Yoxuwa 11:1-23

11  Hi ku hatlisa loko Yabini hosi ya Hasora a swi twa, u rhumele rito eka Yobabu hosi ya Madoni+ ni le ka hosi ya Ximroni ni hosi ya Akixafa,+  ni le ka tihosi leti a ti ri en’walungwini endhawini ya tintshava ni le timbaleni ta le kwandzasini edzongeni wa Kinereti+ ni le Xefela+ ni le switsungeni swa ntshava ya Dori+ evupela-dyambu,  ni le ka Vakanana+ evuxeni ni le vupela-dyambu, ni Vaamori+ ni Vaheti+ ni Vaperezi+ ni Vayebusi+ endhawini ya tintshava, ni Vahivhi+ ehansi ka Herimoni+ etikweni ra Mizpa.+  Hiloko ti huma, tona ni vanhu va tona hinkwavo va le mixaxeni, vanhu vo tala kukota swiribyana swa sava ra le ribuweni ra lwandle hi vunyingi,+ ni tihanci+ to tala ngopfu ni makalichi ya nyimpi.  Kutani tihosi leti hinkwato ti hlangana hi nkarhi lowu titwaneke ha wona kutani ti dzima mixaxa ematini ya Meromi leswaku ti lwa na Israyele.+  Hiloko Yehovha a byela Yoxuwa a ku: “U nga ti chavi,+ hikuva mundzuku hi nkarhi lowu ndzi ta ti tshika hinkwato leswaku ti dlayiwa hi Israyele. Tihanci ta tona u ta ti tsema misiha ya le matsolweni,+ makalichi ya tona u ta ma hisa hi ndzilo.”+  Kutani Yoxuwa ni vanhu hinkwavo va nyimpi lava a va ri na yena va ti hlasela hi xitshuketa ekusuhi ni mati ya Meromi, va ti tala ehenhla.  Hiloko Yehovha a ti nyiketa evokweni ra Israyele,+ va ti hlasela ni ku ti hlongorisa ku ya fika eSidoni+ leyi nga ni vaaki vo tala ni le Misirefoto-mayimi+ ni le rivaleni ra le Mizpe evuxeni;+ va ti dlayetela kukondza ku nga ha sali munhu la poneke.+  Endzhaku ka sweswo Yoxuwa a ti endla hilaha Yehovha a n’wi leriseke hakona: tihanci ta tona a ti tsema misiha ya le matsolweni,+ makalichi ya tona a ma hisa hi ndzilo.+ 10  Ku tlula kwalaho, Yoxuwa a hundzuka hi nkarhi+ wolowo a teka Hasora;+ hosi ya wona a yi dlaya hi banga,+ hikuva emahlweni ka sweswo, Hasora a a ri nhloko ya mimfumo yoleyo hinkwayo. 11  Hiloko va dlaya moya-xiviri wun’wana ni wun’wana lowu a wu ri kwalaho hi banga, va wu nyikela endzovisweni.+ A ku na nchumu lexi xi hefemulaka lexi siyiweke,+ kutani a hisa Hasora hi ndzilo. 12  Kutani miti hinkwayo ya tihosi leti ni tihosi ta yona, Yoxuwa a ti teka kutani a ti dlaya hi banga.+ A ti nyikela endzovisweni,+ hilaha Muxe nandza wa Yehovha a leriseke hakona.+ 13  Ku lo sala ntsena miti hinkwayo leyi yimeke emarhumbini ya yona leyi Israyele a nga yi hisangiki, lowu Yoxuwa a nga wu hisa i Hasora ntsena. 14  Kutani vana va Israyele va tiphangela miti leyi hinkwayo ni swifuwo swa miti leyi.+ I vanhu hinkwavo lava va va dlayeke hi banga ku fikela loko va va lovisile.+ A va siyanga munhu la hefemulaka.+ 15  Hilaha Yehovha a leriseke Muxe nandza wakwe hakona, hi ndlela yoleyo Muxe u lerise Yoxuwa,+ kutani Yoxuwa a endla tano. A nga susanga rito ni rin’we eka hinkwawo lawa Yehovha a ma leriseke Muxe.+ 16  Kutani Yoxuwa a teka tiko leri hinkwaro, ndhawu ya tintshava na Negebu+ hinkwaro ni tiko hinkwaro ra Goxeni+ na Xefela+ na Arabha+ ni ndhawu ya tintshava ya Israyele ni Xefela ya yona,+ 17  ku suka eNtshaveni ya Halaka,+ leyi tlhandlukelaka eSeyiri+ ku ya fika eBali-gadi+ erivaleni ra Lebanoni ehansi ka Ntshava ya Herimoni,+ a teka tihosi ta yona hinkwato, a ti hlasela ni ku ti dlaya.+ 18  Yoxuwa u lwe nyimpi ni tihosi leti hinkwato masiku yo tala. 19  A ku vanga na muti lowu endleke ku rhula ni vana va Israyele loko ku nga ri Vahivhi+ lava tshamaka eGibiyoni.+ Leyin’wana hinkwayo va yi teke hi nyimpi.+ 20  Hikuva a ku ri ndlela ya Yehovha ku tshika timbilu ta vona ti sihalala+ leswaku va lwa na Israyele, ku endlela leswaku a va nyikela endzovisweni, va nga kombiwi tintswalo,+ kambe leswaku a va lovisa, hilaha Yehovha a leriseke Muxe hakona.+ 21  Ku tlula kwalaho, hi nkarhi wolowo Yoxuwa a famba a ya dlaya Vaanaka+ endhawini ya tintshava, ku suka eHebroni, eDebiri, eAnabu+ ni le ndhawini hinkwayo ya tintshava ya Yuda ni le ndhawini hinkwayo ya tintshava ya Israyele.+ Yoxuwa a va nyikela endzovisweni swin’we ni miti ya vona.+ 22  Ku hava Vaanaka lava siyiweke etikweni ra vana va Israyele. A va sele+ eGaza ntsena,+ eGati+ ni le Axidodo.+ 23  Hiloko Yoxuwa a teka tiko hinkwaro hi ku landza hinkwaswo leswi Yehovha a swi tshembiseke Muxe,+ kutani Yoxuwa a nyika tiko ra Israyele ri va ndzhaka ya vona hi ku avelana ka vona, hi ku ya hi tinyimba ta vona.+ Tiko a ri kavanyetiwanga hi nyimpi.+

Tinhlamuselo ta le hansi