Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 NDZIMA 31

Laha Nchavelelo Wu Nga Kumiwaka Kona

Laha Nchavelelo Wu Nga Kumiwaka Kona

XANA u tshama u titwa u ri ni gome naswona u ri ni xivundza?— Xana u tshama u tivutisa leswaku u kona munhu loyi a ku rhandzaka?— Vana van’wana va tivutisa. Kambe Xikwembu xa tshembisa: “Mina a ndzi nge ku rivali.” (Esaya 49:15) Xana a swi tsakisi ku tiva mhaka leyi?— Ina, Yehovha Xikwembu wa hi rhandza hakunene!

Xana u anakanya leswaku xinyimpfana lexi, lexi lahlekeke xi titwa njhani?

Mutsari un’wana wa Bibele u te: “Loko tatana na manana vo ndzi tshika, Yehovha u ta ndzi teka.” (Pisalema 27:10) Ku tiva sweswo swi nga va nchavelelo lowukulu eka hina, a swi tano ke?— Ina, Yehovha wa hi byela: “U nga chavi, hikuva ndzi na wena. . . . Kunene ndzi ta ku pfuna.”—Esaya 41:10.

Kambe, minkarhi yin’wana Yehovha wa n’wi pfumelela Sathana leswaku a hi vangela swiphiqo. Yehovha u tlhela a pfumelela Sathana leswaku a ringa malandza ya Yena. Siku rin’wana Diyavulosi u xanise Yesu swinene lerova Yesu a huwelela eka Yehovha a ku: ‘Xikwembu xanga, Xikwembu xanga, xana u ndzi tshikele yini?’ (Matewu 27:46) Hambileswi Yesu a a xaniseka, a a swi tiva leswaku Yehovha wa n’wi rhandza. (Yohane 10:17) Kambe Yesu a a swi tiva leswaku Xikwembu xa n’wi pfumelela Sathana leswaku a ringa malandza ya xona naswona xa n’wi pfumelela Sathana leswaku a ma xanisa. Eka ndzima yin’wana hi ta hlamusela leswaku ha yini Xikwembu xi pfumelela Sathana leswaku a endla swilo leswi.

Loko ha ha ri vatsongo, swa olova leswaku hi khomiwa hi ku chava minkarhi yin’wana. Hi xikombiso, xana u tshama u lahleka?— Xana a wu chuhile?— Vana vo tala va nga chuha. Mudyondzisi Lonkulu u tshame a hlamusela xitori xin’wana malunghana ni ku lahleka. Kambe a ku nga ri n’wana loyi a a lahlekile. A ku ri nyimpfu.

 U fana ni nyimpfu hi tindlela to karhi. Njhani? Phela, tinyimpfu a ti na matimba lamakulu. Kutani ti lava ku khathaleriwa ni ku sirheleriwa hi munhu un’wana. Munhu loyi a hlayisaka tinyimpfu u vuriwa murisi.

Eka xitori xa yena, Yesu u vulavule hi murisi loyi a nga ni tinyimpfu ta 100. Hiloko yin’wana ya tinyimpfu leti yi lahleka. Swi nga ha endleka leswaku a yi lava ku vona leswaku a ku ri na yini eka tlhelo lerin’wana ra xitsunga. Kambe hi ku hatlisa, nyimpfu yoleyo yi tikume yi ri ekule ni letin’wana. Xana u anakanya leswaku yi titwe njhani loko yi languta ematlhelo kutani yi kuma leswaku yo va yoxe?—

Xana murisi a a ta endla yini loko a vona leswaku ku kayivela nyimpfu yin’we? Xana a a ta yi tshika, a nga vileli ha yona, a vula leswaku i xihoxo xa yona? Kumbe a a ta siya tinyimpfu letin’wana ta 99 endhawini leyi sirhelelekeke kutani a famba a ya lava yin’we ntsena leyi lahlekeke? Xana a swi fanerile leswaku ku endliwa matshalatshala lamakulu swonghasi hikwalaho ka nyimpfu yin’we?— Loko a wu ri nyimpfu yoleyo leyi lahlekeke, xana a wu ta swi tsakela leswaku murisi a famba a ku lava?—

I mani la fanaka ni murisi loyi a poniseke nyimpfu ya yena?

Murisi a a ti rhandza swinene tinyimpfu takwe hinkwato, ku katsa ni liya yin’we leyi lahlekeke. Kutani u fambe a yi lava. Anakanya ndlela leyi nyimpfu yoleyo leyi lahlekeke a yi tsake ha yona loko yi vona murisi a ri karhi a ta! Naswona Yesu u vule leswaku murisi a a tsakile hikwalaho ka leswi a kumeke nyimpfu yakwe. U yi  tsakele swinene ku tlula leta 99 leti nga lahlekangiki. Kutani i mani loyi a fanaka ni murisi loyi la nga eka xitori xa Yesu? I mani loyi a hi khathalelaka swinene ku fana ni ndlela leyi murisi luya a yi khathaleleke ha yona nyimpfu ya yena?— Yesu u vule leswaku i Tata wa yena la nge matilweni. Naswona Tata wakwe i Yehovha.

