Tipisalema 119:1-176

 • Ku tlangela rito ra Xikwembu ra risima

  • ‘Vantshwa va nga swi kotisa ku yini ku tikhoma hi ndlela leyinene?’ (9)

  • “Ndzi rhandza switsundzuxo swa wena” (24)

  • “Ndzi tshemba rito ra wena” (74, 81, 114)

  • “Ndzi wu rhandza swinene nawu wa wena!” (97)

  • “Ndzi twisisa ku tlula vadyondzisi va mina hinkwavo” (99)

  • “Rito ra wena i rivoni enengeni wa mina” (105)

  • “Mongo wa rito ra wena i ntiyiso” (160)

  • Lava rhandzaka nawu wa wena va ni ku rhula (165)

א [Aleph] 119  Va tsaka lava tshamaka va tshembekile, Lava hanyaka* hi nawu wa Yehovha.+   Va tsaka lava yingisaka switsundzuxo swakwe+Lava n’wi lavaka hi mbilu hinkwayo.+   A va endli leswo biha;Va famba etindleleni takwe.+   U vule leswaku swileriso swa wenaSwi landzeleriwa hi mbilu hinkwayo.+   Loko a ndzo kota ku tshama ndzi tshembekile+Leswaku ndzi ta yingisa milawu ya wena!   Kutani a ndzi nga ta khomiwa hi tingana+Loko ndzi anakanyisisa hi milawu ya wena.   Ndzi ta ku dzunisa hi mbilu leyineneLoko ndzi dyondza swiboho swa wena swo lulama.   Ndzi ta yingisa milawu ya wena. U nga tshuki u ndzi fularhela nikatsongo. ב [Beth]   Xana jaha ri nga swi kotisa ku yini ku tikhoma hi ndlela leyinene? Hi ku hanya hi rito ra wena.+ 10  Ndzi ku lavisisa hi mbilu ya mina hinkwayo. U nga ndzi tshiki ndzi hambuka ndzi nga hanyi hi swileriso swa wena.+ 11  Ndzi hlayisa rito ra wena embilwini ya mina+Leswaku ndzi nga ku dyoheli.+ 12  Onge u nga dzunisiwa wena Yehovha;Ndzi dyondzise milawu ya wena. 13  Ndzi byele van’wanaSwiboho hinkwaswo leswi u swi endleke. 14  Switsundzuxo swa wena swa ndzi tsakisa+Ku tlula swilo hinkwaswo swa nkoka.+ 15  Ndzi ta anakanyisisa hi swileriso swa wena+Naswona ndzi ta veka matihlo ya mina etindleleni ta wena.+ 16  Ndza yi rhandza milawu ya wena. A ndzi nge ri rivali rito ra wena.+ ג [Gimel] 17  Vana ni musa eka nandza wa wenaLeswaku ndzi ta hanya ndzi yingisa rito ra wena.+ 18  Pfula matihlo ya mina leswaku ndzi ta swi vona kahleSwilo swo hlamarisa leswi nga enawini wa wena. 19  Ndzo va muluveri etikweni.+ U nga ndzi tumbeteli swileriso swa wena. 20  Ndzi tshamela ku navelaKu tiva swiboho swa wena swa vuavanyisi. 21  U tshinya lava tikukumuxaka,Lava rhukaniweke, lava hambukaka eswilerisweni swa wena.+ 22  Endla leswaku va tshika ku ndzi delela ni ku ndzi tekela ehansi,Hikuva ndzi yingisa switsundzuxo swa wena. 23  Hambiloko tihosana ti tshama ehansi ti vulavula ku biha hi mina. Nandza wa wena u anakanyisisa* hi milawu ya wena. 24  Ndzi rhandza switsundzuxo swa wena;+I vatsundzuxi va mina.+ ד [Daleth] 25  Ndzi badame eritshurini.+ Ndzi hlayise ndzi hanya hilaha u tshembiseke hakona.+ 26  Ndzi ku byele tindlela ta mina naswona u ndzi hlamurile;Ndzi dyondzise milawu ya wena.+ 27  Ndzi pfune ndzi twisisa swileriso swa wena,Leswaku ndzi ta anakanyisisa* hi mitirho ya wena yo hlamarisa.+ 28  Ni vurhongo a bya ha khomi hikwalaho ka gome. Ndzi tiyise hi rito ra wena. 29  Susa ndlela ya vuxisi eka mina,+U ndzi komba tintswalo hi ku ndzi dyondzisa nawu wa wena. 30  Ndzi hlawule ndlela ya ku tshembeka.