Yoxuwa 24:1-33

24  Yoxuwa a sungula ku hlengeleta tinyimba hinkwato ta Israyele eXikeme+ ni ku vitana vakulukumba va Israyele+ ni varhangeri va rona ni vaavanyisi va rona ni tindhuna ta rona, kutani va yima emahlweni ka Xikwembu xa ntiyiso.+  Yoxuwa a byela vanhu hinkwavo a ku: “Yehovha Xikwembu xa Israyele u te, ‘Vatata+ wa n’wina a va tshama ehase ka Nambu+ enkarhini wa khale swinene, Tera tata wa Abrahama ni tata wa Nakori,+ a va tirhela swikwembu swin’wana.  “‘Hi ku famba ka nkarhi ndzi teke tata wa n’wina Abrahama+ ehase ka Nambu+ naswona u fambe etikweni hinkwaro ra Kanana kutani a endla mbewu yakwe yi tala.+ Hiloko ndzi n’wi nyika Isaka.+  Kutani Isaka ndzi n’wi nyike Yakobe na Esawu.+ Endzhaku Esawu ndzi n’wi nyike Ntshava ya Seyiri leswaku a tshama eka yona;+ Yakobe ni vana vakwe va rhelele aEgipta.+  Endzhakunyana ndzi rhumela Muxe na Aroni,+ kutani ndzi tisa makhombo aEgipta hi leswi ndzi swi endleke exikarhi ka rona;+ ndzi mi humesa endzhaku ka sweswo.+  Loko ndzi humese vatata wa n’wina aEgipta,+ mi fike elwandle, Vaegipta va hlongorisa+ vatata wa n’wina hi makalichi ya nyimpi ni vagadi va tihanci ku ya fika eLwandle ro Tshwuka.  Hiloko va sungula ku rila eka Yehovha.+ Kutani a veka munyama exikarhi ka n’wina ni Vaegipta+ ivi a tisa lwandle ehenhla ka vona a va funengeta,+ mahlo ya n’wina ma vona leswi ndzi swi endleke aEgipta;+ kutani mi tshama emananga masiku yo tala.+  “‘Ndzi hetelele ndzi mi tise etikweni ra Vaamori lava a va tshama entsungeni wa Yordani, kutani va lwa na n’wina.+ Hiloko ndzi va nyiketa evokweni ra n’wina leswaku mi teka tiko ra vona, ndzi va lovisa emahlweni ka n’wina.+  Kutani Balaka n’wana wa Sipora,+ hosi ya Mowabu, a suka a ya lwa na Israyele.+ Kutani a rhumela rito a vitana Balama n’wana wa Beyori leswaku a mi rhukana.+ 10  A ndzi nga swi lavi ku yingisa Balama.+ Hikwalaho u mi katekise hi ku phindha-phindha.+ Hi ndlela yoleyo ndzi mi kutsula evokweni rakwe.+ 11  “‘Kutani mi pele Yordani+ mi fika eYeriko.+ Hiloko vini va tindhawu va Yeriko, ku nga Vaamori ni Vaperezi ni Vakanana ni Vaheti ni Vagirgaxa, Vahivhi ni Vayebusi va sungula ku lwa na n’wina; kambe ndzi va nyikete evokweni ra n’wina.+ 12  Hiloko ndzi rhumela gome emahlweni ka n’wina, hakatsongo-tsongo ri va hlongola emahlweni ka n’wina+—tihosi timbirhi ta Vaamori—ku nga ri hi banga ra n’wina kumbe vurha bya n’wina.+ 13  Kutani ndzi mi nyika tiko leri mi nga ri tirhelangiki hi matimba ni miti leyi mi nga yi akangiki,+ hiloko mi tshama eka yona. Masimu ya vhinya ni mitlhwari leyi mi nga yi rimangiki hi swona leswi mi swi dyaka.’+ 14  “Sweswi chavani Yehovha+ mi n’wi tirhela hi ndlela leyi pfumalaka xihoxo ni ntiyiso,+ susani swikwembu leswi vatata wa n’wina va swi tirheleke etlhelo lerin’wana ra Nambu ni le Egipta,+ mi tirhela Yehovha. 15  Loko swi bihile ematihlweni ya n’wina ku tirhela Yehovha, hlawulani namuntlha loyi mi nga ta n’wi tirhela,+ kumbe swikwembu leswi vatata wa n’wina va swi tirheleke+ ehase ka Nambu kumbe swikwembu swa Vaamori etikweni ra vona leri mi tshamaka eka rona.+ Kambe loko ku ri mina ni vandyangu wa mina, hi ta tirhela Yehovha.”