Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 KU CHUMAYELA NI KU DYONDZISA VANHU EMISAVENI HINKWAYO

Oceania

Oceania
  • MATIKO 29

  • VAAKA-TIKO 40 208 390

  • VAHUWELERI 97 583

  • TIDYONDZO TA BIBELE 64 675

Va Siye Mabokisi Ya Minkandziyiso

Swihlala swo tala swa le Micronesia swa tika leswaku mahungu lamanene ma fika eka swona, kutani ntlawa wa vahuweleri va le Swihlaleni swa Marshall va hlele riendzo ra mavhiki mambirhi ro famba hi xikepe. Loko va suka exihlaleni xa Majuro, va fike exihlaleni xa Wotje na Ormed le Wotje Atoll.

Leswaku wu kota ku chumayela vanhu vo tala hilaha wu nga kotaka hakona, ntlawa wu hlele mabokisi ya minkandziyiso emahlweni ko va wu teka riendzo ra wona. Bokisi rin’wana ni rin’wana a ri ri ni timagazini ta  mune ni tibroxara timbirhi. Tanihi leswi vahuweleri a va nga swi tivi leswaku va ta tlhelela rini eswihlaleni sweswo, va siye mabokisi ya minkandziyiso ni vanhu lava a va tsakela kutani va va khutaza leswaku va ya hlaya minkandziyiso yoleyo ni mindyangu swin’we ni vanghana va vona. Hi nkarhi wa riendzo rolero ra mavhiki mambirhi, vahuweleri va fambise tibroxara ta 531, timagazini ta 756 ni tibuku ta 7.

“Ha Nkhensa Leswi Mi Nga Hi Rivalangiki”

Hi February 2014, Timbhoni ta tsevu leti humaka ePapua New Guinea ti teke riendzo ra masiku ya khume ro ya chumayela eswimitanini leswi nga eXihlaleni xa Karkar lexi nga ni vholkheno. Ti kume vanhu vo tala lava tsakelaka naswona ti fambise minkandziyiso ya 1 064. Makwerhu wa xisati loyi a vuriwaka Relvie u ri: “Hi siku ro sungula ensin’wini, ku kale ku ba awara ya nharhu ninhlikanhi ha ha chumayela. Kutani hi heleriwe hi mati emabodlheleni ya hina, tinhlaya ta hina a ti karhele naswona milomu ya hina a yi omile hileswi a hi vulavula hi nga yimi. A ndzi ri karhi ndzi vulavula ni xinhwanyetana xin’wana. A ndzi lava ku hlaya tsalwa, kambe a ndzi swi kotanga hikuva a ndzi twa torha. Kutani hiloko xi ndzi nyika mati.”

Siku rin’wana nimadyambu emahlweni ko va hi suka eximutanini xin’wana, a ku ri ni nhlangano lowukulu ni swirho swa tiko naswona a ku ri ni vafundhisi va kereke ya le ndhawini yoleyo. Relvie u ri, “Ndzi titwe ku fana na Stefano loyi a yime emahlweni ka Sanedri loko a fanele a lwela ntiyiso, kambe vayingiseri va hina hi vona ntsena lava a va ri na xinghana.” Endzhaku ka loko vahuweleri va tsevu va hete ku vulavula, mukongomisi wa xikolo xa Sonto xa kereke ya Lutere u yimile kutani a nkhensa mhani-nkulu wakwe, loyi a ri un’wana wa vahuweleri volavo, hileswi a tiseke ntiyiso eka vanhu va ka vona. U te: “Xikombiso xa wena lexinene xi fana ni xa wansati wa Musamariya loyi a yeke eka vandyangu wakwe kutani  a va byela swilo leswinene leswi a swi tweke eka Yesu. Ha nkhensa leswi mi nga hi rivalangiki.”

Wa Ha Ri Ntsongo Ku Chumayela

Kiribati: Teariki na Tueti

Siku rin’wana nimixo, Teariki, ku nga xifanyetana lexi nga ni malembe ya nkombo lexi tshamaka exihlaleni xa Tarawa, lexi nga xiphemu xa Kiribati, a xi ri karhi xi tirha nsimu ni tata wa xona Tueti loko va nghena emutini wun’wana kutani va kuma ntlawa wa kwalomu ka khume wa vavanuna ni vavasati lava nga emalembeni ya va-20. Endzhaku ka loko tata wa Teariki a chumayele ntlawa lowu rungula ra Mfumo, un’wana exikarhi ka wona u byele Tueti a ku: “Ha swi vona leswaku hinkwenu mi le ku chumayeleni ni vana va n’wina lavatsongo. Ha yini mi famba na vona? Va ha ri vatsongo ku chumayela hi Xikwembu.”

Tueti u hlamule a ku: “Xana u lava ku vona leswaku n’wana wa mina wa swi kota ku chumayela? Kumbexana ndzi nga yima ehandle leswaku u ta twa leswi a nga ta swi vula.” Kutani ntlawa wolowo wu pfumerile ivi wu ku: “Hi nga tsakela ku twa leswi a nga ta swi vula.”

Endzhaku ka loko Tueti a humele ehandle, Teariki u vutise ntlawa wolowo a ku: “Xana ma ri tiva vito ra Xikwembu?”

Un’wana wa vona u hlamule a ku: “Ina, i Yesu!” Un’wana u te, “I Xikwembu.” Kasi un’wana u te, “I Hosi.”