+ Ndza swi vona leswaku swiboho swa wena i swinene. 31  Ndzi namarhela switsundzuxo swa wena.+ Yehovha Xikwembu xanga, u nga ndzi tshiki ndzi khomisiwa tingana.+ 32  Ndzi ta lavisisa swileriso swa wena hi mapfundzaHikuva u swi endlele ndhawu embilwini ya mina.* ה [He] 33  Ndzi dyondzise milawu ya wena Yehovha,+Ndzi ta yi yingisa hi mbilu hinkwayo ku ya fika emakumu.+ 34  Ndzi nyike ku twisisa,Leswaku ndzi ta hlayisa nawu wa wenaNdzi wu yingisa hi mbilu ya mina hinkwayo. 35  Ndzi fambise endleleni ya swileriso swa wena,+Hikuva ya ndzi tsakisa. 36  Endla leswaku mbilu ya mina yi yingisa switsundzuxo swa wena,Ku ri ni ku navela rifuwo.+ 37  Endla leswaku matihlo ya mina ma nga languti swilo leswi nga pfuniki nchumu;+Ndzi hlayise ndzi hanya endleleni ya wena. 38  Endla leswi u swi tshembiseke nandza wa wena,Leswaku u ta chaviwa.* 39  Susa tingana leti ti ndzi chavisaka,Hikuva swiboho swa wena i swinene.+ 40  Vona ndlela leyi ndzi navelaka swileriso swa wena ha yona. Ndzi hlayise ndzi hanya hikuva u lulamile. ו [Waw] 41  Ndzi kombe rirhandzu, wena Yehovha,+Ndzi ponise hilaha u tshembiseke hakona;+ 42  Kutani ndzi ta hlamula loyi a ndzi tlhontlhaka,Hikuva ndzi tshembela eritweni ra wena. 43  U nga ri susi rito ra ntiyiso enon’wini wa mina,Hikuva ndzi tshembe* vuavanyisi bya wena. 44  Ndzi ta yingisa nawu wa wena nkarhi hinkwawo,Hilaha ku nga heriki.+ 45  Naswona ndzi ta fambafamba endhawini leyi sirhelelekeke,*+Hikuva ndzi lavisisa swileriso swa wena. 46  Ndzi ta vulavula hi switsundzuxo swa wena emahlweni ka tihosi,Naswona a ndzi nge khomiwi hi tingana.+ 47  Ndzi tsakela swileriso swa wenaIna, ndza swi rhandza.+ 48  Ndzi ta swi tlakusela mavoko swileriso swa wena leswi ndzi swi rhandzaka,+Naswona ndzi ta anakanyisisa* hi milawu ya wena.+ ז [Zayin] 49  Tsundzuka rito leri u ri byeleke* nandza wa wena,Leri u ndzi nyikeke ntshembo ha rona.* 50  Lowu i nchavelelo wa mina loko ndzi ri emaxangwini,+Hikuva rito ra wena ri ndzi hlayise ndzi hanya. 51  Lava tikukumuxaka va ndzi hleka,Kambe a ndzi hambuki enawini wa wena.+ 52  Yehovha Xikwembu xanga, ndzi tsundzuka swiboho swa wena swa khale swinene,+Naswona swa ndzi chavelela.+ 53  Ndzi karihe ngopfu hikwalaho ka lavo homboloka,Lava tshikaka nawu wa wena.+ 54  Milawu ya wena i tinsimu eka minaHinkwako laha ndzi tshamaka kona.* 55  Yehovha, ndzi tsundzuka vito ra wena nivusiku,+Leswaku ndzi ta yingisa nawu wa wena. 56  Sweswo ndzi swi endle mukhuvaHikuva ndzi yingise swileriso swa wena. ח [Heth] 57  Hinkwaswo leswi ndzi nga na swona swi huma eka Yehovha;+Ndzi tshembise ku yingisa marito ya wena.+ 58  Ndza ku kombela hi mbilu ya mina hinkwayo;+Ndzi kombe tintswalo+ hilaha u tshembiseke* hakona. 59  Ndzi kambisise tindlela ta mina,Leswaku ndzi ta tlhelela eka wena ndzi yingisa switsundzuxo swa wena.+ 60  Ndzi hatlisile, a ndzi hlwelangaKu yingisa swileriso swa wena.