Ezra 8:1-36

  • Nxaxamelo wa lava mukeke na Ezra (1-14)

  • Malunghiselelo ya riendzo (15-30)

  • Ku suka eBabilona ni ku fika eYerusalema (31-36)

8  Hi lawa mavito ni swivongo swa tindhuna ta mindyangu ya lava va nga suka na mina eBabilona hi nkarhi wa ku fuma ka Hosi Atazekiseki:+  eka vana va Finiyasi,+ Gerixomu; eka vana va Ithamara,+ Daniyele; eka vana va Davhida, Hatuxi;  eka vana va Xekaniya, eka vana va Paroxi, Zakariya, loyi a tsarisiwe ni vavanuna va 150;  eka vana va Pahata-mowabu,+ Eliyeho-enayi n’wana wa Zerahiya, a ri ni vavanuna va 200;  eka vana va Zatu,+ Xekaniya n’wana wa Yahaziyele, a ri ni vavanuna va 300;  eka vana va Adini,+ Ebedi n’wana wa Yonathani, a ri ni vavanuna va 50;  eka vana va Elami,+ Yexaya n’wana wa Ataliya, a ri ni vavanuna va 70;  eka vana va Xefatiya,+ Zebadiya n’wana wa Mikayele, a ri ni vavanuna va 80;  eka vana va Yowabu, Obadiya n’wana wa Yehiyele, a ri ni vavanuna va 218; 10  eka vana va Bani, Xelomiti n’wana wa Yosifiya, a ri ni vavanuna va 160; 11  eka vana va Bebayi,+ Zakariya n’wana wa Bebayi, a ri ni vavanuna va 28; 12  eka vana va Azigadi,+ Yohanani n’wana wa Hakatana, a ri ni vavanuna va 110; 13  eka vana va Adonikamu+ lava a va ri vo hetelela, hi lawa mavito ya vona: Elifalete, Yehiyele na Xemaya, a va ri ni vavanuna va 60; 14  eka vana va Bigivhayi,+ Utayi na Zabudi, a va ri ni vavanuna va 70. 15  Ndzi va hlengelete enambyeni lowu khulukelaka eAhavha,+ kutani hi dzima mixaxa kwalaho masiku manharhu. Kambe loko ndzi langutisisa vanhu ni vaprista, ndzi kume leswaku Valevhi a va nga ri kona. 16  Hiloko ndzi rhumela rito leswaku ku vitaniwa Eliyezere, Ariyele, Xemaya, Elinathani, Yaribi, Elinathani, Nathani, Zakariya na Mexulama lava a va ri varhangeri ku katsa na Yowaribi na Elinathani, lava a va ri vadyondzisi. 17  Ndzi va rhuma eka Ido loyi a nga murhangeri wa le Kasifiya. Ndzi va byela Ieswaku va byela Ido ni vamakwavo, lava nga vatirhi va le tempeleni* lava a va ri eKasifiya, leswaku va hi rhumela vanhu lava nga ta tirha endlwini ya Xikwembu xa hina. 18  Leswi Xikwembu xa hina a xi ri na hina,* va hi tisele wanuna wo tlhariha la humaka eka vana va Maheli+ ntukulu wa Levhi n’wana wa Israyele, ku nga Xerebiya+ ni vana vakwe ni vamakwavo, vavanuna va 18; 19  na Haxabiya loyi a nga ta na Yexaya loyi a humaka eka Vamerari,+ vamakwavo ni vana va vona, hinkwavo ka vona a va ri 20. 20  Naswona a ku ri na 220 wa vatirhi va le tempeleni* lava a va hlawuriwe hi Davhida ni tihosana leswaku va ta pfuna Valevhi, lava hinkwavo ka vona mavito ya vona a ma tsariwile ebukwini. 21  Hiloko ndzi va tivisa leswaku hi ta titsona swakudya kwalaho enambyeni wa Ahavha, hi titsongahata emahlweni ka Xikwembu xa hina, leswaku xi ta hi kongomisa eka riendzo ra hina xi tlhela xi sirhelela vana va hina ni nhundzu ya hina hinkwayo. 22  A swi ndzi khomisa tingana ku kombela hosi leswaku yi hi nyika masocha ni vagadi va tihanci leswaku ma ta hi sirhelela eka valala endleleni, hikuva a hi byele hosi hi ku: “Xikwembu xa hina xi na hinkwavo lava xi lavaka,+ kambe matimba ni vukarhi bya xona swi lwisana ni hinkwavo lava xi fularhelaka.”