Yeremiya 7:1-34

7  Rito leri fikeke eka Yeremiya ri huma eka Yehovha, ri ku:  “Yima enyangweni ya yindlu ya Yehovha, u fanele u huwelela kona rito leri,+ u ku, ‘Twanani rito ra Yehovha, n’wina hinkwenu lava nga eYuda, lava nghenaka hi tinyangwa leti leswaku mi nkhinsama eka Yehovha.  Yehovha wa mavuthu, Xikwembu xa Israyele, u te: “Endlani tindlela ta n’wina ni ku tirhisana ka n’wina swi va swinene, kutani ndzi ta mi hlayisa mi tshama endhawini leyi.+  Mi nga tshembeli eka marito ya vukanganyisi,+ mi ku, ‘Vona i tempele ya Yehovha, i tempele ya Yehovha, i tempele ya Yehovha!’  Hikuva loko kunene mo endla tindlela ta n’wina ni ku tirhisana ka n’wina swi va swinene, loko kunene mo hetisisa vululami exikarhi ka munhu ni nakulobye,+  loko mo ka mi nga tshikileli+ muluveri, n’wana la nga riki na tatana ni noni, naswona mi nga halati ngati leyi nga riki na nandzu endhawini leyi,+ mi nga landzeleli swikwembu swimbe leswaku mi nga weriwi hi khombo,+  kunene mina ndzi ta mi hlayisa mi tshama endhawini leyi, etikweni leri ndzi ri nyikeke vatata wa n’wina, ku suka enkarhini lowu nga riki na makumu ku ya enkarhini lowu nga riki na makumu.”’”+  “Maswivo, mi tshembela eka marito ya vukanganyisi—kunene a ma nge mi pfuni nchumu nikatsongo.+  Xana mi nga yiva,+ mi dlaya hi vomu,+ mi endla vuoswi,+ mi hlambanya hi vunwa,+ mi mbulukisa xitlhavelo eka Bali+ ni ku landzelela swikwembu swimbe leswi mi nga swi tivangiki,+ 10  naswona, xana mi nga fika mi yima emahlweni ka mina endlwini leyi vito ra mina ri vitaniweke+ eka yona, kutani mi ku, ‘Kunene hi ta kutsuriwa,’ hambi mi endle swilo leswi hinkwaswo swo nyenyetsa? 11  Xana yindlu leyi vito ra mina ri vitaniweke+ eka yona yi hundzuke bako ra swigevenga ematihlweni ya n’wina?+ Maswivo, na mina ndzi swi vonile,” ku vula Yehovha.+ 12  “‘Hambiswiritano, fambani sweswi, mi ya endhawini ya mina leyi a yi ri eXilo,+ laha vito ra mina a ri tshama kona eku sunguleni,+ mi vona leswi ndzi yi endleke swona hikwalaho ka vubihi bya vanhu va mina eIsrayele.+ 13  Kutani hikwalaho ka leswi mi hambeteke mi endla mintirho leyi hinkwayo,’ ku vula Yehovha, ‘mina ndzi hambete ndzi vulavula na n’wina, ndzi pfuka nimpundzu swinene ndzi vulavula,+ kambe n’wina a mi yingisanga,+ naswona ndzi hambete ndzi mi vitana, kambe a mi angulanga,+ 14  endlwini leyi vito ra mina ri vitaniweke eka yona,+ leyi mi tshembelaka eka yona,+ ni le ndhawini leyi ndzi mi nyikeke yona swin’we ni vatata wa n’wina, ndzi ta endla swo fana nileswi ndzi swi endleke eXilo.+ 15  Ndzi ta mi cukumeta mi suka emahlweni ka xikandza xa mina,+ hilaha ndzi va cukumeteke hakona vamakwenu hinkwavo, vana hinkwavo va Efrayimi.’+ 16  “Loko ku ri wena, u nga va khongeleli vanhu lava, u nga tshuki u va vulela rito ra xirilo kumbe xikhongelo kumbe u kombela eka mina,+ hikuva a ndzi nge ku yingisi.+ 17  Xana a wu swi voni leswi va swi endlaka emitini ya Yuda ni le switarateni swa Yerusalema?+ 18  Vana va rhotela tihunyi, kasi vatatana va tshivela ndzilo, vavasati va pfuva mbila yo endla swinkwa swa xitlhavelo xa ‘hosi ya xisati ya matilo’;+ naswona ku chululeriwa swikwembu swimbe magandzelo ya swakunwa+ hi xikongomelo xa ku ndzi hlundzukisa.+ 19  ‘Xana va hlundzukisa mina?’ ku vula Yehovha.