+ 61  Tintambhu ta lavo homboloka ti ndzi rhendzerile,Kambe a ndzi wu rivali nawu wa wena.+ 62  Ndzi pfuka nivusiku ndzi ku khensa+Hikwalaho ka swiboho swa wena swo lulama. 63  Ndzi munghana wa vanhu hinkwavo lava ku chavakaNi wa lava yingisaka swileriso swa wena.+ 64  Rirhandzu ra wena ri tate misava, Yehovha;+Ndzi dyondzise milawu ya wena. ט [Teth] 65  U endlele nandza wa wena leswinene,Hilaha u tshembiseke hakona, Yehovha Xikwembu xanga. 66  Ndzi nyike ku twisisa ni vutivi,+Hikuva ndzi tshemba swileriso swa wena. 67  Loko ndzi nga si xaniseka a ndzi hambuka,*Kambe sweswi ndzi endla leswi u swi vulaka.+ 68  U lonene+ ni mitirho ya wena i yinene. Ndzi dyondzise milawu ya wena.+ 69  Lava manyunyu va ndzi mbyindla hi mavunwa,Kambe ndzi yingisa swileriso swa wena hi mbilu ya mina hinkwayo. 70  Timbilu ta vona ti tlanyarile,+Kambe mina ndzi rhandza nawu wa wena.+ 71  I swinene leswi ndzi xanisekeke,+Leswaku ndzi ta dyondza milawu ya wena. 72  Nawu lowu u nga wu veka i wunene eka mina,+Ku tlula swiphemu swa magidi swa nsuku ni silivhere.+ י [Yod] 73  Ndzi endliwe hi mavoko ya wena, hi wona ma nga ndzi vumba. Ndzi nyike ku twisisa,Leswaku ndzi ta dyondza swileriso swa wena.+ 74  Lava va ku chavaka va tsaka loko va ndzi vona,Hikuva ndzi tshemba rito ra wena.+ 75  Yehovha Xikwembu xanga, ndza swi tiva leswaku swiboho swa wena, swi lulamile+Nileswaku u ndzi tshinye hikwalaho ka ku tshembeka ka wena.+ 76  Ndzi kombela ku chaveleriwa hi rirhandzu ra wena,+Hi ku ya hi leswi u swi tshembiseke nandza wa wena. 77  Ndzi kombe tintswalo leswaku ndzi nga lovi,+Hikuva ndzi rhandza nawu wa wena.+ 78  Lava tikukumuxaka a va khomiwe hi tingana,Hikuva va ndzi dyohela ndzi nga va endlelanga nchumu. Kambe ndzi ta anakanyisisa* hi swileriso swa wena.+ 79  Lava ku chavaka a va tlhelele eka mina,Lava tivaka switsundzuxo swa wena. 80  Ndzi pfune ndzi yingisa milawu ya wena hi mbilu hinkwayo,+Leswaku ndzi nga khomiwi hi tingana.+ כ [Kaph] 81  Ndzi navela ku ponisiwa hi wena,+Hikuva ndzi tshemba rito ra wena. 82  Matihlo ya mina ma navela ku vona switshembiso swa wena,+Loko ndzi ku: “Xana u ta ndzi chavelela rini?”+ 83  Hikuva ndzi fana ni gula ra dzovo leri omisiweke hi musi,Kambe a ndzi yi rivali milawu ya wena.+ 84  Xana nandza wa wena u ta rindza masiku mangani? Xana u ta va avanyisa rini lava ndzi xanisaka?+ 85  Lava tikukumuxaka va ndzi celele migodi,Lava delelaka nawu wa wena. 86  Swileriso swa wena hinkwaswo swi tshembekile. Ndzi pfune hikuva vanhu va ndzi xanisa ndzi nga va dyohelanga nchumu.+ 87  A ku sale katsongo va ndzi lovisile,Kambe a ndzi swi fularhelanga swileriso swa wena. 88  Ndzi hlayise ndzi hanya hikwalaho ka rirhandzu ra wena,Leswaku ndzi ta yingisa switsundzuxo swa wena. ל [Lamed] 89  Rito ra wena ri ta tshama ri ri kona etilweni,+Yehovha Xikwembu xanga. 90  U tshembekile eka vanhu hinkwavo.+ U tumbuluxe misava naswona yi ta tshama yi ri kona.+ 91  Swa* ha ri kona ninamuntlha hikwalaho ka milawu ya wena,Hikuva hinkwaswo i malandza ya wena. 92  Loko a ndzi nga wu rhandzi nawu wa wena,A ndzi ta va ndzi file hi mbitsi.