Yeremiya 51:1-64

51  Yehovha u te: “Waswivo, ndzi pfuxa mheho leyi onhaka ehenhla ka Babilona+ ni le henhla ka vaaki va Leb-kamayi;+  kunene eBabilona ndzi ta rhuma vapeperhi lava va nga ta n’wi peperha, lava nga ta n’wi thangula;+ hikuva va ta lwa na yena matlhelo hinkwawo esikwini ra khombo.+  “Loyi a kungaka vurha byakwe a nga tshuki a byi kunga.+ Naswona a nga vi kona loyi a titlakusaka hi nguvu yakwe ya mahakatimba ya nsimbi. “Naswona mi nga tshuki mi tsetselela majaha ya yena.+ Lovisani vuthu ra yena hinkwaro.+  Va ta dlayiwa etikweni ra Vakalidiya,+ va tlhaviwa eswitarateni swakwe.+  “Hikuva Israyele na Yuda+ a hi tinoni eka Xikwembu xa vona, eka Yehovha wa mavuthu.+ Hikuva tiko ra vona a ri tele nandzu hi ku ya hi Mukwetsimi wa Israyele.+  “Balekani exikarhi ka Babilona,+ un’wana ni un’wana a ponisa moya-xiviri wakwe.+ Mi nga tshuki mi dlayiwa hikwalaho ka xihoxo xakwe.+ Hikuva i nkarhi wa ku rihisela ka Yehovha.+ U n’wi khoma hi ndlela leyi a n’wi khomeke ha yona.+  Babilona u ve xinwelo xa nsuku evokweni ra Yehovha,+ u dakwise misava hinkwayo.+ Matiko ma nwe vhinyo ya yena.+ Hi yona mhaka leyi matiko ma tshamaka ma hlangane nhloko.+  Hi xitshuketa Babilona u wile, lerova a tshoveka.+ N’wi rileleni.+ Tekani balsama ya xitlhavi xakwe.+ Kumbexana a nga horisiwa.”  “A hi ta va hi n’wi horisile Babilona, kambe a nga horisiwanga. N’wi tshikeni, a hi fambeni,+ un’wana ni un’wana wa hina a a ye etikweni ra yena.+ Hikuva ku avanyisiwa ka yena ku fike ematilweni, naswona ku tlakuke ku ya fika exibakabakeni lexi nga ni mapapa.+ 10  Yehovha u hi humesele swiendlo swa ku lulama.+ Tanani, a hi runguleni ntirho wa Yehovha Xikwembu xa hina eSiyoni.”+ 11  “Lotani miseve.+ Tatani switlhangu swa xirhendzevutana. Yehovha u pfuxe moya wa tihosi ta Vameda,+ hikuva mianakanyo ya yena i ya ku lwa na Babilona,+ leswaku a n’wi lovisa. Hikuva i ku rihisela ka Yehovha, ku rihisela ka tempele yakwe.+ 12  Tlakusani xikombiso+ ku lwa ni marhangu ya Babilona. Tiyisani ku rindza.+ Vekani varindzi. Lunghisani lava va tumbelelaka.+ Hikuva Yehovha hi yena la swi anakanyeke, kunene u ta endla leswi a swi vuleke ku lwa ni vaaki va Babilona.”+ 13  “Wena wansati la tshamaka ematini yo tala,+ la nga ni xuma xo tala,+ makumu ya wena ma fikile, mpimo+ wa ku bindzula ka wena.+ 14  Yehovha wa mavuthu u hlambanyile hi moya-xiviri wakwe,+ a ku, ‘Ndzi ta ku tata hi vanhu, kukota tinjiya,+ kunene va ta yimbelela va huwelela hikwalaho ka wena.’+ 15  I Muendli wa misava hi matimba yakwe,+ Loyi a simekaka tiko leri noneke+ ri tiya hi vutlhari byakwe,+ Loyi a tshambuluteke matilo+ hi ku twisisa ka yena.+ 16  Hi rito ra yena mati ma pfilunganyiwa ematilweni, naswona u tlhandlukisa hunguva emakun’wini ya misava.+ U endle ni migerho ya mpfula,+ u humese ni mheho eswitlatini swa yena. 17  Vanhu hinkwavo va endle handle ko anakanya onge hiloko va nga tivi.