Tikronika To Sungula 11:1-47

  • Vaisrayele va hlawula Davhida ku va hosi (1-3)

  • Davhida a hlula Siyoni (4-9)

  • Tinhenha ta matimba ta Davhida (10-47)

11  Hi ku famba ka nkarhi Vaisrayele hinkwavo va ya eka Davhida eHebroni,+ va fika va ku: “Vona! Hina na wena hi vana va munhu.*+  Khale loko Sawulo a ha ri hosi, hi wena loyi a wu rhangela Israyele etinyimpini ta rona.+ Kutani Yehovha Xikwembu xa wena u ku byele a ku: ‘U ta risa vanhu va mina ku nga Vaisrayele naswona u ta va murhangeri wa vanhu va mina ku nga Israyele.’”+  Vakulukumba hinkwavo va Israyele va ya eka hosi eHebroni, hiloko Davhida a endla ntwanano na vona eHebroni emahlweni ka Yehovha. Kutani va chela Davhida mafurha leswaku a va hosi ya Israyele,+ hi ku landza leswi Yehovha a swi byeleke Samuwele.+  Endzhaku ka sweswo, Davhida ni Vaisrayele hinkwavo va ya eYerusalema ku nga Yebusi,+ laha Vayebusi+ a va tshama kona.  Kutani vaaki va Yebusi va tlhontlha Davhida va ku: “A wu nge pfuki u nghenile laha!”+ Hambiswiritano, Davhida a teka khokholo ra Siyoni,+ leri sweswi ri nga Muti wa Davhida.+  Hiloko Davhida a ku: “Loyi a nga ta rhanga a hlasela Vayebusi, u ta va ndhuna tlhelo hosana.” Kutani Yowabu+ n’wana wa Seruya a va wo sungula, hiloko a va ndhuna.  Kutani Davhida a sungula ku tshama ekhokholweni. Hi yona mhaka ri thyiweke Muti wa Davhida.  A sungula ku aka a rhendzela hinkwako ku sukela eXitsungeni* ku ya fika etindhawini leti nga kusuhi naswona Yowabu u pfuxe xiphemu lexi a xi sele xa muti.  Hikwalaho Davhida a ya a va ni matimba swinene+ naswona Yehovha wa mavuthu a a ri na yena. 10  Lava i tindhuna ta tinhenha ta matimba ta Davhida, leti n’wi seketeleke swinene eka vuhosi byakwe ni tiko hinkwaro ra Israyele, leswaku va n’wi endla hosi hi ku landza rito ra Yehovha mayelana na Israyele.+ 11  Lawa i mavito ya tinhenha ta matimba ta Davhida: Yaxobuwamu+ n’wana wa Hakimoni, ndhuna ya tinhenha tinharhu ta matimba.+ U tshame a dlaya vavanuna va 300 hi tlhari hi nkarhi wun’we.+ 12  Ku landzela Eliyazara+ n’wana wa Dodo wa le Ahowa.+ A a ri un’wana wa tinhenha tinharhu ta matimba. 13  A a ri na Davhida ePasa-damima,+ laha Vafilista a va hlengeletane kona leswaku va lwa. Kwalaho a ku ri ni nsimu leyi a yi tele hi maxalana naswona vanhu a va balekile hikwalaho ka Vafilista. 14  Kambe a yima exikarhi ka nsimu leyi, a yi sirhelela hi ku dlayetela Vafilista lerova Yehovha a va pfuna va hlula hi ndlela leyikulu.+ 15  Vavanuna vanharhu eka tindhuna ta 30 va ye eka Davhida eribyeni, ebakweni ra Adulamu+ hi nkarhi lowu Vafilista a va dzime mixaxa eNkoveni wa Refayimi.+ 16  Hi nkarhi wolowo Davhida a a ri endhawini leyi swi tikaka ku yi fikelela naswona Vafilista a va dzime mixaxa eBetlehema. 17  Kutani Davhida a ku: “Ndzi navela ku nwa mati ya xihlovo lexi nga egedeni ya Betlehema!”+ 18  Hiloko lavanharhu va manyukuta va nghena laha Vafilista a va dzime kona mixaxa, va ya ka mati exihlobyeni lexi nga egedeni ya Betlehema, va ma nyika Davhida; kambe a ala ku ma nwa kutani a ma halata emahlweni ka Yehovha. 