+ 93  A ndzi nge pfuki ndzi swi rivarile swileriso swa wena,Hikuva hi swona swi nga endla leswaku u ndzi tshika ndzi hanya.+ 94  Ndzi wa wena; ndzi ponise,+Hikuva ndzi lavisise swileriso swa wena.+ 95  Lavo homboloka va lava ku ndzi lovisa,Kambe ndzi yingiserisisa switsundzuxo swa wena. 96  Ndzi xiye leswaku swilo hinkwaswo leswi hetisekeke swi ni swipimelo,Kambe milawu ya wena a yi na swipimelo.* מ [Mem] 97  Ndzi wu rhandza swinene nawu wa wena!+ Ndzi anakanyisisa* ha wona siku hinkwaro.+ 98  Xileriso xa wena xi ndzi tlharihisa ku tlula valala va mina,+Hikuva ndzi tshama ndzi ri na xona. 99  Ndzi twisisa ku tlula vadyondzisi va mina hinkwavo,+Hikuva ndzi anakanyisisa* hi switsundzuxo swa wena. 100  Ndzi twisisa ku tlula vanhu lavakulu,Hikuva ndzi yingisa swileriso swa wena. 101  A ndzi pfumeli ku famba hi ndlela yihi ni yihi yo homboloka,+Leswaku ndzi ta yingisa rito ra wena. 102  A ndzi hambuki enawini wa wena,Hikuva u ndzi dyondzisile. 103  A hi ku nandziha ka marito ya wena,Ma tsokombela ku tlula ni vulombe!+ 104  Ndzi endla swilo hi ku twisisa hikwalaho ka milawu ya wena.+ Hi yona mhaka leyi ndzi vengaka tindlela hinkwato ta mavunwa.+ נ [Nun] 105  Rito ra wena i rivoni enengeni wa mina,Ni ku vonakala endleleni ya mina.+ 106  Ndzi hlambanyile naswona ndzi ta swi endla,Leswaku ndzi yingisa swiboho swa wena swo lulama. 107  Ndzi xaniseke ngopfu.+ Ndzi sirhelele hilaha u tshembiseke hakona, Yehovha Xikwembu xanga.+ 108  Yehovha Xikwembu xanga, ndzi kombela u amukela magandzelo ya ku ku dzunisa,+U ndzi dyondzisa milawu ya wena.+ 109  Ndzi tshama ndzi ri ekhombyeni,Kambe a ndzi wu rivalanga nawu wa wena.+ 110  Lavo homboloka va ndzi rhiyile,Kambe a ndzi hambukanga eswilerisweni swa wena.+ 111  Switsundzuxo swa wena swi ta va ndzhaka ya mina hilaha ku nga heriki,Hikuva swi tsakisa mbilu ya mina.+ 112  Ndzi endle xiboho xo yingisa milawu ya wenaHilaha ku nga heriki, kukondza ndzi fa. ס [Samekh] 113  Ndzi venga vanhu va timbilu timbirhi,+Kambe ndzi rhandza nawu wa wena.+ 114  U xitlhangu xa mina ni laha ndzi tumbelaka kona,+Hikuva ndzi tshemba rito ra wena.+ 115  Fambelani ekule na mina n’wina vanhu vo homboloka,+Leswaku ndzi ta yingisa swileriso swa Xikwembu xanga. 116  Ndzi seketele hilaha u tshembiseke hakona,*+Leswaku ndzi ta ya emahlweni ndzi hanya;U nga ndzi tshiki ndzi khomisiwa tingana.+ 117  Ndzi seketele leswaku ndzi ta ponisiwa;+Kutani ndzi ta tshama ndzi anakanyisisa hi milawu ya wena.+ 118  U fularhela hinkwavo lava hambukaka emilawini ya wena,+Hikuva i vahembi ni vakanganyisi. 119  U herisa hinkwavo lavo homboloka emisaveni onge hiloko va ri swikampfu.+ Hi yona mhaka ndzi rhandzaka switsundzuxo swa wena. 120  Ndzi ku chava lerova miri wa mina wa rhurhumela;Ndzi chava vuavanyisi bya wena. ע [Ayin] 121  Ndzi endle leswinene ni leswi lulameke. U nga ndzi tshiki emavokweni ya vatshikileri va mina! 122  Tshembisa nandza wa wena leswaku u ta n’wi pfuna;Lava tikukumuxaka va nga ndzi tshikileli. 