+ Un’wana ni un’wana la tirhaka hi nsimbi u ta khomiwa hi tingana hikwalaho ka xifaniso lexi vatliweke;+ hikuva xifaniso xa yena lexi endliweke hi ku n’okisiwa i mavunwa,+ naswona a xi na moya.+ 18  I vuhava,+ i ntirho wa ku vungunya.+ Enkarhini lowu swi nga ta nyikiwa nyingiso ha wona swi ta lova.+ 19  “Xiavelo xa Yakobe a xi fani ni swilo leswi,+ hikuva i Muvumbi wa swilo hinkwaswo,+ ni nhonga ya ndzhaka ya yena.+ Vito ra yena i Yehovha wa mavuthu.”+ 20  “Eka mina, wena u muchizo, u fana ni matlhari ya nyimpi,+ kunene ha wena ndzi ta fayetela matiko, ha wena ndzi ta lovisa mimfumo. 21  Ha wena ndzi ta fayetela hanci ni mugadi wa yona, ha wena ndzi ta fayetela kalichi ya nyimpi ni mugadi wa yona.+ 22  Ha wena ndzi ta fayetela vavanuna ni vavasati, naswona ha wena ndzi ta fayetela vavanuna lava kuleke ni mufana, naswona ha wena ndzi ta fayetela jaha ni nhwana. 23  Ha wena ndzi ta fayetela murisi ni ntlhambi wa yena, ha wena ndzi ta fayetela murimi ni xipani xakwe xa swifuwo, ha wena ndzi ta fayetela tindhuna-nkulu ni vafumi lava khomeleke. 24  Kutani ndzi ta tlherisela eBabilona ni le ka vaaki hinkwavo va Kalidiya vubihi hinkwabyo bya vona lebyi va byi endleke eSiyoni ematihlweni ya n’wina,”+ ku vula Yehovha. 25  “Waswivo, ndzi lwa na wena,+ Wena ntshava leyi onhaka,”+ ku vula Yehovha, “wena la onhaka misava hinkwayo;+ ndzi ta tshambulutela voko ra mina eka wena, ndzi ku khunguluxa u suka emaribyeni, ndzi ku endla ntshava leyi hisiweke.”+ 26  “Naswona vanhu a va nge teki eka wena ribye ra yinhla kumbe ribye ra masungulo,+ hikuva u ta tshama u ri marhumbi hilaha ku nga riki na makumu,”+ ku vula Yehovha. 27  “Tlakusani xikombiso etikweni.+ Yimbani nanga exikarhi ka matiko. N’wi vitaneleni+ matiko. N’wi rhambeleni mimfumo ya Ararati,+ Mini na Axikenazi.+ N’wi vekeleni mulanguteri la komutelaka ku lwa na yena. Tisani tihanci+ kukota tinjiya leti nga ni swimhondzwana. 28  N’wi vitaneleni matiko, tihosi ta Meda,+ tindhuna-nkulu ta yena ni vafumi va yena hinkwavo lava khomeleke ni tiko hinkwaro ra vulawuri bya un’wana ni un’wana. 29  Misava a yi ninginike, yi va ni switlhavi leswikulu,+ hikuva miehleketo ya Yehovha yi le henhla ka Babilona leswaku a endla tiko ra Babilona ri va xihlamariso, ri nga vi na muaki.+ 30  “Vavanuna va matimba va Babilona va tshike ku lwa. Va tshame etindhawini leti tiyeke. Matimba ya vona ma herile.+ Va hundzuke vavasati.+ Vutshamo bya yena byi hisiwe hi ndzilo. Swigogo swa yena swi tshoviwile.+ 31  “Xitsutsumi xi tsutsuma xi ya hlangana ni xitsutsumi xin’wana, ni muviki un’wana a ya hlangana ni muviki un’wana,+ va ya vikela hosi ya Babilona leswaku muti wa yona wu tekiwile ematlhelo hinkwawo,+ 32  nileswaku mahlaluko ma tekiwile,+ ni mabyatso ya papirasi va ma hise hi ndzilo, vavanuna va nyimpi va karhatekile.”+ 33  Hikuva Yehovha wa mavuthu, Xikwembu xa Israyele, u te: “Nhwanyana wa Babilona u fana ni xivuya xa mavele.+ I nkarhi wa ku n’wi kandziyela. Kambe ku sele nkarhinyana kutani u ta fikeriwa hi nkarhi wa ntshovelo.”