Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 NDZIMA 18

Xana Wa Tsundzuka Ku Nkhensa?

Xana Wa Tsundzuka Ku Nkhensa?

XANA u dyile namuntlha?— Xana wa n’wi tiva la swekeke swakudya swa kona?— Kumbexana swi sweke hi mana wa wena kumbe hi munhu un’wana, kambe hikwalaho ka yini hi fanele hi nkhensa swakudya eka Xikwembu?— Hikuva Xikwembu hi xona xi endlaka leswaku swakudya swi kota ku mila. Hambiswiritano, hi fanele hi nkhensa ni musweki wa swakudya sweswo kumbe loyi a hi phamelaka swona.

Minkarhi yin’wana ha rivala ku nkhensa loko van’wana va hi endlela swilo leswinene, a swi tano ke? Loko Mudyondzisi Lonkulu a ha ri laha misaveni, a ku ri ni vanhu van’wana lava a va ri ni nhlokonho lava va rivaleke ku nkhensa.

Xana wa swi tiva leswaku vuvabyi bya nhlokonho byi endla yini eka munhu loyi byi n’wi khomeke? Byi nga ha endla leswaku nyama ya munhu yi hlanhleka yi wa. Loko Yesu a ha ri emisaveni, vanhu va nhlokonho a va nga fanelanga va tshama ekusuhi ni vanhu van’wana. Naswona loko munhu wa nhlokonho a vona munhu a ta, a a fanele a huwelela a byela munhu wa kona leswaku a nga tshineli. Leswi a swi endleriwa leswaku vanhu van’wana va nga tluleriwi hi nhlokonho.

Yesu a a va khoma kahle vanhu lava nga ni nhlokonho. Siku rin’wana, loko a ri karhi a ya eYerusalema, Yesu u boheke ku hundza hi le ximutanini xin’wana. Loko a tshinela ekusuhi na xona, ku humelele vanhu va khume lava nga ni nhlokonho, va ta eka yena. A va swi twile leswaku Yesu u ni matimba yo huma eka Xikwembu yo tshungula mavabyi hinkwawo.

Vanhu lava va nhlokonho a va tshinelanga eka Yesu. Va yimele ekule. Kambe a va tiyiseka leswaku Yesu a nga wu tshungula nhlokonho  lowu a va ri na wona. Kutani loko vanhu lava va nhlokonho va vona Mudyondzisi Lonkulu, va n’wi huwelerile va ku: ‘Yesu, Mudyondzisi, hi pfune!’

Xana wena wa va twela vusiwana vanhu lava vabyaka?— Yesu a a va twela vusiwana. A a yi tiva ndlela leyi swi vavaka ha yona ku va ni nhlokonho. Hiloko a va hlamula a ku: “Fambani mi ya tikombisa eka vaprista.”—Luka 17:11-14.

Xana Yesu u byele vanhu lava va nhlokonho leswaku va endla yini?

Hikwalaho ka yini Yesu a va byele leswaku va endla leswi? A ku ri hikwalaho ka nawu lowu Yehovha a wu nyikeke vanhu Vakwe malunghana ni vanhu lava nga ni nhlokonho. Nawu a wu vula leswaku muprista wa Xikwembu a a fanele a kambela nhlonge ya munhu la nga ni nhlokonho. Muprista a a fanele a n’wi byela loko se vuvabyi hinkwabyo bya yena byi horile. Loko munhu yoloye a horile, a a ta tlhela a ya tshama ni  vanhu lava hanyeke kahle.—Levhitika 13:16, 17.

Kambe vanhu lava, lava nga ni nhlokonho, a va nga si hola. Kutani, xana va yile eka muprista hilaha Yesu a va byeleke hakona?— Ina, va yile, hi nkarhi wolowo. Vavanuna volavo a va tshemba leswaku Yesu u ta byi tshungula vuvabyi bya vona. Xana ku humelele yini?

Loko va ri endleleni yo ya eka muprista, vuvabyi bya vona byi horile. Hiloko nyama ya vona yi hlakarhela. Ku va loko va tshunguriwile! Va yi kumile hakelo ya ku pfumela ka vona eka matimba ya Yesu. A va tsake ngopfu! Kambe, xana i yini lexi a va fanele va xi endlile leswaku va kombisa ku nkhensa? Xana wena a wu ta va u endle yini?—

Xana munhu loyi wa nhlokonho u tsundzuke ku endla yini?

