlawuleka lexi a xi nyikeke Yesu. Hilaha hi dyondzeke hakona, Yesu u te emisaveni leswaku a ta hi kutsula eka xidyoho ni rifu. (Yohane 3:16; Varhoma 5:12) Yehovha u veke Yesu leswaku a va Muprista Lonkulu ni Muavanyisi.—Yohane 5:22; Vaheveru 6:20.

U nga khongela nkarhi wun’wana ni wun’wana

10. Xana hi fanele hi va endhawini leyi hlawulekeke loko hi khongela? Hlamusela.

10 Xana hi fanele hi va endhawini leyi hlawulekeke loko hi khongela? Doo, Yehovha a nga hi byeli leswaku hi fanele hi nkhinsama kumbe hi yima loko hi khongela. Bibele yi hi dyondzisa leswaku hi nga vulavula na Yehovha eka ndhawu yin’wana ni yin’wana leyi xiximekaka. (1 Tikronika 17:16; Nehemiya 8:6; Daniyele 6:10; Marka 11:25) Lexi nga xa nkoka eka Yehovha i ndlela leyinene leyi hi vulavulaka na yena ha yona, ku nga ri ndhawu leyi hi khongelaka hi ri eka yona. Hi nga khongela hi rito ra le henhla kumbe ra le hansi laha hi nga kona hi nkarhi wun’wana ni wun’wana. Loko hi  khongela eka Yehovha, hi nga tiyiseka leswaku u ta hi twa hambiloko van’wana va nga hi twi.—Nehemiya 2:1-6.

11. Hi swihi swilo swin’wana leswi hi nga vulavulaka ha swona na Yehovha?

11 Hi nga khongelela yini? Hi nga khongelela swin’wana ni swin’wana leswi amukelekaka eka Yehovha. Bibele yi ri: “Ku nga khathariseki leswaku i yini lexi hi xi kombelaka hi ku ya hi ku rhandza ka xona, xa hi twa.” (1 Yohane 5:14) Xana hi nga khongela hi swilo leswi khumbaka hina? Ina. Ku khongela eka Yehovha swi fanele swi fana ni ku vulavula ni munghana lonkulu. Hi nga byela Yehovha swilo hinkwaswo leswi nga emianakanyweni ni le timbilwini ta hina. (Pisalema 62:8) Hi nga khongela eka yena leswaku a hi nyika moya wakwe lowo kwetsima lowu nga ni matimba leswaku wu hi pfuna ku endla leswinene. (Luka 11:13) Nakambe hi fanele hi kombela Yehovha leswaku a hi nyika vutlhari byo endla swiboho leswinene naswona hi nga khongelela ku va ni matimba yo kota ku tiyisela swiphiqo. (Yakobo 1:5) Hi fanele hi kombela Yehovha leswaku a hi rivalela swidyoho. (Vaefesa 1:3, 7) Nakambe hi fanele hi khongelela van’wana, ku katsa ni swirho swa ndyangu wa hina swin’we ni vamakwerhu evandlheni.—Mintirho 12:5; Vakolosa 4:12.

12. Hi fanele hi rhangisa yini eswikhongelweni swa hina?

12 Hi fanele hi rhangisa yini eswikhongelweni swa hina? Yehovha ni ku rhandza kakwe. Hi fanele hi n’wi nkhensa swinene hikwalaho ka leswi a hi endleleke swona. (1 Tikronika 29:10-13) Ha swi tiva leswi hikuva loko Yesu a ha ri laha misaveni, u dyondzise vadyondzisiwa vakwe ndlela yo khongela. (Hlaya Matewu 6:9-13.) U vule leswaku a va fanele va rhanga hi ku khongelela leswaku vito ra Xikwembu ri kwetsimisiwa, leswi vulaka leswaku a va fanele va ri teka ri ri leri kwetsimaka. Yesu u kombise leswaku hi fanele hi khongelela Mfumo wa Xikwembu leswaku wu ta nileswaku ku rhandza ka Yehovha ku endleka emisaveni. Endzhaku ko khongelela swilo sweswo swa nkoka leswi Yesu a swi vuleke, hi kona  laha hi nga khongelelaka swilo leswi khumbaka hina. Loko hi rhangisa Yehovha ni ku rhandza kakwe eswikhongelweni swa hina, hi kombisa nchumu lowu nga wa nkoka swinene eka hina.

13. Swikhongelo swa hina swi fanele swi leha ku fikela kwihi?

13 Swikhongelo swa hina swi fanele swi leha ku fikela kwihi? Bibele a yi vuli. Swikhongelo swa hina swi nga leha kumbe swi koma, swi titshege hi xiyimo xa kona. Hi xikombiso, hi nga endla xikhongelo xo koma loko hi nga si dya  kambe loko hi byela Yehovha hi ndlela leyi hi titwaka ha yona kumbe ku n’wi nkhensa, hi nga endla xikhongelo xo leha. (1 Samuwele 1:12, 15) A hi lavi ku endla swikhongelo swo leha leswaku hi voniwa hi vanhu, ku fana ni van’wana lava endleke sweswo hi nkarhi lowu Yesu a ha ri laha misaveni. (Luka 20:46, 47) Yehovha a nga tsakisiwi hi swikhongelo swa muxaka wolowo. Leswi nga swa nkoka hileswaku hi fanele hi khongela swi huma embilwini.

