Yeremiya 52:1-34

52  Sedekiyasi+ a a ri ni malembe ya 21 hi vukhale loko a sungula ku fuma,+ u fume malembe ya 11 eYerusalema.+ Vito ra mana wakwe a ku ri Hamutala+ n’wana wa Yeremiya wa le Libna.+  U hambete a endla leswo biha ematihlweni ya Yehovha,+ hi ku landza hinkwaswo leswi endliweke hi Yoyakimi.+  Hikuva leswi endlekeke eYerusalema ni le Yuda swi vangiwe hi ku hlundzuka ka Yehovha, kukondza a va hlongola va suka exikandzeni xakwe.+ Kutani Sedekiyasi a xandzukela hosi ya Babilona.+  Eku heteleleni, hi lembe ra vukaye a ri hosi,+ hi n’hweti ya vukhume, hi siku ra vukhume ra n’hweti, Nebukadretsara hosi ya Babilona a fika, yena ni vandla rakwe hinkwaro ra nyimpi, ku lwa na Yerusalema,+ hiloko va dzima mixaxa eka yena ni ku aka rirhangu ro wu sivelela matlhelo hinkwawo.+  Kutani muti wu rhendzeriwa ku fikela elembeni ra vu-11 ra Hosi Sedekiyasi.+  Hi n’hweti ya vumune, esikwini ra vukaye ra n’hweti,+ ndlala yi va yikulu emutini naswona vanhu a va nga ri na xinkwa etikweni.+  Eku heteleleni muti wu boxiwa;+ kutani vavanuna hinkwavo va nyimpi, va baleka,+ va huma emutini nivusiku hi ndlela ya nyangwa leyi nga exikarhi ka marhangu mambirhi ekusuhi ni ntanga wa hosi,+ Vakalidiya va rhendzele muti; va hambeta va famba hi ndlela ya le Arabha.+  Vandla ra nyimpi ra Vakalidiya ri hlongorisa hosi,+ kutani ri kuma Sedekiyasi+ etimbaleni ta le kwandzasini ra Yeriko; vandla ra yena hinkwaro ra nyimpi ri hangalasiwa eka yena.+  Hiloko va khoma hosi va yi tisa eka hosi ya Babilona+ eRibla+ etikweni ra Hamati,+ leswaku yi n’wi gweva.+ 10  Kutani hosi ya Babilona yi dlaya vana va Sedekiyasi ematihlweni ya yena,+ ni tihosana hinkwato ta Yuda yi ti dlaya eRibla.+ 11  Yona yi pfala mahlo ya Sedekiyasi,+ endzhaku ka sweswo hosi ya Babilona yi n’wi boha hi tinketana ta koporo, yi n’wi tisa eBabilona+ kutani yi n’wi nghenisa ekhotsweni ku fika esikwini ra ku fa ka yena. 12  Hi n’hweti ya vuntlhanu, esikwini ra vukhume ra n’hweti, ku nga elembeni ra vu-19 ra Hosi Nebukadretsara,+ hosi ya Babilona, Nebuzaradani+ murhangeri wa varindzi, loyi a a yime emahlweni ka hosi ya Babilona, a nghena eYerusalema. 13  Kutani a hisa yindlu ya Yehovha+ ni yindlu ya hosi ni tindlu hinkwato ta Yerusalema;+ yindlu yin’wana ni yin’wana leyikulu a yi hisa hi ndzilo.+ 14  Marhangu hinkwawo ya Yerusalema, matlhelo hinkwawo, mavandla hinkwawo ya nyimpi ya Vakalidiya lawa a ma ri ni murhangeri wa varindzi ma hirimuxiwa.+ 15  Kutani swisiwana swin’wana exikarhi ka vanhu ni vanhu hinkwavo lava a va sele emutini+ ni lava a va tinyikete eka hosi ya Babilona ni vatirhi hinkwavo lava nga ni vuswikoti, Nebuzaradani murhangeri wa varindzi a va yisa evukhumbini.+ 16  Swisiwana swin’wana swa tiko, Nebuzaradani murhangeri wa varindzi u swi tshike swi va varimi va masimu ya vhinya ni ku va vatirhi lava sindzisiwaka.+ 17  Tiphuphu ta koporo+ leti a ti ri ta yindlu ya Yehovha ni makalichi+ ni lwandle ra koporo+ leri a ri ri endlwini ya Yehovha, Vakalidiya va swi tshovelerile kutani va rhwala koporo ya swona hinkwayo yi ya eBabilona.