Un’wana wa vavanuna lava tshunguriweke u tlhelele eka Yesu. U sungule ku vangamisa Yehovha, hi ku n’wi dzunisa. Sweswo a swi ri swinene hikuva matimba lawa a tshunguriweke ha wona a ma huma eka Xikwembu. Wanuna yoloye u tlhele a nkhinsama emilengeni ya Mudyondzisi Lonkulu kutani a n’wi nkhensa. A a tsake ngopfu hikwalaho ka leswi Yesu a n’wi endleleke swona.

Kambe ku vuriwa yini hi vavanuna lavan’wana va kaye? Yesu u vutisile, a ku: ‘Ku tshunguriwe vanhu va khume lava a va ri ni nhlokonho, a swi  tano ke? Xana lavan’wana va kaye va kwihi? Xana ku lo vuya un’we a ta vangamisa Xikwembu?’

Ina. Eka lava khume i un’we ntsena la vangamiseke kumbe ku dzunisa Xikwembu a tlhela a vuya a ta nkhensa Yesu. Naswona munhu loyi a a ri Musamariya, loyi a humaka eka tiko rin’wana. Vavanuna lavan’wana va kaye a va xi nkhensanga Xikwembu, naswona a va n’wi nkhensanga Yesu.—Luka 17:15-19.

Hi wihi loyi wena u fanaka na yena eka vavanuna lava? Hi lava ku fana ni wanuna luya wa Musamariya, a swi tano ke?— Kutani, loko munhu un’wana a hi endlela swilo leswinene, xana i yini leswi hi faneleke hi tsundzuka ku swi endla?— Hi fanele hi nkhensa. Hakanyingi vanhu va swi rivala ku nkhensa. Kambe i swinene ku nkhensa. Loko hi endla tano, Yehovha Xikwembu swin’we ni N’wana wa yena, Yesu, va tsaka.

Xana u nga n’wi tekelela njhani munhu loyi a a ri ni nhlokonho loyi a tlheleleke eka Yesu?

Loko wo tinyika nkarhi wo anakanya, u ta kuma leswaku vanhu van’wana va ku endlele swilo swo tala leswinene. Hi xikombiso, xana u tshama u vabya?— U nga ha va u nga vabyanga ku fana ni vanhu lavaya va nhlokonho va khume, kambe u nga hava u khomiwe hi mukhuhlwana kumbe u lumalumiwe ekhwirini. Xana va kona lava ku pfuneke?— Va nga hava va ku nyike murhi ni ku ku endlela swilo swin’wana. Xana a wu tsakile hileswi va ku pfuneke leswaku u hola?—

Wanuna luya wa Musamariya u nkhense Yesu hikwalaho ka leswi a n’wi tshunguleke naswona leswi swi tsakise Yesu. Xana u ehleketa leswaku mana wa wena kumbe tata wa wena u ta tsaka loko u n’wi nkhensa hileswi a ku endleleke swo karhi?— Ina, u ta tsaka.

Hikwalaho ka yini swi ri swa nkoka ku tsundzuka ku nkhensa?

 Vanhu van’wana va ku endlela swilo masiku hinkwawo kumbe vhiki ni vhiki. Swi nga ha endleka ku ri ntirho wa vona ku endla tano. Kumbexana a va vileli ku wu endla. Kambe swi nga ha endleka u rivala ku va nkhensa. Mudyondzisi wa wena exikolweni a nga hava a tirha hi matimba leswaku a ku pfuna u dyondza. Lowu i ntirho wa yena. Kambe mudyondzisi u ta tsaka loko u n’wi nkhensa hileswi a ku dyondzisaka.

Minkarhi yin’wana vanhu va ku endlela swilo switsongo. Xana u kona munhu la nga tshama a ku pfulela rivanti? Kumbe u kona loyi a nga tshama a ku nyiketa swakudya loko u ri eku dyeni? I swinene ku nkhensa hambi ku ri swilo leswi leswitsongo.

Loko hi tsundzuka ku nkhensa eka vanhu va laha misaveni, swi ta hi olovela ku tsundzuka ku nkhensa Tata wa hina la nge matilweni. Hi ni swivangelo swo tala swa ku nkhensa Yehovha! U hi nyike vutomi swin’we ni swilo hinkwaswo leswinene leswi endlaka leswaku vutomi byi tsakisa. Kutani swa fanela leswaku hi vangamisa Xikwembu hi ku vulavula kahle ha xona siku rin’wana ni rin’wana.