Yeremiya 9:1-26

9  Mawaku loko nhloko ya mina a yi ri mati, niloko mahlo ya mina a ma ri xihlovo xa mihloti!+ A ndzi ta rila nhlikanhi ni vusiku ndzi rilela lava dlayiweke, ku nga vanhu va n’wana wa nhwanyana wa vanhu va mina.+  Mawaku loko a ndzi ri ni yindlu ya vaendzi emananga!+ A ndzi ta siya vanhu va mina ndzi ya ekule na vona, hikuva hinkwavo i vaoswi,+ i nhlengeletano ya vaxengi;+  naswona va kunga ririmi ra vona ku fana ni vurha va vula mavunwa;+ kambe a va vanga na matimba ya vutshembeki etikweni. “Hikuva va suke evubihini va ya evubihini, hambi mina va ndzi honisile,”+ ku vula Yehovha.  “Tilanguteleni, un’wana ni un’wana eka nakulobye,+ naswona makwenu mi nga n’wi tshembi nikatsongo.+ Hikuva makwenu un’wana ni un’wana a nga kanganyisa,+ kasi nakuloni un’wana ni un’wana a nga famba-famba a lumbeta,+  kutani un’wana ni un’wana u tshamela ku n’wi langutela ehansi nakulobye;+ naswona a va vulavuli ntiyiso nikatsongo. Ririmi ra vona va ri dyondzise ku vulavula mavunwa.+ Va tikarharisile hi ku endla leswi hoxeke.+  “Wena u tshama exikarhi ka vuxisi.+ Va arile ku ndzi tiva hikwalaho ka vuxisi,”+ ku vula Yehovha.  Hikokwalaho Yehovha wa mavuthu u te: “Waswivo, ndza va n’okisa, ndzi boheka ku va kambela,+ hikuva hi yihi ndlela yin’wana leyi ndzi nga endlaka ha yona hikwalaho ka nhwanyana wa vanhu va mina?+  Ririmi ra vona i nseve wo tlhava.+ Ri vulavule vuxisi. Hi nomu wakwe, munhu u tshamela ku vulavula ku rhula ni nakulobye; kambe endzeni ka yena wa n’wi tumbelela.”+  “Xana a ndzi fanelanga ndzi va endla va tihlamulela hikwalaho ka swilo leswi?” ku vula Yehovha. “Kumbe, xana moya-xiviri wa mina a wu fanelanga wu tirihisela+ ehenhla ka tiko ro fana ni leri? 10  Ehenhla ka tintshava ndzi ta endla leswaku ku va ni ku rila ni ku titshandza, ni risimu ra xirilo+ emadyelweni ya le mananga; hikuva va ta va va hisiwile+ lerova a ku nge vi na munhu la tsemakanyaka naswona entiyisweni vanhu a va nge ku twi ku rila ka swifuwo.+ Xivumbiwa lexi hahaka xa le matilweni ni xivandzana swi ta va swi balekile; swi ta va swi fambile.+ 11  Kutani ndzi ta endla Yerusalema a va nhulu ya maribye,+ byetlelo bya timhungubye;+ miti ya Yuda ndzi ta yi endla rhumbi, yi ta pfumala muaki.+ 12  “Hi wihi munhu la tlhariheke, leswaku a twisisa leswi, ni loyi nomu wa Yehovha wu vulavuleke na yena, leswaku a ta swi twarisa?+ Entiyisweni, hikwalaho ka yini tiko ri fanele ri lova, ri hisiwa ku fana ni mananga ku nga vi na munhu la tsemakanyaka kona?”+ 13  Yehovha a ya emahlweni a ku: “Hikwalaho ka leswi va tshikaka nawu wa mina lowu ndzi wu vekeke emahlweni ka vona, ni hikwalaho ka leswi va nga ri yingisangiki rito ra mina nileswi va nga fambangiki ha rona,+ 14  kambe va hambeteke va famba hi ku landza ku sihalala ka mbilu+ ya vona ni hi ku landza swifaniso swa Bali,+ leswi vatata wa vona va va dyondziseke swona;+ 15  hikokwalaho Yehovha wa mavuthu, Xikwembu xa Israyele, u te, ‘Waswivo, vanhu lava, ndzi va dyisa xibaha,+ naswona ndzi ta va nwisa mati lama nga ni vuxungu;+ 16  ndzi ta va hangalasela ematikweni lawa hambi vona kumbe vatata wa vona va nga ma tivangiki,+ naswona ndzi ta va rhumela banga kukondza ndzi va herisa.’+ 17  “Yehovha wa mavuthu u te, ‘Tikhomeni hi ku twisisa, mi vitana vavasati lava yimbelelaka risimu ra xirilo,+ leswaku va ta; mi tlhela mi rhuma leswaku ku vitaniwa vavasati lava nga ni vuswikoti, leswaku va ta,+ 18  leswaku va hatlisa va hi rilela. Mahlo ya hina a ma xiririke mihloti ni mahlo ya hina lama vangamaka a ma hume mati.+ 19  Hikuva rito ra xirilo ri twiwile ri huma eSiyoni:+ “Vonani ndlela leyi hi phangeriweke ha yona!+ Vonani ndlela leyi hi khomiweke hi tingana ha yona! Hikuva hi siye tiko; hikuva va cukumete vutshamo bya hina.”+ 20  Kambe twanani rito ra Yehovha, N’wina vavasati, onge ndleve ya n’wina yi nga twa rito leri humaka enon’wini wakwe. Kutani mi dyondzisa vanhwanyana va n’wina xirilo,+ wansati un’wana ni un’wana a dyondzisa nakulobye risimu ra xirilo.+ 21  Hikuva rifu ri nghene hi mafasitere ya hina; ri te eswihondzweni swa hina swo tshama eka swona, leswaku ri susa n’wana exitarateni ni majaha emintsendzeleni.’+ 22  “Vula u ku, ‘Yehovha wa vulavula, a ku: “Mintsumbu ya vanhu na yona yi fanele yi wa ku fana ni vulongo ehenhla ka xikandza xa nhova ni ku fana ni koroni leyi ya ha ku tsemiwaka endzhaku ka mutshoveri, ku nga ri na munhu wa ku yi hlengeleta.”’”+ 23  Yehovha u te: “Munhu la tlhariheke a nga tshuki a tikurisa hi vutlhari byakwe,+ ni munhu la nga ni matimba a nga tshuki a tikurisa hi matimba yakwe.+ Munhu la fuweke a nga tshuki a tikurisa hi rifuwo rakwe.”+ 24  “Kambe loyi a tikurisaka a a tikurise hi nchumu lowu, hi ku va ni ku twisisa ni ku tiva mina,+ leswaku hi mina Yehovha,+ Loyi a kombisaka musa wa rirhandzu, vululami ni ku tshembeka emisaveni;+ hikuva swilo leswi ndza swi tsakela,”+ ku vula Yehovha. 25  “Waswivo! Masiku ma ta,” ku vula Yehovha, “ndzi ta endla leswaku un’wana ni un’wana la yimbeke, kambe a nga yimbanga hi ku hetiseka,+ a tihlamulela, 26  eka Egipta+ ni le ka Yuda+ ni le ka Edomu+ ni le ka vana va Amone+ ni le ka Mowabu+ ni le ka hinkwavo lava tsemeteke misisi exikarhi ka mahlo ni tindleve lava tshamaka emananga;+ hikuva matiko hinkwawo a ma yimbanga, naswona yindlu hinkwayo ya Israyele a yi yimbanga embilwini.”+

Tinhlamuselo ta le hansi