Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 NDZIMA 46

Mati Ma Lovisa Misava—Xana Ma Ta Tlhela Ma Yi Lovisa?

Mati Ma Lovisa Misava—Xana Ma Ta Tlhela Ma Yi Lovisa?

XANA u tshama u twa munhu a vulavula hi ku hela ka misava?— Namuntlha vanhu vo tala va vulavula hi kona. Vanhu van’wana va ehleketa leswaku misava yi ta lovisiwa hi nyimpi leyi eka yona vanhu va nga ta tirhisa tibomo ta nyutliya. Xana u ehleketa leswaku Xikwembu xi ta pfumelela vanhu va lovisa misava leyi ya hina yo saseka swin’we ni matilo yo xonga ni tinyeleti ta wona leti vangamaka?—

Hilaha hi dyondzeke hakona, Bibele yi vulavula hi ku hela ka misava. Bibele yi ri: “Misava ya hundza.” (1 Yohane 2:17)  Xana u ehleketa leswaku loko ku herisiwa misava ku ta herisiwa misava leyi hi tshamaka eka yona?— Doo, Bibele yi vula leswaku Xikwembu xi endle misava leyi leswaku ku “akiwa eka yona,” ina, leswaku vanhu va hanya eka yona naswona va tiphina eka yona. (Esaya 45:18) Pisalema 37:29 yi ri: “Lavo lulama va ta dya ndzhaka ya misava, va ta tshama eka yona hi masiku.” Hi yona mhaka leyi Bibele yi tlhelaka yi vula leswaku misava yi ta va kona hilaha ku nga heriki.—Pisalema 104:5; Eklesiasta 1:4.

Kutani loko ku hela ka misava ku nga vuli ku hela ka misava leyi hi tshamaka eka yona, xana ku vula yini?— Hi nga kuma nhlamulo loko hi kambisisa hi vukheta leswi humeleleke enkarhini wa Nowa. Bibele yi ri: “Misava ya nkarhi wolowo yi lovisiwile . . . loko mati ma yi khubumeta.”—2 Petro 3:6.

Xana va kona lava poneke ku lovisiwa hi Ndhambhi esikwini ra Nowa?— Bibele yi vula leswaku Xikwembu xi “[hlayise] Nowa, muchumayeri wa leswo lulama, ni van’wana va nkombo loko xi tisa ndhambhi ehenhla ka misava ya vanhu lava nga xiximiki Xikwembu.”—2 Petro 2:5.

I yini misava leyi lovisiweke hi nkarhi wa Nowa?

Kutani hi yihi misava leyi lovisiweke? Xana a ku ri misava leyi hi tshamaka eka yona kumbe a ku ri vanhu vo biha?— Bibele yi vula leswaku a ku ri “misava ya vanhu lava nga xiximiki Xikwembu.” Naswona xiya leswaku Nowa u vitaniwa “muchumayeri.” Xana u ehleketa leswaku a a chumayela yini?— Nowa a a lemukisa vanhu hi ku hela ka “misava ya nkarhi wolowo.”

Loko Yesu a vulavula hi Ndhambhi, u byele vadyondzisiwa va yena hi leswi vanhu a va swi endla loko misava yi nga si lovisiwa. U va byele leswi: ‘Emasikwini wolawo ya le mahlweni ka ndhambi, vanhu a va dya, va nwa, vavanuna va teka ni vavasati va tekiwa, ku fikela siku leri Nowa a ngheneke ha rona engalaveni; a va lemukanga nchumu ku fikela loko ndhambi yi fika yi va kukula hinkwavo.’ Kutani Yesu u vule leswaku vanhu va ta endla hilaha ku fanaka emahlweni ko va misava leyi yi lovisiwa.—Matewu 24:37-39.

 Marito ya Yesu ma kombisa leswaku hi nga dyondza swo karhi eka leswi vanhu a va swi endla loko Ndhambhi yi nga si lovisa misava. Eka leswi u swi hlayeke eka Ndzima 10 ya buku leyi, xana wa ha swi tsundzuka leswi vanhu volavo va swi endleke?— Vavanuna van’wana a va xanisa vanhu naswona a va endla swilo swo biha. Kambe Yesu u vule leswaku van’wana vo tala a va yingisanga loko Xikwembu xi rhumele Nowa leswaku a va chumayela.

