Tikronika To Sungula 7:1-40

  • Vatukulu va Isakara (1-5), va Benjamini (6-12), va Neftali (13), va Manase (14-19), va Efrayimi (20-29), ni va Axere (30-40)

7  Vana va Isakara a ku ri Tola, Puwa, Yaxubu na Ximroni,+ a va ri mune.  Vana va Tola a ku ri Uzi, Refaya, Yeriyele, Yahamayi, Ibisamu na Xemuwele, lava a va ri tindhuna ta mindyangu. Vatukulu va Tola a va ri tinhenha ta matimba, lava nhlayo ya vona enkarhini wa Davhida a yi ri 22 600.  Naswona vatukulu va Uzi a ku ri Iziraha, vana va Iziraha a ku ri: Mikayele, Obadiya, Yuwele na Ixaya, hi ntlhanu ka vona a va ri tindhuna.  A va ri ni masocha ya 36 000 lama lunghekeleke ku lwa nyimpi, lama humaka eka vatukulu va vona hi ku ya hi tindhuna ta mindyangu ya vona, hikuva a va ri ni vasati vo tala ni vana vo tala.  Naswona vamakwavo lava humaka eka mindyangu hinkwayo ya Isakara a va ri tinhenha ta matimba ta 87 000, leti tsarisiweke hi ku ya hi nxaxamelo wa swivongo swa vona.+  Vana va Benjamini+ a ku ri Bela,+ Bekere+ na Yediyayele,+ a va ri vanharhu.  Vana va Bela a ku ri Eziboni, Uzi, Uziyele, Yerimoto na Irayi, a va ri ntlhanu, a va ri tindhuna ta mindyangu, tinhenha ta matimba naswona 22 034 wa vona a va tsarisiwe eka nxaxamelo wa swivongo swa vona.+  Vana va Bekere a ku ri Zemira, Yowasi, Eliyezere, Eliwenayi, Omri, Yeremoto, Abiya, Anathoti na Alimethe, hinkwavo lava a va ri vana va Bekere.  Ku tsarisiwe 20 200 ya tinhenha ta matimba hi ku ya hi swivongo swa vona hi vatukulu va vona hi ku landza tindhuna ta mindyangu ya vona. 10  Vana va Yediyayele+ a ku ri Bilihani naswona vana va Bilihani a ku ri: Yewuxi, Benjamini, Ehudi, Kenane, Zetana, Taraxixi na Ahixakara. 11  Hinkwavo lava a ku ri vana va Yediyayele hi ku ya hi tindhuna ta mindyangu ya vakokwa wa vona, a va ri tinhenha ta matimba ta 17 200 leti lunghekeleke nyimpi. 12  Va ka Xupimi ni va ka Hupimi a ku ri vana va Iri;+ va ka Huximi a ku ri vana va Aheri. 13  Vana va Neftali+ a ku ri Yazili, Guni, Yezere na Xalumu, vatukulu va Biliha.+ 14  Vana va Manase+ a ku ri: Asiriyele loyi a velekiweke hi nsati wakwe lontsongo loyi a huma eSiriya. (U veleke Makiri+ tata wa Giliyadi. 15  Makiri u lavele Hupimi na Xupimi vasati, vito ra makwavo wa vona wa xisati a ku ri Maka.) Vito ra lowa vumbirhi a ku ri Selofehada,+ kambe Selofehada a a ri ni vana va vanhwanyana ntsena.+ 16  Maka nsati wa Makiri a veleka n’wana wa jaha kutani a n’wi thya vito ra Perexe; vito ra makwavo wakwe wa xinuna a ku ri Serexi; naswona vana va yena a ku ri Ulama na Rekemu. 17  N’wana* wa Ulama a ku ri Bedani. Lava a ku ri vana va Giliyadi, n’wana wa Makiri, n’wana wa Manase. 18  Makwavo wakwe wa xisati a ku ri Hamoleketa. Vana va yena a ku ri Ixihodo, Abi-ezere na Mahela. 19  Vana va Xemida a ku ri Ahiyana, Xikeme, Liki na Aniyamu. 