Yuwele 2:1-32

2  “Yimbani nanga eSiyoni,+ N’wina vavanuna, mi ba hungwe ra nyimpi+ entshaveni ya mina yo kwetsima.+ Vaaki hinkwavo va tiko a va rhurhumele;+ hikuva siku ra Yehovha ra ta,+ hikuva ri le kusuhi!  I siku ra munyama ni ku dzwihala,+ siku ra mapapa ni ku dzwihala lokukulu, ku fana ni ku vonakala ka vurhonga loku andlalekeke etintshaveni.+ “Ku ni vanhu vo tala, lava nga ni matimba;+ vo fana na vona a va si tshama va va kona ku sukela eminkarhini ya khale swinene,+ naswona endzhaku ka vona a va nge vi kona van’wana emalembeni ya xitukulwana xin’wana ku ya eka xitukulwana xin’wana.  Emahlweni ka vona ndzilo wu lovisile,+ naswona langavi ra herisa endzhaku ka vona.+ Tiko ri le mahlweni ka vona ku fana ni ntanga wa le Edeni;+ kambe endzhaku ka vona ku ni mananga yo pfumala vaaki, naswona a ku vanga na nchumu lexi poneke kona.  “Va languteka ku fana ni tihanci, ni ndlela leyi va tsutsumaka ha yona va fana ni tihanci ta nyimpi.+  Va tshamela ku tlula-tlula hi mpfumawulo wo fana ni wa makalichi ehenhla ka tintshava,+ kukota mpfumawulo wa ndzilo lowu vuvumelaka lowu wu hisaka mahlanga.+ Va fana ni vanhu lava nga ni matimba, lava foleke va lunghekela nyimpi.+  Vanhu va ta va ni switlhavi leswikulu hikwalaho ka vona.+ Loko ku ri swikandza hinkwaswo, kunene swi ta chava.+  “Va tsutsuma kukota vavanuna lava nga ni matimba.+ Va tlhandluka erirhangwini kukota vavanuna va nyimpi. Un’wana ni un’wana wa vona u ya etindleleni takwe, a va hundzuluki emintileni ya vona.+  A va susumetani. Va hambeta va famba, kukota munhu la tiyeke emirini endleleni yakwe; loko van’wana vo tshuka va wa exikarhi ka miseve, lavan’wana a va hambuki.  “Va tsutsumela emutini. Va tsutsuma erirhangwini. Va khandziya ehenhla ka tindlu. Va nghena hi mafasitere ku fana ni khamba. 10  Tiko ra rhurhumela emahlweni ka vona, matilo ma ninginikile. Dyambu ni n’weti swi hundzuke munyama,+ ni tinyeleti ti tlherisa ku vangama ka tona.+ 11  Kunene Yehovha u ta humesa rito rakwe+ emahlweni ka vandla rakwe ra nyimpi,+ hikuva nxaxa wa yena i wukulu swinene.+ Hikuva loyi a hetisisaka rito ra yena u ni matimba; hikuva siku ra Yehovha i rikulu+ naswona ri chavisa ngopfu, i mani loyi a nga ri tiyelaka?”+ 12  “Kutani ni sweswi,” ku vula Yehovha, “vuyani eka mina hi timbilu ta n’wina hinkwato,+ ni hi ku titsona swakudya+ ni hi ku rila ni hi ku kalakala.+ 13  Handzulani timbilu ta n’wina,+ ku nga ri tinguvu ta n’wina;+ mi vuya eka Yehovha Xikwembu xa n’wina, hikuva u ni nsovo, u ni tintswalo,+ u hlwela ku hlundzuka+ naswona u tele musa wa rirhandzu,+ kunene u ta tisola hikwalaho ka khombo leri.+ 14  I mani loyi a swi tivaka leswaku kumbexana u ta tlhela kutani a tisola,+ a siya mikateko endzhaku ka vona,+ gandzelo ra mavele ni gandzelo ra swakunwa eka Yehovha Xikwembu xa n’wina? 15  “N’wina, yimbani nanga eSiyoni.+ Hlawulekisani nkarhi wa ku titsona swakudya.+ Hlengeletani nhlengeletano yo xiximeka.+ 16  Hlengeletani vanhu. Hlawulekisani nhlengeletano.+ Hlengeletani vavanuna lava kuleke. Hlengeletani vana ni lava va an’waka mavele.+ Muteki a a hume ekamareni rakwe ra le mpfungwe, ni mutekiwa ekamareni rakwe ra vukati. 