Yehovha Xikwembu i Murisi Lonkulu wa vanhu va yena. U va rhandza hinkwavo vanhu lava va n’wi tirhelaka, ku katsa ni vana vo kota wena. A nga lavi leswaku ni un’we wa hina a vaviseka kumbe a lovisiwa. Hakunene swa tsakisa ku tiva leswaku Xikwembu xa hi khathalela swinene!—Matewu 18:12-14.

Xana Yehovha i wa nkoka eka wena ku fana ni ndlela leyi munhu un’wana kumbe tatana a nga ha kona?

Xana wa tshemba leswaku Yehovha Xikwembu u kona hakunene?— Xana u n’wi teka a ri munhu wa xiviri?— I ntiyiso leswaku a hi swi koti ku vona Yehovha. Xivangelo hi leswaku i Moya. U ni miri lowu mahlo ya hina ma nga swi kotiki ku wu vona. Kambe i munhu wa xiviri naswona wa hi vona. Wa swi tiva loko hi lava mpfuno. Naswona hi nga vulavula na yena hi xikhongelo ku fana niloko hi vulavula ni munhu  un’wana laha misaveni. Yehovha u lava leswaku hi vulavula na yena hi xikhongelo.

Kutani, loko u ri ni gome kumbe u khomiwe hi xivundza, xana u fanele u endla yini?— U fanele u vulavula na Yehovha. Tshinela eka yena naswona u ta ku chavelela a tlhela a ku pfuna. Tsundzuka leswaku Yehovha wa ku rhandza, hambiloko u titwa onge ku hava munhu la ku rhandzaka. A hi pfule Tibibele ta hina. Eka Pisalema 23 hi byeriwa leswi, hi sungula hi ndzimana 1, yi ri: “Yehovha i Murisi wa mina. A ndzi nge pfumali nchumu. U ndzi etlerisa emadyelweni lama nga ni byanyi byo tala; u ndzi kongomisa etindhawini to wisela leti kumaka mati kahle.”

Xiya leswi mutsari a yaka emahlweni a swi vula eka ndzimana 4, u ri: “Hambiloko ndzi famba enkoveni wa ndzhuti lowukulu, a ndzi chavi nchumu xo biha, hikuva u na mina; nhonga ya wena ni nxongotelo wa wena i swilo leswi swi ndzi chavelelaka.” Hi yona ndlela leyi vanhu va titwaka ha yona loko Xikwembu xa vona ku ri Yehovha. Va kuma nchavelelo loko va ri emaxangwini. Xana u titwa tano na wena?—

Yehovha u khathalela vanhu va yena ku fana ni murisi la nga ni rirhandzu, la khathalelaka ntlhambi wakwe. U va komba ndlela leyinene leyi va faneleke va famba ha yona naswona va n’wi landzela va tsakile. Hambiloko laha va nga kona ku ri ni hasahasa, a va fanelanga va chava. Murisi u tirhisa nhonga kumbe nxongotelo wa yena leswaku a sirhelela tinyimpfu eka swiharhi leswi swi nga ha ti vavisaka. Bibele yi hi byela  ndlela leyi Davhida, murisi lontsongo, a ti sirheleleke ha yona tinyimpfu takwe eka nghala ni le ka bere. (1 Samuwele 17:34-36) Ni vanhu va Xikwembu va swi tiva leswaku Yehovha u ta va sirhelela. Va fanele va titwa va sirhelelekile hikuva Xikwembu xi na vona.

Ku fana ni murisi loyi a sirhelelaka tinyimpfu takwe, i mani loyi a nga ta hi pfuna loko hi ri ni swiphiqo?

Yehovha wa ti rhandza swinene tinyimpfu takwe naswona u ti khathalela hi rirhandzu. Bibele yi ri: ‘U ta risa tinyimpfu ta yena ku fana ni murisi. Hi voko ra yena u ta hlengeleta letitsongo.’—Esaya 40:11.

Xana swa ku tsakisa ku tiva leswaku Yehovha u tano?— Xana wa swi lava ku va un’wana wa tinyimpfu takwe?— Tinyimpfu ti yingisa rito ra murisi wa tona. Ti tshama ekusuhi na yena. Xana wa n’wi yingisa Yehovha?— Xana u tshama u ri ekusuhi na yena?— Loko swi ri tano, a wu fanelanga u chava. Yehovha u ta va na wena.

Yehovha u va khathala hi rirhandzu lava va n’wi tirhelaka. A hi hlaye swin’we leswi Bibele yi swi vulaka malunghana ni mhaka leyi Pisalema 37:25; 55:22; na Luka 12:29-31.