Vakorinto Wo Sungula 15:1-58

  • Ku pfuxiwa ka Kreste (1-11)

  • Ku pfuxiwa ka vafi swi endla leswaku hi va ni ripfumelo (12-19)

  • Ku pfuxiwa ka Kreste i xitiyisekiso (20-34)

  • Miri wa nyama ni miri wa moya (35-49)

  • Ku nga fi ni ku nga onhaki (50-57)

  • Ku ni swo tala swo swi endla entirhweni wa Hosi (58)

15  Vamakwerhu, sweswi ndzi mi tsundzuxa hi mahungu lamanene lawa ndzi mi byeleke wona,+ lawa na n’wina mi ma amukeleke naswona mi khomeleleke swi tiya eka wona.  Ma ponisiwa hikwalaho ka wona, loko mi khomelela swi tiya eka mahungu lamanene lawa ndzi mi byeleke wona, handle ka loko mi ve vapfumeri mi nga ri na xikongomelo.  Nchumu wa nkoka swinene lowu ndzi wu dyondzeke ndzi mi dyondzise wona, leswaku hi ku ya hi Matsalwa Kreste u fele swidyoho swa hina;+  ni leswaku u lahliwile+ naswona u pfuxiwile+ hi siku ra vunharhu+ hi ku ya hi Matsalwa;+  ni leswaku u humelele eka Khefasi*+ ivi a humelela eka lava 12.+  Endzhaku ka sweswo u humelele eka vamakwerhu vo tlula 500 hi nkarhi wun’we,+ lava vo tala va vona va ha riki kona, hambileswi van’wana va nga fa.  Endzhaku ka sweswo u humelele eka Yakobo,+ kutani a humelela eka vaapostola hinkwavo.+  Kambe eku heteleleni u humelele ni le ka mina,+ onge hiloko ku ri eka munhu loyi a velekiweke nkarhi wu nga si fika.  Hikuva hi mina lontsongo eka vaapostola naswona a swi ndzi faneli ku vuriwa muapostola, hikuva ndzi xanise vandlha ra Xikwembu.+ 10  Kambe ndzi leswi ndzi nga swona hikwalaho ka musa lowukulu wa Xikwembu. Naswona musa wa xona lowukulu lowu xi ndzi kombeke wona a wu vanga wa hava, kambe ndzi tirhe ku va tlula hinkwavo; kambe a ku nga ri mina, a ku ri musa lowukulu lowu Xikwembu xi ndzi kombeke wona. 11  Kutani, hambi ku ri mina kumbe vona, leyi i ndlela leyi hi chumayelaka ha yona naswona hi yona leyi mi yi kholweke. 12  Loko ku chumayeriwa leswaku Kreste u pfuxiwile eku feni,+ hikwalaho ka yini van’wana exikarhi ka n’wina va vula leswaku vafi a va nge pfuxiwi? 13  Loko hakunene ku pfuka ka vafi ku nga ri kona, na Kreste a nga pfuxiwanga. 14  Kambe loko Kreste a nga pfuxiwanga, swi vula leswaku ku chumayela ka hina i ka hava, ripfumelo ra n’wina na rona i ra hava. 15  Ku tlula kwalaho, loko hakunene vafi va nga ta pfuxiwa, swi vula leswaku hi timbhoni ta mavunwa hikuva hi hembela Xikwembu+ hi vula leswaku xi pfuxe Kreste+ loyi xi nga n’wi pfuxangiki. 16  Hikuva loko lava feke va nga ta pfuxiwa swi vula leswaku na Kreste a nga pfuxiwanga. 17  Ku tlula kwalaho, loko ku ri hileswaku Kreste a nga pfuxiwanga, ripfumelo ra n’wina a ri pfuni nchumu; ma ha hanya eswidyohweni swa n’wina.+ 18  Kutani ni lava feke va ri ni vun’we na Kreste va lovele makumu.