Yoxuwa 22:1-34

22  Hi nkarhi wolowo Yoxuwa a vitana va ka Ruveni ni va ka Gadi ni hafu ya nyimba ya Manase+  a ku eka vona: “Loko ku ri n’wina, mi hlayise hinkwaswo leswi Muxe nandza wa Yehovha a mi leriseke swona,+ naswona mi yingise rito ra mina eka hinkwaswo leswi ndzi mi leriseke swona.+  A mi va siyanga vamakwenu hi masiku+ lawa yo tala ku ta fikela esikwini leri, naswona mi hlayise xiboho xa xileriso xa Yehovha Xikwembu xa n’wina.+  Sweswi Yehovha Xikwembu xa n’wina u wisise vamakwenu, hilaha a va tshembiseke hakona.+ Sweswi hundzukani mi famba mi ya emintsongeni ya n’wina etikweni leri nga ndzhaka ya n’wina, leri Muxe nandza wa Yehovha a mi nyikeke rona entsungeni wa Yordani.+  Ntsena xiyani ngopfu leswaku mi hetisisa xileriso+ ni nawu lowu Muxe nandza wa Yehovha a mi leriseke wona hi ku rhandza Yehovha Xikwembu+ xa n’wina ni ku famba etindleleni+ takwe hinkwato ni ku hlayisa swileriso+ swakwe, mi n’wi namarhela+ ni ku n’wi tirhela+ hi mbilu+ ya n’wina hinkwayo ni hi moya-xiviri wa n’wina hinkwawo.”+  Kutani Yoxuwa a va katekisa+ ivi a va tshika va famba leswaku va ya emintsongeni ya vona.  Muxe u nyike hafu ya nyimba ya Manase nyiko eBaxani,+ kasi hafu leyin’wana Yoxuwa u yi nyike nyiko ni vamakwavo entsungeni wa Yordani ku ya evupela-dyambu.+ Nakambe, loko Yoxuwa a va yisa emintsongeni ya vona, u va katekisile.  Hiloko a ku eka vona: “Tlhelelani emintsongeni ya n’wina ni rifuwo ro tala ni swifuwo swo tala ngopfu, ni silivhere ni nsuku ni koporo ni nsimbi ni tinguvu to tala ngopfu.+ Tekani xiavelo xa n’wina eka leswi mi swi phangeke+ eka valala va n’wina swin’we ni vamakwenu.”  Endzhaku ka sweswo vana va Ruveni ni vana va Gadi ni hafu ya nyimba ya Manase va tlhela va suka eka vana va Israyele, ku suka eXilo leyi nga etikweni ra Kanana, leswaku va ya etikweni ra Giliyadi,+ etikweni leri nga ndzhaka ya vona, leri va tshamisekeke eka rona hi ku lerisa ka Yehovha ha Muxe.+ 10  Loko va fika eswifundzheni swa Yordani leswi a swi ri etikweni ra Kanana, vana va Ruveni ni vana va Gadi ni hafu ya nyimba ya Manase va aka alitari+ etlhelo ka Yordani, alitari leyikulu ngopfu. 11  Endzhaku ka sweswo vana va Israyele va twa+ ku vuriwa va ku: “Maswivo! Vana va Ruveni ni vana va Gadi ni hafu ya nyimba ya Manase va ake alitari emaaveni ya tiko ra Kanana, eswifundzheni swa Yordani etlhelo leri nga ra vana va Israyele.” 12  Loko vana va Israyele va swi twa, ntshungu hinkwawo wa vana va Israyele+ wu hlengeletana eXilo+ leswaku wu tlhandluka wu ya lwa na vona.+ 13  Hiloko vana va Israyele va rhumela+ Finiyasi+ n’wana wa Eliyazara lowa muprista eka vana va Ruveni ni vana va Gadi ni hafu ya nyimba ya Manase etikweni ra Giliyadi, 14  ni tindhuna ta khume leti a ti ri na yena, ndhuna yin’we ya yindlu ya vatata wa nyimba hinkwayo ya Israyele, ha un’we a a ri murhangeri wa yindlu ya vatata wa Vaisrayele va magidi.+ 15  Va hetelela va fike eka vana va Ruveni ni vana va Gadi ni hafu ya nyimba ya Manase etikweni ra Giliyadi kutani va sungula ku vulavula na vona,+ va ku: 16  “Ntshungu hinkwawo wa Yehovha+ wu te, ‘Xana i xiendlo muni xo pfumala vutshembeki+ lexi mi xi endleke hi ku tiakela alitari,+ mi lwa ni Xikwembu xa Israyele, mi xi fularhela+ namuntlha, mi nga landzeli Yehovha, leswaku mi xandzukela Yehovha namuntlha? 17  Xana xihoxo xa Peyori+ a xi ri xitsongo swinene eka hina, lexi hi nga tibasisangiki eka xona ku fikela esikwini leri, hambileswi khombo ri weleke ntshungu wa Yehovha?+ 18  N’wina—namuntlha mi ta tlhela, mi tshika ku landzela Yehovha; kutani loko n’wina, mo fularhela Yehovha namuntlha, mundzuku u ta hlundzukela ntshungu hinkwawo wa Israyele.