Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 NDZIMA 20

Xana Minkarhi Hinkwayo U Lava Ku Va Wo Sungula?

Xana Minkarhi Hinkwayo U Lava Ku Va Wo Sungula?

XANA u kona munhu loyi u n’wi tivaka loyi a lavaka ku va wo sungula minkarhi hinkwayo?— A nga ha susumeta munhu un’wana leswaku yena a va emahlweni. Xana u tshama u swi vona sweswo?— Mudyondzisi Lonkulu u vone ni vanhu lavakulu va ri karhi va lwela ku va vo sungula, kumbe ku kuma switshamo swa le mahlweni. A a nga swi rhandzi sweswo loko swi humelela. A hi vone leswi nga humelela.

Xana u tshame u vona vanhu va ri karhi va ringeta ku rhangelela?

Bibele yi hi byela leswaku Yesu u rhambiwe enkhubyeni lowukulu ekaya ra Mufarisi, loyi a a ri murhangeri lonkulu wa vukhongeri. Loko Yesu a fikile, u sungule ku languta vaendzi lava nghenaka, va ri karhi va tihlawulela switshamo leswi hlawulekeke ngopfu. Hiloko a sungula ku byela  vanhu lava rhambiweke, xitori xin’wana. Xana wa swi lava ku xi twa?—

Yesu u te: ‘Loko munhu un’wana a ku rhamba enkhubyeni wa vukati, u nga hlawuli ndhawu yo antswa kumbe leyi hlawulekeke ngopfu.’ Wa swi tiva leswaku ha yini Yesu a vule sweswo?— U vule leswaku swi nga ha endleka ku ri ni munhu un’wana wo hlawuleka swinene la rhambiweke. Kutani hilaha u swi vonaka hakona exifanisweni, n’wini wa nkhuvo a nga ha fika kutani a ku: ‘Nyika munhu loyi ndhawu leyi kutani wena u ya tshama lahaya.’ Xana muendzi yoloye u ta titwa njhani?— U ta khomiwa hi tingana hikuva vanhu hinkwavo lava rhambiweke va ta n’wi languta loko a ya endhawini leyi nga hlawulekangiki.

Yesu a a kombisa leswaku a hi swinene ku navela ndhawu leyi tlakukeke eka hinkwato. Kutani u te: ‘Loko u rhambiwile enkhubyeni wa vukati, yana u ya tshama endhawini ya le hansi ngopfu. Kutani munhu loyi a ku rhambeke a nga ha ta eka wena kutani a ku: “Nakulorhi, tlhandlukela ehenhla.” Vaendzi hinkwavo va ta ku xixima loko u ri karhi u ya endhawini leyi hlawulekeke.’—Luka 14:1, 7-11.

Hi yihi dyondzo leyi Yesu a a yi dyondzisa loko a vulavula hi vanhu lava hlawulaka switshamo swo hlawuleka, swa le mahlweni?

Xana u yi twisisile yinhla ya xitori xa Yesu?— Hi lexi xikombiso lexi nga ta hi endla hi vona loko u yi twisisile. Titeke u ri karhi u khandziya bazi leri teleke hi vanhu. Xana u ta tsutsumela ku ya tshama exitulwini kutani u tshika munhu lonkulu a yima hi milenge?— Xana Yesu a a ta swi tsakela ku ku vona u endla tano?—

Un’wana a nga vula leswaku Yesu a nga na mhaka ni leswi hi swi endlaka. Kambe xana sweswo i ntiyiso?— Loko Yesu a ri enkhubyeni lowuya ekaya ra Mufarisi, a a ri karhi a languta vanhu lava hlawulaka switulu. Xana a hi swona leswaku wa ha swi vona leswi hi swi endlaka namuntlha?— Leswi Yesu a nga le matilweni, a swi kanakanisi leswaku u hi vona kahle.

 Loko munhu a ringeta ku va wo sungula, swi nga vanga swiphiqo. Hakanyingi ku ni timholovo naswona vanhu va hlundzuka. Minkarhi yin’wana leswi swa humelela loko vana va famba swin’we hi bazi. Loko rivanti ra bazi ri pfuriwa, vana va tsutsumela ebazini leswaku va va vo sungula. Va lava ku tshama eswitulwini swa kahle, ngopfu-ngopfu leswi nga le mafasitereni. I yini leswi nga ha humelelaka?— Ina, va nga ha hlundzukelana.