+ 19  Loko ntshembo wa hina eka Kreste wu ri wa vutomi lebyi ntsena, swi vula leswaku hi twerisa vusiwana ku tlula vanhu hinkwavo. 20  Kambe sweswi Kreste u pfuxiwile eku feni, u ve wo sungula ku pfuxiwa eka lava feke.+ 21  Hikuva tanihi leswi rifu ri veke kona hikwalaho ka munhu,+ ni ku pfuka ka vafi ku va kona hikwalaho ka munhu.+ 22  Tanihi leswi hinkwavo va faka hikwalaho ka Adamu,+ hinkwavo va ta tlhela va pfuxiwa hikwalaho ka Kreste.+ 23  Kambe un’wana ni un’wana u ta pfuxiwa hi nkarhi wakwe: ku rhange ku pfuxiwa Kreste+ kutani ku ta landzela lava nga va Kreste hi nkarhi wa ku vuya kakwe.+ 24  Endzhaku, ku ta fika makumu, loko a tlherisela Mfumo eka Xikwembu ku nga Tata wakwe, loko a herise mifumo hinkwayo, vuhosi ni matimba.+ 25  U fanele a va hosi ku fikela loko Xikwembu xi veka valala hinkwavo ehansi ka milenge yakwe.+ 26  Naswona nala wo hetelela ku nga rifu, u ta herisiwa.+ 27  Hikuva Xikwembu “xi veke swilo hinkwaswo ehansi ka milenge yakwe.”+ Kambe loko xi vula leswaku ‘swilo hinkwaswo swi vekiwe ehansi,’+ swi le rivaleni leswaku leswi a swi katsi ni Loyi a vekeke swilo hinkwaswo ehansi ka yena.+ 28  Kambe loko swilo hinkwaswo swi ta va swi vekiwe ehansi ka yena, kutani N’wana na yena u ta tiveka ehansi ka Loyi a vekeke swilo hinkwaswo ehansi ka yena,+ leswaku Xikwembu xi va swilo hinkwaswo eka vanhu hinkwavo.+ 29  Loko swi nga ri tano, xana va ta endla yini lava khuvuriweke ku ri hileswaku va nge pfuxiwi?+ Loko lava feke va nga ta pfuxiwa, hikwalaho ka yini vanhu va khuvuriwa ku ri hileswaku a va nge pfuxiwi? 30  Hikwalaho ka yini na hina hi tiveka ekhombyeni nkarhi hinkwawo?+ 31  Siku ni siku ndzi langutana ni rifu. Ndzi vula ndzi tiyisile vamakwerhu, hikuva ndza tibuma hi n’wina hikwalaho ka Kreste Yesu Hosi ya hina. 32  Loko ku fana ni vanhu van’wana* ndzi lwe ni swiharhi eEfesa,+ xana swi ndzi pfuna yini? Loko vafi va nga ta pfuxiwa, “a hi dyeni hi nwa hikuva mundzuku hi ta fa.”+ 33  Mi nga xisiwi. Vanghana vo biha va onha mikhuva leyinene.*+ 34  Xalamukani mi endla leswi lulameke naswona mi nga hanyi hi xidyoho, hikuva van’wana a va xi tivi Xikwembu. Leswi ndzi swi vulela ku mi khomisa tingana. 35  Nilokoswiritano, un’wana u ta ku: “Lava feke va ta pfuxiwa njhani? Va ta pfuxiwa va ri ni miri wa njhani?”+ 36  Wena munhu loyi a nga anakanyiki! Lexi u xi byalaka a xi nge hanyi loko xi nga sungulanga xi fa. 37  Lexi u xi byalaka, a wu byali miri lowu nga ta mila, kambe u byala ndzoho ntsena, yi nga ha va ya koroni kumbe mbewu ya muxaka wun’wana; 38  kambe Xikwembu xi yi nyika miri hilaha xi rhandzaka hakona naswona xi nyika mbewu yin’wana ni yin’wana miri wa yona. 39  Tinyama ta hambana, ku ni ya vanhu, ku ni ya tihomu, ku ni ya swinyenyana ni ya tihlampfi. 