+ 19  Loko ku ri ntiyiso leswaku tiko leri mi tshameke eka rona a ri basanga,+ tsemakanyani tiko mi ya etikweni ra ndzhaka+ ya Yehovha laha tabernakela ya Yehovha yi tshameke kona,+ mi tshama exikarhi ka hina; mi nga xandzukeli Yehovha naswona mi nga endli leswaku na hina hi xandzuka, hi ku va n’wina mi tiakela alitari ku engetela eka alitari ya Yehovha Xikwembu xa hina.+ 20  Xana a ku nga ri Akani+ n’wana wa Zara la endleke xiendlo xo pfumala vutshembeki malunghana ni xilo lexi nyikeriweke endzovisweni, xana ku hlundzuka a ku fikelanga ntshungu hinkwawo wa Israyele?+ A hi yena ntsena la feke hikwalaho ka xihoxo xakwe.’”+ 21  Hiloko vana va Ruveni ni vana va Gadi ni hafu ya nyimba ya Manase va hlamula,+ va vulavula ni varhangeri va Israyele va magidi:+ 22  “Loyi a nga ni Vukwembu,+ Xikwembu,+ Yehovha, Loyi a nga ni Vukwembu, Xikwembu, Yehovha,+ wa swi tiva,+ na Israyele u ta swi tiva.+ Loko ku ri ku xandzuka+ ni loko ku ri ku pfumala vutshembeki eka Yehovha,+ u nga hi ponisi esikwini leri. 23  Loko a ku ri ku tiakela alitari leswaku hi tlhela hi tshika ku landzela Yehovha, naswona loko a ku ri ku humesa magandzelo yo hisiwa ni magandzelo ya mavele eka yona,+ loko a ku ri ku endlela switlhavelo swa xinakulobye eka yona, Yehovha u ta swi lavisisa;+ 24  kumbe loko hi nga swi endlanga hikwalaho ka ku vilela ko karhi, hi ku, ‘Emasikwini lama taka vana va n’wina va ta byela vana va hina va ku: “Xana mi na yini na Yehovha Xikwembu xa Israyele? 25  Naswona ku ni ndzilakana lowu Yehovha a wu vekeke exikarhi ka hina na n’wina, vana va Ruveni ni vana va Gadi, ku nga Yordani. A mi na xiavelo eka Yehovha.”+ Kutani vana va n’wina va ta endla leswaku vana va hina va tshika ku chava Yehovha.’+ 26  “Hikwalaho hi te, ‘Hi kombela ku endla swo karhi, hi ku aka alitari, hi nga akeli ku endla gandzelo ro hisiwa hambi ku ri xitlhavelo, 27  kambe leswaku ku va vumbhoni exikarhi ka hina+ na n’wina ni le ka switukulwana swa hina leswi nga ta ta endzhaku ka hina leswaku hi ta tirhela Yehovha emahlweni kakwe hi magandzelo yo hisiwa ni switlhavelo swa hina ni switlhavelo swa hina swa xinakulobye,+ leswaku emasikwini lama taka, vana va n’wina va nga byeli vana va hina va ku: “A mi na xiavelo eka Yehovha.’” 28  Hiloko hi ku, ‘Loko vo tshuka va vula sweswo eka hina ni le ka switukulwana swa hina emasikwini lama taka, na hina hi ta ku: “Vonani nchumu lowu yimelaka alitari ya Yehovha lowu vatata wa hina va wu endleke, ku nga ri wa gandzelo ro hisiwa kumbe wa xitlhavelo, kambe i vumbhoni exikarhi ka hina na n’wina.’” 29  A hi swinene eka hina, ku xandzuka hi ku tirhandzela eka Yehovha ni ku tlhela namuntlha hi nga ha n’wi landzeli Yehovha+ hi ku aka alitari ya gandzelo ro hisiwa, gandzelo ra mavele ni xitlhavelo handle ka alitari ya Yehovha Xikwembu xa hina leyi nga emahlweni ka tabernakela yakwe!”+ 30  Kutani loko Finiyasi+ lowa muprista ni tindhuna ta ntshungu+ ni varhangeri va Israyele va magidi lava a va ri na yena va twa marito lawa vana va Ruveni ni vana va Gadi ni vana va Manase va ma vuleke, swi va swinene ematihlweni ya vona. 31  Hiloko Finiyasi n’wana wa Eliyazara lowa muprista a ku eka vana va Ruveni ni vana va Gadi ni vana va Manase: “Namuntlha ha swi tiva leswaku Yehovha u le xikarhi ka hina,+ hikuva a mi endlanga xiendlo lexi xo pfumala vutshembeki emahlweni ka Yehovha. Sweswi mi kutsule vana va Israyele evokweni ra Yehovha.”+ 32  Kutani Finiyasi n’wana wa Eliyazara lowa muprista ni tindhuna va suka+ eka vana va Ruveni ni vana va Gadi etikweni ra Giliyadi va ya etikweni ra Kanana eka vana va Israyele, va vuyisa rito eka vona.+ 33  Rito ri va rinene ematihlweni ya vana va Israyele; vana va Israyele va sungula ku dzunisa Xikwembu,+ a va vulavulanga hi ku tlhandluka va ri vuthu ku ya onha tiko ra vana va Ruveni ni vana va Gadi lava a va tshama eka rona. 34  Vana va Ruveni ni vana va Gadi va thya alitari, hikuva “i vumbhoni exikarhi ka hina leswaku Yehovha i Xikwembu xa ntiyiso.”+

Tinhlamuselo ta le hansi