Mitirho 15:1-41

  • Ku nga twani hi mhaka ya ku yimba eAntiyoka (1, 2)

  • Ku rhumeriwa xivutiso eYerusalema (3-5)

  • Vakulukumba ni vaapostola va hlangana (6-21)

  • Papila leri humaka eka huvo leyi fumaka (22-29)

  • Papila ri khutaza mavandlha (30-35)

  • Pawulo na Barnaba va hambana (36-41)

15  Hiloko ku ta vavanuna lava a va huma eYudiya va sungula ku dyondzisa vamakwavo va ku: “Loko mi nga yimbi hi ku ya hi Nawu wa Muxe,+ a mi nge ponisiwi.”  Kambe endzhaku ka loko Pawulo na Barnaba va ve ni mholovo leyikulu ni ku kanetana na vona, ku endliwe xiboho xa leswaku Pawulo, Barnaba ni van’wana va vona va ya eYerusalema+ eka vaapostola ni vakulukumba ku ya kanerisana hi mhaka leyi.  Kutani endzhaku ka loko vandlha ri va heleketilenyana, vavanuna lava va khome ndlela va hundza hi le Fenikiya ni le Samariya, va rungula hi vuxokoxoko ndlela leyi vanhu va matiko va hundzukeke ha yona, va endla leswaku vamakwavo hinkwavo va tsaka.  Loko va fika eYerusalema, vandlha ni vaapostola ni vakulukumba va va amukele hi mandla mambirhi, kutani va va rungulela swilo swo tala leswi Xikwembu xi swi endleke ha vona.  Kambe van’wana va ntlawa wa Vafarisi lava hundzukeke va va vapfumeri va suka va yima va ku: “Swa fanela ku va yimbisa ni ku va lerisa ku hlayisa Nawu wa Muxe.”+  Hiloko vaapostola ni vakulukumba va hlengeletana leswaku va ta vulavurisana hi mhaka leyi.  Endzhaku ka loko va kanetane nkarhi wo leha hi mhaka leyi, Petro a suka a yima a ku eka vona: “Vavanuna, vamakwerhu, mi swi tiva kahle leswaku Xikwembu xi ndzi hlawule khale exikarhi ka n’wina leswaku hi nomu wa mina vanhu va matiko va twa rito ra mahungu lamanene kutani va va vapfumeri.+  Naswona Xikwembu lexi tivaka mbilu,+ xi tiyisise mhaka leyi hi ku va nyika moya lowo kwetsima,+ hilaha xi endleke hakona eka hina.  Nakambe xi swi veke erivaleni leswaku a hi hambani helo na vona,+ kambe xi basise timbilu ta vona hi ripfumelo.+ 10  Kutani, hikwalaho ka yini mi ringa Xikwembu hi ku rhwexa vadyondzisiwa joko+ leri hambi vakokwa wa hina kumbe hina hi nga swi kotangiki ku ri rhwala?+ 11  Ku ri na sweswo, hi ni ripfumelo ra leswaku hi ponisiwa hikwalaho ka musa lowukulu wa Hosi Yesu,+ ku fana na vona.”+ 12  Endzhaku ka sweswo ntlawa hinkwawo wu miyela, wu sungula ku yingisela Barnaba na Pawulo loko va va rungulela masingita ni swihlamariso swo tala leswi Xikwembu xi swi endleke ha vona exikarhi ka matiko. 13  Kuteloko va hete ku vulavula, Yakobo a hlamula a ku: “Vavanuna, vamakwerhu, ndzi yingiseni. 14  Simiyoni+ u hi rungulele ndlela leyi Xikwembu xi tsundzukeke vamatiko ha yona ro sungula ni leswaku xi sungule ku tihlawulela vanhu va vito ra xona exikarhi ka vona.+ 15  Mhaka leyi yi pfumelelana ni marito ya Vaprofeta hilaha swi tsariweke ha kona: 16  ‘Endzhaku ka swilo leswi ndzi ta vuya ndzi pfuxa yindlu ya Davhida leyi weke; naswona ndzi ta tlhela ndzi pfuxa makhumbi ya yona, ndzi yi yimisa, 17  leswaku vanhu lava saleke va ta lava Yehovha* hi mbilu hinkwayo, swin’we ni vanhu va matiko hinkwawo, vanhu lava vitaniwaka hi vito ra mina, ku vula Yehovha,* la endlaka swilo leswi,+ 18  leswi tiviwaka ku sukela khale.’+ 19  Hikwalaho xiboho* xa mina i ku va ndzi nga karhati vanhu va matiko lava lavaka ku gandzela Xikwembu,+ 20  kambe hi va tsalela leswaku va papalata swilo leswi fambisanaka ni ku gandzela swikwembu,+ ku tikhoma ko biha hi swa masangu*+ ni ku dya leswi dlayiweke hi ku tlimbiwa nkolo* ni ngati.