Hiloko ku fika siku leri Yehovha a byeleke Nowa leswaku U ta lovisa vanhu vo biha hi ndhambhi. Mati a ma ta funengeta misava hinkwayo, hambi ku ri tintshava. Yehovha u byele Nowa leswaku a aka ngalava. A yi fana ni bokisi lerikulu, hilaha u nga ri vonaka hakona loko u languta exifanisweni lexi nga eka tluka 238.

Xikwembu xi byele Nowa leswaku a aka ngalava leyikulu, leswaku ku ta nghena yena ni ndyangu wakwe ni swiharhi swo tala, va sirheleleka. Nowa ni ndyangu wa yena va tirhe hi matimba. Va tseme mirhi leyikulu kutani va sungula ku aka ngalava hi mintsandza ya yona. Ntirho wolowo wu teke malembe yo tala swinene hikuva ngalava yoleyo a yi ri yikulu swinene.

Xana wa tsundzuka leswaku hi xihi xin’wana lexi Nowa a a xi endla emalembeni wolawo hinkwawo loko a ri karhi a aka ngalava?— A a chumayela, a lemukisa vanhu hi ta Ndhambhi leyi taka. Xana u kona la yingiseke? A ku yingisanga munhu handle ka vandyangu wa Nowa. Vanhu lavan’wana hinkwavo a va khomekile hi ku endla swilo swin’wana. Xana wa swi tsundzuka swilo leswi Yesu a vuleke leswaku a va swi endla?— A va khomekile hi ku dya ni ku nwa swin’we ni ku teka ni ku tekiwa. A va tivona va lulame ngopfu kutani a va swi lavanga ku yingisa Nowa. A hi vone leswaku ku endleke yini ha vona.

Loko Nowa ni vandyangu wa yena va nghene engalaveni, Yehovha u pfale nyangwa wa yona. Vanhu lava a va ri ehandle ka ngalava a va nga si kholwa leswaku ku ta va ni Ndhambhi. Kambe, hi xitshuketa, ku sungule ku na mpfula leyikulu! A ku nga ri mpfula leyi tolovelekeke. A  yo halaka kunene! Ku nga ri khale, mati ma endle milambu leyikulu, ma ba huwa leyikulu. Ma simule mirhi leyikulu ma tlhela ma khunguluxa maribye lamakulu onge i swiribyana. Kutani ku endleke yini hi vanhu lava a va ri ehandle ka ngalava?— Yesu u ri: ‘Ndhambi yi fike yi va kukula hinkwavo.’ Vanhu hinkwavo lava a va ri ehandle ka ngalava, va file. Ha yini?— Hilaha Yesu a vuleke hakona, ‘a va lemukanga.’ A va yingisanga!—Matewu 24:39; Genesa 6:5-7.

Ha yini hi nga fanelanga ku tshamela ku anakanya hi ku titsakisa?

Kutani u nga rivali leswaku Yesu u vule leswaku leswi swi hi dyondzisa swo karhi namuntlha. Hi dyondza yini?— Phela, vanhu a va lovisiwanga hileswi a va hombolokile kambe va lovisiwe hileswi a va khomeke ngopfu lerova va nga kumi nkarhi wa ku dyondza hi ta Xikwembu ni leswi a xi ta swi endla. Hi fanele ku xiya leswaku hi nga fani na vona, a swi tano ke?—

Xana u ehleketa leswaku Xikwembu xi ta tlhela xi lovisa misava hi ndhambhi?— Doo, Xikwembu xi tshembise leswaku xi nge he tlheli xi endla tano. Xi te: “Ndzi mi nyika nkwangulatilo wa mina epapeni, wu fanele wu va xikombiso.” Yehovha u vule leswaku nkwangulatilo wu ta va xikombiso xa leswaku “mati a ma nge he vi ndhambi leyi nga ta lovisa nyama hinkwayo.”—Genesa 9:11-17.