+ 16  Hiloko vanhu va hlamula va ku: “A hi swinene eka hina ku siya Yehovha leswaku hi ya tirhela swikwembu swin’wana. 17  Hikuva i Yehovha Xikwembu xa hina la humeseke hina ni vatata wa hina etikweni ra Egipta,+ hi huma endlwini ya mahlonga,+ la endleke masingita lawa lamakulu emahlweni ka mahlo ya hina,+ kutani a hi rindza endleleni hinkwayo leyi hi fambeke eka yona exikarhi ka vanhu hinkwavo lava hi hundzeke eka vona.+ 18  Yehovha a hlongola vanhu volavo hinkwavo,+ ni Vaamori lava tshamaka etikweni leri nga emahlweni ka hina. Loko ku ri hina, na hina hi ta tirhela Yehovha, hikuva yena i Xikwembu xa hina.”+ 19  Kutani Yoxuwa a byela vanhu a ku: “A mi swi koti ku tirhela Yehovha, hikuva i Xikwembu xo kwetsima;+ i Xikwembu lexi lavaka ku tinyiketela loku hlawulekeke.+ A xi nge mi rivaleli ku tlula nawu ka n’wina ni swidyoho swa n’wina.+ 20  Loko mo siya Yehovha+ mi tirhela swikwembu swimbe,+ kunene na yena u ta mi fularhela a mi endla swo biha, a mi lovisa endzhaku ka loko a mi endle leswinene.”+ 21  Hiloko vanhu va ku eka Yoxuwa: “E-e, kambe hi ta tirhela Yehovha!”+ 22  Kutani Yoxuwa a ku eka vanhu: “Mi timbhoni ta n’wina+ vini leswaku n’wina mi tihlawulele Yehovha hi n’wexe, leswaku mi n’wi tirhela.”+ Hiloko vona va ku: “Hi timbhoni.” 23  “Sweswi susani swikwembu swimbe leswi nga exikarhi ka n’wina,+ mi voyamisela timbilu ta n’wina eka Yehovha Xikwembu xa Israyele.” 24  Hiloko vanhu va ku eka Yoxuwa: “Yehovha Xikwembu xa hina hi ta n’wi tirhela, naswona hi ta yingisa rito rakwe!”+ 25  Kutani Yoxuwa a endla ntwanano ni vanhu esikwini rero ni ku va vekela xileriso ni xiboho xa vuavanyisi+ eXikeme. 26  Hiloko Yoxuwa a tsala marito lawa ebukwini ya nawu+ wa Xikwembu ivi a teka ribye+ lerikulu a ri yimisa kwalaho ehansi ka murhi+ lowukulu ngopfu lowu nga ekusuhi ni vukwetsimelo bya Yehovha. 27  Yoxuwa a byela vanhu hinkwavo a ku: “Maswivo! Ribye leri ri ta va vumbhoni lebyi hi kanetaka,+ hikuva ri twe marito hinkwawo lawa Yehovha a hi byeleke wona, ri fanele ri va vumbhoni lebyi mi kanetaka, leswaku mi nga landzuli Xikwembu xa hina.” 28  Hiloko Yoxuwa a tshika vanhu va famba, un’wana ni un’wana a ya endzhakeni yakwe.+ 29  Endzhaku ka swilo leswi, Yoxuwa n’wana wa Nuni, nandza wa Yehovha, hakatsongo-tsongo a fa a ri ni malembe ya 110 hi vukhale.+ 30  Hiloko va n’wi lahla endhawini ya ndzhaka yakwe eTiminata-sera,+ leyi nga endhawini ya tintshava ya Efrayimi, en’walungwini wa Ntshava ya Gaxi. 31  Israyele a ya emahlweni a tirhela Yehovha emasikwini hinkwawo ya Yoxuwa ni le masikwini hinkwawo ya vakulukumba lava va engeteleke masiku ya vona endzhaku ka Yoxuwa+ ni lava va tiveke ntirho hinkwawo wa Yehovha lowu a wu endleleke Israyele.+ 32  Kutani marhambu+ ya Yosefa lawa vana va Israyele va ma humeseke aEgipta, va ma lahle eXikeme ensin’wini leyi Yakobe a yi kumeke eka vana va Hamori,+ tata wa Xikeme, hi swiphemu swa mali+ swa 100, kutani yi va ndzhaka ya vana va Yosefa.+ 33  Na Eliyazara n’wana wa Aroni a fa.+ Kutani va n’wi lahla eXitsungeni xa Finiyasi n’wana wakwe,+ lexi a n’wi nyikeke xona endhawini ya tintshava ya Efrayimi.

Tinhlamuselo ta le hansi