Yeremiya 50:1-46

50  Rito leri Yehovha a ri vuleke malunghana na Babilona,+ ni tiko ra Vakalidiya,+ ha Yeremiya lowa muprofeta:  “Byelani matiko, mi swi twarisa.+ Mi tlakusa xikombiso;+ swi twariseni. Mi nga fihli nchumu. Vulani mi ku, ‘Babilona u tekiwile.+ Bele u khomisiwe tingana.+ Medoraki u khomiwe hi ku chava. Swifaniso swa yena swi khomisiwe tingana.+ Swifaniso swa yena swa hava leswi hombolokeke swi khomiwe hi ku chava.’  Hikuva tiko ri te ehenhla ka yena ri huma en’walungwini.+ Hi yena la endlaka tiko rakwe ri va xihlamariso, lerova a ku na munhu la tshamaka eka yena.+ Vanhu ni swifuwo va balekile.+ Va fambile.”+  “Emasikwini wolawo ni le nkarhini wolowo,”+ ku vula Yehovha, “vana va Israyele ni vana va Yuda va hlanganile, va ta ta.+ Va ta famba, va famba va ri karhi va rila,+ naswona va ta lava Yehovha Xikwembu xa vona.+  Va ta tshamela ku vutisa ndlela leyi yaka eSiyoni, swikandza swi langute tlhelo rero,+ va ku, ‘Tanani, a hi tihlanganiseni na Yehovha eka ntwanano lowu tshamaka hilaha ku nga heriki lowu nga ta ka wu nga rivariwi.’+  Vanhu va mina va hundzuke ntlhambi wa swivumbiwa leswi lovaka.+ Varisi va vona va va tsendzelekisile.+ Va va yise etintshaveni.+ Va suke entshaveni va ya exitsungeni.+ Va rivale ndhawu ya vona yo wisela eka yona.  Hinkwavo lava va va kumaka va va dyile,+ ni swirha swa vona swi te,+ ‘A hi nge vi na nandzu,+ hikwalaho ka leswi va dyoheleke Yehovha ndhawu yo lulama+ ya ku tshama eka yona ni ntshembo wa vatata wa vona,+ Yehovha.’”  “Balekani mi huma exikarhi ka Babilona, mi huma etikweni ra Vakalidiya,+ mi kotisa swiharhi leswi rhangaka emahlweni ka ntlhambi.+  Hikuva, waswivo, ku lwisana na Babilona ndzi pfuxa ni ku humesa nhlengeletano ya matiko lamakulu ku suka etikweni ra le n’walungwini,+ kunene ma ta longoloka ku lwa na yena.+ U ta tekiwa kona.+ Miseve ya munhu yi fana ni ya munhu wa matimba leyi vangaka ku pfumala vana, leyi yi nga vuyiki yi nga ri na vuyelo.+ 10  Kutani Kalidiya u ta phangiwa.+ Hinkwavo lava va n’wi phangaka va ta eneriseka,”+ ku vula Yehovha. 11  “Hikuva mi tshame mi tsakile,+ mi hambete mi khana loko mi phanga ndzhaka ya mina.+ Hikuva mi hambete mi handza kukota thokazi ebyanyini byo olova,+ mi hambeta mi rila kukota tihanci.+ 12  Mana wa n’wina u khomiwe hi tingana swinene.+ Loyi a mi velekeke u khomiwe hi tingana.+ Maswivo! A hi wa nkoka exikarhi ka matiko, i mananga yo pfumala mati ni rivala ra le kwandzasini.+ 13  Hikwalaho ka ku hlundzuka ka Yehovha ku nga ka ku nga akiwi eka yena,+ u ta va rhumbi hi ku helela.+ Mani na mani loyi a hundzaka eBabilona, u ta languta hi ku hlamala, a ba noti hikwalaho ka makhombo ya yena hinkwawo.+ 14  “Longolokani leswaku mi lwa na Babilona matlhelo hinkwawo,+ n’wina hinkwenu lava kungaka vurha.+ N’wi copeni.+ Mi nga siyi nseve, hikuva yena u dyohele Yehovha.+ 15  Banani hungwe ra nyimpi eka yena matlhelo hinkwawo.+ U nyikete voko ra yena.+ Tiphuphu ta yena ti wile. Marhangu ya yena ma hirimuxiwile.+ Hikuva i ku rihisela ka Yehovha.+ N’wi rihiseleni. Leswi a swi endleke, n’wi endleni swona na yena.