Yohane 9:1-41

9  Kuteloko a hundza a vona munhu la velekiweke a fe mahlo.  Kutani vadyondzisiwa vakwe va n’wi vutisa: “Rabi,+ xana i mani la dyoheke,+ i munhu loyi kumbe i vatswari+ vakwe, leswi a velekiweke a fe mahlo?”  Yesu a hlamula a ku: “Munhu loyi a nga dyohanga hambi ku ri vatswari vakwe, kambe swi endlekile leswaku mintirho ya Xikwembu yi vonaka ha yena.+  Hi fanele ku endla mintirho ya loyi a ndzi rhumeke ka ha ri nhlikanhi;+ vusiku+ bya ta laha ku nga riki na munhu loyi a nga endlaka ntirho.  Loko ndza ha ri kona emisaveni, hi mina ku vonakala+ ka misava.”  Loko a heta ku vula swilo leswi, a tshwutela ehansi ivi a pfuva vumba hi marhi, kutani a veka vumba byakwe ematihlweni+ ya munhu yoloye,  kutani a ku eka yena: “Famba u ya hlamba+ exidziveni xa Silowama”+ (leri hundzuluxeriwaka ri ku ‘Xirhumiwa’). Hiloko a ya hlamba,+ a vuya se a vona.+  Hikokwalaho vaakelani ni lava eku sunguleni a va tolovele ku n’wi vona a ri mukomberi va ku: “I munhu loyi a a tshama ehansi a kombela, a hi swona ke?”+  Van’wana va ku: “Hi yena.” Van’wana va ku: “A hi yena nikatsongo, kambe u fana na yena.” Munhu loyi a ku: “Hi mina.” 10  Hikwalaho va ku eka yena: “Kutani, xana mahlo ya wena ma pfulekise+ ku yini?” 11  A hlamula a ku: “Munhu loyi a vuriwaka Yesu u pfuve vumba, a byi tota ematihlweni ya mina kutani a ku eka mina, ‘Famba u ya hlamba eSilowama.’+ Hiloko ndzi famba ndzi ya hlamba kutani ndzi kota ku vona.” 12  Hikwalaho va ku eka yena: “U kwihi munhu wa kona?” A ku: “A ndzi tivi.” 13  Va yisa munhu loyi a a fe mahlo eka Vafarisi. 14  Swi kumeke leswaku a ku ri Savata+ esikwini leri Yesu a pfuveke vumba ha rona ivi a pfula mahlo+ ya yena. 15  Hikokwalaho, enkarhini lowu Vafarisi na vona va n’wi vutisa leswaku u swi kotise ku yini ku vona.+ A ku eka vona: “U tote vumba ematihlweni ya mina, ndzi hlamba kutani ndzi vona.” 16  Hikokwalaho van’wana va Vafarisi va ku: “Loyi a hi munhu la humaka eka Xikwembu, hikuva a nga yi hlayisi Savata.”+ Van’wana va ku: “Xana munhu la nga mudyohi a nga ma endlisa ku yini masingita+ ya muxaka wolowo?” Kutani ku va ni ku avana+ exikarhi ka vona. 17  Hikwalaho va tlhela va ku eka munhu la feke mahlo: “Xana wena u ri yini hi yena leswi a pfuleke mahlo ya wena?” Munhu loyi a ku: “I muprofeta.”+ 18  Hambiswiritano, Vayuda a va nga n’wi kholwi leswaku a a fe mahlo ni leswaku u kota ku vona, ku fikela loko va vitana vatswari va munhu loyi se a kotaka ku vona. 19  Kutani va va vutisa va ku: “Xana loyi hi yena n’wana wa n’wina loyi mi nge u velekiwe a fe mahlo? Kutani, swi endlekise ku yini leswaku a vona sweswi?” 20  Vatswari vakwe va hlamula va ku: “Ha swi tiva leswaku loyi i n’wana wa hina ni leswaku u velekiwe a fe mahlo. 