123  Matihlo ya mina ma karhele hi ku rindzela ku ponisiwa hi wena+Ni xitshembiso xa wena xo lulama.+ 124  Komba nandza wa wena rirhandzu,+Ndzi dyondzise milawu ya wena.+ 125  Ndzi nandza wa wena; ndzi nyike ku twisisa,+Leswaku ndzi ta tiva switsundzuxo swa wena. 126  I nkarhi wa leswaku Yehovha a endla swo karhi,+Hikuva va tlule nawu wa wena. 127  Hi yona mhaka ndzi rhandzaka swileriso swa wenaKu tlula nsuku, hambi ku ri nsuku wa xiyimo xa le henhla.+ 128  Hikwalaho, ndzi teka swileriso hinkwaswo leswi humaka eka wena swi lulamile;+Ndzi venga ndlela yinʼwana ni yinʼwana leyi nga riki ntiyiso.+ פ [Pe] 129  Switsundzuxo swa wena swa hlamarisa. Hi yona mhaka ndzi swi yingisa. 130  Loko marito ya wena ma hlamuseriwa ma tisa ku vonakala,+Ma endla leswaku ni loyi a nga riki na ntokoto a twisisa.+ 131  Ndzi ahlamisa nomu wa mina hi ku helela ndzi tlhela ndzi hefemulela ehenhla,Hikuva ndzi navela swileriso swa wena.+ 132  Tana u ta ndzi komba tintswalo,+Hi ku ya hi xiboho xa wena eka lava rhandzaka vito ra wena.+ 133  Kongomisa milenge ya mina hi rito ra wena;Ndzi nga lawuriwi hi leswo homboloka.+ 134  Ndzi ponise eka lava ndzi tshikilelaka,Ndzi ta yingisa swileriso swa wena. 135  Komba nandza wa wena musa,+Ndzi dyondzise milawu ya wena. 136  Matihlo ya mina ma xiririka mihloti Hikwalaho ka leswi vanhu va nga yingisiki nawu wa wena.+ צ [Tsade] 137  U lulamile Yehovha,+Ni vuavanyisi bya wena byi lulamile.+ 138  Switsundzuxo swa wena swi lulamileNaswona swa tshembeka swinene. 139  Ku hiseka ka mina ku ndzi dyile,+Hikuva valala va mina va rivale marito ya wena. 140  Rito ra wena ri tengisiwile swinene,+Naswona nandza wa wena wa ri rhandza.+ 141  Ndzo va munhu ntsena naswona ndzi tekeriwa ehansi;+Kambe a ndzi swi rivalanga swileriso swa wena. 142  Ku lulama ka wena a ku heli,+Ni nawu wa wena i ntiyiso.+ 143  Hambiloko ndzi weriwa hi maxangu ni swiphiqo,A ndzi nge tshiki ku rhandza milawu ya wena. 144  Switsundzuxo swa wena swi ta tshama swi lulamile hilaha ku nga heriki. Ndzi nyike ku twisisa,+ leswaku ndzi ta ya emahlweni ndzi hanya. ק [Qoph] 145  Ndzi ku vitanile hi mbilu hinkwayo. Ndzi hlamule, Yehovha Xikwembu xanga. Ndzi ta yingisa milawu ya wena. 146  Ndzi ku vitanile; ndzi ponise! Ndzi ta yingisa switsundzuxo swa wena. 147  Ndzi pfuke nimpundzu swinene leswaku ndzi kombela ku pfuniwa.+ Hikuva ndzi tshemba marito ya wena. 148  Ndzi pfuke exikarhi ka vusiku,Leswaku ndzi ta anakanyisisa* hi rito ra wena.+ 149  Ndzi yingise hikwalaho ka rirhandzu ra wena.+ Ndzi hlayise ndzi hanya hikuva u lulamile Yehovha. 150  Lava endlaka manyala va ndzi tshinelerile;Va fambela ekule swinene ni nawu wa wena. 151  U le kusuhi Yehovha,+Naswona milawu ya wena hinkwayo i ntiyiso.+ 152  Ndzi dyondze switsundzuxo swa wena khale swinene,Leswi u endleke leswaku swi va kona hilaha ku nga heriki.+ ר [Resh] 153  Vona maxangu ya mina, u ndzi ponisa,+Hikuva a ndzi wu rivalanga nawu wa wena. 154  Ndzi lwele* u ndzi ponisa;+Ndzi hlayise ndzi hanya hilaha u ndzi tshembiseke* hakona. 