Yoxuwa 10:1-43

10  Hi ku hatlisa loko Adoni-zedeki hosi ya Yerusalema a twa leswaku Yoxuwa u teke Ayi+ a wu nyikela endzovisweni,+ hilaha a endleke hakona hi Yeriko+ ni hosi ya wona,+ u endlise sweswo eka Ayi ni hosi ya wona,+ nileswaku vaaki va Gibiyoni va endle ku rhula ni Vaisrayele+ naswona a va tshama exikarhi ka vona,  hiloko a chava swinene,+ hikuva Gibiyoni a wu ri muti lowukulu, ku fana ni miti ya vuhosi, hikuva a wu ri wukulu eka Ayi,+ ni vavanuna va wona hinkwavo a va ri vanhu va matimba.  Hikwalaho Adoni-zedeki hosi ya Yerusalema+ a rhumela rito eka Hohamu hosi ya Hebroni+ na Piramu hosi ya Yaramutu+ ni le ka Yafiya hosi ya Lakixi+ na Debiri hosi ya Egiloni,+ a ku,  “Tanani eka mina mi ta ndzi pfuna ndzi hlasela Gibiyoni, hikuva u endle ku rhula na Yoxuwa ni vana va Israyele.”+  Hiloko va hlengeletana kutani va tlhandluka, tihosi ta ntlhanu ta Vaamori,+ hosi ya Yerusalema, hosi ya Hebroni, hosi ya Yaramutu, hosi ya Lakixi, hosi ya Egiloni, tona ni vanhu va tona hinkwavo va le mixaxeni, ti gova ti rhendzela Gibiyoni, ti lwa na wona.  Hiloko vavanuna va Gibiyoni va rhumela rito eka Yoxuwa va ri emixaxeni ya Giligala,+ va ku: “U nga khondleli mahlonga ya wena mavoko.+ Tana eka hina hi ku hatlisa, u hi ponisa, u hi pfuna, hikuva tihosi hinkwato ta Vaamori leti tshamaka endhawini ya tintshava ti hlengeletanele ku lwa na hina.”  Kutani Yoxuwa a tlhandluka a suka eGiligala, yena ni vanhu hinkwavo va nyimpi lava a va ri na yena+ ni vavanuna hinkwavo va vurhena lava nga ni matimba.+  Hiloko Yehovha a byela Yoxuwa a ku: “U nga va chavi,+ hikuva ndzi va nyikete evokweni ra wena.+ Ku hava munhu wa vona la nga ta lwa na wena.”+  Kutani Yoxuwa a fika eka vona hi xitshuketa. U fambe vusiku hinkwabyo a huma eGiligala. 10  Yehovha a va pfilunganya emahlweni ka Israyele,+ kutani va dlaya vanhu vo tala eGibiyoni+ ni ku va hlongorisa hi ndlela leyi tlhandlukaka ya Beta-horoni, va va dlaya ku fikela eAzeka+ ni le Makeda.+ 11  Kuteloko va ha baleka emahlweni ka Israyele naswona va rhelela eBeta-horoni, Yehovha a chulula maribye+ lamakulu ehenhla ka vona ku ya fikela eAzeka, ma huma etilweni lerova va fa. A va tele lava dlayiweke hi xihangu ku tlula lava vana va Israyele va va dlayeke hi banga. 12  Hi rona siku leri Yoxuwa a vulavuleke na Yehovha ha rona, siku leri Yehovha a nyiketeke Vaamori eka vana va Israyele, kutani a vulavula ematihlweni ya Israyele a ku: “Dyambu,+ yima ehenhla ka Gibiyoni,+Ni n’weti, ehenhla ka rivala ra le hansi ra Ayaloni.”+ 13  Kutani dyambu ri yima, ni n’weti wu yima wu nga fambi, kukondza tiko ri tirihisela eka valala va rona.+ Xana a swi tsariwanga ebukwini ya Yaxara?+ Dyambu ri yima exikarhi ka matilo, a ri hatlanga ri pela, nkarhi wo lava ku ringana siku hinkwaro.