Tikronika To Sungula 26:1-32

  • Mitlawa ya varindzi va tigede (1-19)

  • Valanguteri va xuma ni vatirhi van’wana (20-32)

26  Mitlawa ya varindzi va tigede+ a yi yime hi ndlela leyi: Eka vana va Kora, Mexelemiya+ n’wana wa Kore wa vana va Asafa.  Vana va Mexelemiya hi lava: mativula a ku ri Zakariya, wa vumbirhi ku va Yediyayele, wa vunharhu ku va Zebadiya, wa vumune ku va Yataniyele,  wa vuntlhanu ku va Elami, wa vutsevu ku va Yehohanani wa vunkombo ku va Eliyeho-enayi.  Vana va Obede-edomu hi lava: mativula a ku ri Xemaya, wa vumbirhi ku va Yohozabadi, wa vunharhu ku va Yowa, wa vumune ku va Sakara, wa vuntlhanu ku va Nethanele,  wa vutsevu ku va Amiyele, wa vunkombo ku va Isakara, wa vunhungu ku va Pewuletayi; hikuva Xikwembu a xi n’wi katekisile.  Naswona Xemaya n’wana wakwe a velekeriwa vana lava a va ri tindhuna ta mindyangu ya vona, hikuva a va ri tinhenha leti nga ni vuswikoti.  Vana va Xemaya hi lava: Otini, Refayele, Obede, Elizabada; naswona vamakwavo ku nga Elihu na Semakiya na vona a va ri vavanuna lava nga ni vuswikoti.  Vavanuna lava hinkwavo a va ri vana va Obede-edomu. Vona ni vana va vona ku katsa ni vamakwavo a va ri vavanuna lava nga ni vuswikoti naswona a va wu fanelekela ntirho, a va ri 62 naswona a va ri vana va Obede-edomu.  Mexelemiya+ a a ri ni vana ni vamakwavo ku nga vavanuna va 18 lava a va ri ni vuswikoti. 10  Hosa n’wana wa Merari na yena a a ri ni vana. Ximri a a ri ndhuna naswona hambileswi a a nga ri mativula, a hlawuriwe hi tata wakwe ku va ndhuna, 11  wa vumbirhi a ku ri Hilkiya, wa vunharhu ku va Tebaliya kasi wa vumune a ku ri Zakariya. Vana hinkwavo ni vamakwavo va Hosa a va ri 13. 12  Eka mitlawa leyi ya varindzi va tigede, tindhuna a ti ri ni mitirho leyi fanaka ni leyi endliwaka hi vamakwavo leswaku va tirha endlwini ya Yehovha. 13  Hiloko va hoxa vuhlolotwana,*+ lavatsongo ni lavakulu hi ku ya hi mindyangu ya vona, bya gede yin’wana ni yin’wana. 14  Vuhlolotwana* bya le vuxeni byi kombe Xelemiya. Eka Zakariya n’wana wakwe, mutsundzuxi wo tlhariha, vuhlolotwana byi kombe en’walungwini. 15  Obede-edomu byi n’wi kombe edzongeni, kasi vana vakwe+ va averiwe ku rindza switlati.* 16  Xupimi na Hosa+ byi va kombe evupeladyambu ekusuhi ni Gede ya Xalekete endleleni leyi tlhandlukaka, ntlawa wa varindzi a wu fambisana ni ntlawa wun’wana wa varindzi; 17  evuxeni a ku ri ni Valevhi va tsevu; en’walungwini a ku ri ni mune wa vona hi siku; edzongeni a ku ri ni mune wa vona hi siku; kasi eswitlatini*+ a va ri vambirhimbirhi; 18  erikupakupeni* ku ya evupeladyambu endleleni leyikulu a va ri mune,+ kasi erikupakupeni a va ri vambirhi. 19  Leyi a ku ri mitlawa ya varindzi va tigede ya vana va Kora ni vana va Merari. 20  Eka Valevhi, Ahiya a a ri mulanguteri wa xuma lexi nga endlwini ya Xikwembu xa ntiyiso ni hinkwaswo leswi nyikeriweke eka Xikwembu.+ 21  Eka vana va Ladani: vana va Vagerixoni lava nga va Ladani, tindhuna ta mindyangu ya Ladani wa Mugerixoni, a ku ri na Yehiyeli,+ 22  ni vana va Yehiyeli, Zetamu ni makwavo Yuwele. A va ri valanguteri va xuma lexi nga endlwini ya Yehovha.+ 23  Eka va ka Amirama, va ka Izihara, va ka Hebroni ni va ka Uziyele,+ 24  Xebuwele n’wana wa Gerixomu n’wana wa Muxe a a ri mulanguteri wa switlati.* 25  Loko ku ri vamakwavo, eka Eliyezere+ a ku ri na Rehabiya+ n’wana wakwe, Yexaya n’wana wakwe, Yoramu n’wana wakwe, Zikiri n’wana wakwe na Xelomoto n’wana wakwe. 26  Xelomoto loyi ni vamakwavo a va ri valanguteri va xuma hinkwaxo lexi nyikeriweke eka Xikwembu,+ lexi nyikeriweke hi Hosi Davhida,+ tindhuna ta mindyangu,+ tindhuna ta vanhu va magidi, tindhuna ta vanhu va madzana ku katsa ni tindhuna ta masocha. 27  Leswi va nyikeleke ha swona eka Xikwembu a swi huma eka leswi va swi phangeke+ loko va lwa tinyimpi,+ a swi nyikeriwa leswaku va hlayisa yindlu ya Yehovha; 28  ni hinkwaswo leswi Samuwele muvoni wa swivono,+ Sawulo n’wana wa Kixi, Abinere+ n’wana wa Nere na Yowabu+ n’wana wa Seruya+ va swi nyikeleke eka Xikwembu. Xin’wana ni xin’wana lexi a xi nyikeriwa a xi hlayisiwa hi Xelomiti ni vamakwavo. 29  Eka va ka Izihara,+ Kenaniya ni vana vakwe a va nyikiwe ntirho ehandle ka yindlu ya Xikwembu, a va ri tindhuna ni vaavanyisi+ eIsrayele. 30  Eka va ka Hebroni,+ Haxabiya ni vamakwavo ku nga vavanuna lava nga ni vuswikoti va 1 700, a va ri vakongomisi va Israyele exifundzheni lexi nga le vupeladyambu bya Yordani, a va endla ntirho hinkwawo wa Yehovha ni wa hosi. 31  Eka va ka Hebroni, Yeriya+ a a ri ndhuna ya vona hi ku landza mindyangu ya vatata wa vona. Hi lembe ra vu-40 ra ku fuma ka Davhida+ ku laviwe vavanuna lava nga tinhenha leti nga ni vuswikoti naswona va kumeke eYazere+ eGiliyadi. 32  Vamakwavo ku nga vavanuna lava nga ni vuswikoti, tindhuna ta mindyangu, a va ri 2 700. Hiloko Hosi Davhida a va endla tindhuna ta va ka Rhuveni, va ka Gadi ni hafu ya nyimba ya Manase, leswaku va endla mitirho leyi khumbaka timhaka ta Xikwembu xa ntiyiso ni ya hosi.

Tinhlamuselo ta le hansi

Kumbe “emadulwini.” Ndhawu leyi ku hlayisiwaka mavele ni swakudya swin’wana.
Kumbe “emadulwini.” Ndhawu leyi ku hlayisiwaka mavele ni swakudya swin’wana.
Kumbe “evhurandhini.”
Kumbe “madulu.” Ndhawu leyi ku hlayisiwaka mavele ni swakudya swin’wana.