+ 18  Va teka swiolelo ni mafoxolo+ ni swo tima timboni+ ni minkambana+ ni swinwelo swin’we ni swingolongondzwana hinkwaswo swa koporo leswi a va hamba va tirhela ha swona.+ 19  Murhangeri wa varindzi+ a teka swihlambelo+ ni swo tamela ndzilo ni minkambana+ ni swiolelo ni swo tlhoma timboni+ ni swinwelo ni minkambana leyi a yi ri ya nsuku wa xiviri,+ ni leyi a yi ri ya silivhere ya xiviri.+ 20  Tiphuphu timbirhi,+ lwandle rin’we+ ni tinkunzi ta 12 ta koporo+ leti a ti ri ehansi ka lwandle, makalichi, leswi Hosi Solomoni a a swi endlele yindlu ya Yehovha.+ A ku ri hava ntiko lowu pimiweke wa koporo ya kona—eka swilo leswi hinkwaswo.+ 21  Malunghana ni tiphuphu, phuphu+ yin’wana ni yin’wana a yi tlakuke swisungunu swa 18, kasi harana ya swisungunu swa 12 a yi yi rhendzela;+ ku bumbula ka yona a ku ri vuanamo bya tintiho ta mune, yi ri ni mbhovo. 22  Xidlodlo xa phuphu a xi ri xa koporo,+ xidlodlo xin’we xa phuphu a xi tlakuke swisungunu swa ntlhanu;+ loko ku ri rikoka ni magrenada ehenhla ka xidlodlo xa phuphu, matlhelo hinkwawo,+ hinkwako a ku ri koporo; kasi phuphu ya vumbirhi a yi ri ni leswi fanaka ni leswi, swin’we ni magrenada.+ 23  Magrenada a ma ri 96, ematlhelweni, magrenada hinkwawo a ma ri 100 ehenhla ka rikoka leri rhendzelaka.+ 24  Ku tlula kwalaho, murhangeri wa varindzi a teka Seraya+ muprista lonkulu na Sofaniya+ muprista wa vumbirhi ni valanguteri va nyangwa vanharhu,+ 25  emutini u teke mutirhi un’we wa le hubyeni loyi a a ri mulawuri wa vavanuna va nyimpi, ni vavanuna va nkombo eka lava a va kota ku nghena laha hosi yi nga kona,+ lava a va kumeka emutini, ni matsalana wa murhangeri wa vuthu, loyi a hlengeletaka vanhu va tiko, ni vavanuna va 60 exikarhi ka vanhu va tiko, lava a va kumeka exikarhi ka muti.+ 26  Hiloko Nebuzaradani+ murhangeri wa varindzi a va teka, a va yisa eka hosi ya Babilona eRibla.+ 27  Kutani hosi ya Babilona yi va tlhava,+ yi va dlaya eRibla+ etikweni ra Hamati.+ Xisweswo Yuda a ya evukhumbini a suka endhawini ya yena.+ 28  Lava i vanhu lava Nebukadretsara a va yiseke evukhumbini: hi lembe ra vunkombo, Vayuda vo ringana 3 023.+ 29  Hi lembe ra vu-18 ra Nebukadretsara,+ ku suka eYerusalema a ku ri ni mimoya-xiviri ya 832. 30  Hi lembe ra vu-23 ra Nebukadretsara, Nebuzaradani murhangeri wa varindzi u yise Vayuda evukhumbini, mimoya-xiviri ya 745.+ Mimoya-xiviri hinkwayo a yi ri 4 600. 31  Eku heteleleni hi lembe ra vu-37 ra vukhumbi bya Yoyakini+ hosi ya Yuda, hi n’hweti ya vu-12, esikwini ra vu-25 ra n’hweti, Evhili-merodaka hosi ya Babilona, elembeni leri a veke hosi ha rona, a yimisa nhloko+ ya Yoyakini hosi ya Yuda a n’wi humesa endlwini leyi nga khotso. 32  A sungula ku n’wi byela swilo leswinene, a veka xiluvelo xa yena xi tlakuka ku tlula swiluvelo swa tihosi tin’wana leti a ti ri na yena eBabilona.+ 33  Kutani a hluvula tinguvu takwe ta le khotsweni,+ a dya xinkwa+ emahlweni ka yena nkarhi hinkwawo emasikwini ya vutomi byakwe.+ 34  Loko ku ri swakudya swa yena, nkarhi hinkwawo a a nyikiwa swakudya swi huma eka hosi ya Babilona, ku ri mfanelo ya siku ni siku, ku fika esikwini ra ku fa ka yena,+ emasikwini hinkwawo ya vutomi bya yena.

Tinhlamuselo ta le hansi