+ 34  “Nebukadretsara hosi ya Babilona u ndzi dyile;+ u ndzi pfilunganyile. U ndzi endle ndzi fana ni xibya lexi nga riki na nchumu. U ndzi mite kukota nyoka leyikulu;+ u tate khwiri ra yena hi swilo swa mi-​na leswinene. U ndzi hlantswile. 35  ‘Madzolonga lawa ndzi endliweke wona ni miri wa mina a ma ve ehenhla ka Babilona,’ ku ta vula muaki wa xisati wa le Siyoni.+ ‘Ni ngati ya mina yi va ehenhla ka vaaki va Kalidiya,’ ku ta vula Yerusalema.”+ 36  Hikokwalaho Yehovha u te: “Waswivo, ndzi kambisisa nandzu wa wena,+ kunene ndzi ta rihisela hikwalaho ka wena.+ Ndzi ta omisa lwandle ra yena, ndzi omisa swihlovo swa yena.+ 37  Kutani Babilona u ta va nhulu ya maribye,+ byetlelo bya timhungubye,+ xihlamariso ni nchumu wo beriwa noti, a pfumala muaki.+ 38  Hinkwavo va ta vomba kukota swinghalana leswi nga ni ntshiva. Kunene va ta bonga kukota swinghalana.” 39  “Loko va hisa ndzi ta va vekela swakudya swa vona, ndzi va dakwisa, leswaku va khana;+ va ta etlela vurhongo lebyi nga heriki, lebyi va nga ta ka va nga pfuki eka byona,”+ ku vula Yehovha. 40  “Ndzi ta va tisa eku tlhaviweni ku fana ni nyimpfu ya xinuna, ku fana ni makhuna swin’we ni swiphongo.”+ 41  “Vona ndlela leyi Xixaki a khomiweke ha yona,+ ni ndlela leyi ku Dzunisa ka misava hinkwayo ku tekiwaka ha yona!+ Vona ndlela leyi Babilona a veke xihlamariso ha yona exikarhi ka matiko!+ 42  Lwandle ri te ehenhla ka Babilona. U funengetiwe hi magandlati ya rona lamanyingi.+ 43  Miti ya yena yi hundzuke xihlamariso, tiko ro pfumala mati ni rivala ra le kwandzasini.+ Leswi yi nga tiko, ku hava munhu la nga ta tshama eka yona, naswona ku hava n’wana wa munhu la nga ta tsemakanya eka yona.+ 44  Ndzi ta hundzuluxela nyingiso eka Bele+ eBabilona, ndzi humesa leswi a swi miteke enon’wini wakwe.+ Matiko a ma nge he khitikaneli eka yena.+ Naswona, rirhangu ra Babilona ri fanele ri wa.+ 45  “Humani exikarhi ka ye-​na, N’wina vanhu va mina,+ un’wana ni un’wana a ponisa moya-xiviri wakwe+ eku hlundzukeni lokukulu ka Yehovha.+ 46  Loko swi nga ri tano mbilu ya n’wina yi ta fikeriwa hi ku chava,+ kutani mi ta chava hikwalaho ka xiviko lexi nga ta twakala etikweni. Entiyisweni xiviko xexo xi ta ta hi lembe rin’we, ni le ndzhaku ka xona hi lembe rin’wana ku ta va ni xiviko ni madzolonga emisaveni, mufumi a lwa ni mufumi. 47  Hikokwalaho, maswivo, masiku ma ta, kutani ndzi ta hundzuluxela nyingiso eka swifaniso leswi vatliweke swa Babilona;+ tiko ra yena hinkwaro ri ta khomiwa hi tingana, ni lava dlayiweke hinkwavo va ta wa exikarhi ka yena.+ 48  “Kunene ehenhla ka Babilona, matilo ni misava ni hinkwaswo leswi nga eka swona swi ta huwelela hi ku tsaka,+ hikuva u ta teriwa hi vaphangi lava humaka en’walungwini,”+ ku vula Yehovha. 49  “Babilona a nga endlanga ntsena leswaku lava dlayiweke va Israyele va wa,+ kambe eBabilona ku tlhele ku wa hinkwavo lava dlayiweke va misava.