155  Lavo homboloka a va nge ponisiwi,Hikuva a va yi lavisisanga milawu ya wena.+ 156  Tintswalo ta wena i tikulu, wena Yehovha.+ Ndzi hlayise ndzi hanya hikwalaho ka vululami bya wena. 157  Vaxanisi ni valala va mina va tele;+Kambe a ndzi swi tshikanga switsundzuxo swa wena. 158  Ndzi languta vakanganyisi ndzi va nyenya,Hikuva a va ri yingisi rito ra wena.+ 159  Vona ndlela leyi ndzi rhandzaka swileriso swa wena! Yehovha Xikwembu xanga, ndzi hlayise ndzi hanya hikwalaho ka rirhandzu ra wena.+ 160  Mongo wa rito ra wena i ntiyiso,+Swiboho swa wena hinkwaswo swi ta va kona hilaha ku nga heriki. ש [Sin] kumbe [Shin] 161  Tihosana ta ndzi xanisa+ ndzi nga ti dyohelanga nchumu,Kambe mbilu ya mina yi xixima marito ya wena.+ 162  Rito ra wena ra ndzi tsakisa+Ku fana ni munhu la kumeke rifuwo ro tala. 163  Ndzi venga mavunwa, ndza ma nyenya.+ Ndzi rhandza nawu wa wena.+ 164  Ndzi ku dzunisa ka nkombo hi sikHikwalaho ka swiboho swa wena leswinene. 165  Lava rhandzaka nawu wa wena va ni ku rhula lokukulu;+A xi kona lexi nga va khunguvanyisaka. 166  Ndzi langutele ku ponisiwa hi wena Yehovha,Naswona ndzi yingisa swileriso swa wena. 167  Ndzi yingisa switsundzuxo swa wena,Naswona ndza swi rhandza swinene.+ 168  Ndzi yingisa swileriso swa wena ni switsundzuxo swa wena,Hikuva hinkwaswo leswi ndzi swi endlaka wa swi tiva.+ ת [Taw] 169  Yehovha Xikwembu xanga, yingisa xirilo xa mina xo kombela ku pfuniwa.+ Ndzi endle ndzi twisisa, hilaha u ndzi tshembiseke hakona.+ 170  Ndzi yingise loko ndzi kombela ku kombiwa tintswalo. Ndzi ponise, hilaha u tshembiseke* hakona. 171  Onge milomu ya mina yi nga khapakhapa hi swidzuniso,+Hikuva u ndzi dyondzisa milawu ya wena. 172  Onge ririmi ra mina ri nga yimbelela hi marito ya wena,+Hikuva swileriso swa wena hinkwaswo swi lulamile. 173  Onge voko ra wena ri nga tshama ri lunghekele ku ndzi pfuna,+Hikuva ndzi tiyimisele ku yingisa swileriso swa wena.+ 174  Ndzi navela ku ponisiwa hi wena Yehovha,Naswona ndzi rhandza nawu wa wena.+ 175  Ndzi pfumelele ndzi hanya leswaku ndzi ta ku dzunisa;+Onge ndlela leyi u nga ta avanyisa ha yona yi nga ndzi pfuna. 176  Ndzi hambukile ku fana ni nyimpfu leyi lahlekeke.+ Lava nandza wa wena,Hikuva a ndzi swi rivalanga swileriso swa wena.+

Tinhlamuselo ta le hansi

Hi Xiheveru, “fambaka.”
Kumbe “dyondza.”
Kumbe “dyondza.”
Kumbexana “u endla mbilu ya mina yi titshemba.”
Kumbexana “Leswi endleriwaka lava ku chavaka.”
Kumbe “ndzi rindzele.”
Kumbe “endhawini leyi pfulekeke.”
Kumbe “dyondza.”
Kumbe “tshembiseke.”
Kumbe “Leri u endleke leswaku ndzi ri rindza.”
Kumbe “Endlwini leyi ndzi nga luvela eka yona.”
Kumbe “u vuleke.”
Kumbe “a ndzi dyoha hi xihoxo.”
Kumbe “dyondza.”
Ku nga hinkwaswo leswi Xikwembu xi swi tumbuluxeke.
Hi Xiheveru, “yi aname ngopfu.”
Kumbe “dyondza.”
Kumbe “dyondza.”
Kumbe “hilaha u vuleke hakona.”
Kumbe “dyondza.”
Kumbe “Yimela mhaka ya mina.”
Kumbe “u vuleke.”
Kumbe “vuleke.”