Teariki u te: “A hi tweni leswi Bibele yi swi vulaka. A hi pfuleni Esaya 42:5, hi ta yi hlaya swin’we.” Endzhaku ka loko a hlaye tsalwa, u vutise a ku, “Xana tsalwa leri ri vulavula hi mani?”

Muntshwa un’wana u hlamule a ku, “Ri vulavula hi Xikwembu.” Kutani Teariki u te: “U be kona, ri vulavula hi Xikwembu xa ntiyiso. Loko hi hlaya eka ndzimana ya vunhungu, xana Xikwembu xa ntiyiso xi hi byela yini? ‘Hi mina Yehovha. Rero i vito ra mina; naswona ku vangama ka mina a ndzi ku nyiki un’wana.’ Xana ma swi vona leswaku vito ra Xikwembu i mani?”

Ntlawa wolowo wu hlamule wu ku: “I Yehovha.”

 Tanihi leswi sweswi un’wana ni un’wana a rhiye ndleve, Teariki u vutise a ku: “Xana hi byihi vuyelo byo tirhisa vito ra Xikwembu leri nge Yehovha? A hi pfuleni Mintirho 2:21 leswaku hi kuma vuyelo bya kona. Yi ri: ‘Un’wana ni un’wana la vitanaka vito ra Yehovha u ta ponisiwa.’ Xana hi byihi vuyelo byo tirhisa vito ra Xikwembu?”

Muntshwa loyi a nga eka ntlawa wolowo u te, “Leswaku hi ponisiwa.”

Hi nkarhi wolowo tata wa Teariki u tlhelele ekamareni rero. Kutani u vutise ntlawa wolowo a ku: “Se mi anakanya yini? Xana vana va hina va swi kota ku chumayela? Xana swi fanerile leswaku hi famba na vona?” Hi nkarhi wolowo ntlawa wu pfumerile leswaku vana volavo va ni vuswikoti swinene ni leswaku swi fanerile leswaku va hlanganyela entirhweni wo  chumayela. Kutani Tueti u te: “Na n’wina hilaha ku fanaka mi nga avela van’wana ntiyiso wa Bibele hilaha Teariki a endleke hakona loko mi dyondze leswi yi swi tameleke.”

Mahungu Lamanene Ma Fika eXimutanini Lexi Nga eNtshaveni

Hi November 2013, Jean-Pierre la tirhaka ehofisini ya vuhundzuluxeri ePort-Vila le Vanuatu, u fambe hi xihaha-mpfhuka a ya enhlengeletanweni ya muganga exihlaleni xa rikwavo. Loko Jean-Pierre a fika exihlaleni laha ku yimaka swihaha-mpfhuka, ntlawa wa vanhu lava tsakelaka lava humaka exiphen’wini xa dzonga wa xihlala va te eka yena kutani va kombela minkandziyiso leyi sekeriweke eBibeleni. U fambise timagazini hinkwato leti a ri na tona. Kutani mufundhisi u ye eka Jean-Pierre ivi na yena a kombela minkandziyiso. Wanuna loyi u n’wi kombele leswaku a ta eximutanini lexi a tshamaka eka xona, kutani a ku: “Hi ni ndlala hi tlhelo ra moya. U fanele u ta eximutanini xa ka hina u ta hlamula swivutiso hinkwaswo leswi hi nga na swona.” Loko ku sale siku leswaku ku va ni nhlengeletano, nimixo, Jean-Pierre u fambe mpfhuka wo leha a khandziya ntshava. Eku heteleleni, u fike ehenhla ka ntshava laha ximutana lexi nga ekule a xi ri kona. Endzhaku ka loko a amukeriwe hi mandla mambirhi hi vanhu va le ximutanini xexo, Jean-Pierre u bule na vona hi Kingdom News No. 38 leyi nga ni nhloko-mhaka leyi nge, “Xana Vafi Va Ta Tlhela Va Hanya Hakunene?” U khutaze hinkwavo lava a va rhiye ndleve, kwalomu ka vanhu va 30, leswaku va fambisana na yena eTibibeleni ta vona. Bulo rero ri teke tiawara ta kwalomu ka nkombo. Hakunene vanhu va ximutana xexo a va ri ni ndlala hi tlhelo ra moya! Wanuna loyi a nga ni malembe ya 70 u te: “Evuton’wini bya mina, a ndzi si tshama ndzi twa nhlamuselo yo tano leyi nga erivaleni malunghana ni vafi!”

Jean-Pierre u etlele siku rin’we eximutanini xexo. A a etlela ekamareni rin’we ni mufundhisi yoloye. Loko a pfuka nimixo, mufundhisi a a ri karhi a hlaya yin’wana ya timagazini ta hina. Jean-Pierre u n’wi vutise leswaku u hlaya hi mhaka yihi kutani  u n’wi hlamule a tsakile a vula leswaku a ri karhi a hlaya hi Mfumo wa Xikwembu. U pfumerile leswaku Mfumo wa Xikwembu a wu le timbilwini ta Vafarisi, lava Yesu a va soleke eka Luka 17:21. U gimete hi ku vula leswaku Mfumo wa Xikwembu a wu le mbilwini ya munhu, hilaha kereke yakwe yi dyondzisaka hakona. Loko a tlhelela ePort-Vila, Jean-Pierre u hambete a fambisa dyondzo ni vanhu lava a va kumeke exihlaleni hi ku tirhisa tinqingho. Vamakwerhu vanharhu va le vandlheni ra le kusuhi hi ku tirhandzela va hlawule ku ya exihlaleni xexo eXitsundzuxweni naswona a ku ri ni vanhu va 109!

Vanuatu