Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 NDZIMA 3

Loyi A Endleke Swilo Hinkwaswo

Loyi A Endleke Swilo Hinkwaswo

I mani la endleke swilo hinkwaswo leswi hanyaka?

NDZI tiva nchumu wun’wana lowu hlamarisaka. Xana u nga tsakela ku wu tiva?— Languta voko ra wena. Petsa tintiho ta wena. Kutani tlakula xanchumu. Voko ra wena ri nga endla swilo swo tala, naswona ri nga swi endla kahle. Xana wa n’wi tiva loyi a endleke mavoko ya hina?—

Phela, hi Yena la endleke ni milomu ya hina, tinhompfu ta hina ni mahlo ya hina. I Xikwembu, Tata wa Mudyondzisi Lonkulu. Xana a hi tsaki leswi Xikwembu xi hi nyikeke mahlo?— Hi kota ku vona swilo swo tala hi wona. Hi kota ku vona swiluva. Hi vona byanyi bya rihlaza ni matilo ya wasi. Hi nga vona ni swivondlwana loko swi dya ku fana ni leswi nga eka xifaniso lexi. Hakunene, swa tsakisa ku vona swilo swo tanihi leswi, a swi tano ke?—

Kambe i mani la endleke swilo leswi? Xana swi endliwe hi munhu wo karhi wa nyama? Doo! Vanhu va nga aka tindlu. Kambe a nga kona munhu loyi a nga endlaka byanyi. Vanhu a va nge swi koti ku endla mavondlo ya swinyenyana, swiluva, kumbe nchumu wihi ni wihi lowu hanyaka. Xana a wu swi tiva sweswo?—

Xikwembu hi xona xi nga endla swilo leswi hinkwaswo. Xikwembu xi endle matilo ni misava. Xi endle ni vanhu. Xi vumbe wanuna wo sungula ni wansati wo sungula. Leswi hi leswi Yesu, Mudyondzisi Lonkulu a swi dyondziseke vanhu.—Matewu 19:4-6.

 Xana Yesu a a swi tivisa ku yini leswaku Xikwembu hi xona xi nga endla wanuna ni wansati? Xana Yesu u xi vonile Xikwembu loko xi endla leswi?— Ina, u xi vonile. Yesu a a ri ni Xikwembu loko Xikwembu xi endla wanuna ni wansati. Yesu hi yena munhu wo sungula la endliweke hi Xikwembu. Yesu a a ri ntsumi naswona a a hanya ematilweni ni Tata wakwe.

Bibele yi hi byela leswaku Xikwembu xi te: “A hi endle munhu.” (Genesa 1:26) Xana wa swi tiva leswaku Xikwembu a xi vulavula na mani?— A a xi vulavula ni N’wana wa xona. A xi vulavula ni loyi hi ku famba ka nkarhi a teke emisaveni, kutani a thyiwa vito ra Yesu.

Xana leyi a hi mhaka yo tsakisa? Anakanya! Loko hi yingisa Yesu, hi va hi dyondzisiwa hi loyi a a ri ni Xikwembu loko Xikwembu xi endla misava ni swilo leswin’wana hinkwaswo. Yesu u dyondze swo tala loko a ri karhi a tirha ni Tata wakwe etilweni. Hi yona mhaka leyi Yesu a nga Mudyondzisi Lonkulu!

 Xana u anakanya leswaku Xikwembu a xi ri ni xivundza loko xa ha ri xoxe, xi nga si n’wi endla N’wana wa xona?— Doo! Loko a xi nga ri na xivundza, hikwalaho ka yini xi endle swilo swin’wana leswi hanyaka?— Xi endle swilo leswi hikwalaho ka leswi xi nga Xikwembu lexi nga ni rirhandzu. A xi lava leswaku van’wana va hanya, va tiphina hi vutomi. Hi fanele hi nkhensa Xikwembu hi leswi xi hi nyikeke vutomi.

Nchumu wihi ni wihi lowu endliweke hi Xikwembu wu kombisa rirhandzu leri xi nga na rona. Xikwembu xi endle dyambu. Dyambu ra hi voningela ri tlhela ri hi kufumeta. Nchumu wun’wana ni wun’wana a wu ta titimela naswona a ku nga ta va ni vutomi emisaveni loko a hi nga ri na dyambu. Xana a wu tsaki leswi Xikwembu xi endleke dyambu?—

Xikwembu xi tlhela xi nisa mpfula. Minkarhi yin’wana u nge yi tsakeli mpfula hikuva a wu nge yi ehandle u ya tlanga loko yi ri karhi yi na. Kambe mpfula yi endla leswaku swiluva swi kula. Kutani loko hi vona swiluva leswo xonga, xana i mani loyi hi nga ta n’wi nkhensa?— I Xikwembu. Naswona i mani loyi hi faneleke hi n’wi nkhensa loko hi dya mihandzu ni matsavu lama nandzihaka?— Hi fanele hi nkhensa Xikwembu hikuva dyambu ni mpfula ya xona hi swona swi endlaka leswaku swilo swi kula.