20  Vana va Efrayimi+ a ku ri Xutela,+ Xutela a va tata wa Berede, Berede a va tata wa Tahata, Tahata a va tata wa Eliyada, Eliyada a va tata wa Tahata, 21  Tahata a va tata wa Zabada, Zabada a va tata wa Xutela, Xutela a va tata wa Ezere na Eliyadi. Kambe vavanuna va Gati+ lava velekiweke etikweni va va dlayile hikuva vona va ye va ya yiva swifuwo swa vona. 22  Tata wa vona Efrayimi u va rile masiku yo tala naswona vamakwavo a va ta va ta n’wi chavelela. 23  Endzhaku ka sweswo, a etlela ni nsati wakwe kutani a tika a veleka n’wana wa jaha. Kambe a n’wi thya vito ra Beriya,* hikuva loko a n’wi veleka ndyangu wakwe a wu weriwe hi khombo. 24  N’wana wakwe wa nhwanyana a ku ri Xera loyi a akeke muti wa Beta-horoni+ wa le Hansi+ ni wa le Henhla ni wa Uzeni-xera. 25  Naswona a ku ri na Refa n’wana wakwe na Rexefi na Tela n’wana wakwe na Tahani n’wana wakwe, 26  Ladani n’wana wakwe, Amihudi n’wana wakwe, Elixama n’wana wakwe, 27  Nuni n’wana wakwe na Yoxuwa*+ n’wana wakwe. 28  Tiko ni swimitana swa vona leswi nga ekusuhi a ku ri Bethele+ ku ya fika evuxeni bya Narani hi le vupela-dyambu bya Gezere ni swimitana leswi nga ekusuhi na Xikeme ni swimitana leswi nga ekusuhi ku ya fika ni le Ayiya* ni swimitana leswi nga ekusuhi; 29  ekusuhi ni vatukulu va Manase a ku ri na Beta-xeyani+ ni swimitana leswi nga ekusuhi, Tanaka+ ni swimitana leswi nga ekusuhi, Megido+ ni swimitana leswi nga ekusuhi na Dori+ ni swimitana leswi nga ekusuhi. Vatukulu va Yosefa n’wana wa Israyele a va tshama kwalaho. 30  Vana va Axere a ku ri Imina, Ixivha, Ixivhi na Beriya+ naswona makwavo wa vona wa xisati a ku ri Sera.+ 31  Vana va Beriya a ku ri Hevere na Malikiyele, loyi a a ri tata wa Birizayiti. 32  Hevere a va tata wa Yafelete, Xomeri, Hotamu ni makwavo wa vona wa xisati Xuwa. 33  Vana va Yafelete a ku ri Pasaka, Bimihala na Axivhati. Lava a ku ri vana va Yafelete. 34  Vana va Xemeri* a ku ri Ahi, Rohaga, Yehuba na Aramu. 35  Vana va Heleme* makwavo a ku ri Sofa, Imna, Xelexi na Amali. 36  Vana va Sofa a ku ri Suwa, Harinefere, Xuwala, Beri, Imra, 37  Beseri, Hodi, Xamma, Xalixa, Itirani na Bera. 38  Vana va Yetere a ku ri Yefune, Pisipa na Are. 39  Vana va Ula a ku ri Ara, Haniyele na Risiya. 40  Hinkwavo lava a ku ri vana va Axere, varhangeri va mindyangu, tinhenha leti hlawuriweke ta matimba, tindhuna; naswona nhlayo ya vona leyi tsarisiweke hi ku ya hi swivongo+ a ku ri vavanuna+ va 26 000 lava a va lunghekele nyimpi.

Tinhlamuselo ta le hansi

Hi Xiheveru, “Vana.”
Leswi vulaka “Hi Khombo.”
Kumbe “Yehoxuwa,” leswi vulaka “Yehovha I Muponisi.”
Kumbexana “Gaza,” ku nga ri Gaza leyi nga eFilista.
Eka ndzimana 32 u vitaniwa Xomeri.
Swi nga ha endleka ku ri “Hotamu” loyi ku vulavuriwaka hi yena eka ndzimana 32.