Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 NDZIMA 48

Misava Leyintshwa Ya Xikwembu Ya Ku Rhula—Lexi Lavekaka Leswaku U Hanya Eka

Misava Leyintshwa Ya Xikwembu Ya Ku Rhula—Lexi Lavekaka Leswaku U Hanya Eka

XIKWEMBU xi veke Adamu na Evha entangeni wa Edeni. Hambileswi va nga yingisangiki kutani va fa, Xikwembu xi endle swi koteka leswaku vana va vona, ku katsa na hina namuntlha, hi hanya hilaha ku nga heriki eParadeyisini. Bibele yi tshembisa yi ku: “Lavo lulama va ta dya ndzhaka ya misava, va ta [hanya] eka yona hi masiku.”—Pisalema 37:29.

Bibele yi hi byela hi “matilo lamantshwa” ni hi “misava leyintshwa.” (Esaya 65:17; 2 Petro 3:13) Mimfumo ya namuntlha ya vanhu i “matilo” lama nga kona sweswi kambe “matilo lamantshwa” ku ta va ku ri Yesu Kreste ni lava va fumaka na yena etilweni. Hakunene swi ta tsakisa loko matilo lamantshwa, ku nga mfumo wa Xikwembu wo lulama wa ku rhula, wu fuma misava hinkwayo!

Kutani i yini “misava leyintshwa”?— Misava leyintshwa ku ta va ku ri vanhu lavanene lava rhandzaka Yehovha. Phela minkarhi yin’wana loko Bibele yi vulavula hi “misava” yi va yi vula vanhu lava hanyaka eka yona, ku nga ri misava hi yoxe. (Genesa 11:1; Pisalema 66:4; 96:1) Hikwalaho, vanhu lava vuriwaka misava leyintshwa va ta hanya ehenhla ka yona.

Nkarhi wolowo misava leyi ya sweswi ya vanhu vo homboloka yi ta va yi nga ha ri kona. Tsundzuka leswaku Ndhambi ya le nkarhini wa Nowa yi herise misava yo homboloka, ku nga vanhu. Kutani, tanihi laha hi dyondzeke hakona, misava leya sweswi yo homboloka yi ta herisiwa eArmagedoni. Sweswi a hi vone leswaku ku ta hanyiwa njhani emisaveni leyintshwa ya Xikwembu loko Armagedoni yi hundzile.

Xana wa swi lava ku hanya hilaha ku nga heriki eParadeyisini, emisaveni leyintshwa ya Xikwembu ya ku rhula?— Ku hava dokodela loyi a  nga endlaka leswaku hi hanya hilaha ku nga heriki. A ri kona philisi leri nga endlaka leswaku hi nga fi. Ndlela yin’we ntsena leyi hi nga kotaka ku hanya hilaha ku nga heriki ha yona i ku tshinela eka Xikwembu. Kutani Mudyondzisi Lonkulu wa hi byela leswaku hi nga swi endlisa ku yini.

A hi teke Tibibele ta hina, hi pfula eka Yohane ndzima 17, ndzimana 3. Laha hi kuma marito ya Mudyondzisi Lonkulu lama nge: “Leswi swi vula vutomi lebyi nga heriki, ku nghenisa ka vona vutivi ha wena, Xikwembu xi ri xin’we xa ntiyiso, ni loyi u n’wi rhumeke, Yesu Kreste.”

I yini lexi Yesu a vuleke leswaku hi fanele hi xi endla leswaku hi hanya hilaha ku nga heriki?— Xo sungula, hi fanele hi nghenisa vutivi hi Yehovha Tata wa hina wa le matilweni ni hi N’wana wa yena la nyiketeleke vutomi bya yena hikwalaho ka hina. Leswi swi vula leswaku hi fanele hi dyondza Bibele. Buku leyi, leyi nge Dyondza Eka Mudyondzisi Lonkulu, yi hi pfuna ku yi dyondza.

Kambe ku dyondza hi Yehovha ku ta hi pfuna njhani leswaku hi hanya hilaha ku nga heriki?— Tanihi leswi hi faneleke hi dya siku rin’wana ni rin’wana, hi fanele hi dyondza hi Yehovha siku rin’wana ni rin’wana. Bibele yi ri: ‘Munhu a nga fanelanga a hanya hi xinkwa ntsena, kambe u fanele ku hanya ni hi marito hinkwawo lama humaka enon’wini wa Yehovha.’—Matewu 4:4.

Nakambe hi fanele hi nghenisa vutivi hi Yesu Kreste hikuva Xikwembu xi rhumele N’wana wa xona leswaku a ta susa swidyoho swa hina. Bibele yi ri: “A ku na ku ponisiwa eka un’wana.” Bibele yi tlhela yi ku: “Loyi a kombisaka ripfumelo eka N’wana u ni vutomi lebyi nga heriki.” (Mintirho 4:12; Yohane 3:36) Kutani swi vula yini ku ‘kombisa ripfumelo’ eka Yesu?— Swi vula leswaku hakunene ha kholwa eka Yesu naswona ha swi tiva leswaku a hi nge swi koti ku hanya hilaha ku nga heriki handle ka yena. Xana ha swi kholwa sweswo?— Loko swi ri tano, hi ta hambeta hi dyondza eka Mudyondzisi Lonkulu siku rin’wana ni rin’wana naswona hi ta endla leswi a swi vulaka.

Ndlela yin’wana leyinene yo dyondza eka Mudyondzisi Lonkulu, i ku hlaya buku leyi hi ku phindha-phindha ni ku languta swifaniso swa yona  hinkwaswo swin’we ni ku anakanyisisa hi swona. Ringeta ku hlamula swivutiso leswi fambisanaka ni swifaniso sweswo. Nakambe hlaya buku leyi ni mana wa wena kumbe tata wa wena. Loko vatswari va wena va nga ri kona, yi hlaye ni vanhu van’wana lavakulu swin’we ni vana van’wana. Xana a swi nge vi swinene loko wo pfuna van’wana leswaku va dyondza eka Mudyondzisi Lonkulu leswi va faneleke va swi tiva leswaku va hanya hilaha ku nga heriki emisaveni leyintshwa ya Xikwembu?—

Bibele yi hi byela yi ku: “Misava ya hundza.” Kambe Bibele yi tlhela yi hi hlamusela leswi hi nga swi endlaka leswaku hi hanya hilaha ku nga heriki emisaveni leyintshwa ya Xikwembu. Yi ri: “Loyi a endlaka ku rhandza ka Xikwembu u tshama hi masiku.” (1 Yohane 2:17) Kutani, xana i yini lexi lavekaka leswaku hi hanya hilaha ku nga heriki emisaveni leyintshwa ya Xikwembu?— Ina, ku laveka ku nghenisa vutivi hi Yehovha na hi N’wana wa yena la rhandzekaka, Yesu. Kambe hi fanele hi tlhela hi endla kumbe hi hanya hi leswi hi swi dyondzaka. Onge ku dyondza ka wena buku leyi ku nga ku pfuna leswaku u endla tano.