Ku lava ku va wo sungula swi nga vanga swiphiqo swo tala. Swi tshame swi vanga timholovo exikarhi ka vaapostola va Yesu. Hilaha hi swi voneke hakona eka Ndzima 6 ya buku leyi, va phikizanile hileswaku i mani lonkulu exikarhi ka vona. Xana Yesu u endle yini?— Ina, u va tshinyile. Endzhakunyana va tlhele va phikizana. A hi vone leswaku swi sungule njhani.

Vaapostola swin’we ni vanhu van’wana, a va ri karhi va famba na Yesu ro hetelela, va ya emutini wa Yerusalema. Yesu a a ri karhi a vulavula  na vona hi ta Mfumo, kutani Yakobo na Yohane a va ri karhi va ehleketa hi mhaka ya ku fuma na yena va ri tihosi. Va tlhele va vulavula ni mana wa vona Salome hi mhaka leyi. (Matewu 27:56; Marka 15:40) Loko va ri endleleni yo ya eYerusalema, Salome u tile eka Yesu, a nkhinsama emahlweni ka yena kutani a kombela ku vulavula na yena.

Yesu u vutisile: “Xana u lava yini?” U kombele leswaku Yesu a veka vana va yena ekusuhi na yena eMfun’weni wa yena, un’wana a tshama evokweni ra xinene kutani lon’wana a tshama evokweni ra ximatsi. Xisweswo, loko vaapostola lavan’wana va twa leswi Yakobo na Yohane va kombeleke mana wa vona leswaku a va kombelela swona, xana u ehleketa leswaku va titwe njhani?—

Salome u kombele Yesu leswaku a endla yini, naswona vuyelo byi ve byihi?

Va hlundzukele Yakobo na Yohane. Hiloko Yesu a nyika vaapostola va yena hinkwavo ndzayo ya vutlhari. Yesu u va byele leswaku vafumi va  matiko va rhandza ngopfu ku va ni matimba ni ku va va nkoka. Va lava swikhundlha swa le henhla, leswaku munhu un’wana ni un’wana a ta va yingisa. Kambe Yesu u byele valandzeri va yena leswaku a va fanelanga va va tano. Ematshan’weni ya sweswo, Yesu u te: “Mani na mani la lavaka ku va wo sungula exikarhi ka n’wina u fanele ku va hlonga ra n’wina.” Anakanya hi mhaka leyi!—Matewu 20:20-28.

Xana wa wu tiva ntirho wa hlonga?— Hlonga ri tirhela vanhu van’wana ri nga langutelanga leswaku vona va ri tirhela. Ri hlawula xitshamo xa le hansi, ku nga ri xo sungula. Ri tikhoma tanihi munhu la nga riki wa nkoka. Phela tsundzuka leswaku Yesu u vule leswaku loyi a lavaka ku va wo sungula u fanele a tikhoma ku fana ni hlonga loko a ri ni van’wana.

Xana u anakanya leswaku leswi swi vula yini eka hina?— Xana hlonga ri nga phikizana ni n’wini wa rona malunghana ni leswaku i mani la nga ta kuma xitshamo xo hlawuleka? Xana u anakanya leswaku ri nga gungula malunghana ni leswaku i mani la nga ta rhanga a dya? U swi vonisa ku yini?— Yesu u vule leswaku hlonga ri endla leswi rhandziwaka hi n’wini wa rona minkarhi hinkwayo.—Luka 17:7-10.

Xisweswo, ematshan’weni yo ringeta ku va vo rhanga, i yini lexi hi faneleke hi xi endla?— Ina, hi fanele hi tikhoma ku fana ni hlonga loko hi ri exikarhi ka vanhu van’wana. Leswi swi vula leswaku hi fanele hi rhangisa van’wana. Hi teka van’wana va ri va nkoka ku hi tlula. Xana ti kona tindlela tin’wana leti u ehleketaka leswaku u nga rhangisa van’wana ha tona?— Swi nga va njhani loko wo tlhelela eka tluka 40 na 41 u tlhela u vona tindlela tin’wana leti u nga rhangisaka van’wana ha tona hi ku va tirhela.

Tsundzuka leswaku Mudyondzisi Lonkulu u rhangise van’wana hi ku va tirhela. Eka madyambu yo hetelela a ri ni vaapostola va yena u kale a nkhinsama a va hlambisa milenge. Na hina loko hi rhangisa van’wana hi ku va tirhela, hi ta va hi tsakisa Mudyondzisi Lonkulu swin’we ni Tata wakwe, Yehovha Xikwembu.

A hi hlaye tindzimana tin’wana ta Bibele leti ti hi khutazaka leswaku hi rhangisa vanhu van’wana: Luka 9:48; Varhoma 12:3; na Vafilipiya 2:3, 4.