Tikronika To Sungula 5:1-26

  • Vatukulu va Rhuveni (1-10)

  • Vatukulu va Gadi (11-17)

  • Vahageri va hluriwa (18-22)

  • Hafu ya nyimba ya Manase (23-26)

5  Lava i vana va Rhuveni+ mativula ya Israyele. A a ri mativula kambe mfanelo yakwe ya ku va mativula yi nyikiwe vana va Yosefa+ n’wana wa Israyele hikwalaho ka leswi a etleleke ni nsati lontsongo wa tata wakwe,+ kutani a nga tsariwanga tanihi mativula eka nxaxamelo wa swivongo swa ka vona.  Hambileswi Yuda+ a a xiximeka ku tlula vamakwavo ni leswi a ku ri yena loyi a tswaleke loyi a ta va murhangeri,+ mfanelo ya ku va mativula yi nyikiwe Yosefa.  Vana va Rhuveni mativula ya Israyele a ku ri Hanoko, Palu, Hezroni na Karimi.+  Vana va Yuwele a ku ri Xemaya, Xemaya a veleka Gogo, Gogo a veleka Ximeyi,  Ximeyi a veleka Mikiya, Mikiya a veleka Reyaya, Reyaya a veleka Bali,  Bali a veleka Bera loyi Hosi Tiglata-pilinezere+ wa Asiriya a n’wi yiseke evuhlongeni; a a ri ndhuna ya va ka Rhuveni.  Vamakwavo hi ku ya hi mindyangu ya vona lava tsariweke hi ku ya hi nxaxamelo wa swivongo swa ka vona ni vatukulu va vona a ku ri Yeyiyele, Zakariya  na Bela n’wana wa Azazi n’wana wa Xema, n’wana wa Yuwele loyi a a tshama eArowere+ ni ku ya fika eNebo na le Bali-meyoni.+  Kasi etlhelo ra le vuxeni a a tshama ku ya fika laha ku sungulaka mananga eNambyeni wa Yufrata,+ hikuva swifuwo swa vona a swi tele etikweni ra Giliyadi.+ 10  Enkarhini wa Sawulo va lwe ni Vahageri va va hlula, kutani va tshama ematendeni ya vona etikweni hinkwaro leri nga evuxeni bya Giliyadi. 11  Vatukulu va Gadi a va tshama ekusuhi na vona etikweni ra Baxani ku ya fika eSaleka.+ 12  Yuwele a a ri ndhuna a landzeriwa hi Xafamu na Yanayi na Xafati eBaxani. 13  Vamakwavo lava a va ri varhangeri va mindyangu a ku ri Mikayele, Mexulama, Xeba, Yorayi, Yakani, Ziya na Ebere, a va ri nkombo. 14  Lava a ku ri vana va Abihayili n’wana wa Huri, n’wana wa Yarowa, n’wana wa Giliyadi, n’wana wa Mikayele, n’wana wa Yexixayi, n’wana wa Yahado, n’wana wa Buzu. 15  Ahi n’wana wa Abidiyeli n’wana wa Guni a a ri ndhuna ya mindyangu ya vona. 16  A va tshama eGiliyadi,+ eBaxani+ ni le swimitanini leswi nga ekusuhi ni le madyelweni hinkwawo ya Saroni ku ya fika laha ma helelaka kona. 17  Hinkwavo ka vona a va tsariwile eka nxaxamelo wa swivongo enkarhini wa Hosi Yohatama+ wa Yuda ni le nkarhini wa Hosi Yerobuwamu*+ wa Israyele. 18  Va ka Rhuveni, va ka Gadi ni hafu ya nyimba ya Manase a va ri ni tinhenha ta matimba ta 44 760 leti a ti rhwala switlhangu, mabanga ni vurha* naswona a ti leteriwe ku lwa nyimpi. 19  Va lwe ni Vahageri,+ Vayeturi, Vanafixi+ ni Vanodabu. 20  Va pfuniwile loko va lwa na vona, lerova Vahageri ni hinkwavo lava a va ri na vona va hluriwa, hikuva va kombele Xikwembu leswaku xi va pfuna loko va ri enyimpini naswona xi va pfunile hikwalaho ka leswi a va xi tshemba.+ 21  Va teke swifuwo swa vona, tikamela ta 50 000, tinyimpfu ta 250 000 ni timbhongolo ta 2 000 ku katsa ni vanhu va 100 000. 22  Ku fe vanhu vo tala hikuva nyimpi leyi a yi lwiwa hi Xikwembu xa ntiyiso.+ Va tshame endhawini ya vona ku fikela loko va ya evuhlongeni.+ 23  Hafu ya vatukulu va nyimba ya Manase,+ va tshame etikweni ku suka eBaxani ku ya eBali-hermoni ni le Seniri ni le Ntshaveni ya Herimoni.+ A va tele. 24  Leti a ku ri tindhuna ta mindyangu ya vona: Efere, Ixi, Eliyele, Aziriyele, Yeremiya, Hodavhiya na Yahadiyele; a va ri tinhenha ta matimba, vavanuna lava tivekaka, tlhelo tindhuna ta mindyangu ya vona. 25  Kambe a va nga tshembekanga eka Xikwembu xa vakokwa wa vona, va sungule ku endla vunghwavava* ni swikwembu swa matiko+ lawa Xikwembu xi ma heriseke emahlweni ka vona. 26  Hiloko Xikwembu xa Israyele xi endla leswaku Hosi Pulu wa Asiriya+ (ku nga Hosi Tiglata-pilinezere+ wa Asiriya) a yisa va ka Rhuveni, va ka Gadi ni hafu ya nyimba ya Manase evuhlongeni, u va yise eHala, eHabori, eHara ni le nambyeni wa Gozana+ laha va ha tshamaka kona ninamuntlha.

Tinhlamuselo ta le hansi

Ku nga Yerobuwamu wa Vumbirhi.
Kumbe “mpaxu.”
Kumbe, “ku gandzela.”