14. Xana hi fanele hi khongela kangani naswona leswi swi hi dyondzisa yini hi Yehovha?

14 Xana hi fanele hi khongela kangani? Yehovha u hi rhamba leswaku hi vulavula na yena nkarhi na nkarhi. Bibele yi vula leswaku hi fanele hi ‘hambeta hi khongela,’ hi ‘phikelela exikhongelweni’ ni ku ‘khongela minkarhi hinkwayo.’ (Matewu 26:41; Varhoma 12:12; 1 Vatesalonika 5:17) Minkarhi hinkwayo Yehovha u tiyimisele ku hi yingisa. Siku ni siku  hi nga n’wi nkhensa hikwalaho ka rirhandzu ni ku hanana kakwe. Nakambe hi nga n’wi kombela leswaku a hi kongomisa, a hi nyika matimba ni ku hi chavelela. Loko hi tlangela lunghelo leri hi nga na rona ra ku khongela eka Yehovha, hi ta vulavula na yena nkarhi wun’wana ni wun’wana.

15. Ha yini hi fanele hi ku “amen” loko hi gimeta xikhongelo?

15 Ha yini hi fanele hi ku “amen” loko hi gimeta xikhongelo? Rito “amen” ri vula leswaku “hakunene” kumbe “a swi ve tano.” I ndlela yo komba leswaku hi pfumelelana ni leswi nga vuriwa exikhongelweni xa hina, leswi kombisaka leswaku ha swi tshemba. (Pisalema 41:13) Bibele yi hi dyondzisa leswaku swi kahle ku vula hi ku “amen,” ku nga ha va hi rito ra le hansi kumbe ra le henhla loko ku gimetiwa xikhongelo ku komba leswaku hi pfumelelana ni leswi vuriweke.—1 Tikronika 16:36; 1 Vakorinto 14:16.

NDLELA LEYI XIKWEMBU XI HLAMULAKA SWIKHONGELO SWA HINA HA YONA

16. Xana Yehovha wa swi hlamula swikhongelo swa hina? Hlamusela.

16 Xana Yehovha wa swi hlamula swikhongelo swa hina? Ina, wa swi hlamula. Bibele yi n’wi vitana “Mutwi wa xikhongelo.” (Pisalema 65:2) Yehovha u yingisa ni ku hlamula swikhongelo swa vanhu va timiliyoni naswona leswi u swi endla hi tindlela to hambanahambana.

17. Yehovha u ti tirhisa njhani tintsumi ni malandza yakwe ya laha misaveni leswaku a hlamula swikhongelo swa hina?

17 Yehovha u tirhisa tintsumi ni malandza yakwe ya laha misaveni leswaku a hlamula swikhongelo swa hina. (Vaheveru 1:13, 14) Ku ni swikombiso swo tala swa vanhu lava khongeleke leswaku va twisisa Bibele naswona endzhakunyana va endzeriweke hi Timbhoni ta Yehovha. Bibele yi komba leswaku tintsumi ta katseka eku vuleni “mahungu lamanene” emisaveni hinkwayo. (Hlaya Nhlavutelo 14:6.) Nakambe, vo tala va hina hi khongele eka Yehovha hi xiphiqo kumbe  xilaveko xo karhi kutani hi kume mpfuno lowu hi wu lavaka eka makwerhu wa xinuna kumbe wa xisati la nga Mukreste.—Swivuriso 12:25; Yakobo 2:16.

Yehovha a nga hlamula swikhongelo swa hina hi mpfuno lowu hi wu kumaka eka Vakreste van’wana

18. Yehovha u wu tirhisa njhani moya wakwe lowo kwetsima ni Bibele leswaku a hlamula swikhongelo swa hina?

18 Yehovha u tirhisa moya wakwe lowo kwetsima leswaku a hlamula swikhongelo swa hina. Loko hi khongela leswaku a hi pfuna ku langutana ni xiphiqo xo karhi, a nga tirhisa moya wakwe lowo kwetsima leswaku a hi nyika nkongomiso ni matimba. (2 Vakorinto 4:7) Yehovha u tlhela a tirhisa Bibele leswaku a hlamula swikhongelo swa hina ni ku hi pfuna leswaku hi endla swiboho leswinene. Loko hi hlaya Bibele, hi nga kuma matsalwa lama nga hi pfunaka. Yehovha a nga endla leswaku munhu a hlamula yinhla leyi yi nga hi pfunaka eminhlanganweni kumbe nkulu evandlheni leswaku a burisana na hina hi yinhla yin’wana leyi a yi kumeke eBibeleni.—Vagalatiya 6:1.

19. Ha yini swi nga ha vonakaka onge Yehovha a nga si swi hlamula swikhongelo swa hina?

19 Kambe minkarhi yin’wana, hi nga ha tivutisa, ‘Ha yini Yehovha a nga se swi hlamula swikhongelo swa mina?’ Tsundzuka, wa wu tiva nkarhi ni ndlela yo hlamula swikhongelo swa hina. Wa swi tiva leswi hi swi lavaka. Hi nga ha khongela nkarhi ni nkarhi ku kombisa leswaku ha tiyiseka hileswi hi swi vulaka nileswaku hi ni ripfumelo eka yena. (Luka 11:5-10) Minkarhi yin’wana Yehovha a nga hlamula swikhongelo swa hina hi ndlela leyi a hi nga yi langutelanga. Hi xikombiso, hi nga khongela malunghana ni xiphiqo xo karhi xo tika kambe ematshan’weni yo va a xi susa, a nga hi nyika matimba leswaku hi tiyisela.—Hlaya Vafilipiya 4:13.

20. Ha yini hi fanele hi hambeta hi khongela eka Yehovha?

20 Hakunene i lunghelo ku khongela eka Yehovha! Hi nga tiyiseka leswaku u ta hi yingisa. (Pisalema 145:18) Loko hi hambeta hi khongela eka Yehovha swi huma embilwini, vunghana bya hina na yena byi ta ya byi tiya.