Kutani ha tiyiseka leswaku Xikwembu a xi nge he tlheli xi lovisa misava hi ndhambhi. Hambiswiritano, hilaha hi voneke hakona, Bibele ya vulavula hi ku hela ka misava. Loko Xikwembu xi lovisa misava leyi, i vamani lava xi nga ta va ponisa?— Xana ku ta va ku ri vanhu lava a va khomekile hi  swilo swin’wana lerova va nga swi lavi ku dyondza hi ta Xikwembu? Xana ku ta va ku ri lava a va tshama va khomekile lerova va nga wu kumi nkarhi wa ku dyondza Bibele? Xana u swi vonisa ku yini?—

Hi lava ku va exikarhi ka lava Xikwembu xi nga ta va ponisa, a swi tano ke?— Xana a swi nge tsakisi loko swirho swa ndyangu waka hina swi fana ni vandyangu wa Nowa kutani Xikwembu xi hi ponisa hinkwerhu?— Leswaku hi pona ku lovisiwa ka misava leyi, hi fanele hi twisisa ndlela leyi Xikwembu xi nga ta lovisa misava ha yona xi nga si tisa leyintshwa yo lulama. A hi vone ndlela leyi xi nga ta yi lovisa ha yona.

Bibele yi hi nyika nhlamulo eka Daniyele ndzima 2, ndzimana 44. Tsalwa leri ri vulavula hi nkarhi lowu hi hanyaka eka wona loko ri ku: “Emasikwini ya tihosi teto Xikwembu xa le tilweni xi ta veka mfumo lowu wu nga ta ka wu nga lovisiwi. Mfumo lowu wu nga ka wu nga hundziseriwi eka vanhu van’wana. Wu ta pfotlosa kutani wu herisa mimfumo leyi hinkwayo, kambe wona wu ta tshama hilaha ku nga riki na makumu.”

Xana wa yi twisisa mhaka leyi?— Bibele yi vula leswaku mfumo wa Xikwembu wu ta lovisa mimfumo hinkwayo ya vanhu. Ha yini?— Hikuva a va n’wi yingisi Loyi Xikwembu xi n’wi vekeke ku va Hosi. I mani yoloye?— Ina, i Yesu Kreste!

Yesu Kreste, Hosi leyi hlawuriweke hi Xikwembu, u ta lovisa misava leyi hi nkarhi wa Armagedoni

Yehovha Xikwembu u ni mfanelo ya ku hlawula mfumo lowu faneleke wu fuma naswona u hlawule N’wana wa yena, Yesu leswaku a va Hosi. Ku nga ri khale, Mufumi loyi a hlawuriweke hi Xikwembu, ku nga Yesu Kreste, u ta rhangela loko ku lovisiwa mimfumo hinkwayo ya misava leyi. Eka Nhlavutelo ndzima 19, ndzimana 11 ku ya eka 16, Bibele yi n’wi hlamusela a ri karhi a endla tano, hilaha u swi vonaka hakona exifanisweni lexi. EBibeleni, nyimpi leyi Xikwembu xi nga ta lovisa mimfumo hinkwayo ya misava ha yona, yi vitaniwa Armagedoni.

Kutani Xikwembu xi vula leswaku Mfumo wa xona wu ta lovisa mimfumo ya vanhu. Kambe, xana xi hi lerisa leswaku hi yi lovisa?—  Doo, eBibeleni, Armagedoni yi vuriwa “nyimpi ya siku lerikulu ra Xikwembu xa Matimba Hinkwawo.” (Nhlavutelo 16:14, 16) Ina, Armagedoni i nyimpi ya Xikwembu naswona xi ta tirhisa Yesu Kreste ku rhangela mavuthu ya le tilweni enyimpini leyi. Xana nyimpi ya Armagedoni yi le kusuhi? A hi vone leswaku hi nga swi tivisa ku yini.

A hi hlaye swin’we hi leswi swi nga ta endleka loko Xikwembu xi lovisa vanhu hinkwavo vo homboloka kutani xi ponisa lava va xi tirhelaka, eka Swivuriso 2:21, 22; Esaya 26:20, 21; Yeremiya 25:31-33; na Matewu 24:21, 22.