+ 50  “N’wina lava balekeleke banga, yanani emahlweni. Mi nga yimi.+ Tsundzukani Yehovha+ mi ri ekule swinene, naswona onge Yerusalema a nga ta embilwini ya n’wina.”+ 51  “Hi khomisiwe tingana,+ hikuva hi twe ndzhukano.+ Ku tsongahatiwa ku funengete swikandza swa hina,+ hikuva vafambi va nghene etindhawini to kwetsima ta yindlu ya Yehovha.”+ 52  “Hikokwalaho, waswivo, masiku ma ta,” ku vula Yehovha, “ndzi ta hundzuluxela nyingiso wa mina eka swifaniso swa yena leswi vatliweke,+ etikweni ra yena hinkwaro loyi a tlhaviweke u ta rila.”+ 53  “Hambiloko Babilona o tlhandlukela ematilweni+ niloko o endla ku tlakuka ka matimba ya yena ku nga tshineleleki,+ lava phangaka va ta ta eka yena va huma eka mina,”+ ku vula Yehovha. 54  “Yingisani! Ku ni xirilo lexi humaka eBabilona,+ ni ku wa lokukulu loku humaka etikweni ra Vakalidiya,+ 55  hikuva Yehovha u teka Babilona, naswona eka yena u ta lovisa rito lerikulu,+ entiyisweni magandlati ya vona ma ta ba huwa kukota mati yo tala.+ Kunene huwa ya rito ra vona yi ta huma. 56  Hikuva ehenhla ka yena, ehenhla ka Babilona, ku ta ta loyi a phangaka,+ kunene vavanuna va yena va matimba va ta khomiwa.+ Mavurha ya vona ma ta tshoviwa,+ hikuva Yehovha i Xikwembu lexi rihiselaka.+ Kunene u ta tlherisela.+ 57  Kutani ndzi ta dakwisa tihosana ta yena ni tintlhari ta yena,+ tindhuna-nkulu ta yena ni vafumi va yena lava khomeleke ni vavanuna va yena va matimba, va ta etlela vurhongo lebyi tshamaka hilaha ku nga heriki, laha va nga ta ka va nga pfuki,”+ ku vula Hosi,+ leyi vito ra yona ku nga Yehovha wa mavuthu.+ 58  Yehovha wa mavuthu u te: “Rirhangu ra Babilona, hambileswi ri anameke, kunene ri ta mbundzumuxiwa;+ tinyangwa ta yena, hambileswi ti tlakukeke, ti ta lumekiwa hi ndzilo.+ Kutani vanhu va ta tirha hi matimba mahala,+ vanhu va matiko va tirhela ndzilo ntsena;+ va ta tikarhalisa ntsena.” 59  Rito leri Yeremiya lowa muprofeta a ri byeleke Seraya n’wana wa Neriya+ n’wana wa Mahaseya+ loko a famba na Sedekiyasi hosi ya Yuda ku ya eBabilona hi lembe ra vumune a ri hosi; Seraya a a ri murindzi wa yindlu. 60  Yeremiya a ya emahlweni a ri tsala ebukwini yin’we,+ khombo hinkwaro leri a ri ta wela Babilona, marito lawa hinkwawo lama tsariweke ku lwa na Babilona. 61  Ku tlula kwalaho, Yeremiya a byela Seraya, a ku: “Xikan’we-kan’we loko u fika eBabilona kutani u n’wi vona, u fanele u ma hlayela ehenhla marito lawa hinkwawo.+ 62  Kutani u fanele u ku, ‘Oho Yehovha, wena u vulavule ku lwa ni ndhawu leyi, leswaku u yi lovisa ku nga ha vi na muaki eka yona,+ hambi munhu kumbe xifuwo, kambe yi va marhumbi manene hilaha ku nga riki na makumu.’ 63  Loko u hetile ku hlaya buku leyi u ta tsimba ribye eka yona, u yi hoxa exikarhi ka Yufrata.+ 64  Kutani u fanele u ku, ‘Leyi i ndlela leyi Babilona a nga ta mbombomela ha yona, a nga ha pfuki hikwalaho ka khombo leri ndzi ri tisaka eka yena;+ kunene va ta tikarhalisa.’”+ Marito ya Yeremiya ma gimeta kwala.

Tinhlamuselo ta le hansi