19  A ku: “A hi swinene ku va ndzi endla leswi, hi ku ya hi Xikwembu xa mina! Xana ndzi nga nwa ngati ya vavanuna lava, lava vekeke vutomi bya vona ekhombyeni?+ Va veke vutomi bya vona ekhombyeni hi ku ya ka mati lawa.” Xisweswo a nga pfumelanga ku ma nwa. Leswi i swilo leswi endliweke hi tinhenha tinharhu ta matimba ta yena. 20  Abixayi+ makwavo wa Yowabu,+ a a ri ndhuna ya tinhenha tin’wana tinharhu; u tshame a dlaya vavanuna va 300 hi tlhari, a a dume ku fana ni tinhenha tinharhu ta matimba.+ 21  Eka letin’wana tinharhu, a a xiximeka ku tlula tinhenha letin’wana timbirhi naswona a a ri ndhuna ya tona; kambe a a nga ringani hi xiyimo ni tinhenha letiya tinharhu to sungula. 22  Benaya+ n’wana wa Yoyada a a ri wanuna wa xivindzi naswona u endle swilo swo tala eKabizele.+ U dlaye vana vambirhi va Ariyele wa le Mowabu naswona u tshame a nghena exihlobyeni hi siku leri a ku ri ni gamboko a dlaya nghala.+ 23  U tlhele a dlaya wanuna wa Muegipta loyi a a ri xihontlovila, a a lehe kwalomu ka timitara tinharhu.*+ Hambileswi Muegipta loyi a a khome tlhari leri a ri ri ni mbhinyi lowu a wu ringana ni mhandzi ya muluki wa malapi,+ Benaya u ye eka yena a khome nhonga, a fika a n’wi vutlela tlhari rakwe a n’wi dlaya hi rona.+ 24  Swilo leswi swi endliwe hi Benaya n’wana wa Yoyada naswona a a dume ku fana ni tinhenha letiya tinharhu ta matimba. 25  Hambileswi a a xiximeka ku tlula tinhenha leta 30, a a nga ringani hi xiyimo ni tinhenha tinharhu ta matimba.+ Hambiswiritano, Davhida u n’wi endle ndhuna ya varindzi vakwe. 26  Tinhenha ta nyimpi a ku ri Asahele+ makwavo wa Yowabu, Elihanani n’wana wa Dodo wa le Betlehema,+ 27  Xamoti wa le Harori, Helese wa le Peloni, 28  Ira+ n’wana wa Ikexi wa le Tekowa, Abi-ezere+ wa le Anathoti, 29  Sibekayi+ wa le Huxa, Ilayi wa le Ahowa, 30  Maharayi+ wa le Netofa, Helede+ n’wana wa Bana wa le Netofa, 31  Ithayi n’wana wa Ribayi wa le Gibiya wa vana va Benjamini,+ Benaya wa le Piratoni, 32  Hurayi loyi a humaka emikoveni ya le Gaxi,+ Abiyele wa le Araba, 33  Azamavhete wa le Bahurimi, Eliyahaba wa le Xalabimi, 34  vana va Haxeme wa le Gizoni, Yonathani n’wana wa Xage wa le Harari, 35  Ahiyamu n’wana wa Sakara wa le Harari, Elifala n’wana wa Ura, 36  Hefere wa le Mekera, Ahiya wa le Peloni, 37  Hesiro wa le Karimeli, Narayi n’wana wa Ezibayi, 38  Yuwele makwavo wa Nathani, Mibara n’wana wa Hageri, 39  Seleke wa Muamoni, Naharayi wa le Beroti, murhwali wa matlhari ya Yowabu n’wana wa Seruya; 40  Ira wa le Itira, Garebe wa le Itira, 41  Uriya+ wa Muheti, Zabada n’wana wa Ahilayi, 42  Adina n’wana wa Xiza wa va ka Rhuveni, ndhuna ya va ka Rhuveni, a a ri ni vanhu va 30; 43  Hanani n’wana wa Maka, Yuxafati wa le Mitina, 44  Uziya wa le Axitaroti, Xama na Yeyiyele, vana va Hotamu wa le Arowere; 45  Yediyayele n’wana wa Ximri na Yoha makwavo wa le Tizi; 46  Eliyele wa le Mahavha, Yeribayi na Yoxavhiya vana va Elinama na Itima wa Mumowabu; 47  Eliyele, Obede na Yasiyele wa le Mizoba.

Tinhlamuselo ta le hansi

Kumbe “maxaka ya ngati.”
Kumbe “Milo.” Ku nga rito ra Xiheveru leri vulaka “ku tata.”
Hi Xiheveru, “swisungunu swa ntlhanu.” Vona Xiengetelo B14.