Yoxuwa 13:1-33

13  Yoxuwa se a a dyuhele naswona a ri ni malembe yo tala.+ Kutani Yehovha a ku eka yena: “Wena se u dyuhele naswona u ni malembe yo tala, kambe ka ha ri ni ntirho lowukulu ngopfu wo teka tiko.+  Hi leri tiko lera ha seleke:+ swifundzha hinkwaswo swa Vafilisita+ na Gexura hinkwaro+  (ku sukela exiphen’wini xa Nayili lexi nga emahlweni ka Egipta ni ku tlhandluka ku ya fika endzilakaneni wa Ekroni en’walungwini,+ a ku vuriwa leswaku i xa Vakanana);+ tihosi+ ta ntlhanu leti tirhisanaka ta Vafilisita, Vagaza+ ni Vaaxidodo,+ Vaaxikeloni,+ Vagati+ ni Vaekroni;+ ni Vaavhimi.+  Tiko hinkwaro ra Vakanana ku ya edzongeni; na Miyara, leri nga ra Vasidoni+ ku ya fika eAfeke, ku ya fika endzilakaneni wa Vaamori;  ni tiko hinkwaro ra Vagebali+ na Lebanoni hinkwaro etlhelo ra le vuhuma-dyambu, ku suka eBali-gadi+ ehansi ka Ntshava ya Herimoni ku ya fika laha ku ngheniwaka ha kona eHamati;+  vaaki hinkwavo va le ndhawini ya tintshava, ku suka eLebanoni+ ku ya eMisirefoto-mayimi,+ Vasidoni hinkwavo;+ mina ndzi ta va hlongola emahlweni ka vana va Israyele.+ Kambe yi nyike tiko ra Israyele ri va ndzhaka ya rona, hilaha ndzi ku leriseke hakona.+  Sweswi ava tiko leri ri va ndzhaka ya tinyimba ta kaye ni hafu ya nyimba ya Manase.”+  Hi hafu leyin’wana ya va ka Ruveni ni va ka Gadi swin’we ni nyimba leya hafu leyin’wana, va teke ndzhaka leyi Muxe a va nyikeke yona entsungeni wa Yordani ku ya evuxeni, hilaha Muxe nandza wa Yehovha a va nyikeke hakona,+  ku suka eArowere+ lowu nga eribuweni ra nkova wa Arinoni,+ ni muti lowu nga exikarhi ka nkova, ni tiko hinkwaro leri andlalekeke leri nga eMedeba+ ku ya fika eDiboni;+ 10  ni miti hinkwayo ya Sihoni, hosi ya Vaamori leyi a yi fuma eHexiboni, ku ya fika endzilakaneni wa vana va Amone;+ 11  na Giliyadi ni ndhawu ya Vagexura+ ni Vamukati ni Ntshava ya Herimoni+ hinkwayo na Baxani+ hinkwaro ku ya fika eSaleka;+ 12  ndhawu hinkwayo leyi lawuriwaka hi Ogo+ eBaxani, la fumeke eAxitaroti ni le Edireyi+—hi yena la seleke eka swa Varefayimi+—Muxe a va hlasela ni ku va hlongola.+ 13  Vana va Israyele a va va hlongolanga+ Vagexura ni Vakati, kambe Gexura+ na Makati va hambete va tshama exikarhi ka Israyele ku fikela esikwini leri. 14  I nyimba ya Valevhi ntsena leyi a nga yi nyikangiki ndzhaka.+ Gandzelo leri endliweke hi ndzilo+ ra Yehovha Xikwembu xa Israyele i ndzhaka ya vona,+ hilaha a va tshembiseke hakona.