40  Naswona ku ni miri wa le tilweni+ ni miri wa la misaveni;+ kambe ku saseka ka miri wa le tilweni i ka muxaka wun’wana, ni ka miri wa laha misaveni i ka muxaka wun’wanyana. 41  Ku voninga ka dyambu i ka muxaka wun’wana, ni ku voninga ka n’weti i ka muxaka wun’wana.+ Ku vangama ka tinyeleti i ka muxaka wun’wanyana; entiyisweni tinyeleti a ti vangami ku fana. 42  Swi tano ni hi ku pfuka ka vafi. Miri wu fana ni mbewu leyi byariwaka yi ri leyi onhakaka kambe wu pfuxiwa wu ri lowu nga onhakiki.+ 43  Wu byariwa wu ri lowu nga xiximekiki; wu pfuxiwa wu ri lowu vangamaka.+ Wu byariwa wu ri lowu tsaneke; wu pfuxiwa wu ri ni matimba.+ 44  Wu byariwa wu ri miri wa nyama; wu pfuxiwa wu ri miri wa moya. Loko ku ri ni miri wa nyama ni wa moya wu kona. 45  Nakambe ku tsariwe leswi: “Munhu wo sungula Adamu u ve xivumbiwa lexi hanyaka.”+ Adamu wo hetelela u ve moya lowu nyikaka vutomi.+ 46  Hambiswiritano, miri wa moya a hi wo sungula. Wa nyama hi wona wo sungula kutani ku landzela wa moya. 47  Munhu wo sungula u huma emisaveni naswona u endliwe hi ntshuri;+ munhu wa vumbirhi u huma etilweni.+ 48  Lava endliweke hi ntshuri va fana ni loyi a endliweke hi ntshuri, naswona lava nga etilweni va fana ni loyi a humaka etilweni.+ 49  Leswi hi fanaka ni loyi a endliweke hi ntshuri,+ hi ta tlhela hi fana ni lowa le tilweni.+ 50  Kambe ndza mi byela vamakwerhu, nyama ni ngati a swi nge yi dyi ndzhaka ya Mfumo wa Xikwembu ni leswi onhakaka a swi nge yi dyi ndzhaka ya leswi nga onhakiki. 51  Yingisani, ndzi mi byela xihundla xo kwetsima: A hi hinkwerhu hi nga ta etlela eku feni, kambe hinkwerhu hi ta hundzuriwa,+ 52  hi nkarhinyana, hi ku tsopeta ka tihlo, loko ku chayiwa mhalamhala yo hetelela. Ku ta chayiwa mhalamhala+ ivi vafi va pfuxiwa va ri lava nga onhakiki, kutani hi ta hundzuriwa. 53  Miri lowu onhakaka wu ta cinca wu va lowu nga ha onhakiki+ ni miri lowu faka wu ta cinca wu va lowu nga ha fiki.+ 54  Kambe loko miri lowu onhakaka wu cinca wu nga ha onhaki, ni miri lowu faka wu cinca wu nga ha fi, ku ta hetiseka marito lama tsariweke lama nge: “Rifu ri miteriwa makumu.”+ 55  “Rifu, ku hlula ka wena ku kwihi ke? Rifu, ndzhombo wa wena wu kwihi ke?”+ 56  Ndzhombo lowu vangaka rifu i xidyoho+ naswona matimba ya xidyoho i Nawu.*+ 57  Kambe a ku khensiwe Xikwembu hikuva xa hi pfuna leswaku hi hlula rifu hi ku tirhisa Hosi ya hina Yesu Kreste!+ 58  Hikwalaho, vamakwerhu lava rhandzekaka, tiyani,+ mi nga tsekatsekisiwi, tshamani mi ri na swo tala swo swi endla+ entirhweni wa Hosi, mi ri karhi mi tiva leswaku ntirho wa n’wina a hi wa hava+ eHosini.

Tinhlamuselo ta le hansi

Vito ra yena rin’wana i Petro.
Kumbexana “hi ku ya hi langutelo ra vanhu.”
Kumbe “onha mahanyelo lamanene.”
Kumbe “naswona Nawu wu nyika xidyoho matimba.”