17  “Exikarhi ka rikupakupa ni alitari,+ vaprista, vatirheli va Yehovha, va rila va ku, ‘Oho Yehovha, vana ni nsovo eka vanhu va wena, u nga endli ndzhaka ya wena yi va ndzhukano,+ leswaku va fumiwa hi matiko man’wana. Ha yini va fanele va vula exikarhi ka vanhu, va ku: “Xi kwihi Xikwembu xa vona?”’+ 18  Yehovha u ta hisekela tiko ra yena+ naswona u ta va ni ntsetselelo eka vanhu va yena.+ 19  Yehovha u ta hlamula vanhu va yena a ku, ‘Maswivo, ndzi rhumela mavele ni vhinyo leyintshwa ni mafurha eka n’wina, kunene mi ta eneriseka ha swona;+ a ndzi nge he tlheli ndzi mi endla mi va ndzhukano exikarhi ka matiko.+ 20  Munhu wa le n’walungwini+ ndzi ta n’wi veka ekule na n’wina, entiyisweni ndzi ta n’wi yisa etikweni ro pfumala mati ni rhumbi, xikandza xa yena xi ta va xi langute elwandle ra le vuxeni,+ xikosi xa yena xi langute elwandle ra le vupela-dyambu.+ Kunene ku nun’hwa loku humaka eka yena ku ta tlhandluka, risema leri humaka eka yena ri ta tshamela ku tlhandluka;+ hikuva U ta endla nchumu lowukulu eka leswi Yena a swi endlaka.’ 21  “U nga chavi, Wena misava. Tsaka u tsakisisa; hikuva Yehovha u ta endla nchumu lowukulu eka leswi Yena a swi endlaka.+ 22  Mi nga chavi, n’wina swivandzana swa nhova,+ hikuva madyelo ya le mananga ma ta va ya rihlaza hakunene.+ Hikuva murhi wu ta humesa mihandzu ya wona.+ Nkuwa ni murhi wa vhinya swi fanele swi humesa ntamu lowukulu wa swona.+ 23  Kutani n’wina vana va Siyoni, tsakani mi tsakisisa eka Yehovha Xikwembu xa n’wina;+ hikuva u ta mi nyika mpfula ya xixikana hi mpimo lowunene,+ u ta mi nisela maboboma, mpfula ya xixikana ni mpfula ya ximun’wana, ku fana ni le ku sunguleni.+ 24  Kutani swivuya swi fanele swi tala mavele lama basisiweke, makhuwana ya le xikamelweni ma ta khapakhapa hi vhinyo leyintshwa ni mafurha.+ 25  Ndzi ta mi riha hikwalaho ka malembe lawa njiya, xijajana, hele ni xivungu swi dyeke ha wona, vandla ra mina lerikulu ra nyimpi leri ndzi ri rhumeleke exikarhi ka n’wina.+ 26  Kunene mi ta dya, mi dya mi xurha,+ kutani mi ta dzunisa vito ra Yehovha Xikwembu xa n’wina,+ loyi a mi endleleke swo hlamarisa swonghasi;+ vanhu va mina a va nge khomiwi hi tingana hilaha ku nga riki na makumu.+ 27  N’wina mi ta tiva leswaku ndzi le xikarhi ka Israyele+ nileswaku hi mina Yehovha Xikwembu xa n’wina, ku hava un’wana.+ Vanhu va mina a va nge khomiwi hi tingana hilaha ku nga riki na makumu. 28  “Kutani endzhaku ka sweswo ndzi ta chululela moya wa mina+ ehenhla ka nyama ya muxaka wun’wana ni wun’wana,+ kunene vana va n’wina va majaha ni va vanhwanyana+ va ta profeta. Loko ku ri vavanuna lava kuleke eka n’wina, va ta lorha milorho. Loko ku ri majaha ya n’wina, ma ta vona swivono. 29  Naswona ndzi ta chululela moya wa mina eka malandza ya xinuna ni ya xisati emasikwini wolawo.+ 30  “Ndzi ta nyika swihlamariso ematilweni+ ni le misaveni, ngati ni ndzilo ni mapapa ya musi.+ 31  Dyambu ri ta hundzuka ri va munyama,+ n’weti wu ta va ngati,+ ku nga si fika siku lerikulu ni leri chavisaka ra Yehovha.+ 32  Kutani un’wana ni un’wana loyi a vitanaka vito ra Yehovha u ta pona;+ hikuva eNtshaveni ya Siyoni eYerusalema ku ta va ni lava balekeke,+ hilaha Yehovha a vuleke hakona, ni lava va poneke exikarhi ka vona, lava Yehovha a va vitanaka.”+

Tinhlamuselo ta le hansi