21  Kambe leswaku swi endlekise ku yini leswaku sweswi a vona a hi swi tivi. N’wi vutiseni. U kurile. U fanele ku tivulavulela.” 22  Vatswari vakwe va vule swilo leswi hikuva a va chava+ Vayuda, hikuva Vayuda a va twanane leswaku, loko ku ri ni munhu la pfumelaka leswaku i Kreste, u fanele ku hlongoriwa esinagogeni.+ 23  Hi yona mhaka leyi vatswari vakwe va nga te: “U kurile. Vutisani yena.” 24  Hikokwalaho va tlhela va vitana munhu loyi a a fe mahlo va ku eka yena: “Vangamisa Xikwembu;+ ha swi tiva leswaku munhu loyi i mudyohi.” 25  Kutani a hlamula a ku: “Leswaku i mudyohi a ndzi swi tivi. Lexi ndzi xi tivaka hileswaku, hambileswi a ndzi fe mahlo, sweswi ndza vona.” 26  Hikokwalaho va ku eka yena: “Xana u ku endle yini? U ma pfurise ku yini mahlo ya wena?” 27  A va hlamula a ku: “Se ndzi mi byerile, kambe a mi yingisanga. Ha yini mi lava ku tlhela mi swi twa? A mi swi lavi ku va vadyondzisiwa vakwe na n’wina, a hi swona ke?” 28  Hiloko va n’wi rhuketela va ku: “Wena u mudyondzisiwa wa munhu loyi, kambe hina hi vadyondzisiwa va Muxe. 29  Ha swi tiva leswaku Xikwembu xi vulavule na Muxe;+ kambe a hi ku tivi lomu munhu loyi a humaka+ kona.” 30  Wanuna loyi a va hlamula a ku: “Lexi i xihlamariso+ hakunene, leswi mi nga ku tiviki lomu a humaka kona, kambe u pfule mahlo ya mina. 31  Ha swi tiva leswaku Xikwembu a xi va yingisi vadyohi,+ kambe loko munhu a chava Xikwembu a tlhela a endla ku rhandza ka xona, xa n’wi yingisa.+ 32  Ku sukela khale a swi si tshama swi twakala leswaku munhu u pfule mahlo ya loyi a velekiweke a fe mahlo. 33  Loko munhu loyi a a nga humi eka Xikwembu,+ a a nga ta endla nchumu nikatsongo.” 34  Va n’wi hlamula va ku: “U velekiwe eswidyohweni+ hilaha ku heleleke, kambe wa ha dyondzisa hina?” Kutani va n’wi hlongola!+ 35  Yesu a twa leswaku va n’wi hlongorile, kutani loko a n’wi kuma, a ku: “Xana wa pfumela eka N’wana+ wa munhu?” 36  Munhu yoloye a hlamula a ku: “Kutani i mani, nkulukumba, leswaku ndzi ta pfumela eka yena?” 37  Yesu a ku eka yena: “U n’wi vonile, naswona ku engetela kwalaho, hi yena loyi a vulavulaka na wena.”+ 38  Kutani a ku: “Ndza pfumela eka yena, Hosi.” Hiloko a n’wi nkhinsamela.+ 39  Kutani Yesu a ku: “Ndzi te emisaveni leyi hikwalaho ka vuavanyisi+ lebyi: leswaku lava nga voniki va ta kota ku vona+ ni leswaku lava vonaka va ta fa mahlo.”+ 40  Van’wana va Vafarisi lava a va ri na yena va twa swilo leswi, kutani va ku eka yena: “Hina mahlo ya hina a ma fanga,+ a hi swona ke?” 41  Yesu a ku eka vona: “Loko a mi fe mahlo, a mi nga ta va na xidyoho. Kambe sweswi mi ri, ‘Ha vona.’+ Xidyoho+ xa n’wina xa ha ri kona.”

Tinhlamuselo ta le hansi