Tikronika To Sungula 9:1-44

  • Nxaxamelo wa mavito endzhaku ka loko va vuye evuhlongeni (1-34)

  • Ndyangu wa Sawulo wu tlhela wu xaxametiwa (35-44)

9  Vaisrayele hinkwavo a va tsarisiwe hi ku ya hi swivongo swa vona naswona va tsariwe eBukwini ya Tihosi ta Israyele. Loko ku ri Yuda u yisiwe evuhlongeni eBabilona hikwalaho ka leswi a a nga tshembekanga.+  Vanhu vo sungula lava tlheleleke endhawini leyi va averiweke yona emitini ya vona a ku ri van’wana va Vaisrayele, vaprista, Valevhi ni vatirhi va le tempeleni.*+  Van’wana va vatukulu va Yuda,+ va Benjamini,+ va Efrayimi ni va Manase, va fike va tshama eYerusalema:  Utayi n’wana wa Amihudi, n’wana wa Omri, n’wana wa Imri, n’wana wa Bani wa vatukulu va Faresi+ n’wana wa Yuda.  Eka va ka Xilo, Asaya loyi a ri mativula ni vana vakwe.  Eka vana va Zara,+ Yewele ni vamakwavo vakwe va 690.  Eka vatukulu va Benjamini, Sallu n’wana wa Mexulama, n’wana wa Hodavhiya, n’wana wa Hasenuwa,  Ibenaya n’wana wa Yerohamu, Elaha n’wana wa Uzi, n’wana wa Mikiri na Mexulama n’wana wa Xefatiya, n’wana wa Rhuwele, n’wana wa Ibiniya.  Vamakwavo va vona hi ku landzelana ka vona a va ri 956. Vavanuna lava hinkwavo a va ri tindhuna ta mindyangu ya vona. 10  Eka vaprista a ku ri na Yedaya, Yoyaribi, Yakini,+ 11  Azariya n’wana wa Hilkiya, n’wana wa Mexulama, n’wana wa Sadoki, n’wana wa Merayoto, n’wana wa Ahithuba, murhangeri wa yindlu* ya Xikwembu xa ntiyiso, 12  Adaya n’wana wa Yerohamu, n’wana wa Paxahuru, n’wana wa Malikiya, Masayi n’wana wa Adiyele, n’wana wa Yahazira, n’wana wa Mexulama, n’wana wa Mexilemiti, n’wana wa Imere, 13  ni vamakwavo, tindhuna ta mindyangu, vavanuna va matimba va 1 760, lava a va kota ku endla mitirho yo hambanahambana endlwini ya Xikwembu xa ntiyiso. 14  Eka Valevhi a ku ri na Xemaya+ n’wana wa Haxubu, n’wana wa Azirikamu, n’wana wa Haxabiya loyi a humaka eka vatukulu va Merari; 15  na Bakabakara, Herexe, Galala, Mataniya n’wana wa Mika, n’wana wa Zikiri, n’wana wa Asafa, 16  Obadiya n’wana wa Xemaya, n’wana wa Galala, n’wana wa Yedutani na Berakiya n’wana wa Asa, n’wana wa Elkana, loyi a a tshama eswimitanini swa Vanetofa.+ 17  Varindzi va tigede+ a ku ri Xalumu, Akubu, Talimoni, Ahimani ni makwavo wa vona wa xinuna Xalumu loyi a a ri ndhuna, 18  ku fikela enkarhini wolowo a a ri egedeni ya hosi leyi nga etlhelo ra le vuxeni.+ Lava a ku ri varindzi va tigede to nghena ematendeni ya Valevhi. 19  Na Xalumu n’wana wa Kore, n’wana wa Ebiyasafa, n’wana wa Kora ni vamakwavo lava a va ri tindhuna ta mindyangu, va ka Kora lava a va langutela mitirho leyi a yi endliwa, varindzi va tinyangwa to nghena etendeni ni vatata wa vona lava a va rindza laha ku ngheniwaka ha kona enxaxeni wa Yehovha. 20  Finiyasi+ n’wana wa Eliyazara+ hi yena loyi a a ri ndhuna ya vona enkarhini lowu hundzeke; naswona Yehovha a a ri na yena. 21  Zakariya+ n’wana wa Mexelemiya a a ri murindzi wa gede ya tende ra nhlengeletano. 