+ 14  A ri kona siku leri a ri fana ni rero, hambi ku ri emahlweni ka rona kumbe endzhaku ka rona, leri Yehovha a nga yingisa rito ra munhu,+ hikuva Yehovha a a lwela Israyele.+ 15  Endzhaku ka sweswo Yoxuwa ni tiko hinkwaro ra Israyele leri a ri ri na yena va tlhelela enxaxeni wa Giligala.+ 16  Hi nkarhi wolowo tihosi leta ntlhanu ti baleka+ ti ya tumbela ebakweni ra Makeda.+ 17  Hiloko ku vikiwa eka Yoxuwa, va ku: “Tihosi leta ntlhanu ti kumiwe ti tifihle ebakweni ra Makeda.”+ 18  Kutani Yoxuwa a ku: “Khunguluxelani maribye lamakulu enon’wini wa bako kutani mi veka vavanuna va ti rindza. 19  Loko ku ri n’wina, mi nga yimi. Hlongorisani valala va n’wina, mi va hlasela hi le ndzhaku.+ Mi nga va pfumeleli va nghena emitini ya vona, hikuva Yehovha Xikwembu xa n’wina u va nyikete emavokweni ya n’wina.”+ 20  Hi ku hatlisa loko Yoxuwa ni vana va Israyele va hete ku dlaya vanhu vo tala ngopfu, ku fikela loko va herile,+ naswona lava va poneke va baleke va ya nghena emitini leyi tiyisiweke,+ 21  vanhu hinkwavo va vuyela enxaxeni, eka Yoxuwa eMakeda hi ku rhula. A nga kona munhu la kariheleke vana va Israyele hi ririmi rakwe.+ 22  Hiloko Yoxuwa a ku: “Pfulani nomu wa bako mi humesa tihosi leta ntlhanu ebakweni mi ti tisa eka mina.” 23  Kutani va endla tano va humesa tihosi leta ntlhanu va ti yisa eka yena, hosi ya Yerusalema,+ hosi ya Hebroni,+ hosi ya Yaramutu, hosi ya Lakixi+ ni hosi ya Egiloni.+ 24  Hi ku hatlisa loko va tise tihosi leti eka Yoxuwa, Yoxuwa a vitana vavanuna hinkwavo va Israyele, kutani a byela tindhuna ta nyimpi leti humeke na yena a ku: “Tshinelani. Vekani milenge ya n’wina etinhan’wini ta tihosi leti.”+ Hiloko va ta ivi va veka milenge etinhan’wini ta tona.+ 25  Hiloko Yoxuwa a ya emahlweni a va byela a ku: “Mi nga chavi kumbe ku tshuka.+ Vanani ni xivindzi ni matimba, hikuva Yehovha u ta endla hi ndlela yoleyo eka valala hinkwavo lava mi lwaka na vona.”+ 26  Endzhaku ka sweswo Yoxuwa a ti tlhava a ti dlaya ivi a ti hayeka etimhandzini ta ntlhanu, ti lenga-lenga etimhandzini ku fikela nimadyambu.+ 27  Kutani hi nkarhi wa ku pela ka dyambu, Yoxuwa a humesa xileriso, hiloko va ti hawula etimhandzini,+ kutani va ti lahlela ebakweni leri a ti tifihle eka rona. Hiloko va veka maribye lamakulu enon’wini wa bako—ku fikela esikwini leri. 28  Yoxuwa a teka Makeda+ hi siku rero kutani a wu hlasela hi banga. Loko ku ri hosi ya wona, a yi nyikela endzovisweni+ yona ni moya-xiviri wun’wana ni wun’wana lowu a wu ri eka wona. A nga siyanga munhu la poneke. Hosi ya Makeda+ u yi endle hilaha a endleke hosi ya Yeriko hakona. 29  Hiloko Yoxuwa ni tiko hinkwaro ra Israyele va hundza eMakeda va ya eLibna, va lwa na Libna.