+ 15  Kutani Muxe a nyika nyimba ya vana va Ruveni nyiko hi ku ya hi mindyangu ya vona, 16  hiloko ndhawu yi va ya vona ku sukela eArowere,+ lowu nga eribuweni ra nkova wa Arinoni, ni muti lowu nga exikarhi ka nkova, ni tiko hinkwaro leri andlalekeke eMedeba;+ 17  Hexiboni+ ni miti+ ya wona hinkwayo leyi nga etikweni leri andlalekeke, Diboni+ na Bamoti-bali+ na Beta-bali-meyoni,+ 18  na Yahasa+ na Kedemoti+ na Mefati,+ 19  na Kiriyatayimi+ na Sibma+ na Sereta-xahara entshaveni leyi nga erivaleni ra le hansi, 20  na Beta-peyori ni magiyagiya ya Pisiga+ na Beta-yeximoto,+ 21  ni miti hinkwayo ya tiko+ leri andlalekeke ni ndhawu hinkwayo leyi lawuriwaka hi Sihoni hosi ya Vaamori, leyi a yi fuma eHexiboni,+ leyi Muxe a yi dlayeke+ swin’we ni tindhuna ta Midiyani, Evhi na Rekemu na Suru na Huru na Reba,+ tinghanakana ta Sihoni, leti a ti tshama etikweni. 22  Naswona Balama n’wana wa Beyori,+ lowa muvhumbhi,+ hi un’wana wa lava vana va Israyele va va dlayeke hi banga swin’we ni lava dlayiweke va vona. 23  Ndzilakana wa vana va Ruveni a ku ri Yordani; naswona ndhawu leyi a yi ri ndzhaka ya vana va Ruveni+ hi mindyangu ya vona, hi miti ni swimitana swa vona. 24  Ku tlula kwalaho, Muxe a nyika nyimba ya Gadi nyiko, vana va Gadi hi mindyangu ya vona,+ 25  ndhawu ya vona ku va Yazere+ ni miti hinkwayo ya Giliyadi+ ni xiphemu xa tiko ra vana va Amone+ ku ya fika eArowere,+ leyi nga emahlweni ka Rhaba;+ 26  ni ku suka eHexiboni+ ku ya eRamati-mispa na Bethonimi ni ku suka eMahanayimi+ ku ya endzilakaneni wa Debiri;+ 27  ni le rivaleni ra le hansi ra Beta-harama+ na Beta-nimura+ na Sukoti+ na Safoni, ndhawu hinkwayo leyi lawuriwaka hi Sihoni hosi ya Hexiboni,+ ndzilakana wa kona ku ri Yordani ku ya fika emakumu ka lwandle ra Kinereti+ ekusuhi ni Yordani hi tlhelo ra le vuxeni. 28  Leyi a ku ri ndzhaka ya vana va Gadi+ hi mindyangu ya vona, hi miti ni swimitana swa vona. 29  Ku tlula kwalaho, Muxe a nyika hafu ya nyimba ya Manase nyiko, kutani ku va hafu ya nyimba ya vana va Manase hi mindyangu ya vona.+ 30  Ndhawu ya vona yi sukela eMahanayimi+ le Baxani hinkwaro, ni ndhawu hinkwayo leyi lawuriwaka hi Ogo hosi ya Baxani,+ ni mitsonga hinkwayo ya Yayiri+ leyi nga eBaxani, miti ya 60. 31  Kutani hafu ya Giliyadi na Axitaroti+ na Edireyi,+ ku nga miti leyi lawuriwaka hi Ogo eBaxani, yi va ya vana va Makiri+ n’wana wa Manase, ni hafu ya vana va Makiri hi mindyangu ya vona. 32  Leyi i ndhawu leyi Muxe a va nyikeke yona leswaku yi va ndzhaka ya vona, etimbaleni ta le kwandzasini ra Mowabu ekusuhi ni Yordani, eYeriko, hi tlhelo ra le vuxeni.+ 33  Muxe a nga yi nyikanga ndzhaka+ nyimba ya Valevhi. Yehovha Xikwembu xa Israyele i ndzhaka ya vona, hilaha a va tshembiseke hakona.+

Tinhlamuselo ta le hansi