+ 16  Susani mubyari eBabilona+ ni loyi a tamelaka rihwevo hi nkarhi wa ntshovelo. Hikwalaho ka banga ra tihanyi va hundzulukela vanhu va ka vona, un’wana ni un’wana u ta balekela etikweni ra rikwavo.+ 17  “Israyele i nyimpfu leyi lahlekeke.+ Tinghala hi tona leti n’wi hlongoriseke.+ Eku sunguleni hosi ya Asiriya yi n’wi dyile,+ eku heteleleni Nebukadretsara hosi ya Babilona u phorhe marhambu ya yena.+ 18  Hikokwalaho Yehovha wa mavuthu, Xikwembu xa Israyele, u te, ‘Ndzi hundzuluxela nyingiso eka hosi ya Babilona ni le ka tiko ra yona hi ndlela leyi fanaka ni leyi ndzi hundzuluxeleke nyingiso ha yona eka hosi ya Asiriya.+ 19  Ndzi ta vuyisa Israyele emadyelweni yakwe,+ kunene u ta dya byanyi eKarimeli+ ni le Baxani;+ naswona endhawini ya tintshava ya Efrayimi+ ni ya Giliyadi+ moya-xiviri wakwe wu ta eneriseka.’” 20  “Kutani emasikwini wolawo ni le nkarhini wolowo,”+ ku vula Yehovha, “xihoxo xa Israyele xi ta lavisisiwa,+ kambe a xi nge kumeki; ni swidyoho swa Yuda,+ kambe a swi nge kumeki, hikuva lava ndzi va tshikaka va sala, ndzi ta va rivalela.”+ 21  “Lwana ni tiko ra Meratayimi—tana u ta lwa+ na rona, u lwa ni vaaki va Pekodi.+ A ku dlayeteriwe ni ku lovisiwa eka vona,” ku vula Yehovha, “u endla hi ku landza hinkwaswo leswi ndzi ku leriseke swona.+ 22  Ku ni mpfumawulo wa nyimpi etikweni, ni ku tshoveka lokukulu.+ 23  Vona ndlela leyi hamula ya ku fula+ ya misava hinkwayo yi tsemiweke ha yona, yi tshoviwa!+ Vona ndlela leyi Babilona a hundzukeke xihlamariso ha yona exikarhi ka matiko!+ 24  Oho Babilona, ndzi ku vekele ntlhamu kutani u khomiwile, kambe wena a wu swi tivanga.+ U kumiwile kutani u khomiwa, hikuva u hlundzukele Yehovha.+ 25  “Yehovha u pfule xitlati xa yena, a humesa matlhari ya xigwevo xa yena.+ Hikuva Hosi leyi Lawulaka,+ Yehovha wa mavuthu, u ni ntirho etikweni ra Vakalidiya.+ 26  Nghenani eka yena mi huma endhawini ya le kule.+ Pfulani madulu ya yena.+ N’wi fumbeni, kukota lava endlaka tinhulu,+ mi n’wi lovisa.+ Ku nga tshuki ku va ni lava va salaka.+ 27  Dlayetelani tinkunzi ta yena hinkwato letitsongo.+ A ti rhelele ti ya dlayiwa.+ Khombo eka tona, hikuva siku ra tona ri fikile, nkarhi wa ku nyikiwa ka tona nyingiso!+ 28  “Ku ni huwa ya lava va balekaka, lava balekaka etikweni ra Babilona+ va ya twarisa eSiyoni ku rihisela ka Yehovha Xikwembu xa hina,+ ku rihisela malunghana ni tempele ya yena.+ 29  “Vitanani vacopi va lwa na Babilona, hinkwavo lava kungaka vurha.+ Dzimani mixaxa mi n’wi rhendzela hinkwako. Ku nga tshuki ku va ni lava va balekaka.+ N’wi tlheriseleni hi ku ya hi ntirho wa yena.+ Hi ku landza hinkwaswo leswi a swi endleke, n’wi endleni swona.+ Hikuva u tikukumixile ehenhla ka Yehovha, eka Mukwetsimi wa Israyele.+ 30  Hikokwalaho majaha ya yena ma ta wa emintsendzeleni yakwe,+ ni vavanuna vakwe hinkwavo va nyimpi va ta miyetiwa esikwini rero,”+ ku vula Yehovha. 31  “Waswivo! Ndzi lwa na wena,+ Mutikukumuxi,”+ ku vula Hosi leyi Lawulaka, Yehovha wa mavuthu,+ “hikuva siku ra wena ri fanele ri fika, nkarhi lowu ndzi nga ta ku nyika ha wona nyingiso. 32  Kunene Mutikukumuxi u ta khunguvanyeka,+ a wa, kambe a nge pfuxiwi hi munhu.