Yohane 2:1-25

2  Kutani hi siku ra vunharhu ku va ni nkhuvo wa vukati eKana+ wa Galeliya, naswona mana+ wa Yesu a a ri kwalaho.  Yesu ni vadyondzisiwa vakwe a va rhambiwile na vona enkhubyeni wa vukati.  Kuteloko vhinyo yi hela mana,+ wa Yesu a ku eka yena: “A va na vhinyo.”  Kambe Yesu a ku eka yena: “Xana ndzi na yini na wena, wansati?+ Nkarhi wa mina a wu si fika.”+  Mana wakwe a byela lava a va tirha a ku: “Xin’wana ni xin’wana lexi a mi byelaka xona, xi endleni.”+  Hilaha a swi ri hakona, a ku ri ni tsevu wa makhuwana ya mati lawa a ma tshame kwalaho hilaha nawu wa vutengisi+ wa Vayuda wu lavaka hakona, rin’wana ni rin’wana ri kota ku tamela swipimo swa mati swimbirhi kumbe swinharhu.  Yesu a ku eka vona: “Tatani makhuwana hi mati.” Kutani va ma tata ma fika enon’wini.  Hiloko a ku eka vona: “Sweswi kanani man’wana mi ma yisa eka mufambisi wa nkhuvo.” Kutani va ma yisa.  Hiloko mufambisi wa nkhuvo a nantswa mati lama hundzuriweke vhinyo+ kambe a a nga ku tivi lomu yi humaka kona, hambileswi lava a va tirha, lava keleleke mati a va swi tiva, mufambisi wa nkhuvo a vitana muteki 10  ivi a ku eka yena: “Munhu un’wana ni un’wana u sungula+ a humesa vhinyo leyinene, kutani loko vanhu va pyopyiwile, a humesa leyi nga nyawuriki. Wena wa ha veke vhinyo leyinene ku fikela sweswi.” 11  Yesu u endle leswi eKana wa Galeliya eku sunguleni ka masingita yakwe, naswona u kombise ku vangama+ kakwe; kutani vadyondzisiwa va va ni ripfumelo eka yena. 12  Endzhaku ka leswi yena ni mana wakwe ni vamakwavo+ ni vadyondzisiwa vakwe va ya eKapernawume,+ kambe a va tshamanga masiku yo tala. 13  Paseka+ ya Vayuda a yi ri kusuhi, hiloko Yesu a tlhandlukela eYerusalema.+ 14  Kutani etempeleni a kuma lava xavisaka tihomu ni tinyimpfu ni matuva+ ni vacincisi va mali va ri eswitshan’weni swa vona. 15  Kutani, endzhaku ko endla nkharisa wa mapindza, a hlongola hinkwavo lava a va ri ni tinyimpfu ni tihomu etempeleni, a chulula timali ta nsimbi ta vacincisi va mali, a wisetela matafula+ ya vona. 16  Hiloko a ku eka lava xavisaka matuva: “Susani swilo leswi laha! Tshikani ku endla yindlu+ ya Tatana yi va yindlu ya bindzu!”+ 17  Vadyondzisiwa vakwe va tsundzuka leswaku ku tsariwe va ku: “Ndzi ta dyiwa+ hi ku hisekela yindlu ya wena.” 18  Hikokwalaho, Vayuda va n’wi hlamula va ku: “Xana u ta hi komba singita+ rihi, leswi u endlaka swilo leswi?” 19  Yesu a va hlamula a ku: “Mbundzumuxani tempele+ leyi, kutani ndzi ta yi pfuxa hi masiku manharhu.” 20  Hikokwalaho Vayuda va ku: “Tempele leyi yi akiwe malembe ya 46, kutani, xana wena u nga yi pfuxa hi masiku manharhu?” 21  Kambe a a vulavula hi tempele+ ya miri wakwe. 22  Kambe, loko a pfuxiwa eka lava feke, vadyondzisiwa va tsundzuka+ leswaku a a hamba a swi vula; kutani va kholwa Tsalwa ni marito lawa Yesu a ma vuleke. 23  Hambiswiritano, loko a ri eYerusalema epasekeni, enkhubyeni+ wa yona, vanhu vo tala va pfumele evitweni+ rakwe, hi ku vona masingita yakwe lawa a a ma endla.+ 24  Kambe Yesu a a nga tinyiketi+ eka vona hikwalaho ka leswi a a va tiva hinkwavo 25  ni hikwalaho ka leswi a a nga swi lavi leswaku ku va ni loyi a nyikelaka vumbhoni hi munhu, hikuva yena hi byakwe a a swi tiva leswi nga emunhwini.+

Tinhlamuselo ta le hansi