Yoxuwa 21:1-45

21  Varhangeri va vatata wa Valevhi va tshinelela Eliyazara+ lowa muprista na Yoxuwa+ n’wana wa Nuni ni varhangeri va vatata wa tinyimba ta vana va Israyele,  kutani va vulavula na vona eXilo+ etikweni ra Kanana, va ku: “Ha Muxe, Yehovha u lerise leswaku hi nyikiwa miti leyi hi nga ta tshama eka yona, swin’we ni madyelo ya yona ya swifuwo swa hina.”+  Hiloko vana va Israyele va nyika Valevhi,+ hi ku ya hi xileriso xa Yehovha, miti leyi ni madyelo ya yona endzhakeni ya vona.+  Hiloko ku huma xiavelo xa mindyangu ya va ka Kohata+ hi vuhlolotwana, miti ya 13 yi va ya vana va Aroni lowa muprista, ya Valevhi, hi vuhlolotwana, enyimbeni ya Yuda+ ni ka nyimba ya va ka Simiyoni+ ni ka nyimba ya Benjamini.+  Naswona eka vana va Kohata+ lava a va siyiwe kwalaho, hi ku ya hi vuhlolotwana a ku ri ni miti ya khume emindyangwini ya nyimba ya Efrayimi+ ni le ka nyimba ya Dani+ ni le ka hafu ya nyimba ya Manase.+  Eka vana va Gerixoni+ a ku ri ni miti ya 13 leyi humesiweke hi vuhlolotwana emindyangwini ya nyimba ya Isakara+ ni le ka nyimba ya Axere+ ni le ka nyimba ya Neftali+ ni le ka hafu ya nyimba ya Manase eBaxani.+  Eka vana va Merari+ hi mindyangu ya vona a ku ri ni miti ya 12 eka nyimba ya Ruveni+ ni le ka nyimba ya Gadi+ ni le ka nyimba ya Zebuloni.+  Kutani vana va Israyele va nyika Valevhi miti leyi ni madyelo+ ya yona hi vuhlolotwana,+ hilaha Yehovha a leriseke hakona, ha Muxe.+  Xisweswo loko ku ri va nyimba ya vana va Yuda ni va nyimba ya vana va Simiyoni, va va nyike miti leyi a yi vitaniwa hi vito,+ 10  kutani yi va ya vana va Aroni yi huma emindyangwini ya va ka Kohata va vana va Levhi, hikuva vuhlolotwana byo sungula byi ve bya vona.+ 11  Kutani va va nyike Kiriyati-aba+ (ku vuriwa leswaku Araba a a ri tata wa Anaka),+ hileswaku, Hebroni,+ endhawini ya tintshava ya Yuda,+ ni madyelo ya kona ma yi rhendzerile; 12  kutani masimu ya muti ni swimitana swa wona va swi nyike Kalebe n’wana wa Yefune ma va ndzhaka yakwe.+ 13  Vana va Aroni lowa muprista va va nyike miti ya vutumbelo+ ya loyi a dlayeke+ munhu, ku nga Hebroni,+ ni madyelo ya wona, na Libna+ ni madyelo ya wona, 14  na Yatiri+ ni madyelo ya wona, na Exitemowa+ ni madyelo ya wona, 15  na Holoni+ ni madyelo ya wona, na Debiri+ ni madyelo ya wona, 16  na Ayini+ ni madyelo ya wona, na Yuta+ ni madyelo ya wona, Beta-xemexe+ ni madyelo ya yona; miti ya kaye leyi humaka etinyimbeni leti timbirhi. 17  Ni le ka nyimba ya Benjamini, Gibiyoni+ ni madyelo ya wona, Geba+ ni madyelo ya wona, 18  Anathoti+ ni madyelo ya wona, na Alimoni+ ni madyelo ya wona; miti ya mune. 19  Miti hinkwayo ya vana va Aroni+ lowa muprista, a ku ri miti ya 13 ni madyelo ya yona.