A hi nge munhu un’wana wa ku vutisa, ‘Xana Xikwembu hi xona xi nga endla vanhu ni swiharhi?’ U nga hlamula njhani?— Swi lulamile ku vula u ku: “Ina, Xikwembu hi xona xi endleke vanhu ni swiharhi.” Kambe ku vuriwa yini loko munhu un’wana a nga pfumeli leswaku Xikwembu hi xona xi endleke vanhu? Ku vuriwa yini loko munhu a vula leswaku vanhu va huma eka swiharhi? Bibele a yi dyondzisi swona sweswo. Yi vula leswaku Xikwembu hi xona xi nga tumbuluxa swilo hinkwaswo leswi hanyaka.—Genesa 1:26-31.

Leswi ku nga ni munhu la akeke yindlu, i mani la endleke swiluva, mirhi ni swiharhi?

Kambe munhu un’wana a nga ha ku byela leswaku yena a nga pfumeli eka Xikwembu. U nga hlamurisa ku yini?— Ha yini u nga n’wi kombi yindlu? Kutani u n’wi vutisa u ku: “Xana i mani la nga aka yindlu yoleyo?” Munhu un’wana ni un’wana wa swi tiva leswaku ku na loyi a nga yi aka. Hakunene yindlu leyi a yi lo tiaka!—Vaheveru 3:4.

 Kutani famba ni munhu yoloye exirhapeni u fika u n’wi komba xiluva. N’wi vutise, u ku: “I mani la xi endleke?” A xi endliwanga hi munhu wa nyama. Ku fana nileswi yindlu yi nga tiakangiki, kutani ni xiluva lexi a xi tiendlanga. Xi endliwe hi munhu un’wana. Xi endliwe hi Xikwembu.

Kombela munhu yoloye leswaku a yingisela miloti ya xinyenyana. Kutani n’wi vutise: “I mani la endleke swinyenyana a tlhela a swi dyondzisa ku yimbelela?” I Xikwembu. Xikwembu hi xona xi endleke matilo ni misava swin’we ni swilo hinkwaswo leswi hanyaka! Hi xona xi nyikaka vutomi.

Kambe munhu un’wana a nga ha vula leswaku yena u kholwa hi ku vona. A nga ha ku: ‘Loko nchumu ndzi nga wu voni, a ndzi pfumeli eka wona.’ Kutani vanhu van’wana va vula leswaku a va pfumeli eka Xikwembu hikuva a va xi voni.

I ntiyiso leswaku a hi swi koti ku vona Xikwembu. Bibele yi ri: ‘A ku na munhu la nga vonaka Xikwembu.’ A nga kona wanuna, wansati kumbe n’wana la nga laha misaveni, la nga vonaka Xikwembu. Kutani, a nga kona munhu loyi a faneleke a ringeta ku endla xifaniso xa Xikwembu. Xikwembu xa hi byela leswaku hi nga tshuki hi endla xifaniso xa xona. Hikwalaho Xikwembu a xi nge tsaki loko ho veka swilo swa muxaka lowu endlwini ya hina.—Eksoda 20:4, 5; 33:20; Yohane 1:18.

Kambe loko swi nga koteki ku vona Xikwembu, u ta swi tivisa ku yini leswaku Xikwembu xi kona hakunene? Anakanya hi leswi. Xana wa swi kota ku vona moya?— Doo! A nga kona munhu la nga vonaka moya. Kambe u nga swi kota ku vona swilo leswi moya wu swi endlaka. U nga vona matluka ma tsekatseka loko moya wu hunga marhavi ya murhi. Sweswo swi ku endla u tshemba leswaku moya wu kona.

Xana u swi tivisa ku yini leswaku moya wu kona?

Nakambe, u nga swi kota ku vona swilo leswi Xikwembu xi nga swi endla. Loko u vona xiluva kumbe xinyenyana lexi hanyaka, u va u vona nchumu lowu Xikwembu xi wu endleke. Sweswo swi ku endla u tshemba leswaku Xikwembu xi kona hakunene.

Munhu un’wana a nga ha ku vutisa a ku, ‘I mani la endleke dyambu ni misava?’ Bibele yi ri: “Xikwembu xi tumbuluxe matilo ni misava.” (Genesa  1:1) Ina, Xikwembu hi xona xi nga endla swilo leswi hinkwaswo, leswi hlamarisaka! U titwisa ku yini hi mhaka leyi?—

Xana a swi tsakisi ku hanya? Hi kota ku twa miloti leyi tsakisaka ya tinyenyana. Hi kota ku vona swiluva ni swilo swin’wana leswi Xikwembu xi swi endleke. Naswona ha swi kota ku dya swakudya leswi Xikwembu xi hi nyikeke swona.

Hi fanele hi nkhensa Xikwembu hi swilo leswi hinkwaswo. Xa nkoka swinene, hi fanele hi xi nkhensa hikwalaho ka leswi xi hi nyikeke vutomi. Loko hi swi tlangela swinene leswi Xikwembu xi hi endleleke swona, hi ta endla swo karhi. I yini swilo swa kona?— Hi ta yingisa Xikwembu, naswona hi ta endla leswi xi hi byelaka swona hi ku tirhisa Bibele. Loko hi endla sweswo, hi ta va hi kombisa leswaku ha n’wi rhandza Loyi a endleke swilo hinkwaswo.

Hi fanele hi tlangela Xikwembu hikwalaho ka swilo hinkwaswo leswi xi swi endleke. Njhani? Hlaya leswi tsariweke eka Pisalema 139:14; Yohane 4:23, 24; 1 Yohane 5:21; na Nhlavutelo 4:11.