+ ‘Xana a va tihlundzukisi vona, hi xikongomelo xo khomisa swikandza swa vona tingana?’+ 20  Hikokwalaho Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te, ‘Waswivo! Ku hlundzuka ka mina ni vukarhi bya mina swi chuluriwa endhawini leyi,+ ehenhla ka vanhu ni le henhla ka xifuwo, ni le henhla ka murhi wa le nhoveni+ ni le henhla ka mihandzu ya misava; byi ta pfurha, byi nga timeki.’+ 21  “Yehovha wa mavuthu, Xikwembu xa Israyele, u te, ‘Engetelani magandzelo wolawo yo hisiwa lama heleleke eswitlhavelweni swa n’wina kutani mi dya nyama.+ 22  Hikuva a ndzi vulavulanga ni vatata wa n’wina, naswona a ndzi va lerisanga esikwini leri ndzi va humeseke ha rona etikweni ra Egipta malunghana ni timhaka ta gandzelo ro hisiwa leri heleleke ni xitlhavelo.+ 23  Kambe rito leri ndzi va lerise rona, ndzi ku: “Yingisani rito ra mina+ kutani ndzi ta va Xikwembu xa n’wina,+ n’wina mi ta va vanhu va mina; mi fanele mi famba endleleni hinkwayo+ leyi ndzi nga ta mi lerisa yona, leswaku swi ta mi fambela kahle.”’+ 24  Kambe a va yingisanga, naswona a va yi rhiyanga ndleve,+ kambe va fambe hi ku landza switsundzuxo swa vona ni ku sihalala ka mbilu ya vona yo biha,+ lerova va ye endzhaku ku nga ri emahlweni,+ 25  ku sukela esikwini leri vatata wa n’wina va humeke ha rona etikweni ra Egipta ku fika esikwini leri;+ ndzi hambete ndzi mi rhumela malandza ya mina hinkwawo lama nga vaprofeta, siku ni siku ndzi pfuka nimpundzu swinene ndzi ma rhuma.+ 26  Kambe a va ndzi yingisanga naswona a va yi rhiyanga ndleve,+ kambe va hambete va nonon’hwisa nhamu.+ Va endle swo biha ku tlula vatata wa vona!+ 27  “Kutani u fanele u va byela marito lawa hinkwawo,+ kambe a va nge ku yingisi; naswona u fanele u va vitana, kambe a va nge ku hlamuli.+ 28  U fanele u va byela u ku, ‘Leri i tiko leri vanhu va rona va nga yingisangiki rito ra Yehovha Xikwembu+ xa vona, naswona a va yi amukelanga ndzayo.+ Ku tshembeka ku herile, ku susiwile enon’wini wa vona.’+ 29  “Tsemeta misisi ya wena leyi nga tsemetiwangiki u yi cukumeta,+ u suma risimu ra xirilo ehenhla ka switsunga leswi nga riki na nchumu,+ hikuva Yehovha u bakanyile+ naswona u ta tshika xitukulwana lexi a xi hlundzukeleke.+ 30  ‘Hikuva vana va Yuda va endle swo biha ematihlweni ya mina,’ ku vula Yehovha. ‘Va veke swilo swa vona swo nyenyetsa endlwini leyi vito ra mina ri vitaniweke eka yona, leswaku va ri nyamisa.+ 31  Va ake tindhawu leti tlakukeke ta Tofete,+ leyi nga enkoveni wa n’wana wa Hinomu,+ leswaku va hisa vana va vona va majaha ni va vanhwanyana endzilweni,+ ku nga nchumu lowu ndzi nga wu lerisangiki naswona a wu vanga kona embilwini ya mina.’+ 32  “‘Hikokwalaho, waswivo, masiku ma ta,’ ku vula Yehovha, ‘lawa ku nga ta ka ku nga ha vuriwi leswaku i Tofete ni nkova wa n’wana wa Hinomu, kambe wu ta va nkova wa ku dlaya;+ kutani va ta boheka ku lahla vanhu eTofete ku nga ri na ndhawu leyi ringaneke.+ 33  Hikwalaho mintsumbu ya vanhu lava yi ta va swakudya swa swivumbiwa leswi hahaka swa matilo ni swa swivandzana swa misava, ku nga ri na munhu la swi chavisaka.+ 34  Kutani emitini ya Yuda ni le switarateni swa Yerusalema ndzi ta herisa rito ra ku khana ni rito ra ku tsaka, rito ra muteki ni rito ra mutekiwa;+ hikuva tiko ri ta va ndhawu leyi onhakeke.’”+

Tinhlamuselo ta le hansi