22  Hinkwavo lava a va hlawuriwe ku rindza tindhawu to nghena ha tona a va ri 212. A va ri eswimitanini swa vona hi ku ya hi ndlela leyi va tsarisiweke ha yona eka nxaxamelo wa swivongo swa vona.+ A va hlawuriwe hi Davhida na Samuwele muvoni wa swivono+ leswaku va endla ntirho lowu hileswi a va tshembeka. 23  Vona ni vana va vona a va rindza tinyangwa ta yindlu ya Yehovha,+ tabernakela. 24  Varindzi va tinyangwa a va ri ematlhelweni ya mune, evuxeni, evupeladyambu, en’walungwini ni le dzongeni.+ 25  Nkarhi ni nkarhi vamakwavo va vona a va ta masiku ya nkombo leswaku va ta tirha na vona. 26  A ku ri ni tindhuna ta mune leti a ti ri varindzi lava tshembekaka. A va ri Valevhi naswona a va langutela makamara yo dyela eka wona ni swilo swa nkoka leswi nga endlwini ya Xikwembu xa ntiyiso.+ 27  Nivusiku a va tirha laha va averiweke kona leswaku va rindza yindlu ya Xikwembu xa ntiyiso naswona a va ri ni xikhiya leswaku va ta pfula yindlu mixo wun’wana ni wun’wana. 28  Van’wana va vona a va hlayisa swibya+ leswi a swi tirhisiwa; a va swi hlaya loko swi ya eku tirhisiweni ni loko swi vuyisiwa. 29  Van’wana va vona a va hlayisa swibya ku katsa ni swibya swo kwetsima,+ mapa lama silekeke kahle,+ vhinyo,+ mafurha,+ murhi wa risuna+ ni mafurha ya balsama.+ 30  Van’wana va vana va vaprista a va pfanganisa mafurha ya balsama ni swipayisisi. 31  Matitiya loyi a a ri Mulevhi, mativula ya Xalumu wa va ka Kora, a a ri mulanguteri wa leswi a swi bakiwa.+ 32  Van’wana va vamakwavo lava nga Vakohata a va ri ni vutihlamuleri byo endla xinkwa xo hlawuleka*+ savata yin’wana ni yin’wana.+ 33  Lava a va ri vayimbeleri, tindhuna ta mindyangu ya Valevhi emakamareni yo dyela eka wona, a va nga endli mitirho yin’wana; hikuva a va endla ntirho wa vona vusiku ni nhlikanhi. 34  Lava a va ri tindhuna ta mindyangu ya Valevhi hi ku landzelana ka vatukulu va vona. Tindhuna leti a ti tshama eYerusalema. 35  Yeyiyele tata wa Gibiyoni a a tshama eGibiyoni.+ Vito ra nsati wakwe a ku ri Maka. 36  Mativula yakwe a ku ri Abidoni ku landzela Suru, Kixi, Bali, Nere, Nadabu, 37  Gedori, Ahiyo, Zakariya na Mikiloto. 38  Mikiloto a va tata wa Ximeyamu. Hinkwavo a va tshama ekusuhi ni vamakwavo eYerusalema swin’we ni vamakwavo va vona van’wana. 39  Nere+ a va tata wa Kixi; Kixi a va tata wa Sawulo;+ Sawulo a va tata wa Yonathani,+ Maliki-xuwa,+ Abinadaba+ na Exibali. 40  N’wana wa Yonathani a ku ri Meriba-bali.+ Meriba-bali a va tata wa Mikiya.+ 41  Vana va Mikiya a ku ri Pitoni, Meleki, Tareya na Akazi. 42  Akazi a va tata wa Yara; Yara a va tata wa Alimethe, Azamavhete na Zimri. Zimri a va tata wa Mosa. 43  Mosa a va tata wa Bineya, Bineya a va tata wa Refaya, Refaya a va tata wa Eliyasa, Eliyasa a va tata wa Azele. 44  Azele a a ri ni vana va tsevu, mavito ya vona a ku ri Azirikamu, Bokeru, Iximayele, Xeyariya, Obadiya na Hanani. Lava a ku ri vana va Azele.

Tinhlamuselo ta le hansi

Kumbe “Vanethinimi.” Hi Xiheveru, “lava nyikeriweke.”
Kumbe “tempele.”
Ku nga xinkwa xo kwetsima.