Vaefesa 4:1-32

  • Vun’we emirini wa Kreste (1-16)

    • Tinyiko leti ku nga vavanuna (8)

  • Vumunhu bya khale ni lebyintshwa (17-32)

4  Hikwalaho, mina mubohiwa+ eHosini, ndzi mi kombela leswaku mi hanya hi ku pfumelelana+ ni leswi mi vitaneriweke swona,  hi ku titsongahata hinkwako,+ hi ku rhula, hi ku lehisa mbilu+ ni ku tiyiselelana hi rirhandzu.+  Mi va ni ku rhula, mi tiyimisela hi mbilu hinkwayo ku tshama mi ri ni vun’we lebyi mi byi kumaka hikwalaho ka moya lowo kwetsima.+  Ku ni miri wun’we+ ni moya wun’we,+ hilaha mi vitaneriweke eka ntshembo wun’we+ lowu mi vitaneriweke eka wona;  Hosi i yin’we,+ ripfumelo i rin’we, nkhuvulo i wun’we;  Xikwembu i xin’we ni Tata wa hinkwavo loyi a nga ehenhla ka hinkwavo. Xi tirhisa hinkwavo ku endla swilo naswona matimba ya xona ma tirha eka hinkwavo.  Kutani un’wana ni un’wana wa hina u nyikiwe musa lowukulu hi ku ya hi ndlela leyi Kreste a yi pimeke ha yona nyiko leyi ya mahala.+  Hikuva Matsalwa ma ri: “Loko a tlhandlukela ehenhla u teke mahlonga; u nyikele hi tinyiko leti ku nga vavanuna.”+  Xana ma vula yini marito lama nge “a tlhandlukela?” Ma vula swona leswaku u rhange hi ku ehla a ta la misaveni. 10  Loyi a xikeke ka ha ri yena loyi a tlhandlukeleke+ ehenhlahenhla ka matilo hinkwawo,+ leswaku a ta endla swilo hinkwaswo leswi vuriweke. 11  Naswona u veke van’wana ku va vaapostola,+ van’wana ku va vaprofeta,+ van’wana ku va vachumayeri+ va mahungu lamanene, van’wana ku va varisi ni vadyondzisi.+ 12  Hi xikongomelo xa ku letela vakwetsimi, ku tirhela van’wana, ku aka miri wa Kreste,+ 13  kukondza hinkwerhu hi fikelela vun’we bya ripfumelo naswona hi n’wi tiva kahle N’wana wa Xikwembu, leswaku hi va vanhu lava wupfeke,+ hi wupfa hi ku helela ku fana na Kreste. 14  Hikwalaho a ha ha fanelanga hi va vana, hikuva loyi a landzelaka tidyondzo+ ta mavunwa ta vanhu lava kanganyisaka van’wana u ta fana ni xikepe lexi nga elwandle lexi biwaka hi moya ni magandlati ma xi yisa hala ni hala. 15  Kambe hi ku vulavula ntiyiso, a hi kuleni hi rirhandzu eka swilo hinkwaswo eka loyi a nga nhloko, ku nga Kreste.+ 16  Miri hinkwawo+ wu hlanganisiwa hi yena, naswona wa tirhisana hi mahlangano hinkwawo lama endlaka leswi lavekaka. Loko xirho xin’wana ni xin’wana xi tirha kahle, leswi swi endla leswaku miri wu kula loko wu ri karhi wu tiaka hi rirhandzu.+ 17  Hikwalaho ndzi vula leswi ni ku nyikela vumbhoni eHosini, leswaku mi nga ha fambi hilaha matiko ma fambaka hakona+ hi mianakanyo ya wona leyi nga pfuniki nchumu.+ 18  Mianakanyo ya wona yi le munyameni naswona ma le kule ni vutomi lebyi humaka eka Xikwembu, hikwalaho ka ku pfumala ka wona vutivi, hikwalaho ka ku tlanyala ka timbilu ta wona. 19  Leswi ma nga ha riki na tingana, ma tinyiketele eka manyala*+ leswaku ma endla thyaka hinkwaro hi makwanga. 20  Kambe leswi a hi swona leswi mi swi dyondzeke ha Kreste, 21  loko hakunene mi n’wi twile naswona mi dyondzisiwe ha yena, hikuva ntiyiso wu le ka Yesu. 22  Mi dyondzisiwe ku cukumeta vumunhu bya khale+ lebyi fambisanaka ni ndlela leyi a mi hanya ha yona khale ni lebyi onhiwaka hi ku ya hi ku navela ka byona loku xisaka.+ 23  Naswona mi fanele mi ya emahlweni mi endliwa lavantshwa eka ndlela ya n’wina ya ku ehleketa,*+ 24  kutani mi fanele mi ambala vumunhu lebyintshwa+ lebyi endliweke hi ku rhandza ka Xikwembu hi ku lulama ka ntiyiso ni ku tshembeka. 25  Hikwalaho, leswi se mi cukumeteke mavunwa, un’wana ni un’wana wa n’wina a a vulavule ntiyiso eka munhukulobye+ hikuva hi swirho swa miri wun’we.+ 26  Karihani, kambe mi nga dyohi;+ dyambu ri nga peli ma ha hlundzukile;+ 27  mi nga nyiki Diyavulosi nkarhi.*+ 28  Loyi a yivaka a nga ha tlheli a yiva; kambe a a tirhe hi matimba a endla ntirho lowunene hi mavoko yakwe,+ leswaku a kuma xo pambulela loyi a pfumalaka.+ 29  Rito ro bola ri nga humi enon’wini wa n’wina,+ kambe a ku hume ntsena leswinene leswi akaka hi ku ya hi xilaveko xa kona, leswaku swi pfuna lava swi twaka.+ 30  Nakambe, mi nga twisi moya lowo kwetsima wa Xikwembu+ ku vava, lowu mi funghiweke+ ha wona hikwalaho ka siku ra ku tshunxiwa hi nkutsulo.+ 31  Cukumetani ku leva hinkwako,+ ku hlundzuka, vukarhi, huwa ni nhlambha+ ku katsa ni vubihi hinkwabyo.+ 32  Kambe kombanani musa, mi twelana vusiwana,+ mi rivalelana hi ku tshunxeka tanihi leswi Xikwembu na xona xi mi rivaleleke hi ku tshunxeka hi Kreste.+

Tinhlamuselo ta le hansi

Kumbe “mahanyelo lama khomisaka tingana.” Hi Xigriki, a·sel′gei·a. Vona Tinhlamuselo.
Hi Xigriki, “matimba ya mianakanyo ya n’wina.”
Kumbe “mi nga nyiki Diyavulosi ndhawu.”