Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Dyondzo 66: Yezabele—Nkosikazi Yo Homboloka

Dyondzo 66: Yezabele—Nkosikazi Yo Homboloka

Endzhaku ka ku fa ka Hosi Yerobuwamu, tihosi hinkwato leti a ti fuma emfun’weni wa le n’walungwini wa tinyimba ta 10 eIsrayele a ti hombolokile. Hosi Akabu a a homboloke ku tlula tihosi hinkwato. Xana wa swi tiva leswaku ha yini? Hikwalaho ka nsati wakwe, Nkosikazi Yezabele wo homboloka.

Yezabele a a nga ri wansati wa Muisrayele. A a ri n’wana wa hosi ya le Sidoni. A a gandzela Bali xikwembu xa mavunwa, naswona u endle leswaku Akabu ni Vaisrayele vo tala va gandzela Bali. Yezabele a a venga Yehovha kutani u dlaye vaprofeta va yena vo tala. Van’wana a va boheka ku tifihla emabakweni leswaku va nga dlayiwi. Loko Yezabele a lava xilo xo karhi, a a nga ri na mhaka ni ku dlaya munhu leswaku a xi kuma.

Siku rin’wana Hosi Akabu a a nga tsakanga. Hiloko Yezabele a n’wi vutisa a ku: ‘Ha yini u nga tsakanga namuntlha?’

Akabu u hlamule a ku: ‘Hikwalaho ka leswi Naboti a ndzi byeleke swona. A ndzi lava ku xava nsimu yakwe ya vhinyo. Kambe u arile.’

Yezabele u te: ‘U nga vileli. Ndzi ta ku kumela yona.’

Hiloko Yezabele a tsala mapapila a ma kongomisa eka vakulukumba va le mutini wa laha Naboti a a tshama kona. U te eka vona: ‘Lavani vavanuna lava nga pfuniki nchumu lava nga ta vula leswaku Naboti u rhukane Xikwembu ni hosi. Kutani mi teka Naboti mi n’wi humesela ehandle ka muti mi n’wi khandla hi maribye a fa.’

Loko Yezabele a twa leswaku Naboti u file, u byele Akabu a ku: ‘Famba sweswi u ya teka nsimu yakwe ya vhinyo.’ Xana a wu pfumeli leswaku Yezabele u fanele a xupuriwa hikwalaho ka swilo swo biha leswi a swi endleke?

Nkosikazi Yezabele

Hi ku famba ka nkarhi, Yehovha u rhume wanuna la vuriwaka Yehu leswaku a ya n’wi xupula. Loko Yezabele a twa leswaku Yehu u le ku teni, u tipende mahlo a tlhela a tisasekisa. Kambe loko Yehu a fika a vona Yezabele efasitereni, u huwelele vavanuna lava nga endlwini ya hosi a ku: ‘N’wi cukumeteleni ehansi!’ Vavanuna va endle tano, hilaha u swi vonaka hakona laha xifanisweni. Va n’wi cukumetele hansi, kutani a fa. Nkosikazi Yezabele u helele kwalaho.

1 Tihosi 16: 29-33; 18:1-4; 21:1-16; 2 Tihosi 9:30-37.Swivutiso

 • A a ri mani Yezabele?
 • Ha yini Hosi Akabu a a nga tsakanga siku rin’wana?
 • Yezabele u endle yini leswaku a kumela nuna wakwe Akabu nsimu ya vhinyo ya Naboti?
 • I mani loyi Yehovha a n’wi rhumeke leswaku a ya xupula Yezabele?
 • Hilaha u swi vonaka hakona laha xifanisweni, ku humelele yini loko Yehu a fika endlwini ya vuhosi ya Yezabele?

Swivutiso swo engetela

 • Hlaya 1 Tihosi 16:29-33 na 18:3, 4.

  Xana swiyimo eIsrayele a swi bihe ku fikela kwihi hi nkarhi wa Hosi Akabu?

 • Hlaya 1 Tihosi 21:1-16.

  Xana Naboti u kombise xivindzi ni ku tshembeka eka Yehovha hi ndlela yihi?

  Eka xikombiso xa Akabu, hi nga dyondza yini malunghana ni ku langutana ni ku hela matimba?

 • Hlaya 2 Tihosi 9:30-37.

  Hi nga dyondza yini eka ndlela leyi Yehu a a hisekela ku endla ku rhandza ka Yehovha ha yona?