+ 21  Phela ku sukela emikarhini ya khale a ku ri ni vanhu lava chumayelaka hi Muxe eka muti wun’wana ni wun’wana, hikuva va hlaya hi yena hi rito leri twalaka emasinagogeni savata yin’wana ni yin’wana.”+ 22  Kutani vaapostola ni vakulukumba swin’we ni vandlha hinkwaro va endla xiboho xo rhuma vavanuna lava hlawuriweke exikarhi ka vona va ya eAntiyoka swin’we na Pawulo na Barnaba; va rhume Yudasi loyi a a vuriwa Barsaba na Silasi,+ lava a va ri vavanuna lava a va rhangela exikarhi ka vamakwavo. 23  Va tsale papila leri kutani va ri rhumela hi vona va ku: “Vaapostola ni vakulukumba, vamakwenu, eka vamakwerhu lava nga eAntiyoka,+ eSiriya ni le Kilikiya lava humaka eka vamatiko: Xewani! 24  Leswi hi tweke leswaku ku ni lava nga suka haleno va huma exikarhi ka hina, va fika va mi karhata hi leswi va nga swi vula,+ va ringeta ku mi hambukisa, hambileswi a hi nga va rhumanga, 25  hi endle xiboho xo hlawula vavanuna hi va rhuma eka n’wina va ta na Barnaba na Pawulo lava hi va rhandzaka, 26  vavanuna lava hoxeke vutomi bya vona ekhombyeni hikwalaho ka vito ra Hosi ya hina Yesu Kreste.+ 27  Hikokwalaho hi tlhela hi mi rhumela Yudasi na Silasi, leswaku na vona va ta mi byela mhaka leyi fanaka hi nomu.+ 28  Hikuva moya lowo kwetsima+ swin’we na hina, hi tsakele ku ka hi nga mi engeteleli ndzhwalo wun’wana, handle ka swilo leswi, leswi nga swa nkoka: 29  ku papalata swilo leswi nyikeriweke eka swikwembu,+ ngati,+ swilo leswi dlayiweke hi ku tlimbiwa nkolo*+ ni ku tikhoma ko biha hi swa masangu.*+ Loko mi papalata swilo leswi hi ku helela, mi ta fuwa. Vanani ni rihanyo lerinene!”* 30  Loko vavanuna lava va tshikiwile va famba, va kongome eAntiyoka, va fika va hlengeleta vadyondzisiwa kutani va va nyika papila. 31  Loko va heta ku ri hlaya a va tsake ngopfu hikuva ri va khutazile. 32  Leswi Yudasi na Silasi a va ri vaprofeta, va khutaze vamakwavo ni ku va tiyisa hi marito yo tala.+ 33  Endzhaku ka loko va tshame nkarhinyana kwalaho, vadyondzisiwa va va tshika va famba hi ku rhula va tlhelela eka lava va va rhumeke. 34  *—— 35  Kambe Pawulo na Barnaba va sala eAntiyoka va ri karhi va dyondzisa ni ku chumayela mahungu lamanene ya rito ra Yehovha* va ri ni vadyondzisiwa van’wana vo tala. 36  Endzhaku ka masikunyana, Pawulo a byela Barnaba a ku: “A hi tlhelele hi ya endzela vamakwerhu emitini hinkwayo leyi hi chumayeleke rito ra Yehovha,* hi ya vona leswaku va njhani.”+ 37  Barnaba a a tiyimisele ku famba na Yohane, loyi a a vuriwa Marka.+ 38  Kambe Pawulo a a nga swi lavi ku famba na Marka, hikuva u suke a va siya loko va ri ePamfiliya, a nga lavanga ku famba na vona entirhweni.+ 39  Kutani ku pfuke mholovo yo chavisa hikwalaho ka sweswo, lerova va hambana; Barnaba+ a teka Marka va tlutela eKipra. 40  Pawulo a hlawula Silasi kutani va famba endzhaku ka loko vamakwavo va n’wi khongelerile leswaku Yehovha* a n’wi komba musa lowukulu.+ 41  U hundze hi le Siriya ni le Kilikiya, a tiyisa mavandlha.

Tinhlamuselo ta le hansi

Kumbe “mavonelo.”
Kumbe “swiharhi leswi dlayiweke ngati ya swona yi nga chuluriwi ehansi.”
Hi Xigriki, i por·nei′a. Vona Tinhlamuselo.
Kumbe “Salani kahle.”
Hi Xigriki, i por·nei′a. Vona Tinhlamuselo.
Kumbe “swiharhi leswi dlayiweke ngati ya swona yi nga chuluriwi ehansi.”