+ 30  Kutani Yehovha a wu nyikela na wona ni hosi ya wona evokweni ra Israyele, ivi va wu hlasela hi banga, wona ni moya-xiviri wun’wana ni wun’wana lowu a wu ri eka wona. A va siyanga munhu la poneke. Hosi ya Makeda va yi endle hilaha va endleke hosi ya Yeriko hakona.+ 31  Ku suka kwalaho Yoxuwa ni tiko hinkwaro ra Israyele va hundza eLibna va ya eLakixi,+ va dzima nxaxa, va wu rhendzela ni ku lwa na wona. 32  Kutani Yehovha a nyikela Lakixi evokweni ra Israyele lerova va wu teka hi siku ra vumbirhi, hiloko va wu hlasela hi banga+ wona ni moya-xiviri wun’wana ni wun’wana lowu a wu ri eka wona, hi ku landza hinkwaswo leswi va swi endleke eka Libna. 33  Hi wona nkarhi lowu Horamu hosi ya Gezere+ a tlhandlukeke ha wona a ya pfuna Lakixi. Hiloko Yoxuwa a n’wi dlaya yena ni vanhu vakwe kukondza a nga ha siyi munhu wakwe la poneke.+ 34  Hiloko Yoxuwa ni tiko hinkwaro ra Israyele leri a ri ri na yena va suka eLakixi va ya aEgiloni,+ va dzima mixaxa va wu rhendzela, va lwa na wona. 35  Kutani va wu teka hi siku rero, va wu hlasela hi banga, va nyikela moya-xiviri wun’wana ni wun’wana lowu a wu ri eka wona endzovisweni hi siku rero, hilaha va endleke hakona eLakixi.+ 36  Hiloko Yoxuwa ni tiko hinkwaro ra Israyele leri a ri ri na yena va suka aEgiloni va ya eHebroni+ ku ya lwa na wona. 37  Kutani va wu teka, va wu hlasela hi banga, wona ni hosi ya wona ni miti ya wona hinkwayo ni moya-xiviri wun’wana ni wun’wana. A nga siyanga munhu la poneke, hi ku landza hinkwaswo leswi a swi endleke eka Egiloni. Hi ndlela yoleyo u nyikele moya-xiviri wun’wana ni wun’wana lowu a wu ri eka wona endzovisweni.+ 38  Eku heteleleni Yoxuwa ni tiko hinkwaro ra Israyele leri a ri ri na yena va vuyela eDebiri,+ va sungula ku lwa na wona. 39  Kutani a wu teka wona ni hosi ya wona ni miti ya wona hinkwayo, va va hlasela hi banga kutani va nyikela moya-xiviri wun’wana ni wun’wana lowu a wu ri eka wona endzovisweni.+ A nga siyanga munhu la poneke.+ Hilaha a endleke hakona eka Hebroni, u endle tano eka Debiri ni hosi ya wona, kukota leswi a endliseke xiswona eka Libna ni hosi ya wona.+ 40  Kutani Yoxuwa a hlasela tiko hinkwaro ra tindhawu ta tintshava+ na Negebu+ na Xefela+ ni magiyagiya+ ni tihosi ta rona hinkwato. A nga siyanga munhu la poneke, hinkwaswo leswi hefemulaka+ u swi nyikele endzovisweni,+ hilaha Yehovha Xikwembu xa Israyele a leriseke hakona.+ 41  Yoxuwa a va hlasela ku suka eKadexi-baniya+ ku ya eGaza+ ni tiko hinkwaro ra Goxeni+ ni ku tlhandlukela eGibiyoni.+ 42  Kutani Yoxuwa a teka tihosi leti hinkwato ni tiko ra tona hi nkarhi wun’we,+ hikuva i Yehovha Xikwembu xa Israyele loyi a a lwela Israyele.+ 43  Endzhaku ka sweswo Yoxuwa ni tiko hinkwaro ra Israyele leri a ri ri na yena va tlhelela enxaxeni le Giligala.+

Tinhlamuselo ta le hansi