+ Emitini ya yena ndzi ta lumeka ndzilo, wu ta lovisa tindhawu hinkwato leti ti n’wi rhendzeleke.”+ 33  Yehovha wa mavuthu u te: “Vana va Israyele ni vana va Yuda va tshikileriwa, naswona hinkwavo lava va va endlaka makhumbi va va khomile.+ Va ale ku va tshika va famba.+ 34  Mukutsuri wa vona u ni matimba,+ vito ra yena i Yehovha wa mavuthu.+ Kunene u ta kambisisa nandzu wa vona,+ leswaku a ta wisisa tiko+ kutani a pfilunganya vaaki va Babilona.”+ 35  “Ku ni banga leri lwaka ni Vakalidiya,”+ ku vula Yehovha, “ri lwa ni vaaki va Babilona,+ ri lwa ni tihosana+ ta yena naswona ri lwa ni tintlhari ta yena.+ 36  Ku ni banga leri lwaka ni lava va vulaka marito ya hava,+ kunene va ta endla vuphukuphuku.+ Ku ni banga leri lwaka ni vavanuna va yena va matimba,+ kunene va ta khomiwa hi ku chava.+ 37  Ku ni banga leri lwaka ni tihanci ta vona,+ ri lwa ni makalichi ya vona ya nyimpi, ri lwa ni ntlawa hinkwawo lowu hlanganeke lowu nga exikarhi ka yena,+ kunene va ta va vavasati.+ Ku ni banga leri lwaka ni vahlayisi va xuma xakwe,+ entiyisweni va ta phangeriwa. 38  Mati ya yena ma onhiwa, naswona ma ta phya.+ Hikuva i tiko ra swifaniso leswi vatliweke,+ hikwalaho ka swivono swa vona leswi chavisaka va tshamela ku hlangana nhloko. 39  Hikokwalaho lava va tshamaka etindhawini leti nga riki na mati va ta tshama ni swiharhi leswi rilaka, eka yena ku fanele ku tshama tinca; a ku nge he tlheli ku tshamiwa eka yena,+ naswona a nge he vi kona eka xitukulwana xin’wana ku ya eka xitukulwana xin’wana.”+ 40  “Hilaha Xikwembu xi loviseke Sodoma na Gomora+ hakona ni miti leyi nga ekusuhi na yena,”+ ku vula Yehovha, “ku hava munhu la nga ta tshama kona, naswona n’wana wa munhu a nge luveli kwalaho.+ 41  “Waswivo! Ku ta vanhu lava humaka en’walungwini; kutani tiko lerikulu+ ni tihosi letikulu+ swi ta pfuxiwa ku suka etindhawini ta le kule swinene ta misava.+ 42  Va tamela vurha ni tlhari.+ Va ni tihanyi naswona a va kombisi tintswalo.+ Mpfumawulo wa vona wu fana ni lwandle leri baka pongo,+ va ta gada tihanci;+ va longoloka kukota munhu un’we leswaku va lwa na wena, Wena nhwanyana wa Babilona.+ 43  “Hosi ya Babilona yi twe xiviko malunghana na vona,+ naswona mavoko ya yona ma lelemerile.+ Ku ni maxangu! Yi ni switlhavi leswikulu, kukota wansati la velekaka.+ 44  “Waswivo! Munhu u ta humelela kukota nghala leyi humaka emakhwatini lamakulu ekusuhi na Yordani ku ya endhawini leyi tshamaka nkarhi wo leha,+ kambe hi nkarhinyana ndzi ta va balekisa eka yena.+ Naswona loyi a hlawuriweke ndzi ta n’wi veka ehenhla ka yena.+ Hikuva, xana i mani la fanaka na mina,+ i mani loyi a nga ta ndzi tlhontlha,+ naswona sweswi, i mani murisi loyi a nga yimaka emahlweni ka mina?+ 45  Hikokwalaho, twanani xiboho+ lexi Yehovha a xi boheke ku lwa na Babilona+ ni miehleketo ya yena leyi a yi ehleketeleleke tiko ra Vakalidiya.+ Kunene lavatsongo exikarhi ka ntlhambi va ta koka-kokiwa.+ Hakunene u ta lovisa ndhawu ya vona yo tshama eka yona hikwalaho ka vona.+ 46  Hi huwa ya ku khomiwa ka Babilona, kunene misava yi ta ninginika,+ ni xirilo xi ta twiwa exikarhi ka matiko.”+

Tinhlamuselo ta le hansi