+ 20  Emindyangwini ya vana va Kohata, Valevhi lava siyiweke hi vana va Kohata, va kume miti leyi humaka enyimbeni ya Efrayimi+ hi vuhlolotwana bya vona. 21  Hiloko va va nyika muti wa vutumbelo+ wu va wa loyi a dlayeke+ munhu, ku nga Xikeme+ ni madyelo+ ya wona endhawini ya tintshava ya Efrayimi, na Gezere+ ni madyelo ya wona, 22  na Kibizayimi+ ni madyelo ya wona, na Beta-horoni+ ni madyelo ya wona; miti ya mune. 23  Ku sukela enyimbeni ya Dani, Eliteke ni madyelo ya wona, Gibetoni+ ni madyelo ya wona, 24  Ayaloni+ ni madyelo ya wona, Gati-rimoni+ ni madyelo ya wona; miti ya mune. 25  Exiphen’wini xa nyimba ya Manase, Tanaka+ ni madyelo ya wona, na Gati-rimoni ni madyelo ya wona; miti yimbirhi. 26  Miti hinkwayo swin’we ni madyelo ya yona leyi mindyangu ya vana va Kohata va siyeriweke yona a yi ri khume. 27  Eka vana va Gerixoni,+ va mindyangu ya Valevhi, lava a va ri hafu ya nyimba ya Manase+ a ku ri ni muti wa vutumbelo wa loyi a dlayeke munhu, ku nga Golani+ eBaxani ni madyelo ya wona, na Bexitera+ ni madyelo ya wona; miti yimbirhi. 28  Enyimbeni ya Isakara,+ Kixiyoni+ ni madyelo ya wona, Daberata+ ni madyelo ya wona, 29  Yaramutu+ ni madyelo ya wona, Eni-ganimu+ ni madyelo ya wona; miti ya mune. 30  Enyimbeni ya Axere,+ Mixali+ ni madyelo ya wona, Abidoni+ ni madyelo ya wona, 31  Helikati+ ni madyelo ya wona, na Rehobo+ ni madyelo ya wona; miti ya mune. 32  Enyimbeni ya Neftali,+ a ku ri ni muti wa vutumbelo+ wa loyi a dlayeke+ munhu, ku nga Kedexi+ eGaleliya ni madyelo ya wona, na Hamati-dori+ ni madyelo ya wona, na Karitani ni madyelo ya wona; miti yinharhu. 33  Miti hinkwayo ya va ka Gerixoni hi mindyangu ya vona a ku ri miti ya 13 ni madyelo ya yona. 34  Mindyangu ya vana va Merari,+ Valevhi lava siyiweke va kume Yokiniyama+ wu huma enyimbeni ya Zebuloni+ ni madyelo ya wona, Karita ni madyelo ya wona, 35  Dimina+ ni madyelo ya wona, Nahalala+ ni madyelo ya wona; miti ya mune. 36  Enyimbeni ya Ruveni,+ Beseri+ ni madyelo ya wona, na Yahasa+ ni madyelo ya wona, 37  Kedemoti+ ni madyelo ya wona, na Mefati+ ni madyelo ya wona; miti ya mune. 38  Enyimbeni ya Gadi,+ a ku ri ni muti wa vutumbelo wa loyi a dlayeke munhu, ku nga Rhamoti eGiliyadi+ ni madyelo ya wona, na Mahanayimi+ ni madyelo ya wona, 39  Hexiboni+ ni madyelo ya wona, Yazere+ ni madyelo ya wona; miti hinkwayo yi ri mune. 40  Miti hinkwayo leyi a yi ri ya vana va Merari+ hi mindyangu ya vona, leyi siyiweke emindyangwini ya Valevhi, a yi ri miti ya 12 hi vuhlolotwana bya vona. 41  Miti hinkwayo ya Valevhi exikarhi ka ndzhaka ya vana va Israyele a ku ri miti+ ya 48 ni madyelo ya yona.+ 42  Eka miti leyi, muti wun’wana ni wun’wana a wu ri ni madyelo ya wona ma wu rhendzerile—swi ri tano emitini leyi hinkwayo.+ 43  Hiloko Yehovha a nyika Israyele tiko hinkwaro leri a ri hlambanyeleke ku ri nyika vatata wa rona,+ kutani va ri teka+ va tshama eka rona. 44  Ku tlula kwalaho, Yehovha a va wisisa+ hinkwako-nkwako, hi ku landza hinkwaswo leswi a swi hlambanyeleke+ vatata wa vona, ku hava ni un’we wa valala va vona la yimeke emahlweni ka vona.+ Yehovha a nyiketa valala va vona hinkwavo evokweni ra vona.+ 45  Ku hava xitshembiso lexi tsandzekeke eka switshembiso hinkwaswo leswinene leswi Yehovha a swi tshembiseke yindlu ya Israyele; hinkwaswo swi hetisekile.+

Tinhlamuselo ta le hansi