+ 23  Hikwalaho hi titsone swakudya hi tlhela hi kombela Xikwembu xa hina leswaku xi hi pfuna emhakeni leyi naswona xi hi yingisile.+ 24  Hiloko ndzi hlawula tindhuna ta 12 ta vaprista, ku nga Xerebiya na Haxabiya+ ni vamakwavo va vona va khume. 25  Kutani ndzi va nyika silivhere ni nsuku ni swibya, ku nga munyikelo lowu hosi ni vatsundzuxi va yona ni tihosana ta yona ni Vaisrayele hinkwavo lava a va ri kona kwalaho va swi nyikeleleke yindlu ya Xikwembu xa hina.+ 26  Hiloko ndzi va nyika titalenta* ta silivhere ta 650, swibya swa silivhere swa 100 leswi durhaka titalenta timbirhi, titalenta ta nsuku ta 100, 27  mikambana leyitsongo ya nsuku ya 20 leyi durhaka tidarika* ta 1 000 ni swibya swimbirhi swa koporo, leswi hatimaka ku fana ni nsuku. 28  Kutani ndzi va byela ndzi ku: “Ma kwetsima eka Yehovha+ ni swibya swa kwetsima, kasi silivhere ni nsuku i magandzelo ya ku tirhandzela lama yaka eka Yehovha Xikwembu xa vakokwa wa n’wina. 29  Swi hlayiseni hi vukheta kukondza mi swi pima emahlweni ka tindhuna ta vaprista ni Valevhi ni tihosana ta mindyangu ya Israyele eYerusalema,+ etiholweni to dyela endlwini ya Yehovha.” 30  Hiloko vaprista ni Valevhi va teka silivhere ni nsuku ni swibya leswi va pimeriweke swona leswaku va swi yisa eYerusalema endlwini ya Xikwembu xa hina. 31  Eku heteleleni, hi suka enambyeni wa Ahavha+ hi siku ra vu-12 ra n’hweti yo sungula+ leswaku hi ya eYerusalema, naswona Xikwembu xa hina a xi ri na hina, xi hi sirhelerile eka valala ni le ka swigevenga endleleni. 32  Hiloko hi fika eYerusalema+ hi tshama masiku manharhu. 33  Kutani hi siku ra vumune, hi sungula ku pima silivhere ni nsuku ni swibya endlwini ya Xikwembu xa hina+ hi swi nyika Meremoto+ n’wana wa muprista Yuriya a ri na Eliyazara n’wana wa Finiyasi, a va ri ni Valevhi ku nga Yozabadi+ n’wana wa Yexuwa na Nowadiya n’wana wa Binuyi.+ 34  Hinkwaswo ka swona a swi hlayiwile swi tlhela swi pimiwa, ntiko wa swona hinkwawo a wu tsariwe ehansi. 35  Lava va vuyeke hi le vuhlongeni, va nyikele magandzelo yo hisiwa eka Xikwembu xa Israyele, tinkuzi+ ta 12 ta tiko hinkwaro ra Israyele, makhuna+ ya 96, swinyimpfana swa xinuna swa 77 ni swiphongo+ swa 12 swi va gandzelo ra xidyoho; hinkwaswo leswi swi ve gandzelo ro hisiwa eka Yehovha.+ 36  Hiloko hi nyika tindhuna ta hosi leti nga eswifundzheni ni tindhunankulu leti nga etikweni leri nga eNtsungeni wa Nambu+ milawu leyi humaka eka hosi+ kutani ti pfuna vanhu ni ku seketela ntirho wa yindlu ya Xikwembu xa ntiyiso.+

Tinhlamuselo ta le hansi

Kumbe “Vanethinimi.” Hi Xiheveru, “lava nyikeriweke.”
Hi Xiheveru, “Leswi voko lerinene ra Xikwembu xa hina a ri ri ehenhla ka hina.”
Kumbe “Vanethinimi.” Hi Xiheveru, “lava nyikeriweke.”
Talenta a yi tika 34,2 wa tikhilogiramu. Vona Xiengetelo B14.
Darika a ku ri mali ya nsuku ya le Peresiya. Vona Xiengetelo B14.